Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABM SPACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

ReMY - Remote Mars Yard

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0113/16-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Sektorowe programy B+R

Miejsce realizacji projektu

Kujawsko-pomorskie