Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABC-DREWNO SKUP I SPRZEDAŻ MIROSŁAW KOZŁOWSKI

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Poprawa konkurencyjności firmy poprzez inwestycję w środki trwałe

Numer projektu

RPPD.01.05.00-20-0068/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Działanie

Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie | Sokólski | Szudziałowo