Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABA PAPIER INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności Spółki ABA Papier Int. Sp. z o.o. na arenie międzynarodowej w wyniku wdrożenia nowej technologii i wprowadzenia innowacji produktowej na poziomie światowym.

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-0316/16-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie

Kredyt na innowacje technologiczne

Miejsce realizacji projektu

Zachodniopomorskie | Goleniowski