Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

3D MAREK KOSIŃSKI

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Angielski na warsztacie

Numer projektu

RPLU.12.03.00-06-0206/15-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie

Kształcenie ustawiczne w zakresie ICT i języków obcych

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie