Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SPÓŁKA AKCYJNA
FUNDACJA NAUKA DLA ŚRODOWISKA
"4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AKTYWA PLUS EMILIA KOWALSKA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia

Numer projektu

RPZP.07.01.00-32-K601/16-01

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

Włączenie społeczne

Działanie

Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej

Miejsce realizacji projektu

Zachodniopomorskie | Łobeski | Węgorzyno
Zachodniopomorskie | Łobeski | Radowo Małe
Zachodniopomorskie | Łobeski | Dobra
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Świdwin - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Rąbino
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Brzeżno
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Szczecinek - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Grzmiąca
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Barwice
Zachodniopomorskie | Stargardzki | Dobrzany
Zachodniopomorskie | Pyrzycki | Kozielice
Zachodniopomorskie | Gryfiński | Moryń
Zachodniopomorskie | Gryficki | Płoty
Zachodniopomorskie | Gryficki | Karnice
Zachodniopomorskie | Gryficki | Brojce
Zachodniopomorskie | Drawski | Ostrowice
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Krzęcin
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Drawno
Zachodniopomorskie | Łobeski | Węgorzyno
Zachodniopomorskie | Łobeski | Radowo Małe
Zachodniopomorskie | Łobeski | Dobra
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Świdwin - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Rąbino
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Brzeżno
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Szczecinek - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Grzmiąca
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Barwice
Zachodniopomorskie | Stargardzki | Dobrzany
Zachodniopomorskie | Pyrzycki | Kozielice
Zachodniopomorskie | Gryfiński | Moryń
Zachodniopomorskie | Gryficki | Płoty
Zachodniopomorskie | Gryficki | Karnice
Zachodniopomorskie | Gryficki | Brojce
Zachodniopomorskie | Drawski | Ostrowice
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Krzęcin
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Drawno
Zachodniopomorskie | Łobeski | Węgorzyno
Zachodniopomorskie | Łobeski | Radowo Małe
Zachodniopomorskie | Łobeski | Dobra
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Świdwin - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Rąbino
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Brzeżno
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Szczecinek - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Grzmiąca
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Barwice
Zachodniopomorskie | Stargardzki | Dobrzany
Zachodniopomorskie | Pyrzycki | Kozielice
Zachodniopomorskie | Gryfiński | Moryń
Zachodniopomorskie | Gryficki | Płoty
Zachodniopomorskie | Gryficki | Karnice
Zachodniopomorskie | Gryficki | Brojce
Zachodniopomorskie | Drawski | Ostrowice
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Krzęcin
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Drawno
Zachodniopomorskie | Łobeski | Węgorzyno
Zachodniopomorskie | Łobeski | Radowo Małe
Zachodniopomorskie | Łobeski | Dobra
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Świdwin - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Rąbino
Zachodniopomorskie | Świdwiński | Brzeżno
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Szczecinek - gmina wiejska
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Grzmiąca
Zachodniopomorskie | Szczecinecki | Barwice
Zachodniopomorskie | Stargardzki | Dobrzany
Zachodniopomorskie | Pyrzycki | Kozielice
Zachodniopomorskie | Gryfiński | Moryń
Zachodniopomorskie | Gryficki | Płoty
Zachodniopomorskie | Gryficki | Karnice
Zachodniopomorskie | Gryficki | Brojce
Zachodniopomorskie | Drawski | Ostrowice
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Krzęcin
Zachodniopomorskie | Choszczeński | Drawno