Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

3D KREATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Promocja na rynkach międzynarodowych nowego modelu drukarki o marce produktowej 3D Kreator Motion Plus oraz promocja marki produktowej jako niezawodnej i najbardziej bezpiecznej dla zdrowia użytkownika drukarki 3D na świecie.

Numer projektu

POIR.03.03.03-12-0035/16-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Kraków | Kraków