Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABRAXAS JEREMIASZ OLGIERD
HELIOENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Materiały termoprzewodzące nowej generacji do zastosowań w elektronice

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0009/16-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Sektorowe programy B+R

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Rybnicki | Czerwionka-Leszczyny
Śląskie | Rybnicki | Czerwionka-Leszczyny