Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4BESTCARE SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Internacjonalizacja inteligentnego systemu do zarządzania informacjami z zakresu procesów biznesowych w tym kadr i płac

Numer projektu

POIR.03.03.03-14-0109/16-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie

Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Miejsce realizacji projektu

Mazowieckie | Warszawa | Warszawa