Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABC - TOOLS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie usługi frezowania oraz regeneracji narzędzi w firmie ABC-TOOLS SP. z o.o.

Numer projektu

RPDS.01.05.02-02-0063/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie

Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie

Rozwój produktów i usług w MŚP - ZIT AW

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie | Świdnicki | Świdnica