Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Nie zgadzam się na WYKLUCZENIE.

Numer projektu

RPMP.09.01.02-12-0119/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Region Spójny Społecznie

Działanie

AKTYWNA INTEGRACJA

Poddziałanie

AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie | Nowy sącz
Małopolskie | Suski
Małopolskie | Tarnowski
Małopolskie | Myślenicki
Małopolskie | Brzeski
Małopolskie | Dąbrowski
Małopolskie | Nowotarski
Małopolskie | Limanowski
Małopolskie | Gorlicki
Małopolskie | Tarnów
Małopolskie | Nowosądecki