Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

LUBAWA S.A.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Centrum Badawczo-Rozwojowe Lubawa S.A.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0133/15-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Iławski | Lubawa