Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Zdobądź nowy zawód już dziś!

Numer projektu

RPDS.08.02.00-02-0036/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Rynek pracy

Działanie

Wsparcie osób poszukujących pracy

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie | Złotoryjski
Dolnośląskie | Wołowski
Dolnośląskie | Wałbrzyski
Dolnośląskie | Lwówecki
Dolnośląskie | Legnicki
Dolnośląskie | Kłodzki
Dolnośląskie | Jaworski
Dolnośląskie | Górowski