Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Aktywni Wielkopolanie

Numer projektu

RPWP.06.02.00-30-0073/15-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Rynek pracy

Działanie

Aktywizacja zawodowa

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie