Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

KARKONOSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
ABS ROBUR GMBH ZITTAU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Orientacja zawodowa bez granic / Berufsorientierung ohne Grenzen

Numer projektu

PLSN.03.01.00-02-0032/16-00

Program

Program Współpracy Interreg V-A Polska – Saksonia

Edukacja transgraniczna

Działanie

Wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie | Kamiennogórski
Dolnośląskie | Jeleniogórski
Dolnośląskie | Jelenia góra
Dresden | Görlitz
Dresden | Bautzen
Dolnośląskie | Kamiennogórski
Dolnośląskie | Jeleniogórski
Dolnośląskie | Jelenia góra
Dresden | Görlitz
Dresden | Bautzen