Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

3CITY ELECTRONICS SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Zwiększenie potencjału konkurencyjnego przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w infrastrukturę działu produkcji i testowania innowacyjnych urządzeń elektronicznych

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0333/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedsiębiorstwa

Działanie

Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Poddziałanie

Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne

Miejsce realizacji projektu

Pomorskie | Gdańsk | Gdańsk