Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Technikum Mechaniczno - Elektryczne im. Nikoli Tesli w Chorzowie szkołą pozytywnego wyboru.

Numer projektu

RPSL.11.02.01-24-03FC/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie

Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów

Poddziałanie

Wsparcie szkolnictwa zawodowego - ZIT

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Chorzów | Chorzów