Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD BUDOWLANO - REMONTOWY "LATER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wzrost konkurencyjności Firmy ZBR „LATER” Sp.z o.o. poprzez wdrożenie, w oparciu o przeprowadzone prace B+R, innowacyjnej usługi montażu przewodów napowietrznych z ciągłą rejestrowaną kontrolą naciągu

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0181/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie

Wsparcie MŚP

Poddziałanie

Dotacje bezpośrednie

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Brzozowski | Haczów