Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4AM GROUP MAREK BIERNAT

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Specjalista IT - zawód z przyszłością dla osób o niskich kwalifikacjach!

Numer projektu

RPWP.08.03.02-30-0111/16-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Edukacja

Działanie

Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy

Poddziałanie

Kształcenie zawodowe dorosłych - tryb konkursowy

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie