Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABN OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój firmy ABN OPAKOWANIA Sp. z o.o. Sp. K. poprzez dywersyfikację produkcji o nowe i udoskonalone opakowania z tworzyw sztucznych z przeznaczeniem dla rynku spożywczego dzięki zastosowaniu technologii wtryskiwania, wytłaczania i termoformowania

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0256/15-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Poznański | Dopiewo