Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Nie bój się zmian.

Numer projektu

RPLD.10.02.02-10-0017/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Działanie

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wdrożenie programów typu outplacement

Miejsce realizacji projektu

Łódzkie