Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABV SPÓŁKA AKCYJNA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

ABV POP UP - wprowadzenie na rynek interaktywnych, mobilnych, samoobsługowych punktów sprzedaży wyposażonych w ekrany wielodotykowe

Numer projektu

RPDS.01.05.01-02-0034/16-01

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie

Rozwój produktów i usług w MŚP

Poddziałanie

Rozwój produktów i usług w MŚP - konkursy horyzontalne

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie | Wrocław | Wrocław