Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie modularnego systemu robotycznego w ramach badań celowych

Numer projektu

RPLU.01.02.00-06-0063/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Badania i innowacje

Działanie

Badania celowe

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie | Lublin | Lublin