Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK
WOJEWÓDZKI ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W GORZOWIE WLKP.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje - większe możliwości

Numer projektu

POWR.01.02.02-08-0170/15-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Osoby młode na rynku pracy

Działanie

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Miejsce realizacji projektu

Lubuskie
Lubuskie