Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4LS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój kluczowej dla Wlkp. branży logistycznej dzięki produktom i usługom optymalizacji załadunku i trasowania spółki 4LS ze Złotnik k/Poznania, będących wynikiem własnych B+R przedsiębiorstwa

Numer projektu

RPWP.01.05.02-30-0115/15-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Poddziałanie

Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Poznański | Suchy Las