Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

"9 BITS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie innowacyjnego narzędzia adserwera dla branży reklamy mobilnej opartego o autorski silnik danych

Numer projektu

RPDS.01.02.01-02-0021/15-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Przedsiębiorstwa i innowacje

Działanie

Innowacyjne przedsiębiorstwa

Poddziałanie

Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkursy horyzontalne

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie | Wrocław | Wrocław