Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

„ABIES” KUCZYŃSCY S.C. MARCIN KUCZYŃSKI, DANUTA KUCZYŃSKA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

„Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku produkcyjnego w Mieczach”

Numer projektu

RPPD.05.01.00-20-0075/15-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Gospodarka niskoemisyjna

Działanie

Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie | Grajewski | Rajgród