Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

3SHAPE POLAND SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Utworzenie Centrum B+R 3Shape

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0199/15-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Miejsce realizacji projektu

Zachodniopomorskie | Szczecin | Szczecin