Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój Centrum B+R nowych technologii zasilania pojazdów autogazem

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0109/15-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Miejsce realizacji projektu

Podlaskie | Białystok | Białystok