Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD CHEMICZNY "SILIKONY POLSKIE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Nowa generacja nanokompozytów silikonowych typu LSR o podwyższonej odporności mikrobiologicznej, z zastosowaniem polimerów winylo i wodoro funkcyjnych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0624/15-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Leżajski | Nowa Sarzyna