Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ADAMED SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Rozwój przedkliniczny innowacyjnego leku przeciwnowotworowego wykorzystującego mechanizm reaktywacji białka p53

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0031/15-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Sektorowe programy B+R

Miejsce realizacji projektu

Mazowieckie