Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABAKUS KONSULTING SP. Z O. O. SP. K.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Kierunek - praca! Kompleksowy program wsparcia zawodowego dla osób młodych z województwa świętokrzyskiego

Numer projektu

POWR.01.02.02-26-0190/15-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Osoby młode na rynku pracy

Działanie

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Miejsce realizacji projektu

Świętokrzyskie