Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

AG DORADZTWO ADAM GÓRSKI
PROGRESSO WIOLETTA MIKODA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Akademia Pozytywnej Zmiany

Numer projektu

POWR.01.02.02-02-0113/15-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Osoby młode na rynku pracy

Działanie

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Miejsce realizacji projektu

Dolnośląskie
Dolnośląskie