Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

3R-SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstwa 3R-SYSTEMS sp. z o.o.

Numer projektu

RPWP.01.04.01-30-0108/15-00

Program

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie

Internacjonalizacja gospodarki regionalnej

Poddziałanie

Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu

Miejsce realizacji projektu

Wielkopolskie | Poznański | Dopiewo