Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WEKTOR CONSULTING S.C. MARIUSZ LIPIŃSKI, WIKTOR CICHOŃ
"ABC WIEDZY" PROFESJONALNE SZKOLENIA I DORADZTWO BEATA HENRY
ASSOCIATION WEIMAR PLUS
ASSOCIATION FRANCE POLOGNE LOT LUBUSKIE
MIGTOME IZABELA PIESTRZYŃSKA
UNION NATIONALE DES ENTREPRISES ADAPTÉES (UNEA)

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wbrew barierom i granicom

Numer projektu

POWR.04.02.00-00-0031/15-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Działanie

Programy mobilności ponadnarodowej

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Małopolskie
Mazowieckie
Podkarpackie
Świętokrzyskie
Lubelskie
Małopolskie
Mazowieckie