Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

AERO LOGIN SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Opracowanie i wdrożenie do produkcji rodziny bezzałogowych wielowirnikowych statków powietrznych o wielu funkcjach do pracy w warunkach specjalnych

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0006/15-00

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Sektorowe programy B+R

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Bielski | Bestwina