Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

TENVIRK SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Karta inteligentna do bezobsługowej rejestracji czasu pracy, kontroli dostępu oraz monitorowania bezpieczeństwa i wydajności pracy

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0227/15-01

Program

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie

Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie

Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Chorzów | Chorzów