Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na rok 2016

Numer projektu

POWR.06.01.00-16-1902/15-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pomoc techniczna

Działanie

Pomoc techniczna

Miejsce realizacji projektu