Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Pomoc Techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu na rok 2016.

Numer projektu

POWR.06.01.00-04-2302/15-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Pomoc techniczna

Działanie

Pomoc techniczna

Miejsce realizacji projektu