Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W OPOLU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Plan Działań Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 na 2016r.

Numer projektu

RPOP.11.01.00-16-0005/15-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Pomoc techniczna

Działanie

Pomoc techniczna

Miejsce realizacji projektu