Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Kompetencje dla młodzieży szansą na dobry start

Numer projektu

POWR.01.02.02-12-0032/15-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Osoby młode na rynku pracy

Działanie

Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe

Poddziałanie

Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Miejsce realizacji projektu

Małopolskie