Strona główna
Logo unii europejskiej

Aktualizacja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta oraz nowe listy sprawdzające

Aktualizacja Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta oraz nowe listy sprawdzające
Data ostatniej modyfikacji: 06.11.2019

Szanowni Państwo, informujemy, że na stronie Bazy Konkurencyjności zamieściliśmy zaktualizowaną wersję "Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020" oraz nowe listy sprawdzające dotyczące rozeznania rynku i zasady konkurencyjności.
Aktualna wersja dokumentów uwzględnia ostatnie zmiany wprowadzone nowelizacją Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z 22 sierpnia 2019 r.