Strona główna
Logo unii europejskiej

ABN OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacje o Zamawiającym - Beneficjencie

Nazwa Zamawiającego

ABN OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

NIP Zamawiającego

7773253089

Miejscowość

Otusz

Zakończone ogłoszenia