Strona główna
Logo unii europejskiej

ADIFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o Zamawiającym - Beneficjencie

Nazwa Zamawiającego

ADIFEED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP Zamawiającego

5272530714

Miejscowość

Warszawa

Zakończone ogłoszenia