Strona główna
Logo unii europejskiej

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SP. Z O.O.

Informacje o Zamawiającym - Beneficjencie

Nazwa Zamawiającego

SZPITAL ZAKONU BONIFRATRÓW W KATOWICACH SP. Z O.O.

NIP Zamawiającego

9542652330

Miejscowość

Katowice