Strona główna
Logo unii europejskiej

TADOS FIREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o Zamawiającym - Wnioskodawcy

Nazwa Zamawiającego

TADOS FIREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

NIP Zamawiającego

7722319909

Miejscowość

Radomsko

Zakończone ogłoszenia