Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 01:52:35 +0100 <![CDATA[Usługa specjalistycznego wsparcia - indywidualna terapia osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej w formie fizjoterapii (ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania osoby małoletniej)]]> Usługa specjalistycznego wsparcia - indywidualna terapia osoby małoletniej przebywającej w pieczy zastępczej w formie fizjoterapii (ćwiczenia z udziałem fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania osoby małoletniej) – w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155772 Sat, 15 Dec 2018 00:07:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155772 <![CDATA[OGŁOSZENIE O PROWADZENIU POSTĘPOWANIA NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ „INDYWIDUALNE POŚREDNICTWO PRACY – IPP” W ZAKRESIE PROJEKTU „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :)”,WSPÓŁFINANSOWEGO PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ – NR PROJEKTU POWR.01.02.01-10-0042/17]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zawarcie umowy na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa „Indywidualne Pośrednictwo Pracy – IPP” w zakresie projektu „PEWNYM KROKIEM w przyszłość :), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – nr projektu POWR.01.02.01-10-0042/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155770 Fri, 14 Dec 2018 23:35:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155770 <![CDATA[Zakup usług szkoleniowych w ramach realizacji projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych.”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech szkoleń związanych z realizacją projektu "Wdrożenie innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych", w ramach którego wdrażana jest innowacja procesowa – proces hydrofobizacji pianki melaminowej oraz produktowa – rozszerzenie oferty Zamawiającego o płyty i formatki z hydrofobizowanej melaminy. Szkolenia będą miały na celu przygotowanie kadry Zamawiającego do pracy na innowacyjnej linii produkcyjnej a także podwyższenie jej kwalifikacji, co przełoży się na lepszą efektywność pracy oraz uzyskanie wysokiej jakości produktów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155768 Fri, 14 Dec 2018 23:33:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155768 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/12/2018]]> Zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13549 Fri, 14 Dec 2018 23:29:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13549 <![CDATA[Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego obejmującego budowę Farmy fotowoltaicznej SULIMY o mocy 18 MW (składającej się z dwóch farm „Sulimy 1” o mocy 9 MW i „Sulimy 2” o mocy 9 MW) oraz budowę linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV oraz stacji kontenerowej SN/nN Giżycko.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu budowlanego. opracowanie specyfikacji technicznej oraz opracowanie projektu wykonawczego obejmującego budowę Farmy fotowoltaicznej SULIMY o mocy 18 MW (składającej się z dwóch farm „Sulimy 1” o mocy 9 MW i „Sulimy 2” o mocy 9 MW) oraz budowę linii napowietrzno-kablowej SN-15 kV oraz stacji kontenerowej SN/nN Giżycko. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13538 Fri, 14 Dec 2018 23:27:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13538 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/12/2018]]> Zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13548 Fri, 14 Dec 2018 23:21:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13548 <![CDATA[Usługa specjalistycznego wsparcia – poradnictwo psychologiczne – terapia poznawczo-behawioralna dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej]]> Usługa specjalistycznego wsparcia – poradnictwo psychologiczne – terapia poznawczo-behawioralna dla osób małoletnich przebywających w pieczy zastępczej, w ramach projektu pt. „Wsparcie Postępu” – Rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 06. Integracja, Działanie 06.02. Usługi Społeczne, 06.02.02. Rozwój usług społecznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155762 Fri, 14 Dec 2018 22:45:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155762 <![CDATA[Druk ulotki produktowej (z wykrojnikiem)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa kolorowego wydruku ulotki produktowej, według podanych parametrów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155759 Fri, 14 Dec 2018 22:05:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155759 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 2/MCRAZ/2018 na realizację zamówienia w zakresie usług szkoleniowych oraz organizacji egzaminów dla uczestników projektu.]]> Zamówienie składa się z następujących części: CZĘŚĆ A: KURS OPERATOR MASZYN CNC Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin (w tym 40 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych) Łączna liczba osób do przeszkolenia: 4 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ B: KURS MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin w tym: -67 godzin w zakresie obsługi wózka widłowego (w tym 47 godzin zajęć teoretycznych oraz 20 godzin zajęć praktycznych) - 93 godziny w zakresie obsługi magazynu (w tym 38 godzin zajęć teoretycznych oraz 55 godzin zajęć praktycznych) Liczba osób do przeszkolenia: 3 osoby CZĘŚĆ C: KURS KOSMETYCZNY Wymiar godzinowy szkolenia: 160 godzin (w tym 64 godzin zajęć teoretycznych i 96 godzin zajęć praktycznych) Liczba osób do przeszkolenia: 2 osoby (w tym jedna osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ D: KURS PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Wymiar godzinowy szkolenia: 150 godzin (w tym 60 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych) Liczba osób do przeszkolenia: 6 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne) CZĘŚĆ E: EGZAMIN OPERATOR MASZYN CNC Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 4 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ F: EGZAMIN MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKA WIDŁOWEGO Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 3 osoby CZĘŚĆ G: EGZAMIN KOSMETYCZKA Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 2 osoby (w tym 1 osoba niepełnosprawna) CZĘŚĆ H: EGZAMIN PRACOWNIK ADMINISTRACJI BIUROWEJ Łączna liczba osób biorących udział w egzaminie: 6 osób (w tym 3 osoby niepełnosprawne) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na część A i/lub B i/lub C i/lub D i/lub E i/lub F i/lub G i/lub H. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155756 Fri, 14 Dec 2018 22:05:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155756 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu Excel dla pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia z obsługi programu Excel dla pracowników dydaktycznych Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155758 Fri, 14 Dec 2018 22:00:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155758 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 3 nauczycieli w zakresie menager ds. turystyki]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 3 nauczycieli w zakresie menager ds. turystyki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155755 Fri, 14 Dec 2018 21:08:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155755 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 6 nauczycieli w zakresie obsługi programu kosztorysowego NORMA PRO/EXPERT/STANDARD]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 6 nauczycieli w zakresie obsługi programu kosztorysowego NORMA PRO/EXPERT/STANDARD. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155754 Fri, 14 Dec 2018 21:01:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155754 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 4 nauczycieli w zakresie technologia zarządzania i monitoringu sieci komputerowych]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 4 nauczycieli w zakresie technologia zarządzania i monitoringu sieci komputerowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155753 Fri, 14 Dec 2018 20:55:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155753 <![CDATA[Realizacja usługi przeprowadzenia procesu badań laboratoryjnych na zgodność z europejską i polską normą w obszarze konstrukcji spawanych – postępowanie nr 4.12.2018]]> Przedmiotem zapytania ofertowego, przeprowadzanego zgodnie z zasadą konkurencyjności jest zamówienie usługi przeprowadzenia kompleksowych badań laboratoryjnych w obszarze konstrukcji metalowych będących w ofercie firmy Ferrox Sp. z o.o. z Białegostoku, członka Klastra Obróbki Metali celem spełnienia norm międzynarodowych z zakresu konstrukcji spawanych PN-EN ISO 1090 i 3834 zwiększającej szanse skutecznego operowania na rynkach zagranicznych. Kody CPV zamówienia: 71318000-0 - Inżynieryjne usługi doradcze i konsultacyjne, 73111000-3 - Laboratoryjne usługi badawcze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155751 Fri, 14 Dec 2018 20:45:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155751 <![CDATA[organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 7 nauczycieli w zakresie projektowania procesów technologicznych - technolog/ustawiacz CNC]]> Przedmiotem zamówienia organizacja i przeprowadzenie szkolenia dla 7 nauczycieli w zakresie projektowania procesów technologicznych - technolog/ustawiacz CNC, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155752 Fri, 14 Dec 2018 20:44:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155752 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - DOradztwo specjalistyczne]]> 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85312320-8 usługi doradztwa, 79342200-5 Usługi w zakresie promocji, 79410000-8 - usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne, 79411100-9 - usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej, 79414000-9 - usługi doradcze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, 79341100-7 - doradcze usługi reklamo-we, 79412000-5 - usługi doradcze w zakresie zarządzania finansami, 72224000-1 usługi doradcze w zakresie zarządzania projektem; 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne, 79110000-8, usługi w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej; 79111000-5, usługi w zakresie doradztwa prawnego, 79140000-7 doradztwo prawne i usługi informacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155747 Fri, 14 Dec 2018 19:38:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155747 <![CDATA[Usługi doradcze w zakresie kompleksowego wprowadzania firmy SMILE Sp. z o.o na wybrane rynki perspektywiczne Czechy, Węgry, Ukraina, Białoruś]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który świadczyć będzie na rzecz Zamawiającego usługi doradcze w zakresie kompleksowego wprowadzania produktów firmy SMILE Sp. z o.o. na docelowe rynki zagraniczne: Czechy, Węgry, Ukraina, Białoruś w tym: a) Wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązywania kontaktów z partnerami zagranicznymi, b) Przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m. in. Badania marketingowe na rynku docelowym), c) Budowa kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalnoprawnego, d) Przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron aplikacji internetowych, e) Wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, f) Tworzenie regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów, g) Uzyskanie ochrony własności przemysłowej za granicą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155575 Fri, 14 Dec 2018 19:05:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155575 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 34/IPS/CBA/2018 pn.: „Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w projekcie pn Chcemy być aktywni!]]> 2.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na pełnieniu funkcji członka Mobilnej Grupy Interdyscyplinarnej w projekcie pn. „Chcemy być aktywni!”, 2.2. Planowana łączna wielkość zamówienia: maksymalnie 128 tzw. „pakietów godzinnych” – jeden pakiet zawiera 5 h zegarowych w miesiącu. 2.3. Okres realizacji zamówienia - maksymalnie do sierpnia 2019 r. (maksymalnie 9 miesięcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155744 Fri, 14 Dec 2018 18:57:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155744 <![CDATA[Zakup usługi reklamy w internecie w ramach realizacji projektu „Wdrożenie innowacji w zakresie hydrofobizacji pianki do produkcji elementów wygłuszeniowych i termoizolacyjnych.”]]> Prowadzone postępowanie dotyczy zakupu usługi reklamy w Internecie, tj. przeprowadzenia akcji promocyjnej, sprofilowanej dla konkretnych branż, umożliwiającej dotarcie z ofertą innowacyjnych produktów (płyt oraz formatek hydrofobowych z melaminy) poprzez działania w Internecie do potencjalnych odbiorców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155743 Fri, 14 Dec 2018 18:29:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155743 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/1.2(b041)]]> Przedmiotem Projektu jest opracowanie nowego innowacyjnego prototypu oprogramowania- systemu prezentacji online, który będzie nowym produktem dla firmy Wnioskodawcy. Produkt będzie mógł być niezależnym modułem, jak i zintegrowany. Umożliwi rozszerzenie funkcjonalności systemów typu CRM oraz systemów mapujących. Będący przedmiotem prac moduł pozwoli prowadzącym prezentacje, konferencje, szkolenia czy instruktarze zarówno prowadzenie ich bezpośrednio na urządzeniach mobilnych słuchaczy oraz nawiązanie interakcji z nimi w czasie rzeczywistym oraz ewentualnie udostępnienie możliwości pobrania prezentacji. Obecnie zakłada się, że najbardziej popularną formą pozyskiwania klientów jest wchodzenie z nimi w ścisłe relacje poprzez videoblogi, blogi czy komunikację poprzez portale społecznościowe. Większość z firm organizuje także cykliczne spotkania, konferencje, sympozja, etc, ale praktyka pokazuje że fizyczne wyjazdy stają się coraz mniej powszechną formą. Choć na rynku dostępne są takie rozwiązania, nadal są one dość skomplikowane, wręcz mało intuicyjne i drogie. Wnioskodawca zakłada, że projekt objęty niniejszym wnioskiem pozwoli na łatwiejszy dostęp do innowacyjnych technologii oraz będzie stanowić spójny element zarządzania i strategii marketingowej przedsiębiorstw. Wnioskodawca widzi realną potrzebę rozwinięcia swojej oferty o nowe usługi, oraz w wyniku poszukiwania niszy rynkowej, natknął się na niezagospodarowaną sferę jaką jest nieograniczony dostęp do nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Projekt zrealizowany będzie w formie zlecenia spełniającej kryteria regulaminowe Jednostce naukowej. Rozważa się również możliwość udostępnienia wcześniej przygotowanej prezentacji jako wstępne przygotowanie, weryfikację zakresu materiału omawianego podczas prezentacji online. Wnioskodawca będzie chciał sprawdzić czy taki model byłby ciekawy dla szerszego grona użytkowników końcowych. Celem systemu jest umożliwienie prowadzącym prezentacje, konferencje, szkolenia prowadzenia prezentacji bezpośrednio na urządzeniach mobilnych słuchaczy, nawiązanie interakcji z nimi oraz ewentualnie udostępnienie możliwości pobrania prezentacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13545 Fri, 14 Dec 2018 17:58:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13545 <![CDATA[Wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na targach Pitti Immagine Bimbo Florencja – Styczeń 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawowego na targach Pitti Immagine Bimbo Florencja – Styczeń 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155740 Fri, 14 Dec 2018 17:39:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155740 <![CDATA[Zakup usług doradczych]]> Zakup usług doradczych: - zaprojektowanie serii nowych produktów - dań dietetycznych na tackach; - zaprojektowanie serii nowych produktów - dań kuchni świata/regionów - zaprojektowanie marki i identyfikacji wizualnej dla nowych produktów - zaprojektowanie nowych, innowacyjnych opakowań dla nowych produktów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155735 Fri, 14 Dec 2018 17:02:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155735 <![CDATA[Opracowanie układu mechanicznego]]> Firma Egzotech Sp. z o. o. poszukuje specjalisty – Inżyniera mechaniki w zespole opracowującym innowacyjne rozwiązania w zakresie diagnostyki i rehabilitacji w ramach projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój pt. „Opracowanie Innowacyjnych metod diagnostyki i rehabilitacji z wykorzystaniem robotów i pomiarów bioelektrycznych”. Wykonawca odpowiedzialny będzie za współpracę w opracowaniu części projektu prototypu układu mechanicznego umożliwiającego zbieranie danych diagnostycznych z obrębu stawu barkowego w celu przygotowania algorytmów automatycznej diagnostyki i terapii w rehabilitacji z wykorzystaniem sygnałów EMG. W ramach zlecenia powinny być prowadzone: • dokumentacja techniczna projektu, rysunki wykonawcze, złożeniowe i montażowe. • analiza wyboru technologii produkcji elementów, doboru komponentów i półproduktów W ramach realizacji niniejszego zamówienia Zamawiający wymaga przekazania majątkowych praw własności intelektualnej do wytworzonych utworów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155732 Fri, 14 Dec 2018 16:53:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155732 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/PRO-OL/2018 na zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie części B2B, B2E oraz B2C systemu informatycznego. 2) Szczegółowe dane oraz wymagania wraz z opisem rozwiązania technicznego zostały przedstawione w tabeli znajdującej się w dołączonym do niniejszej publikacji Zapytaniu ofertowym, pkt 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13536 Fri, 14 Dec 2018 16:42:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13536 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5DSZNDZ]]> Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" w związku z realizacją projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę - projekt zintegrowany. Powiat wielicki” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do składania ofert na: Świadczenia usług Superwizji na potrzeby realizacji projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Powiat wielicki” w ramach: Zadania nr 1. Centrum koordynacji (zadanie realizowane przez Lidera projektu Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo), Zadania nr 2. Zespoły mobilne (zadanie realizowane przez Partnera projektu Da Vinci Sp. z o.o.), Zadania nr 3. Zintegrowane świadczenie oparcia społecznego (zadanie realizowane przez Lidera projektu Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo). Zamawiający - Wnioskodawca Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" 31-908 Kraków -Nowa Huta, os. Młodości 8 NIP: 6792742498 REGON: 356584130 występujący w imieniu własnym oraz Partnera projektu: Da Vinci Sp. z o.o. z siedzibą 31-067 Kraków, ul. Piekarska 3, NIP: 6762154928, REGON: 357147726 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13531 Fri, 14 Dec 2018 16:19:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13531 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/WRPO 1.2/2018]]> Zakup badań: - badania laboratoryjne tablic rejestracyjnych z zintegrowanym znacznikiem RFID na zgodność z normą ISO 7591, - badania laboratoryjne tablic rejestracyjnych z zintegrowanym znacznikiem RFID na zgodność z normą DIN 74069. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155726 Fri, 14 Dec 2018 16:17:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155726 <![CDATA[Usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego przy zadaniu przebudowy budynku „GAMMA” w kompleksie budynków biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. piętra do potrzeb laboratoryjnych Laboratorium Technologii Rozwoju Leku - postępowanie 2]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu INNOPOLISnext w zakresie zadania inwestycyjnego przebudowy budynku „GAMMA” w kompleksie budynków biurowo-laboratoryjnych WPT w zakresie adaptacji 2. piętra do potrzeb laboratoryjnych Laboratorium Technologii Rozwoju Leku (zwanego dalej „Zadaniem Inwestycyjnym”) w zakresie funkcji inspektora nadzoru robót elektrycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13535 Fri, 14 Dec 2018 16:13:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13535 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia programu do zarządzania procesami produkcyjnymi z możliwością składania zleceń i zapytań produkcyjnych przez dział handlowy, wraz ze szkoleniem z jego obsługi)]]> W związku z udziałem w konkursie w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, firma P.A.T. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. realizuje projekt pt. ”Wdrożenie nowego i innowacyjnego procesu biznesowego poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie dla celów poprawy komunikacji, optymalizacji produkcji, precyzyjności wycen oraz zapewnienia bezpieczeństwa danych”. Biorąc pod uwagę powyższe, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na program do zarządzania procesami produkcyjnymi, którego specyfikacja znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155716 Fri, 14 Dec 2018 15:55:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155716 <![CDATA[5/WCMWP/2018]]> Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo-komputerowych wraz z obsługą cateringową dla 20 grup szkoleniowych, z których każda liczy średnio 15 uczestników/czek projektu. Zamówienie podzielone jest na 20 części, każda odpowiadająca danemu powiatowi w województwie pomorskim. Szkolenie 1 grupy trwa 150 godzin, średnio 25 dni szkoleniowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155719 Fri, 14 Dec 2018 15:54:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155719 <![CDATA[5/ICT/2018]]> Zapraszamy do składania ofert na realizację usługi wynajmu sal szkoleniowo-komputerowych wraz z obsługą cateringową 24 grup szkoleniowych, z który każda liczby średnio 15 osób i 150 godzin szkolenia. Zamówienie podzielone jest na 20 części odpowiadających powiatom województwa pomorskiego. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155712 Fri, 14 Dec 2018 15:41:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155712 <![CDATA[Kurs Asystent do spraw księgowości]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursu Asystenta do spraw księgowości w wymiarze 150 godzin wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego dla 10 Uczestników Projektu. Egzamin końcowy przeprowadzony musi być zgodnie z "Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020" z uwzględnieniem procesu walidacji i certyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155711 Fri, 14 Dec 2018 15:38:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155711 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/POPW/1.4 II ETAP DOT. REALIZACJI USŁUGI ZAPROJEKTOWANIA OBRÓBEK DEKARSKICH]]> PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "REGAMET" KRZYSZTOF BOROŃ, WACŁAW TRYBA SPÓŁKA JAWNA zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na zaprojektowaniu obróbek dekarskich, w tym: wiatrownicy, dwóch pasów nadrynnowych, pasa podrynnowego, kosza rynnowego w ramach projektu pn. „Wdrożenie rekomendacji strategii wzorniczej w celu podwyższenia konkurencyjności firmy REGAMET na rynku” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0006/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155708 Fri, 14 Dec 2018 15:33:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155708 <![CDATA[Szkolenie zawodowe dla Uczestników Projektu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu. Rodzaj i zakres szkoleń przedstawiono szczegółowo w dalszej części zapytania. Szkolenia są zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników projektu oraz zdiagnozowanymi potrzebami na rynku pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155683 Fri, 14 Dec 2018 15:32:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155683 <![CDATA[Wykonanie elementów stoiska wystawowego na konferencji/targach R&D Data Intelligence Forum 2019 w Bazylei w Szwajcarii]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów stoiska wystawowego na konferencji/targach R&D Data Intelligence Forum 2019 w Bazylei w Szwajcarii w dniach 23-25 stycznia 2019 r. dla przedsiębiorstwa 2KMM sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155703 Fri, 14 Dec 2018 15:30:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155703 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie ekspertyz oraz raportu stanu wiedzy w celu wypracowania elementów składowych systemu SMOGi]]> Wykonanie ekspertyz i raportu stanu wiedzy w celu wypracowania elementów składowych systemu SMOGi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155700 Fri, 14 Dec 2018 15:23:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155700