Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 17 Mar 2018 21:26:17 +0100 <![CDATA[Zakup biletów wstępu na pływalnię oraz usługi 3 instruktorów nauki pływania dla uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach w celu realizacji projektu „Droga do wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta, który dostarczy bilety wstępu na pływalnię dla maksymalnie 53 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kobylanach oraz zapewni naukę pływania prowadzoną przez 3 instruktorów pływania w okresie od dnia zawarcia umowy do 30.11.2019 r. Zajęcia będą realizowane w celu realizacji projektu „Droga do wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2044 Sat, 17 Mar 2018 20:15:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2044 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZWNZ Olsztyn/2017 na wybór Wykonawcy szkoleń zawodowych oraz Wykonawcy przeprowadzającego egzaminy zewnętrzne]]> CZEŚĆ I Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie kursu zawodowego: PRACOWNIK GOSPODARCZY Z UPRAWNIENIAMI SEP A. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 3 osoby (1 grupa) B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. TERMIN: III 2018-VI 2018 D. MIEJSCE: OLSZTYN E. WYMIAR: 110 h F. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH/PAŃSTWOWYCH: TAK [ uprawnienia SEP] G. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: TAK CZEŚĆ II Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie kursu zawodowego: KURS OPIEKUNKA DZIECIĘCA A. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 1 osoba B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. TERMIN: III 2018-VI 2018 D. MIEJSCE: OLSZTYN E. WYMIAR: 90 h F. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH: TAK G. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE: TAK CZEŚĆ III: Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie kursu zawodowego: KURS ANALITYK INTERNETOWY Z MODUŁAMI KOMUTEROWYMI A. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 1 osoba B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. TERMIN: III 2018-VI 2018 D. MIEJSCE:OLSZTYN E. WYMIAR: 110 h F. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH: TAK [2 MODUŁY ECDL BASE: B2- Podstawy pracy w sieci oraz B4- Arkusze kalkulacyjne] G. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: TAK [CERTYFIKAT ECDL PROFILE] CZEŚĆ IV: Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie kursu zawodowego: PRACOWNIK BIUROWY Z MODUŁEM KOMPUTEROWYM A. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 1 osoba B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. TERMIN: III 2018-VI 2018 D. MIEJSCE:OLSZTYN E. WYMIAR: 110 h F. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH: TAK [ ECDL BASE ] G. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: TAK [CERTYFIKAT ECDL BASE] CZEŚĆ V: Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie kursu zawodowego: KURS SPAWACZ METODĄ MAG A. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 1 osoba B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. TERMIN: III 2018-VI 2018 D. MIEJSCE: OLSZTYN E. WYMIAR: 146 h F. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH: TAK G. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: TAK CZEŚĆ VI: Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie kursu zawodowego: KIEROWCA KAT. C ORAZ C+E Z PRZYSPIESZONĄ KWALIFIKACJĄ WSTĘPNĄ A. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 6 osób (1 grupa) B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. TERMIN: III 2018-VI 2018 D. MIEJSCE: OLSZTYN E. WYMIAR: 215 h (KAT C= 50h/KAT C+E=25h/PRZYSPESZONA KWALIFIKACJA WSTĘPNA=140h) F. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH/PAŃSTWOWYCH: TAK [3 egzaminy x 1 Uczestnik] G. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE: TAK CZEŚĆ VII: Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych oraz wydaniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje/kompetencje: KURS KUCHARZ A. TERMIN: IV 2018-VI 2018 B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. MIEJSCE:OLSZTYN D. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 3 osoby (1 grupa) E. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH/PAŃSTWOWYCH: TAK F. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE: TAK CZEŚĆ VIII: Wybór Wykonawcy na przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych oraz wydaniu dokumentów potwierdzających kwalifikacje/kompetencje: KURS PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI Z MODUŁEM KOMPUTEROWYM A. TERMIN: IV 2018-VI 2018 B. UBEZPIECZENIE NNW UCZESTNIKÓW KURSU: TAK C. MIEJSCE:OLSZTYN D. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: 7 osób (1 grupa) E. PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH/PAŃSTWOWYCH: TAK [ECDL BASE] F. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE/KOMPETENCJE: TAK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097075 Sat, 17 Mar 2018 19:14:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097075 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/WJSO/02.10/2018/TWPS/S]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania: - szczegółowych scenariuszy i materiałów szkoleniowych na szkolenia stacjonarne oraz - scenariuszy i materiałów szkoleniowych do zajęć e-learningowych dotyczących wspomagania szkół dla pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych tj.: • Matematyczno-przyrodniczych • Porozumiewania się w językach obcych • Wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnym w procesie uczenia się • Umiejętności uczenia się poprzez eksperymentowanie i doświadczanie • Kształtowania postaw (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097073 Sat, 17 Mar 2018 18:48:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097073 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w charakterze podwykonawcy w ramach projektu pt. „Opracowanie automatycznego regału szufladkowego, wykorzystującego zmodyfikowany system regałów rzędowych, odwróconych o 90 stopni, dedykowanych dla wewnętrznej logistyki magazynowej” w ramach w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0373/17-00). System wykorzystywał będzie przede wszystkim dedykowane rozwiązania z zakresu technologii wykorzystywanych na potrzeby samojezdnych wózków transportowych, pojazdów autonomicznych oraz zautomatyzowanych systemów regałowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097064 Sat, 17 Mar 2018 14:10:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097064 <![CDATA[Świadczenie usługi pn. Zarządzanie projektem Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu]]> Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usługi pn. Zarządzanie projektem Tworzenie warunków do rozwoju oferty kulturalnej poprzez zakup sprzętu i trwałego wyposażenia dla Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Mielcu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097063 Sat, 17 Mar 2018 13:57:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097063 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_1/Szczepienia%20ochronne.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097062 Sat, 17 Mar 2018 12:59:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097062 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_1/Szczepienia%20ochronne.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097061 Sat, 17 Mar 2018 12:50:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097061 <![CDATA[zapytanie ofertowe nr 1/2018- kierowanie i prowadzenie placówek wsparcia dziennego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług kierowania, prowadzenia i opieki w placówkach wsparcia dziennego oraz wyłonienie: Część I : 1 kierownika w Placówce Wsparcia Dziennego w Tczewie ( nazywaną PWD, placówką, świetlicą), prowadzonej dla max. 30 osób - dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat, zatrudnienie na ½ etatu na umowę o pracę. Część II: 1 wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Tczewie ( nazywaną PWD, placówką, świetlicą)prowadzonej dla max. 30 osób- dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat, zatrudnienie na ½ etatu na umowę o pracę. Część III: 1 kierownika w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubiszewie ( nazywaną PWD, placówką, świetlicą), prowadzonej dla max. 30 osób - dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat, zatrudnienie na ¾ etatu na umowę o pracę. Część IV: 1 wychowawcy w Placówce Wsparcia Dziennego w Lubiszewie ( nazywaną PWD, placówką, świetlicą), prowadzonej dla max. 30 osób- dla dzieci i młodzieży w wieku od 7-18 lat, zatrudnienie na ¾ etatu na umowę o pracę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096993 Sat, 17 Mar 2018 12:45:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096993 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_1/Szczepienia%20ochronne.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097060 Sat, 17 Mar 2018 12:30:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097060 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_1/Szczepienia%20ochronne.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097059 Sat, 17 Mar 2018 12:18:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097059 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek”, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Szczepienia ochronne dla pielęgniarek” znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_1/Szczepienia%20ochronne.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097058 Sat, 17 Mar 2018 12:06:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097058 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie członków komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Resuscytacja%20kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097056 Sat, 17 Mar 2018 11:42:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097056 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie Wykonawców do realizacji zajęć stażowych w ramach kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Resuscytacja%20kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097055 Sat, 17 Mar 2018 11:20:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097055 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie wykładowców do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Resuscytacja%20kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097054 Sat, 17 Mar 2018 11:08:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097054 <![CDATA[Usługa stworzenia platformy transakcyjnej B2B/B2C]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia platformy transakcyjnej B2B/B2C bezpośrednio związanej ze świadczeniem usług sprzedaży obrzeży meblowych drogą elektroniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097053 Sat, 17 Mar 2018 11:03:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097053 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie członków komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Resuscytacja%20kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097052 Sat, 17 Mar 2018 10:56:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097052 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie kierowników kursu do przeprowadzenia kursów specjalistycznych „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych, realizowanych w ramach projektu Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer RPZP.08.06.00-32-K113/17. Kurs będzie realizowany zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Resuscytacja krążeniowo-oddechowa” dla pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/kursy_specjalistyczne_3/Resuscytacja%20kr%C4%85%C5%BCeniowo-oddechowa.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097050 Sat, 17 Mar 2018 10:41:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097050 <![CDATA[Zakup nielimitowanej licencji do narzędzia do diagnozowania kompetencji studentów ...]]> Zakup nielimitowanej licencji do narzędzia do diagnozowania kompetencji studentów i absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z usługą szkolenia certyfikowanego dla dwóch doradców zawodowych z zakresu użytkowania tego narzędzia w ramach projektu „U Progu Kariery” Wykonawca udzieli licencji na korzystanie z narzędzia na okres: 1. 30 miesięcy – zakup licencji nielimitowanej (brak ograniczenia liczby badań) do narzędzia do diagnozowania kompetencji, 2. Terminowe bezpłatne przedłużenie licencji nielimitowanej (brak ograniczenia liczby badań) do narzędzia do diagnozowania kompetencji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096779 Sat, 17 Mar 2018 07:09:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096779 <![CDATA[Świadczenie usługi przewozu osób niepełnosprawnych na zajęcia aktywnej integracji]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi przewozu 5 osób niepełnosprawnych do realizowania usług aktywnej integracji w okresie od 01.04.2018 do 31.10.2019 na terenie miasta Grodzisk Mazowiecki. Liczba osób i zasięg terytorialny mogą ulec zmianie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097049 Sat, 17 Mar 2018 07:04:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097049 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach projektu „Nowe kwalifikacje-większe możliwości”, Nr zapytania: 2/ICT/2018]]> Zamawianą usługą jest przeprowadzenie egzaminów ze wszystkich 5 obszarów poziomu A ramy DIGCOMP oraz wydanie certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP (Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentów potwierdzających zgodność z ramą DIGCOMP – np. przykładowe testy, opis systemu walidacji). Przedmiot zamówienia opiewa na przeprowadzeniu egzaminu i certyfikacji dla 150 osób, gdzie podana ilość jest ilością maksymalną, zaś faktyczna liczba osób objętych egzaminem wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097048 Sat, 17 Mar 2018 01:12:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097048 <![CDATA[Przygotowanie i druku materiałów promocyjnych na targi]]> W ramach powyższego kosztu planowane są wydatki związane z: - przygotowanie i produkcja materiałów promocyjnych - 1. przygotowanie i sesja zdjęciowa do katalogów reklamowych sesja wiosenna 2. druk katalogów reklamowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2041 Fri, 16 Mar 2018 23:49:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2041 <![CDATA[Zamówienie nr 5/2018/EFS]]> W związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania na realizację projektu „Innowacyjne kursy krawiectwa miarowego od tradycyjnej technologii po miarową konstrukcję w systemie CAD/CAM szansą na wejście w szeregi kadr europejskich projektantów” (nr umowy RPMA.10.03.04-14-6361/16-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, CHIC WARSAW Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na przeprowadzenie innowacyjnych kursów programów autorskich: - Kursy czeladnicze umożliwiające powrót do prestiżowego zawodu krawca – tradycyjna technologia wsparta innowacyjnymi technikami CAD/CAM; - Projektowanie w przemyśle mody z zastosowaniem CAD/CAM – kurs zaawansowany wsparta innowacyjnymi technikami CAD/CAM; Kurs projektowania, konstrukcji odzieży i szycia na miarę od zastosowania tradycyjnej metody po wdrożenie innowacyjnej technologii wizualizacji kolekcji w trybie 3D poprzez wykorzystanie modułów CAD/CAM. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097046 Fri, 16 Mar 2018 23:44:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097046 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń pt.: „Zarządzanie czasem i priorytetami” oraz „Mapowanie strumienia wartości”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie: 1) ośmiogodzinnego szkolenia pt. „Zarządzanie czasem i priorytetami” dla trzech grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - w części pierwszej zamówienia; 2) ośmiogodzinnego szkolenia pt. „Mapowanie strumienia wartości” dla trzech grup studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - w części drugiej zamówienia; w ramach projektu pn. „Kopernikańska Akademia Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Priorytet III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy wraz z określeniem zakresu tematycznego szkoleń, sposobu ich realizacji, terminów zajęć i liczby uczestników zawierają załączniki nr 1a, 1b oraz 6a i 6b do Ogłoszenia. 3. Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV): 80570000-0 - Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego, 80430000-7 - Usługi edukacji osób dorosłych na poziomie akademickim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097045 Fri, 16 Mar 2018 23:44:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097045 <![CDATA[Pośrednictwo pracy dla osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji,tzw. młodzieży NEET w wieku 18-29 lat, w tym absolwentów Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych.]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usług pośrednictwa pracy dla 64 Uczestników/czek projektu. Szczegółowy opis znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097044 Fri, 16 Mar 2018 23:41:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097044 <![CDATA[Kompleksowa organizacja i obsługa wyjazdu na targi oraz organizacja misji gospodarczej]]> Kompleksowa organizacja i obsługa wyjazdu na targi oraz organizacja misji gospodarczej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097043 Fri, 16 Mar 2018 23:00:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097043 <![CDATA[Zamówienie nr 6/2018/EFS]]> W związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania na realizację projektu „Innowacyjne kursy krawiectwa miarowego od tradycyjnej technologii po miarową konstrukcję w systemie CAD/CAM szansą na wejście w szeregi kadr europejskich projektantów” (nr umowy RPMA.10.03.04-14-6361/16-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, CHIC WARSAW Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług cateringowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097041 Fri, 16 Mar 2018 22:40:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097041 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 4/PRK/POWER/WB/2018 dot. usługi noclegowej z wyżywieniem w Paryżu dla uczestników projektu „Wyższe kompetencje - większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu" nr wniosku POWR.03.01.00-00-K388/16]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegu oraz śniadań i kolacji dla 22 osób w mieście Paryż we Francji w terminie 4 - 8 czerwca 2018 r. podczas wyjazdu studyjnego "Paris Biodiversity Planning" dla uczestników/czek projektu: „Wyższe kompetencje - większa szansa na rynku pracy. Program rozwoju kompetencji studentów Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu" nr POWR.03.01.00-00-K388/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096989 Fri, 16 Mar 2018 22:36:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096989 <![CDATA[materiały szkoleniowe]]> a. Torba bawełniana na broszury z nadrukiem tj. tytuł projektu, znak Fundusze Europejskie Program Regionalny, znak Warmia i Mazury, znak UE Europejski Fundusz Społeczny, logo Fundacji IBiES. Druk CMYK 1+0 – druk jednostronny czarno-biały. Parametry torby: wymiary 38x42 cm. Gramatura 140gr/m2. Rączki-długie. Kolor torby – naturalny ecru. Nakład 3370 sztuk . b. Notes Specyfikacja: format A4; wymiary 210 x297 mm. Okładka kreda mat 130-170gr, druk kolor CMYK 4+0 tj. druk jednostronny pełnokolorowy. Środek offset min. 90 gr w kratkę, druk jednostronny. Notes klejony po krótkim boku. Minimum 25 kartek+1. Nakład 3370 sztuk. Przygotowanie projektu graficznego okładki w oparciu o tekst, logotypy i zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego. c. Kalendarzyk cytologiczny Specyfikacja: Wymiary min. 9cm x 10cm (kalendarzyk format min. podwójna wizytówka); składany. Zadruk dwustronny, kolor CMYK 4+0. Papier kreda mat 130-170gr. Nakład 3370 sztuk. Kalendarzyk cytologiczny do określania planu badań profilaktycznych wraz z monitoringiem organizmu (cykl menstruacyjny, objawy choroby). Przygotowanie projektu graficznego okładki w oparciu o tekst, logotypy i zdjęcia dostarczone przez Zamawiającego. d. Długopis z nadrukiem tj. znak Fundusze Europejskie Program Regionalny, znak Warmia i Mazury, znak UE Europejski Fundusz Społeczny. Parametry: Plastikowy długopis z zatyczką; niebieski wkład. Rozmiar: 153 x 9 x 9 mm. Druk CMYK 1+0. Nakład 3370 sztuk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097040 Fri, 16 Mar 2018 22:28:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097040 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie grupowych szkoleń zawodowych 1/03/2018/SNR]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci grupowych szkoleń zawodowych zgodnych z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji: A. Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kategorii B – dla 25 osób, B. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona – dla 1 osoby, C. Kierowca z prawem jazdy kategorii C+E - dla 1 osoby, D. Kierowca wózka jezdniowego – dla 2 osób dla uczestników projektu „Stawiam na rozwój!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś IX. Włączenie społeczne, Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wkluczeniem społecznym, Poddziałanie IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097037 Fri, 16 Mar 2018 21:25:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097037 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/NAWIGATOR dotyczące wykonania zamówienia w postaci organizacji dziewięciu jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w celu rozpowszechnienia dobrych praktyk z zakresu ekonomii społecznej i działalności wzorcowych podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji 9 jednodniowych krajowych wizyt studyjnych, w związku z realizacją projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”. W krajowej, jednodniowej wizycie studyjnej każdorazowo weźmie udział: a. 23 uczestników projektu pn. „Nawigator – kompleksowy program wspierania rozwoju ekonomii społecznej”, wskazanych przez Zamawiającego, b. 1 osoba (Opiekun merytoryczny) zapewniona przez Wykonawcę, która będzie odpowiadać za merytoryczną realizację wizyty studyjnej, jak i opiekę nad grupą uczestniczącą w wizycie studyjnej. Wykonawca zapewnia w ramach realizacji każdej z 9 jednodniowych krajowych wizyt studyjnych: a. opracowanie programu każdej z wizyt studyjnych wraz z opisem merytorycznym odwiedzanych PES/PS; każda z wizyt studyjnych musi posiadać odrębny, inny program, b. opiekuna na każdą z wizyt, c. transport, d. wyżywienie (w miarę możliwości zaleca się korzystanie z usług PES/PS), e. ubezpieczenie NNW dla każdego uczestnika w czasie trwania każdej jednodniowej krajowej wizyty studyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera zapytanie ofertowe, stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090313 Fri, 16 Mar 2018 21:20:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1090313 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/KUŹNIA - na organizację i przeprowadzenie kursów prawa jazdy kat. C dla 30 uczestników projektu (3 gr. x 10 os.) oraz kursu operatora dźwigu hydraulicznego HDS z egzaminem przed komisją UDT dla 30 uczestników projektu (3 gr. x 10 os.), w województwie łódzkim]]> 2. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów: a) Prawa jazdy kat. C dla 30 uczestników projektu (3 grupy szkoleniowe x 10 os.) z ustaleniem terminu egzaminu w WORD. Zakres godzinowy kursu powinien obejmować 50 godzin zajęć, w tym: 20 godzin zajęć teoretycznych, 30 godzin zajęć praktycznych (indywidualnych), b) Operatora dźwigu hydraulicznego na samochodzie ciężarowym HDS dla 30 uczestników projektu (3 grupy szkoleniowe x 10 os.) z egzaminem przed komisją UDT. Zakres godzinowy kursu powinien obejmować 42 godziny zajęć, w tym: 30 godzin zajęć teoretycznych, 12 godzin zajęć praktycznych (indywidualnych z instruktorem), 3. Godzina zajęć w zakresie części teoretycznej kursu równa się 45 minutom, a zajęć w zakresie części praktycznej szkolenia – 60 minutom (chyba, że odrębne przepisy /zasady stanowią inaczej). Wymiar godzinowy kursów nie obejmuje czasu na przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego. 4. Zajęcia będą odbywały się w grupach 10-osobowych. Uczestnicy wezmą udział w kursie prawa jazdy kat. C i kursie Operatora dźwigu hydraulicznego na samochodzie ciężarowym HDS (w ramach jednej ścieżki szkoleniowej). Kursy odbywać się będą w dniach i godzinach ustalonych z uczestnikami projektu. 5. W kursach wezmą udział osoby dorosłe, uczące się lub pracujące lub zamieszkujące na obszarze województwa łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, posiadające wykształcenie maksymalnie ponadgimnazjalne (osoby o niskich kwalifikacjach) zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. 6. Celem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. C i przygotowanie uczestników projektu do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego w WORD oraz przeprowadzenie Kursu operatora dźwigu hydraulicznego na samochodzie ciężarowym HDS i przygotowanie uczestników projektu do uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu państwowego przed Komisją egzaminacyjną UDT i uzyskania uprawnień do obsługi dźwigu HDS. 7. Kurs prawa jazdy kat. C powinien być prowadzony zgodnie z Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U.2017. 978 z późn.zm.) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280). Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji kursu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. 2016 poz. 280) oraz wskazaniami Zamawiającego (dotyczy kursów prawa jazdy). 8. Program kursu Operatora dźwigu hydraulicznego na samochodzie ciężarowym HDS powinien być zgodny z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1468), wydane na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy o dozorze technicznym - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097027 Fri, 16 Mar 2018 21:20:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097027 <![CDATA[Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych w ramach projektu Go to Brand]]> Przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej w mediach cyfrowych w ramach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097036 Fri, 16 Mar 2018 21:18:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097036 <![CDATA[Wybór osoby świadczącej usługę nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kobylanach w celu realizacji projektu pn. „Droga do wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć wyrównawczych, uzupełniających poziom wiedzy i umiejętności z języka angielskiego wśród dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Kobylanach. Zajęcia prowadzone w łącznym wymiarze 504h (harmonogram ustalony z prezesem Stowarzyszenia „Nasze Kobylany” lub osobą upoważnioną) w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Nauczyciel/ka będzie zobowiązany do udzielania porad rodzicom dzieci uczęszczających do Szkoły w Kobylanach oraz wypełniania dokumentacji pracy z dziećmi (dziennik zajęć). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2037 Fri, 16 Mar 2018 21:12:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2037 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi DORADCY SPECJALISTYCZNEGO KSIĘGOWO-PODATKOWEGO W OWES KRAPKOWICE]]> Przedmiotem zamówienia jest dostępność / świadczenie doradztwa biznesowego, księgowo-podatkowego (w tym przygotowanie procesu doradztwa, opracowanie niezbędnych analiz, prezentacji, konsultacje, świadczenie doradztwa) dla osób zainteresowanych prowadzeniem działalności w obszarze Podmiotów Ekonomii Społecznej (PES), w tym szczególnie w zakresie Przedsiębiorstw Społecznych (PS), w ramach projektu „Spółdzielnia socjalna twoją szansą 2” (nr RPOP.08.03.00-16-0001/15) realizowanego w ramach: Osi priorytetowej 8 – Integracja społeczna, Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej RPO Województwa Opolskiego 2014 - 2020 współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi doradcy specjalistycznego księgowo-podatkowego świadczone w ramach OWES Krapkowice polegać będą na realizacji procesu doradztwa (dla osób indywidualnych i prawnych) w obszarze przedsiębiorczości społecznej i rozwoju ekonomii społecznej na terenie Subregionu Południowego woj. opolskiego (obejmującego 4 południowe powiaty województwa: głubczycki, krapkowicki, kędzierzyńsko-kozielski, strzelecki). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097032 Fri, 16 Mar 2018 21:08:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097032 <![CDATA[Wybór osoby świadczącej usługę nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kobylanach w celu realizacji projektu pn. „Droga do wiedzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć rozwijających zdolności uczniów i uczennic z języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Kobylanach. Zajęcia prowadzone w łącznym wymiarze 168h (harmonogram ustalony z prezesem Stowarzyszenia „Nasze Kobylany” lub osobą upoważnioną) w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019. Nauczyciel/ka będzie zobowiązany do udzielania porad rodzicom dzieci uczęszczających do Szkoły w Kobylanach oraz wypełniania dokumentacji pracy z dziećmi (dziennik zajęć). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2036 Fri, 16 Mar 2018 21:05:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2036 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2018 na przeprowadzenie kursów „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych” oraz „Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi” w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim”]]> Przedmiotem zamówienia jest na przeprowadzenie kursów „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, „Obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym z wymianą butli gazowych” oraz „Spawanie metodą MAG (135) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi” dla uczniów Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Marszałka Jana Klemensa Piłsudskiego w Bielsku Podlaskim oraz w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim realizowanych w ramach projektu „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Bielsku Podlaskim” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097033 Fri, 16 Mar 2018 21:03:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097033 <![CDATA[Realizacja prorozwojowej usługi doradczej dotyczącej wdrożenia na rynek światowy prognostycznego testu diagnostycznego na nieczerniakowe nowotwory skóry.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie przez Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB) strategii wdrożenia na rynek światowy genetycznego, prognostycznego testu diagnostycznego na nieczerniakowe nowotwory skóry (NMSC). Testy genetyczne pozwalające wykrywać u konkretnych osób podwyższone ryzyko zachorowania na rożne choroby stają się coraz powszechniej dostępne. Wiele z nich dotyczy rożnych nowotworów, w tym czerniaka, jednak według najlepszej wiedzy Zamawiającego nie ma na rynku analogicznych testów na nieczerniakowe nowotwory skóry. Zamawiający rozważa rozwój i wdrożenie takiego testu jednak w tym celu potrzebuje informacji i analiz, których nieposiada. Dlatego w ramach realizacji zamówienia zostanie opracowany biznesplan obejmujący wybór i opis rynków docelowych, ich wielkość i charakter, warunki prawne wdrożenia testu oraz zostanie przygotowana lista odbiorców technologii na wskazanych rynkach, z uwzględnieniem ich oczekiwaniami, opisem potencjału i charakterystyką działania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2035 Fri, 16 Mar 2018 20:59:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2035 <![CDATA[Szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia na rynki perspektywiczne oraz usługa doradcza zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia]]> Przeprowadzenie szkolenie w zakresie umiędzynarodowienia (rynki perspektywiczne : ZEA, Japonia) oraz usługi doradcza zakresie przygotowania strategii wejścia na rynek docelowy ZEA, Japonia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097026 Fri, 16 Mar 2018 20:43:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097026 <![CDATA[Świadczenie usług aquaerobiku wodnego wobec uczestników projektu „My Samodzielni!”]]> Świadczenie usług aquaerobiku wodnego wobec uczestników projektu „My Samodzielni!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096887 Fri, 16 Mar 2018 20:39:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096887 <![CDATA[Świadczenie usług transportowych wobec uczestników projektu „My Samodzielni!”]]> Świadczenie usług transportowych uczestników projektu „My Samodzielni!”. Wynajem pojazdów przeznaczonych do transportu osób wraz z kierowcą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096848 Fri, 16 Mar 2018 20:39:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096848 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 07/S/NBN/2018 dotyczące wynajmu sali na szkolenie komputerowe]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sali komputerowej na przeprowadzenie na terenie województwa śląskiego (Katowice) szkolenia "Specjalista ds. social media" (1 grupa x śr. 13 os. ) w wymiarze 60 godz. dydaktycznych (6 godz. dydaktycznych x 10 dni) w terminie: 26 marzec - 07 kwiecień 2018r. w godz. 8:00-20:00. 2. Oraz wynajem sali na zewnętrzne egzaminy potwierdzające kwalifikacje w wymiarze 2 godz. zegarowych. 3. Uczestnikami zajęć będzie 13 osób (kobiet i mężczyzn) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097025 Fri, 16 Mar 2018 20:18:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097025 <![CDATA[Opracowanie systemów sterowania przejazdami kolejowymi kat. A, B i C oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze bazujących na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i Big Data]]> Opis przedmiotu zamówienia 1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zgodnie ze Wspólnotowym Słownikiem Zamówień przedmiot zamówienia został zdefiniowany jako: a) Kod CPV 73120000-9 Usługi eksperymentalno-rozwojowe; 2. Ogólny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu systemów samoczynnej sygnalizacji przejazdowej kat. B, kat C oraz systemu zabezpieczenia przejazdu kat. A, oraz dedykowanych dla nich systemów informatycznych działających w chmurze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się poniżej w pkt 3 „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” oraz w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający wskazuje, że usługa będąca przedmiotem niniejszego zapytania związana jest z: ● opracowaniem projektów szaf sterujących dla przejazdów kolejowych kategorii A, B i C wraz z projektem dedykowanych urządzeń diagnostycznych do kontroli obwodów (zwanych dalej kontrolerami lub kontrolerami obwodów) sygnalizatora drogowego, sygnalizatora akustycznego, tarczy ostrzegawczo-przejazdowej i latarek drąga rogatki ● pracami nad blokami funkcjonalnymi oprogramowania systemu dla przejazdów kategorii A, B i C; ● testy warsztatowe szaf kat. A, oraz kat. B i C oraz ich rozruch i uruchomienie (zakup komponentów innych niż wskazane w niniejszym zapytaniu oraz montaż szaf po stronie Zamawiającego); ● testy poligonowe szaf kat. A, oraz kat. B i C oraz ich rozruch i uruchomienie (zakup komponentów innych niż wskazane w niniejszym zapytaniu oraz montaż szaf po stronie Zamawiającego); ● pracami nad integracją systemów przejazdowych z systemami informatycznymi działającymi w chmurze; ● Zaprojektowanie i wykonanie czujników IoT; ● Integracja chmury obliczeniowej z istniejącymi systemami w celu zasilenia danymi; ● Budowa systemu raportowo - analitycznego w chmurze obliczeniowej z mechanizmami Machine Learning w celu analizy predictive maintenance. W związku z powyższym, Usługa obejmuje: ● dobór komponentów składowych i wykonanie projektu szaf sterujących dla przejazdów kategorii A, B i C; ● stworzenie oprogramowania sterowników dla przejazdów kategorii A, B i C; ● zaprojektowanie i wytworzenie prototypów kontrolerów obwodów w ilości potrzebnej dla certyfikacji prototypów szaf przejazdów kategorii A, oraz B i C; ● rozruch i uruchomienie szaf dla przejazdów kategorii A, oraz B i C; ● stworzenie dokumentacji certyfikacyjnej (wspólnie z Zamawiającym) niezbędnej dla dopuszczenia produktu do stosowania na Polskich Liniach Kolejowych; ● opracowanie dokumentacji projektowej; ● dostarczenie środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory; ● budowę kontrolerów - czujek zbierających dane z systemu przejazdowego oraz integracja ze środowiskiem bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory ● integrację środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory z istniejącym systemem zarządzającym przejazdem w celu gromadzenia danych; ● integrację środowiska bazodanowo-aplikacyjnego w chmurze z bazą danych in-memory z systemem stacyjnym w celu gromadzenia danych; ● stworzenie interfejsów zbierających dane w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory; ● budowę narzędzia BIG Data w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory; ● budowę systemu raportowo-analitycznego w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory; ● wykorzystanie mechanizmów predictive maintanance w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory; ● stworzenie modeli analityczno-predykcyjnych; ● przeprowadzenie symulacji wykorzystania opracowanych modeli; ● implementacja modeli predykcyjnych w środowisku bazodanowo-aplikacyjnym w chmurze z bazą danych in-memory; ● wdrożenie rozwiązania aplikacyjnego html5/web dla środowiska analityczno-predykcyjnego; ● opracowanie uniwersalnego, dynamicznego symulatora systemu przejazdowego, umożliwiającego autotestowanie i weryfikację algorytmów; ● przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Zamawiającego; ● wsparcie techniczne Zamawiającego w procesie uzyskiwania zezwoleń na stosowanie systemu przejazdowego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie usług wymienionych szczegółowo w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. II. Zamawiający wskazuje, że usługi wymienione w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego będące przedmiotem zamówienia zostaną wykonane przez Wykonawcę a następnie przebadane w ośrodkach badawczych wskazanych i zakontraktowanych przez wykonawcę. III. Wykonawca ma obowiązek wykonać swoje obowiązki z należytą starannością, jak również zgodnie z obowiązującym prawem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2030 Fri, 16 Mar 2018 20:18:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2030 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 06/T/NBN/2018 dotyczące przeprowadzenia zajęć przez TRENERA]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Trenera na przeprowadzenie na terenie województwa śląskiego (Katowice) szkolenia "Specjalista ds. social media" dla jednej grupy 13-osobowej w wymiarze 60 godz. dydaktycznych na grupę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097024 Fri, 16 Mar 2018 20:11:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097024 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/POSD/RPOWP/WT/2018 dotyczące wyboru trenera/trenerki na szkolenia w ramach projektu pn. „Wysokie kwalifikacje szansą na lepsze jutro”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu pn. „Wysokie kwalifikacje szansą na lepsze jutro” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (Oś IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych). Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: Część I Wybór trenera/trenerki na kurs: „Zarządzanie projektami z egzaminem Prince 2 Foundation” Część II Wybór trenera/trenerki na kurs: „Specjalista ds. kadr i płac z obsługą programów Płatnik, Symfonia i Optima” Część III Wybór trenera/trenerki na kurs: „Kurs księgowości - poziom podstawowy” Część IV Wybór trenera/trenerki na kurs: „Specjalista ds. funduszy unijnych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096992 Fri, 16 Mar 2018 20:03:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096992 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/POIR na usługę B+R dotyczącą wykonania kompletnego, funkcjonalnego systemu sterowania retencją kanałową]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi badawczo-rozwojowej w zakresie wykonania kompletnego, funkcjonalnego systemu sterowania retencją kanałową, w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2002 Fri, 16 Mar 2018 19:53:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2002 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/POIR na kierowanie pracami B+R w projekcie]]> Przedmiotem zamówienia jest kierowanie pracami B+R, w ramach projektu, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2003 Fri, 16 Mar 2018 19:50:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2003