Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:38:13 +0200 <![CDATA[Przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu "Program Aktywizacja i Integracja -Nowy Start"]]> Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie poradnictwa prawnego dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181513 Wed, 24 Apr 2019 10:33:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181513 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE ALWERO-17-2019 - usługa doradcza]]> W związku z realizacją projektu: „Promocja oraz internacjonalizacja oferty ALWERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Zapraszamy do składania ofert na: Zakup usług doradczych w związku z internacjonalizacją działalności oraz promocją marki firmy "ALWERO” Sp. z o.o. W skład kompleksowej usługi wchodzić będzie 1. Przygotowanie wejścia na rynki perspektywiczne - usługa doradcza. Rynki perspektywiczne: Rosja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181509 Wed, 24 Apr 2019 10:13:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181509 <![CDATA[Zabudowa na targi SPOGA GAFA 2019]]> ZABUDOWA STOISKA NA TARGI SPOGA GAFA Kolonia, Niemcy 01-03.09.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181506 Wed, 24 Apr 2019 10:05:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181506 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizacje pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj)]]> Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad realizowaną przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce w systemie zaprojektuj i wybuduj modernizacji pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce" Nadzór będzie sprawowany z,godnie z ustawą Prawo budowlane, będzie obejmował też, koordynowanie czynności branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego, prowadzenie kontroli zgodności wykonywanych robót budowlanych z dokumentacją projektową i kosztorysową, wydanymi decyzjami administracyjnymi, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej. Nadzór inwestorski obejmuje branżę konstrukcyjno-budowlaną, sanitarną oraz elektryczną w zakresie wskazanym w dokumentacji PFU dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego. 1.1. Zakres prac nad którymi sprawowany będzie nadzór obejmuje przebudowę i wykończenie pomieszczeń we wskazanych lokalizacjach, dostosowując je do nowego układu funkcjonalnego, wraz z wymianą instalacji oraz ułożeniem nowych, wynikających z potrzeb użytkownika, a także obowiązujących przepisów. Dokumentacja dotycząca przedmiotowego zadania dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.szpital.ostroleka.pl/zamowienia-publiczne/postępowania-aktywne/mss-tzp-zpp-26-4-19 1.2. Do podstawowych zadań zespołu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego należy występowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego zgodnie ustawą Prawo budowlane, efektywne nadzorowanie budowy i administrowanie zadaniem inwestycyjnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181491 Wed, 24 Apr 2019 10:04:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181491 <![CDATA[Character TD]]> CDR/04/2019/10 stworzenie zestawu szkieletów animacyjnych (rigów) na potrzeby technologii Animation Excellence https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181501 Wed, 24 Apr 2019 09:55:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181501 <![CDATA[Świadczenie usług przez 4 Liderów Lokalnych Centrów Integracji dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług przez 4 Liderów Lokalnych Centrów Integracji dla uczestników Projektu „Program Aktywizacja i Integracja – Nowy Start” w ramach PAL. Zamówienie podzielone jest na cztery części. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym OPS.WR.271.2.14.2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181203 Wed, 24 Apr 2019 09:34:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181203 <![CDATA[„Świadczenie usług hotelowych dla Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie dla 8 osób”]]> Zakwaterowanie nauczycieli akademickich – profesorów przyjeżdzających z zagranicy z cyklem wykładów do AWF Warszawa w Warszawie – 8 osób; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181481 Wed, 24 Apr 2019 08:39:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181481 <![CDATA[Zabudowa stoiska wystawowego na targach: SPOGA + GAFA 2019, Kolonia, Niemcy]]> Przedmiotem zamówienia jest zabudowa i demontaż stoiska wystawowego na targi SPOGA + GAFA 2019, Kolonia, Niemcy, które odbędą się w dniach 01-09-2019 do 03-09-2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180749 Tue, 23 Apr 2019 23:31:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180749 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/JG/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia warsztatów pn. :Badacz-Dziennikarz", w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020]]> Część 1. Wybór trenera z doświadczeniem i kwalifikacjami dziennikarsko-badawczymi w celu realizacji warsztatów pn. „Badacz – Dziennikarz” dla 1 grupy liczącej 10 niewidomych i słabowidzących uczestników projektu, w terminie: 12-17.05.2019r. Część 2. Wybór asystenta, którego zadaniem będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych w trakcie warsztatów prowadzonych przez trenera. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181467 Tue, 23 Apr 2019 23:15:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181467 <![CDATA[Analityk systemowy - umowa zlecenie]]> Przedmiotem Zapytania jest świadczenie przez Wykonawcę prac na stanowisku Analityka systemowego w pełnym wymiarze zaangażowania (od dnia zatrudnienia do końca projektu 28.02.2021 r.) w ramach umowy zlecenia na rzecz Projektu nr POIR.04.01.04-00-0155/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181463 Tue, 23 Apr 2019 23:03:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181463 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/JG/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta" w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” dla jednej 10-osobowej grupy uczestników, wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181464 Tue, 23 Apr 2019 22:59:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181464 <![CDATA[7/04/2019 Usługa utrzymania systemu AKPiA stanowiska badawczego]]> Przedmiotem zamówienia 7/04/2019 jest usługa utrzymania systemu AKPiA stanowiska badawczego dotyczącego technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy w następującym zakresie: - prowadzenie prac programistycznych w oparciu o posiadane przez Zamawiającego sterowniki przemysłowe Siemens, panele przemysłowe Siemens/Proface, system SCADA - Copadata Zenon, Tosibox, współpracujące ze sterownikiem z rodziny InteliSys firmy Comap ; -prowadzenie dokumentacji projektowej i prac projektowych związanych z modernizacją / modyfikacją stanowiska badawczego oraz jej aktualizacja, w tym tworzenie opracowań, instrukcji itp. z wykorzystaniem środowiska Eplan / Autocad; - prowadzenie konsultacji technicznych m.in. w zakresie doboru algorytmów sterowania oraz ich rozbudowy; - prowadzenie prac serwisowych elektromonterskich /modernizacyjnych stanowiska badawczego wraz z wewnętrzną linią zasilająca oraz wyprowadzania mocy, zmian konfiguracyjnych AKPIA w obrębie urządzenia badawczego. Usługi wykonywane będą na urządzeniu eksploatowanym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu badawczego. Inne warunki: Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wykonywał zamówienie zgodnie z potrzebami Zamawiającego począwszy od początku trwania umowy (bez zastrzegania przez Wykonawcę czasu na wdrożenie). Zamawiający zastrzega nakładanie kar umownych na wypadek nieterminowego wykonywania usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie w sposób utrudniający lub uniemożliwiający prowadzenie projektu badawczego (w szczególności gdy prace będą wykonywane nieprawidłowo lub będzie dochodziło do znacznych opóźnień). Zamawiający wymaga żeby usługi były świadczone przez osoby posiadające znajomość wszystkich ww. urządzeń w wymienionej wyżej konfiguracji. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia kwalifikacji osób skierowanych do wykonania zamówienia poprzez weryfikację cv lub test wiedzy praktycznej w zakładzie. Oferta winna zawierać cenę za roboczogodzinę pracy w siedzibie Ensore (Zielona Góra – Stary Kisielin, Zatorze 21, 65-002) wyliczalną zgodnie z poniższym algorytmem oraz formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 (tj. powinna zawierać wszystkie wartości składowe): C = (Cs+Cz)/2 C- średnia ważona ceny roboczogodziny (obejmującej wszelkie koszty pośrednie wykonania usługi) Cs - średnia ważona ceny roboczogodziny stacjonarnej (obejmującej wszelkie koszty pośrednie wykonania usługi) Cz - średnia ważona ceny roboczogodziny zdalnej (obejmującej wszelkie koszty pośrednie wykonania usługi) Cs=0,3*(0,6*n_1+0,4*n_2 )+0,6*(0,6*n3+0,4*n4)+0,1*(0,5*m_1+0,5*m_2), gdzie: n_1- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15 (czas pracy do 1 godziny) n_2- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20 (czas pracy do 1 godziny) n3 - cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15(czas pracy powyżej 1 godziny) n4 - cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20(czas pracy powyżej 1 godziny) m_1- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy do 1 godziny), m_2- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy pow. 1 godziny) Cz=0,3*(0,6*n_1+0,4*n_2 )+0,6*(0,6*n3+0,4*n4)+0,1*(0,5*m_1+0,5*m_2), gdzie: n_1- cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15 (czas pracy do 1 godziny) n_2- cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20 (czas pracy do 1 godziny) n3 - cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15(czas pracy powyżej 1 godziny) n4 - cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20(czas pracy powyżej 1 godziny) m_1- cena 1 roboczogodziny zdalnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy do 1 godziny), m_2- cena 1 roboczogodziny zdalnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy pow. 1 godziny) (wszystkie ceny brutto!) Zamawiający stoi na stanowisku, że podany zakres informacji jest wystarczający dla złożenia oferty w postępowaniu. W szczególnych przypadkach zamawiający zgodzi się udostępnić dalsze szczegóły techniczne technologii oferentowi po wcześniejszym podpisaniu deklaracji o poufności tzw. „NDA” (wzór do udostępnienia na prośbę oferenta). Zamawiający przewiduje standardowy czas reakcji na zlecenie do 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17406 Tue, 23 Apr 2019 22:09:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17406 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację pięciu jednodniowych wycieczek, numer GOPS. 3302.5.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja pięciu (5) jednodniowych wycieczek tj. - jednodniowej wycieczki do Rzeszowa, - jednodniowej wycieczki do Kalwarii Pacławskiej i Bolestraszyc, - jednodniowej wycieczki do Leżajska, - jednodniowej wycieczki do Pruchnika (Farma Albert Korzenie) oraz - jednodniowej wycieczki do Soliny. Zamawiający przewiduje możliwość złożenia ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181460 Tue, 23 Apr 2019 22:08:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181460 <![CDATA[Realizacja kluczowych usług badawczo-rozwojowych w ramach projektu “Platforma wymiany aktywów cyfrowych z hybrydowym modelem decentralizacji]]> Realizacja usług badawczo-rozwojowych polegającej na przeprowadzeniu badań z zakresu zagrożeń scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów finansowych, technologii blockchain, systemów transakcyjnych w kontekście stokenizowanych aktywów, wykorzystując swoje unikalne doświadczenie oraz własne metodyki i narzędzia, na infrastrukturze Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17356 Tue, 23 Apr 2019 21:57:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17356 <![CDATA[Realizacja usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu “Platforma wymiany aktywów cyfrowych z hybrydowym modelem decentralizacji”]]> Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu badań analitycznych eksperymentalnych komponentów technologii oraz badaniu i testowaniu demonstratora platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i rzeczywistych, wykorzystując swoje unikalne doświadczenie oraz własne metodyki i narzędzia, na infrastrukturze Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17355 Tue, 23 Apr 2019 21:55:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17355 <![CDATA[Świadczenie usług pielęgniarskich w Dziennym Ośrodku Pobytu Osób Starszych w Laskach w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pielęgniarskich w Dziennym Ośrodku Pobytu Osób Starszych w Laskach, w ramach projektu pn. „SENIOR Z PASJĄ” – dzienna opieka i aktywizacja osób niesamodzielnych w Laskach nr RPMP.09.02.03-12-0458/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181447 Tue, 23 Apr 2019 21:08:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181447 <![CDATA[prowadzenie warsztatów tematycznych "Zaburzenia więzi", "Dysocjacja", "Trauma a przywiązania", "Porzucenie" w projekcie Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckiem.]]> W ramach realizacji projektu "Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim", realizowanego na podstawie umowy nr RPMA.09.02.01-14-8859/17 przez Fundację Zerwane Więzi, zamawiający planuje zawrzeć umowy cywilnoprawne z maksymalnie 4 wykładowcami warsztatów przeznaczonych dla rodzin biologicznych, zastępczych. W trakcie realizacji projektu planowane jest utworzenie 4 bloków tematycznych warsztatów każdy po 18 cykli (10h). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181449 Tue, 23 Apr 2019 20:59:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181449 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WRPO/2019]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usług świadczonych przez architekta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181442 Tue, 23 Apr 2019 20:39:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181442 <![CDATA[Konsultacje i telekonsultacje medyczne w ramach projektu „Najwyższe standardy obsługi Pacjentów Podstawowej Opieki Zdrowotnej w podmiotach Grupy Scanmed S.A.” – post. 3]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług medycznych w formie telekonsultacji oraz konsultacji osobistych. Usługi mają charakter opieki koordynowanej i dotyczą wypracowania procedury współpracy lekarza POZ z lekarzami specjalistami. Przedmiotem zamówienia są konsultacje i telekonsultacje następujących lekarzy: 1) urologa; 2) pulmonologa; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181444 Tue, 23 Apr 2019 20:34:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181444 <![CDATA[„Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile.”]]> „Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby wzmocnienia siły kryptograficznej i rozbudowy funkcjonalności programu Specfile.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17398 Tue, 23 Apr 2019 20:12:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17398 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych w ramach projektu „Kierowca zawodowy"]]> Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług: wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych na szkoleniach: „Kierowca prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C/C+E” w ramach projektu „Kierowca zawodowy”, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.03.01-10-0007/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181439 Tue, 23 Apr 2019 19:32:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181439 <![CDATA[Przeprowadzenie prac B+R nad profilami do produkcji stolarki otworowej z PVC z zastosowaniem wzmocnienia kompozytowego wykonanego z materiałów odpadowych]]> Głównym celem przedsięwzięcia badawczego jest przeprowadzenie prac B+R nad profilami do produkcji stolarki otworowej z PVC z zastosowaniem wzmocnienia kompozytowego wykonanego z materiałów odpadowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17397 Tue, 23 Apr 2019 19:22:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17397 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 23.04.2019 dot. realizacji zajęć warsztatowych związanych z planowaniem kariery naukowej z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny nauki chemiczne]]> Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu planowania kariery naukowej w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181408 Tue, 23 Apr 2019 18:53:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181408 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 10/04/2019 KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA UDZIAŁU W TARGACH GIFA 2019, Düsseldorf, Niemcy dla członka KGOiR]]> Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową organizację wyjazdu na TARGI GIFA 2019, Düsseldorf, Niemcy w dniach 25-29.06.2019 r. Wykonawca będzie musiał zapewnić udział dla 3 uczestników projektu Zamawiającego w wyjazdowych Targach o charakterze indywidualnego wyjazdu przedsiębiorcy (Zamawiającego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181436 Tue, 23 Apr 2019 18:52:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181436 <![CDATA[zakup i dostawa posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „W dobrym kierunku – podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej”]]> zakup i dostawa posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „W dobrym kierunku – podmiot zatrudnienia socjalnego jako kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181437 Tue, 23 Apr 2019 18:50:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181437 <![CDATA[Zapewnienie poczęstunku, obiadów i noclegów dla uczestników projektu "Planowanie z mieszkańcami"]]> Zamówienie służy wyłonieniu podmiotu (Oferenta), który zapewni salę szkoleniową, wyżywienie oraz noclegi dla uczestników spotkań edukacyjnych (tzw. spotkań wprowadzających, spotkań podsumowujących i spotkań warsztatowych) i warsztatów dla uczestników projektu "Planowanie z mieszkańcami" w okresie od 13 maja 2019 roku do 30 czerwca 2021 roku. Spotkania i warsztaty będą realizowane na terenie czterech województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Projekt "Planowanie z mieszkańcami" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181425 Tue, 23 Apr 2019 18:41:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181425 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych w ramach projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”]]> Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług: wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych na szkoleniach: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C/C+E” w ramach projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.03.01-10-0006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181435 Tue, 23 Apr 2019 18:41:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181435 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 23.04.2019 dot. realizacji zajęć warsztatowych związanych z promocją dorobku naukowego w dyscyplinie nauki chemiczne]]> Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu promocji własnego dorobku naukowego w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla jednej grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181395 Tue, 23 Apr 2019 18:29:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181395 <![CDATA[zakup i dostawę posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”]]> zakup i dostawę posiłków – dań gotowych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w ramach realizacji projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181434 Tue, 23 Apr 2019 18:23:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181434 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2019 na realizację części prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat]]> a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja części prac rozwojowych na stanowisku badawczym Młodszy programista, zgodnie z planowanym zakresem obowiązków, określonym w zał. nr II do niniejszego Zapytania ofertowego pn. Specyfikacja wymagań dla stanowiska badawczego. Przedmiotem prowadzonych prac rozwojowych w projekcie są prace w zakresie stosowalności mechanizmów przetwarzania strumieniowego oraz machine learning, zdefiniowania Kontekstowych Scenariuszy Użycia i na ich podstawie opracowania koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu, a także jego implementacja w prototypie systemu Avagat, opracowanie prototypu GUI Awareness Studio i aplikacji mobilnej. b) W ramach realizacji zamówienia zostaną zlecone usługi w zakresie prac rozwojowych obejmujące: wykonywanie prac programistycznych i konfiguracyjnych zgodnie ze zdefiniowaną specyfikacją wg najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii środowisk oraz metodyki programowania, udział w pracach związanych z optymalizacją kodu oprogramowania pod kątem zmaksymalizowania efektywności działania prototypu systemu AVAGAT, implementację rozwiązania zgodnie z zadaną metodyką pod kierunkiem programisty i/lub architekta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181430 Tue, 23 Apr 2019 18:05:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181430 <![CDATA[przeprowadzenie szkolenia „Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego” w ramach projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego” dla 1 osoby, uczestnika Centrum Integracji Społecznej. 2. Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 31 maja 2019r. 3. Miejsce realizacji szkolenia: zapewnia Wykonawca na terenie m. Gdańsk. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia (koszty materiałów powinny być doliczone do ceny kursu i wliczone w cenę oferty); b) pokrycia kosztów ubezpieczenia Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków od dnia rozpoczęcia szkolenia do dnia zakończenia szkolenia (koszty ubezpieczenia powinny być doliczone do ceny kursu i wliczone w cenę oferty); c) zorganizowania i przeprowadzenia na koniec kursu egzaminu wewnętrznego oraz wydania Uczestnikowi stosownych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu; d) zapewnienia uczestnictwa w egzaminie przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego dla uczestnika szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181432 Tue, 23 Apr 2019 17:59:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181432 <![CDATA[Przeprowadzenie prac B+R w projekcie: "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem zdalnej obiektywnej diagnostyki słuchu."]]> Przedmiot zamówienia składa się z 17 części. Przedmiotem zamówienie jest wyłonienie Wykonawców świadczących usługi B+R na potrzeby projektu: "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem zdalnej obiektywnej diagnostyki słuchu." Planowa forma zatrudnienia dla oferenta: umowa zlecenie W ramach przedmiotu zamówienia będzie wymagane przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, które powstaną w trakcie realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17172 Tue, 23 Apr 2019 17:37:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17172 <![CDATA[Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania programistycznego paczek e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181413 Tue, 23 Apr 2019 17:28:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181413 <![CDATA[Usługa obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi obsługi prawnej w zakresie prawa autorskiego w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181381 Tue, 23 Apr 2019 17:21:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181381 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej przy realizacji zadania: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej i koordynowanie robót budowlanych, montażowych oraz kontrola prób odbiorowych dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych” obejmujących: - przebudowę istniejącej podziemnej niskoparametrowej (2 x CO) osiedlowej sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną wysokoparametrową (o średnicach 2 x Ø65/160 L= 105 mb, 2 x Ø50/140 L= 18 mb, 2 x Ø32/125 L= 187 mb, 2 x Ø20/110 L= 2 mb) przy ul. 1 Maja / Armii Krajowej w Lęborku, - likwidację węzła grupowego, - dostawę i instalację kompaktowych węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Armii Krajowej 56, 57, 58, 58A i ul. 1 Maja 7, 8 i 9 (dz. nr 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 obręb 7 w Lęborku). W pawilonie handlowym A. Krajowej 58 A zostanie zainstalowany jednofunkcyjny węzeł cieplny (o mocy Φ co = 25 kW), w pozostałych dwufunkcyjne węzły cieplne (o mocy Φ co = 60 kW o mocy Φ cwu = 50 kW). Przebieg sieci preizolowanych będzie pokrywał się częściowo z trasami sieci kanałowych. Na tych odcinkach Wykonawca zdemontuje i usunie łupiny kanałów i płyty nakrywające. Nie przewiduje się rozbiórki dna i ścian kanału. Wymianę sieci ciepłowniczej rozpocząć na wysokości ściany komory K-5. Ułożenie nowych preizolowanych sieci ciepłowniczych odbywać się będzie na terenach zielonych oraz częściowo w chodniku, nie oznaczonych miejscach parkingowych oraz ciągach pieszo jezdnych. W związku z gęsto występującą na trasie ciepłociągu siecią elementów uzbrojenia podziemnego, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności przy wykonywania robót ziemnych. Odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, o której mowa wyżej, spoczywać będzie na Wykonawcy robót budowlanych. 2. Zakres robot budowlanych został opisany w dokumentacji technicznej: • Projekcie budowlanym przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. 1 Maja i Armii Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych (dz. nr 1/3, 1/4, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14 obr. 7) – wyk. mgr inż. M. Mazurkiewicz, Lębork – październik 2016 • Projektem wykonawczym pt. „Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul.1 Maja i A. Krajowej w Lęborku z przebudową węzłów cieplnych” z marca 2019 roku; • Zgłoszeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę • Przedmiarze robót; • STWiO. 3. Do obowiązków Wykonawcy – Inspektora nadzoru branży sanitarnej będzie należało zapewnienie koordynacji i kontroli na etapie budowy, odbioru oraz nadzór nad usuwaniem wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji. Okres rękojmi dla Wykonawcy robót budowlanych trwać będzie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego. 4. Pozostały zakres przedmiotu zamówienia został opisany w pkt. 4.4. - 4.6. Zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175299 Tue, 23 Apr 2019 17:09:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1175299 <![CDATA[Usługa udźwiękowienia / realizacji dźwięku na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udźwiękowienia / realizacji dźwięku w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181356 Tue, 23 Apr 2019 17:06:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181356 <![CDATA[Usługa montażu animacji na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do matematyki (1250 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6033/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181331 Tue, 23 Apr 2019 16:50:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181331 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia Wykonawców do realizacji usługi wynajmu sal dydaktycznych (wykładowych) wraz z wyposażeniem dla uczestników kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek i pielęgniarzy - Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla Pielęgniarek i Położnych cz. II - Białystok]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Podmiotów świadczących usługi wynajmu sal dydaktycznych wraz z wyposażeniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181419 Tue, 23 Apr 2019 16:23:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181419