Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 24 Jun 2018 23:59:48 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR R18M06ZO03.SZ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Inspektor Ochrony Danych” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje dla ośmiu osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120826 Sun, 24 Jun 2018 23:36:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120826 <![CDATA[Usługa wynajmu sal szkoleniowych w ramach Projektu "KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych dla uczestników szkoleń w Kłodzku w ramach projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120613 Sun, 24 Jun 2018 22:21:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120613 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zajęć dodatkowych]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych zajęć dodatkowych dla przedszkola w Jeżowie Sudeckim, realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) Zamówienie zostało podzielone na 7 części: a) Część I – zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, b) Część II – zajęcia logopedyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi przez logopedę, c) Część III - zajęcia rytmiczno-taneczne, d) Część IV – zajęcia z języka angielskiego, e) Część V – zajęcia z budowy i programowania robotów, f) Część VI – warsztaty „Szalony naukowiec i odkrywca – eksperymenty i doświadczenia dla dzieci”, g) Część VII – pokazy fizyko-chemiczne. 3) Dopuszcza się składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pełnych części przetargu. 1. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy do prowadzenia zajęć dodatkowych i pokazowych dla dzieci z przedszkola w Jeżowie Sudeckim realizowanych w ramach projektu „Przedszkole wysokich lotów w gminie Jeżów Sudecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120820 Sun, 24 Jun 2018 21:10:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120820 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu w zakresie opiekun medyczny ( opiekun osoby starszej i zależnej) dla grupy 10 osób]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie egzaminu w zakresie opiekun medyczny ( opiekun osoby starszej i zależnej) dla grupy 10 osób Egzamin kończy się wydaniem dyplomu potwierdzających kwalifikacje zawodowe opiekuna medyczny ( opiekun osoby starszej i zależnej)osobom, które pozytywnie go zdały https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120819 Sun, 24 Jun 2018 20:49:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120819 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji komunikacyjnych dla studentów Logistyki i Informatyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu kompetencji komunikacyjnych dla studentów kierunków Logistyki i Informatyki Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120815 Sun, 24 Jun 2018 19:24:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120815 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i ryzkiem wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów z zakresu zarządzania bezpieczeństwem i ryzkiem wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120812 Sun, 24 Jun 2018 18:59:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120812 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów zarządzania obiektem HoReCa wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów zarządzania obiektem HoReCa wraz z wewnętrznym egzaminem końcowym dla studentów kierunku Turystyka i Rekreacja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120810 Sun, 24 Jun 2018 18:36:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120810 <![CDATA[Wynajem sal na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodzie KELNER - Dębica, Rzeszów Projekt„Moje Nowe Kwalifikacje RPPK.09.05.00-18-0053/16"]]> 1) Usługi : Wynajem sal - na kwalifikacyjny kurs zawodowy Kelner - 508 godz. miejsce kursu: Dębica Wynajem sal - na kwalifikacyjny kurs zawodowy Kelner - 508 godz. miejsce kursu: Rzeszów dla 30 (2 grupy po 15 osób) uczestników Projektu „Moje Nowe Kwalifikacje” nr RPPK.09.05.00-18-0053/16 - Oś Priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.5 –Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120809 Sun, 24 Jun 2018 18:33:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120809 <![CDATA[Usługi doradcze w zakresie innowacji]]> Przedmiotem Zamówienia są usługi proinnowacyjne doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Przedmiotem projektu jest wsparcie doradcze Studia Pielęgniarskiego w zakresie wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi rehabilitacyjnej. Planowana do wdrożenia usługa rehabilitacyjna to kompleksowe i zespołowe działanie na rzecz osoby niepełnosprawnej, które ma na celu przywrócenie tej osobie pełnej lub maksymalnej do osiągnięcia sprawności fizycznej lub psychicznej, a także zdolności do pracy oraz do brania czynnego udziału w życiu społecznym. W projekcie zaplanowano wdrożenie kompleksowego rozwiązania dedykowanego rehabilitacji pacjentów ortopedycznych opartego na wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii dostępnych na rynku. Szczegółowe zestawienie usług do wykonania przedstawia załącznik "Zapytanie ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5735 Sun, 24 Jun 2018 18:12:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5735 <![CDATA[Organizacja warsztatów jeździeckich]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w postaci organizacji warsztatów jeździeckich dla młodzieży szkoły ponadgimnazjalnej z klasy: technik hodowca koni. a) Liczba uczestników: 10 osób (2 grupy po 5 osób). b) Warsztaty obejmują 120 (sto dwadzieścia) godzin zajęć jeździeckich/osobę. Łącznie 1200h. W toku zajęć uczestnik ma nabyć i doskonalić umiejętności/kompetencje jeździeckie potwierdzone zaświadczeniem/certyfikatem . c) Warsztaty będą się odbywać w dwóch turach : 1 grupa ( 5 osób) w terminie od września 2018r. do czerwca 2019r., 2 grupa ( 5 osób) w terminie od września 2019r. do czerwca 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120798 Sun, 24 Jun 2018 16:52:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120798 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć teoretycznych i praktycznych na kursie kwalifikacyjnym zawodowym „kelner” - projekt Moje Nowe Kwalifikacje RPPK.09.05.00-18-0053/16]]> Kwalifikacyjny kurs zawodowy - szkolenie Zawód: kelner Symbol cyfrowy: 513101 K1-T.9. Wykonywanie usług kelnerskich K2- T.10.Organizacja usług gastronomicznych Numer modułu/ nazwa/Liczba godzin 1.Bezpieczeństwo i higiena pracy 20 h Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 20 h Kompetencje personalne i społeczne 20 h Organizacja pracy małych zespołów 20 h 2. Język obcy zawodowy 30 3. Podstawowe wiadomości z kelnerstwa 131 4. Sporządzanie potraw i napojów 175 5. Obsługiwanie gości 92 6. Planowanie usług gastronomicznych 187 7. Rozliczanie usług gastronomicznych 80 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120796 Sun, 24 Jun 2018 16:28:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120796 <![CDATA[Zakup usług doradczych dla projektu pt: Opracowanie i wdrożenie strategii działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa Nova Praxis sp. z o.o. w zakresie rozwoju eksportu na rynkach zagranicznych”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących zadań: 1.1. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania strategii produktowej dla nowego, dotychczas nieobsługiwanego rynku zagranicznego; 1.2. Zakup usług doradczych w zakresie przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych; 1.3. Zakup usług doradczych w zakresie opracowania koncepcji marki / wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym - projektowanie materiałów promocyjnych i reklamowych; 2. Szczegółowy zakres projektu został opisany w Załączniku nr 1. 3. Wykonawca przeniesie na zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w wyniku realizacji usług, o których mowa w Ust 1 powyżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120794 Sun, 24 Jun 2018 10:42:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120794 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 5/03/2018 do projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi wgrania na platformę epodreczniki.pl i wykonania testów e-materiałów/abstraktów w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120793 Sat, 23 Jun 2018 23:56:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120793 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 4/03/2018 do projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi udźwiękowienia obejmujące realizację, montaż, postprodukcję dźwięku dla nagrań edukacyjnych, animacji i filmów edukacyjnych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120792 Sat, 23 Jun 2018 23:37:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120792 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 2/04/2018 do projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi montażu animacji edukacyjnych w ramach projektu pt. „Stworzenie wysokiej jakości Abstraktów na potrzeby kształcenia językowego w szkołach ogólnokształcących”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120790 Sat, 23 Jun 2018 23:21:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120790 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr OSB.ZP.462.3-464.1A/2016 Dotyczące wyboru wykładowców zajęć teoretycznych kursu specjalistycznego „Wywiad i badania fizykalne”]]> zamówienie obejmuje wyłonienie wykładowców do realizacji zajęć teoretycznych kursu specjalistycznego „WYWIAD I BADANIA FIZYKALNE” dla pielęgniarek i położnych w ramach projektu „Pielęgniarki i położne na miarę XXI wieku” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120779 Sat, 23 Jun 2018 19:30:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120779 <![CDATA[Doradztwo w zakresie ergonomii kształtu i projektu ostatecznej formy użytkowej wyrobów medycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie ergonomii kształtu i projektu ostatecznej formy użytkowej wyrobów medycznych w postaci minimum 3 propozycji koncepcji dla każdego z trzech produktów oraz jedną sztukę ostatecznej formy i kształtu dla każdego z produktów tj: 1. Urządzenie multifunkcyjne dla dzieci. 2. Urządzenie multifunkcyjne dla młodzieży: 3. Urządzenie multifunkcyjne dla dorosłych. Opracowania dotyczyć będą opracowania formy stylistycznej, ergonomii kształtu i poprawnej funkcjonalności obejmującej bezpośredniego użytkownika jak i jego opiekuna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120776 Sat, 23 Jun 2018 15:17:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120776 <![CDATA[Usługa udotępnienia placówek stażowych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa udostępnienia placówek stażowych w ramach szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych, realizowanej w ramach projektu „DIAGNOZA: zwiększamy dawkę kwalifikacji!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120773 Sat, 23 Jun 2018 11:51:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120773 <![CDATA[Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw - wynajem powierzchni i organizacja stoiska wywstawowego na targach COSMOPROF ASIA Hong Kong 2018]]> Dotyczy wynajęcia powierzchni i organizacji stoiska na Targach COSMOPROF Asia 14-16 listopada 2018 roku, Hong Kong. 1. Najem powierzchni wraz z zabudową. Powierzchnia: narożna, stoisko 16 metrów kwadratowych (+/- dwa metry kwadratowe). Dodatkowo obligatoryjnie: reklama w informatorze sekcji polskiej, obsługa techniczna, wpisowe, przyłącze prądu min. 12 kW plus ( do ewentualnej weryfikacji) 2. Najem Zabudowy narodowa z elementami zabudowy Marki Polskiej Gospodarki wymaganymi Regulaminem Programu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120769 Sat, 23 Jun 2018 11:29:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120769 <![CDATA[Świadczenie usług gminnego specjalisty ds. wdrażania standardów usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki (umowa cywilno-prawna) – Gmina Michałowice na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gminnego specjalisty ds. wdrażania standardów usług asystenckich i opiekuńczych (AiO) w tym teleopieki (umowa cywilno - prawna) – Gmina Michałowice na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120766 Sat, 23 Jun 2018 07:41:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120766 <![CDATA[Usługi cateringu dla uczestników szkoleń w projekcie „Małopolski e-Senior”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla uczestników szkoleń w projekcie „Małopolski e-Senior”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczestników spotkań szkoleniowych i spotkań animacyjnych w postaci zestawów cateringowych składających się z następujących produktów żywnościowych: a. rogalik z nadzieniem (pakowany hermetycznie) - waga min. 45 g b. paluszki - waga opakowania min. 70 g c. woda mineralna lub źródlana - butelka o pojemności min. 500 ml d. napój owocowy - butelka lub kartonik o pojemności min. 200 ml e. wafelki smakowe przekładane kremem - waga min. 75 g 2.2. Maksymalna ilość zestawów cateringowych, o których mowa powyżej wynosi: 54 684 kpl. 2.3. Produkty żywnościowe muszą być zapakowane fabrycznie i posiadać termin ważności na moment dostarczenia na miejsce szkolenia min. 2 miesiące. 2.4. Dostawy zestawów cateringowych będą się odbywały sukcesywnie dla poszczególnych grup szkoleniowych przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie harmonogramem, który zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 2.5. Zestawy cateringowe należy dostarczyć do miejsca realizacji usługi szkoleniowej i przekazać je trenerowi. Szczegółowy wykaz miejsc realizacji usług szkoleniowych do których należy dostarczyć zestawy cateringowe (nazwy gmin), zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia. 2.6. Jednorazowa ilość dostarczanych zestawów cateringowych (kompletów) musi zapewnić trenerowi przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla grupy ok. 9-osobowej (ok. 9 kompletów). Maksymalna ilość dostaw do miejsc realizacji usług szkoleniowych wynosi 6084. 2.7. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących zamówieniu, takich jak transport, załadunek i rozładunek zestawów cateringowych, oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 2.8. Wykonawca zapewni takie opakowanie produktów żywnościowych, jakie jest wymagane by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu i przechowywania. 2.9. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy branżowe, a w przypadku braku tych norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu i przechowywania w/w produktów żywnościowych. 2.10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczonych zestawów cateringowych. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonych produktów żywnościowych z opisem przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120765 Fri, 22 Jun 2018 23:58:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120765 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na wykonanie usługi cateringowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję - przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne]]> Zgodnie z treścią zaproszenia, dostępnego na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzczonów pod adresem internetowym: https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79&p1=szczegoly&p2=58122 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5728 Fri, 22 Jun 2018 23:23:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5728 <![CDATA[pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja badania/analizy naukowe (Lidera Zespołu Naukowego)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja badania/analizy naukowe (Lidera Zespołu Naukowego), w projekcie pn. „Automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym”, w wymiarze: - 96 godzin miesięcznie, przez okres 4 miesięcy prac badawczych - opracowanie algorytmów do zautomatyzowanej tablicy zależności, a następnie - 132 godzin miesięcznie, przez okres 7 miesięcy prac rozwojowych - opracowanie wersji prototypu RTC- SOFT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120751 Fri, 22 Jun 2018 21:46:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120751 <![CDATA[dostosowanie publikacji „Dobre praktyki” do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty”]]> Poszukujemy osoby do dostosowania publikacji „Dobre praktyki” do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu „Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120750 Fri, 22 Jun 2018 21:42:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120750 <![CDATA[dostosowanie programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi]]> Poszukujemy osoby do dostosowania programu szkoleniowo-doradczego wraz z materiałami szkoleniowymi i metodyczno-organizacyjnymi do standardu WCAG 2.0 w ramach projektu Przywództwo - opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120749 Fri, 22 Jun 2018 21:28:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120749 <![CDATA[pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja badania/analizy naukowe - obszar kolejowy]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja badania/analizy naukowe - obszar kolejowy, w projekcie pn. „Automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym”, w wymiarze: - 96 godzin miesięcznie, przez okres 4 miesięcy prac badawczych - opracowanie algorytmów do zautomatyzowanej tablicy zależności, a następnie - 132 godzin miesięcznie, przez okres 7 miesięcy prac rozwojowych - opracowanie wersji prototypu RTC- SOFT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120747 Fri, 22 Jun 2018 21:27:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120747 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/ZO/RPPM.05.05.00-22-0146/16]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia egzaminów językowych w ramach projektu pt. „Kluczowe kompetencje inwestycją w przyszłość”: • Egzamin z języka angielskiego: TOEIC na poziomie A oraz B+ business english oraz • Egzamin z języka angielskiego niemieckiego WiDaF – na poziomie A oraz B potwierdzających nabyte kwalifikacje z zakresu kursów językowych realizowanych w ramach ww. projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120748 Fri, 22 Jun 2018 21:27:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120748 <![CDATA[pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja badania/analizy naukowe - obszar kolejowy]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja badania/analizy naukowe - obszar kolejowy, w projekcie pn. „Automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym”, w wymiarze: - 96 godzin miesięcznie, przez okres 4 miesięcy prac badawczych - opracowanie algorytmów do zautomatyzowanej tablicy zależności, a następnie - 132 godzin miesięcznie, przez okres 7 miesięcy prac rozwojowych - opracowanie wersji prototypu RTC- SOFT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120745 Fri, 22 Jun 2018 21:21:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120745 <![CDATA[pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja projektowanie/weryfikacja systemów sterowanie ruchem kolejowym]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja projektowanie/weryfikacja systemów sterowanie ruchem kolejowym, w projekcie pn. „Automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym”, w wymiarze: - 96 godzin miesięcznie, przez okres 4 miesięcy prac badawczych - opracowanie algorytmów do zautomatyzowanej tablicy zależności, a następnie - 132 godzin miesięcznie, przez okres 7 miesięcy prac rozwojowych - opracowanie wersji prototypu RTC- SOFT, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120743 Fri, 22 Jun 2018 21:11:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120743 <![CDATA[pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja informatyka/programowanie (Lidera Zespołu Specjalistów Programistów)]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Starszego specjalisty ds. rozwiązań transportowych - specjalizacja informatyka/programowanie (Lidera Zespołu Specjalistów Programistów), w projekcie pn. „Automatyzacja wyznaczania tablic zależności w systemach sterowania ruchem kolejowym”, w wymiarze 160 godzin miesięcznie, przez 12 miesięcy (5 miesięcy prac badawczych - opracowanie algorytmów do zautomatyzowanej tablicy zależności, 7 miesięcy prac rozwojowych - opracowanie wersji prototypu RTC- SOFT). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120741 Fri, 22 Jun 2018 21:00:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120741