Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 04:26:28 +0100 <![CDATA[KURS - KOSMETYCZKA z egzaminem czeladniczym]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Kosmetyczka” przygotowującego do pracy w zawodzie kosmetyczki oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego (czeladniczy) nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie kosmetyczka dla grupy 4-5 uczestników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081627 Tue, 16 Jan 2018 23:48:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081627 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13 RPDS.08.02.00-02-0117/16]]> Świadczenie usług w organizacji i przeprowadzenia szkolenia Prawo jazdy kat. C oraz ustalenia terminu egzaminu państwowego wraz z jego opłaceniem oraz kurs przyśpieszonej kwalifikacji wstępnej kierowców https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081625 Tue, 16 Jan 2018 23:33:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081625 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Zamawiającego polegającej na wdrożeniu w przedsiębiorstwie Smarthub Sp. z o.o. urządzenia-SmartBox które wspomagać będzie sprzedaż internetowa na naszej platformie Smartmobi.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Zamawiającego polegającej na wdrożeniu w przedsiębiorstwie Smarthub Sp. z o.o. urządzenia-SmartBox które wspomagać będzie sprzedaż internetowa na naszej platformie Smartmobi. Usługa będzie rezultatem projektu planowanego do złożenia w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/236 Tue, 16 Jan 2018 23:19:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/236 <![CDATA[KURS - FLORYSTA z egzaminem czeladniczym]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu „Florysta” przygotowującego do pracy w zawodzie florysty oraz przygotowanie Uczestników i zorganizowanie egzaminu sprawdzającego (czeladniczy) nabyte przez Uczestników podczas szkolenia/kursu kwalifikacje w zawodzie florysta dla grupy 5-7 uczestników https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081622 Tue, 16 Jan 2018 23:03:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081622 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego produktu/urządzenia – SmartBox]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej (dalej: usługi) polegającej na opracowaniu nowego produktu/urządzenia – SmartBox, wspomagającego sprzedaż internetową na naszej platformie Smartmobi. Urządzenie wspierać i rozszerzać będzie możliwości platformy o komunikacje Bluetooth wraz z odpowiednim oprogramowaniem wspomagającym, działającym na urządzeniach mobilnych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/235 Tue, 16 Jan 2018 23:03:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/235 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RPMAZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji księgowego/księgowej projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081615 Tue, 16 Jan 2018 22:16:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081615 <![CDATA[Przygotowanie i dowiezienie na terenie Chojny zestawów obiadowych dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pod nazwą ”Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie na terenie Chojny zestawu obiadowego dla uczestników szkolenia realizowanego w ramach projektu pod nazwą”Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081613 Tue, 16 Jan 2018 22:15:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081613 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPMAZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji pracownika biurowego projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081612 Tue, 16 Jan 2018 22:10:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081612 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2018 w ramach projektu "Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów - szkolenia i doradztwo dla JST w woj. lubelskim"]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 17 różnorodnych pod względem tematycznym szkoleń w wymiarze 105 godzin dydaktycznych każde (1 godz. dydaktyczna = 45 minut), tj. łącznie 1785 godzin szkoleniowych. Łącznie będzie przeszkolonych 17 grup liczących po max. 16 Uczestników w jednej grupie. Na każdą grupę szkoleniową przypada 105 godz. zajęć podzielonych na 5 bloków szkoleniowych - zjazdów, każdy po 3 dni (w okresie styczeń - lipiec 2018 r.). Szkolenia realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, m.in. w miastach: Lublin, Ryki, Łuków, Zamość, Biała Podlaska, Hrubieszów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081606 Tue, 16 Jan 2018 22:09:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081606 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPMAZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081609 Tue, 16 Jan 2018 22:03:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081609 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU – PSYCHOLOG]]> Fundacja Inicjatyw Społecznych „BARWY ZIEMI” na terenie województwa wielkopolskiego w ramach projektu „Zawód przyszłości kluczem do sukcesu” nr RPWP.06.02.00-30-0017/15 planuje na terenie gminy Słupca zrealizowanie Wsparcia psychologiczno – doradczego/mentoringu dla 15 Uczestników Projektu (1 grupa). Wyżej wymienione zajęcia będą miały formę indywidualnych spotkań Uczestnika Projektu z psychologiem/mentorem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081608 Tue, 16 Jan 2018 22:01:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081608 <![CDATA[Brainmate - urządzenie medyczne służące do domowej terapii zaburzeń koncentracji u dzieci i młodzieży umożliwiające komunikację na odległość z profesjonalistą branży medycznej. Opracowanie projektu wzorniczego oraz inżynierskiego (konstrukcyjnego, technologicznego i oprzyrządowania produkcyjnego) wyrobu końcowego wraz wykonaniem wysokiej jakości w pełni funkcjonalnego prototypu (umożliwiającego realizację badań klinicznych) i wytworzeniem wysokiej jakości prototypu oprzyrządowania produkcyjnego (w celu wykonania serii próbnej jako potwierdzenia poprawności opracowania dokumentacji technicznej w warunkach rzeczywistych).]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego wyrobu obejmujące projekt wzorniczy oraz inżynierski. Opracowanie nowego projektu wzorniczego uwzględnia (na podstawie briefu dostarczonego przez Zamawiającego), udokumentowaną i uzgodnioną z Zamawiającym specyfikację projektową oraz projekty: koncepcyjny, postaci wyrobu, szczegółowy wyrobu. Opracowane zostaną cechy techniczne, użytkowe i estetyczne wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu. Opracowanie projektu inżynierskiego obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz narzędzi/oprzyrządowania produkcyjnego. W ramach projektu inżynierskiego opracowana zostanie także metoda integracji systemu elektronicznego w końcowej formie produktu dla produkcji seryjnej. W oparciu o projekt wzorniczy Wykonawca wykona w pełni funkcjonalny i wysokiej jakości prototyp umożliwiający realizację badań klinicznych przez Zamawiajacego (5 sztuk). W oparciu o projekt inżynierski (dokumentację techniczną) Wykonawca wykona wysokiej jakości prototypy narzędzi/oprzyrządowania produkcyjnego umożliwiające weryfikację poprawności opracowanej dokumentacji technicznej poprzez wykonanie serii próbnej przy współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem (w warunkach rzeczywistych). Projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego produktu i projektu wzorniczego poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego prototypu wyrobu (badanie na grupie 10 osób). Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę. Włączenie w proces tworzenia nowego produktu jego końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu oraz weryfikację przystosowania wyrobu dla pełnego zakresu wiekowego grupy docelowej. Zaprojektowany produkt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a proces projektowania odbędzie się zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Projekt wzorniczy zapewni wygodne użytkowanie bez wysiłku. Opracowany wyrób będzie zgodny z wymaganiami stawianymi urządzeniom medycznym w klasie IIa (ustawa o wyrobach medycznych z 20.05.2010, Dz.U.Nr107, poz.679). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/230 Tue, 16 Jan 2018 22:01:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/230 <![CDATA[Wykonanie kompletu odpowiednio oznakowanych materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis dla uczestników projektu pod nazwą ”Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odpowiednio oznakowanych kompletu materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081605 Tue, 16 Jan 2018 21:58:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081605 <![CDATA[Wybór Wykonawcy na realizację projektu "PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze doradczo – szkoleniowym, promocyjnym oraz za zakresu ICT dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie. Projekt realizowany będzie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081317 Tue, 16 Jan 2018 21:54:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081317 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPOWS0622/SZKOLENIA/1 - organizacja szkolenia z zakresu kompetencji komputerowych oraz obsługi pakietu biurowego]]> W związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne, Działania 9.1. Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizacje szkolenia z zakresu kompetencji komputerowych oraz obsługi pakietu biurowego zakończonego egzaminem ECCC lub równoważnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081601 Tue, 16 Jan 2018 21:47:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081601 <![CDATA[Wynajem sali szkoleniowej z wyposażeniem do realizacji zajęć grupowych realizowanch w ramach projektu „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” :]]> Przedmiotem zamówienia jest przedstawienie oferty cenowej na wynajem sali szkoleniowej z wyposażeniem do realizacji zajęć grupowych dla 15 osób realizowanych w ramach projektu „Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081600 Tue, 16 Jan 2018 21:42:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081600 <![CDATA[Usługa polegająca na realizacji zadań pn.: Dodatkowe zajęcia dla uczniów - Kurs kasjer walutowo - złotówkowy w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”; Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.]]> Zadania skierowane do uczniów Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, województwo lubuskie. Opis przedmiotu zamówienia: realizacja Kurs kasjer walutowo – złotówkowy . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081599 Tue, 16 Jan 2018 21:41:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081599 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2018 na zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania partnerów na rynkach docelowych]]> Usługi doradcze w zakresie określenie potencjalnych partnerów handlowych, wyszukania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, a także przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie) na 3 rynkach docelowych: Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081598 Tue, 16 Jan 2018 21:40:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081598 <![CDATA[Przygotowanie i dowiezienie zestawów obiadowych dla uczestników szkolenia w ramach projektu .”Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dowiezienie na terenie Chojny zestawu obiadowego składającego się z zupy, drugiego dania i napoju https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/233 Tue, 16 Jan 2018 21:23:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/233 <![CDATA[Wykonanie oznakowanego kompletu materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odpowiednio oznakowanego kompletu materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/232 Tue, 16 Jan 2018 21:02:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/232 <![CDATA[Realizacja kompleksowej usługi doradczej (Design Management) w ramach projektu pn. Zakup usług doradczych oraz środków trwałych na potrzeby wdrożenia strategii wzorniczej w spółce Danpol. Postępowanie znak ZO/DN/1/2018]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej (Design Management) polegającej na wdrożeniu zaleceń strategii wzorniczej zgodnie metodologią Design Thinking w całym okresie trwania projektu. 2. Usługa obejmuje : 1) WYBÓR I ZAPROJEKTOWANIE PRODUKTÓW - który składa się z trzech etapów: 1.1) I etap KONCEPCJA - zawierający: a) ustalenie i zatwierdzenie głównych założeń projektu b) kontynuację prac studialnych nad tematem z włączeniem elementów Design Thinking c) przedstawienie maksymalnie trzech projektów wstępnych uzasadnionych technologicznie 1.2) II etap REALIZACJA - zawierający: a) wyznaczenie projektu podstawowego b) opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych oraz sporządzenie dokumentacji technicznej mebla c) nadzór nad realizacją modeli/prototypów 1.3) III etap WERYFIKACJA - zawierający: a) naniesienie zmian w projektach po wykonaniu prototypów b) naniesienie zmian w dokumentacji technicznej c) nadzór nad wdrożeniem próbnej serii produkcyjnej 2) SERVICE DESIGN- obejmujący 2.1) zaprojektowanie systemu standardów w obsłudze klienta i współpracy z partnerami, konsultacje specjalistyczne, badanie użytkowników 3) OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ STRATEGII MARKETINGOWEJ - proces zmiany wizerunkowej składający się 6 etapów: 3.1) Stworzenie briefu kreatywnego, 3.2) Zaprojektowanie spójnego języka graficznego 3.3) Szczegółowe zaprojektowanie identyfikacji - księga Cl (corporate identity) 3.4) sesja zdjęciowa, 3.5) Projekt strony internetowej/ facebooka/ on line, 3.6) Materiały marketingowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 79934000-0 - Usługi projektowania mebli, 79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym, 79342310-9 - Usługi badania opinii klientów,79342100-4 - Usługi marketingu bezpośredniego, 79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych, 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW,72263000-6 - usługi wdrażania oprogramowania. 5. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na miejsce dostawy wszelkie elementy i materiały konieczne do wykonania dostawy i montażu jak i darmowego przeszkolenia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Przedmiot zamówienia jest w współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I Przedsiębiorca Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081588 Tue, 16 Jan 2018 20:45:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081588 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 1/2018 z dnia 16.01.2018 na realizację proinnowacyjnych usług doradczych]]> Przedmiotem zamówienia są proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji wdrożenie: • innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące wprowadzenia technologii produkcji urządzenia elektronicznego wspomagającego obsługę i działanie linii produkcyjnych zwanego Panelem Operatorskim (PO). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/195 Tue, 16 Jan 2018 20:24:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/195 <![CDATA[Usługa polegająca na realizacji zadań pn.: Dodatkowe zajęcia dla uczniów - – Kurs obsługa kas fiskalnych oraz Wsparcie doskonalenia Nauczycieli kształcenia zawodowego – Kurs obsługi kas fiskalnych dla 8 nauczycieli w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Gorzowskim”; Działanie 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego Poddziałanie 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego – projekty realizowane poza formułą ZIT, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.]]> 1. Zadanie skierowane do uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie nad Odrą, województwo lubuskie. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przeprowadzenie kursu obsługi kas fiskalnych dla uczniów 2) Przeprowadzanie kurs obsługi kas fiskalnych dla 8 nauczycieli https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081577 Tue, 16 Jan 2018 18:56:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081577 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/PRZEDSZKOLA_II/EFS dot. zakupu i dostawy wyposażenia na potrzeby specjalistycznych zajęć edukacyjno – terapeutycznych, , w ramach projektu pn. „Słoneczne Przedszkola II – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.]]> 2. Ze względu na specyfikę sprzętu, przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 9 części: Część 1 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej Część 2 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej i muzykoterapii Część 3 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z muzykoterapii Część 4 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z terapii psychologiczno - pedagogicznej Część 5 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej Część 6 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej - książeczki sensoryczne Część 7 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej Część 8 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej – pomoce dydaktyczne – elementy piankowe Część 9 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej - huśtawka terapeutyczna z okrągłą platformą Szczegółowy wykaz sprzętu objętego każdą z części zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. 3. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego tj.: A. Przedszkolu nr 1 w Orzeszu , ul. Karola Miarki 4a, 43-180 0rzesze B. Przedszkole nr 3 w Orzeszu-Zawodziu, Szkolna 55, 43-180 Orzesze C. Przedszkole nr 6 w Orzeszu, ul. Mikołowska 128, 43-180 Orzesze D. Przedszkole nr 7 w Orzeszu, ul. Mleczna 2, 43-180 Orzesze E. Przedszkole nr 2 w Orzeszu, ul. Miła 1a, 43-180 Orzesze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081489 Tue, 16 Jan 2018 18:52:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081489 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17 - Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line]]> Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie strony internetowej integrującej wybrany system do zarządzania zasobami nauczania i oprogramowaniem do prowadzenia indywidualnych lekcji on-line dla firmy ALEF-BET GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach (ul. Karola Olszewskiego 6, 25-663 Kielce), objętej wsparciem w ramach realizacji Projektu: „Alef-Bet - Interaktywna platforma online do nauki języków azjatyckich” o numerze POPW.01.01.02-26-0027/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego nr 1/POPW.01.01.02-26-0027/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081573 Tue, 16 Jan 2018 18:36:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081573 <![CDATA[Usługi cateringowe]]> Postępowanie jest przeprowadzane przez Partnera projektu tj. Marka Koennera prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Marek Koenner ul. Świętojańska 53/6 81-391 Gdynia z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji analitycznych pracowników drogą do doskonałości placówek medycznych”. Zakres zamówienia obejmuje dostawę oraz obsługę przerw kawowych i obiadów dla uczestników szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081568 Tue, 16 Jan 2018 18:15:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081568 <![CDATA[Przygotowanie, przeprowadzenie i organizacja usług szkoleniowych i usług doradczych w projekcie „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego”]]> 1. Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe w zakresie aktywizacji uczestników projektu „Wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu łańcuckiego” . 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 do WZUS i umowy. 3.Projekt umowy (załącznik nr 3 do WZUS) stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w załączniku nr 1 do WZUS i umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081488 Tue, 16 Jan 2018 18:07:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081488 <![CDATA[Opracowanie konstrukcji nowej generacji formy do opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konstrukcji nowej generacji formy do opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/229 Tue, 16 Jan 2018 18:04:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/229 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ GTB/ 2018 organizacja stoisk wystawienniczych na targi branżowe.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa organizacji stoisk wystawienniczych w związku z udziałem Luxon Sp. z o.o. w poniższych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: 1. BIG FIVE Dubai, UAE 2018; 2. BAU Monachium, Niemcy 2018; 3. BUDMA Poznań, Polska 2018; 4. BUDMA Poznań, Polska https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081530 Tue, 16 Jan 2018 16:48:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081530 <![CDATA[Wykonania usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.]]> Zakres zamówienia obejmuje: a) kompleksową aranżację stoiska o powierzchni 25 m2 wraz z połączonym tarasem o powierzchni 15 m2, według projektu Wykonawcy. Stoisko znajduje się w miejscu zapewnionym przez Organizatora Targów: Palais des Festivals, stoisko nr: R9.G. (RIVIERA 9, ZONE A). Szczegółowe informacje techniczne dot. powierzchni wystawienniczej znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do szczegółowego opis przedmiotu zamówienia publicznego. Organizator Targów udostępnia na stoisku media: prąd, klimatyzacja; b) wykonanie "pod klucz" zabudowy stoiska zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem graficznym, przygotowanym przez Wykonawcę, umożliwiającym pełne wykorzystanie tegoż stanowiska; c) transport materiałów promocyjnych z siedziby Zamawiającego (Os. Willowe 30, 31-902 Kraków) na stoisko wystawiennicze na targi MIPIM 2018; materiały Zamawiającego pakowane będą w pudła kartonowe o wymiarach 45 cm x 35 cm x 25 cm (+/- 5 cm na każdym wymiarze), maksymalna ilość wynosić będzie 3 szt., masa jednostkowa nie będzie przekraczać 25 kg. d) po zakończeniu targów transport materiałów promocyjnych ze stoiska wystawienniczego do siedziby Zamawiającego lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce; e) pełną logistykę związaną z transportem, montażem i demontażem infrastruktury stoiska podczas targów MIPIM 2018; f) nadzór techniczny nad sprawnym funkcjonowaniem wszystkich elementów wyposażenia i urządzeń stoiska przez cały czas trwania targów MIPIM 2018; g) codzienne sprzątanie stoiska po jego zamknięciu dla zwiedzających przez cały czas trwania targów MIPIM 2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081562 Tue, 16 Jan 2018 16:41:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081562 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPOWM/EFS]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków w formie cateringu dla ok. 15 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, uczęszczających do żłobka Zaczarowany Melonik przy ulicy Marii Skłodowskiej - Curie w Sokołowie Podlaskim, zapewniających pełnowartościowe wyżywienie dzienne na bazie zdrowych produktów ekologicznych tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081563 Tue, 16 Jan 2018 16:33:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081563 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/01/KAT z dnia 16 stycznia 2018 r.]]> Usługa cateringowa obejmuje każdego dnia 1 przerwę kawową(w każdym dniu szkoleniowym) i 1 przerwę obiadową w każdym dniu szkoleniowym dla 35 osówb a) catering przerwy kawowej : • napoje (kawa, herbata owocowa, zielona i czarna, • woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, mleko do kawy), • ciasta i ciasteczka bankietowe • owoce (dowolne) a) catering przerwy obiadowej: • danie lunchowe (pierwsze danie –zupa i drugie danie - danie mięsne oraz danie wegetariańskie (gramatura dania ok. 400g na osobę)(liczba dań wegeteriańskich i mięsnych zostanie wskazana przez Zamawiającego 3 dni przed pierwszym zjazdem) • napoje (kawa z ekspresu, herbata owocowa, zielona i czarna, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, mleko do kawy), w tym przygotowanie serwisu kawowego i lunchu jego dowóz i estetyczne podanie w dniach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym do miejsca i sali, w której będą odbywały się zajęcia, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081561 Tue, 16 Jan 2018 16:32:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081561 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.2-464.1/2018 dotyczące świadczenie usługi psychologa 2 oraz opiekuna stażu/wolontariatu]]> 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi psychologa 2, oraz opiekuna stażu/wolontariatu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081551 Tue, 16 Jan 2018 16:27:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081551 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/RPOWM/Płońsk]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa dostarczania posiłków w formie cateringu dla ok. 22 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, uczęszczających do żłobka Zaczarowany Melonik przy ulicy Wyszogrodzkiej w Płońsku, zapewniających pełnowartościowe wyżywienie dzienne na bazie zdrowych produktów ekologicznych tj.: śniadanie, obiad i podwieczorek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081560 Tue, 16 Jan 2018 16:23:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081560 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018]]> Projekt, zabudowa i obsługa powierzchni wystawienniczej - 25m2 W ramach projektu zaplanowano udział Zamawiającego w targach BUDMA, które odbędą się w dniach 30.01 - 02.02.2018 r. w Poznaniu. Mając na uwadze powyższe, proszę o wycenę zabudowy stoiska. Wycena powinna zawierać między innymi następujące elementy: • przygotowanie projektu stoiska, • podest: stabilna konstrukcja z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - warunek konieczny, • wykładzina na podest: kolor czarny z estetycznym wykończeniem kątownikami w kolorze wykładziny, • ściana 1a: wymiary 5000 mm x 2500 mm: przygotowanie grafiki reklamowej w postaci wydruku wielkoformatowego, podświetlana modułami LED. Konstrukcja wykonana z paneli typu PCV grubości 10 mm, łączonych ze sobą na pióro-wpust z nadrukiem UV, zabezpieczonych lakierem lub laminatem. W panelach tych powinny być wyfrezowane na głębokość 3-8 mm miejsca na eksponaty z kolekcji Systemu Informacji Wizualnej (SIW). Przy eksponatach ciężkich wymagających wkucia się w ścianę, podkonstrukcja musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby była wsparciem dla ww eksponatów wymagających montażu nie tylko do ściany z materiały typu PCV ale i samej podkonstrukcji. Do całości ścianki powinno być doprowadzone napięcie elektryczne umożliwiające oświetlenie ekspozycji. • ściana 2a: 5000 mm x 2500 mm: przygotowanie grafiki reklamowej w postaci wydruku wielkoformatowego, podświetlana LED. Rama z profili aluminowych. Z przodu tkanina z nadrukiem do podświetleń. Cała ściana oświetlona LED (na plecach) podzielona na 9 sekwencji i sterowana sterownikiem umożliwiającym płynne zgranie efektów. Wewnątrz tej ściany podkonstrukcja umożliwiająca zamontowanie 1 eksponatu na tkaninie z zachowaniem dystansu 1 cm od tkaniny. • wyspa 1: wymiary 3000 mm x 4000 mm x 800 mm: projekt musi obejmować wyspę ustawioną jako przekątną stoiska, związana na stałe z podestem. Wyspa jednocześnie ma pełnić funkcję zaplecza, drzwi do wnętrza zaplecza mają być maskowane - estetycznie ukryte. Tworzywo konstrukcji z płyty MDF - lakierowana (połysk). Do wyspy z jednej strony musi być zamontowany blat z przystosowaniem do obsługi klientów. Mocowanie blatu powinno być zamaskowane. Obustronnie zamontowany logotyp z podświetleniem. Wszelkie przyłącza elektryczne maskowane w korpusie wyspy. Dodatkowo w przeciwstawnej stronie do blatu wyfrezowane otwory 300 mm x 300 mm x 100mm na katalogi, próbki i inne materiały promocyjne niezbędne do prezentacji produktów. Wnętrze wyspy (zaplecze) powinno mieć możliwość przechowywania wyposażenia. • wyposażenie: wieszak na ubrania, automat do kawy i herbaty oraz zastawa na min. 6 osób, lodówka, kosz na śmieci, hokery 2 szt. (wyposażenie zapewnia Wykonawca). • wszystkie materiały użyte przy budowie stoiska muszą posiadać atesty zgodne z przepisami organizatora targów Budma 2018 - MTP. • wykonanie ekspozytorów ułatwiających prezentację poszczególnych produktów. Ekspozytor powinien być wykonany z MDF lakierowany o wym. 1600 mm x 500 mm x 400 mm z zaczepami do prezentowania produktów wiszących płaskich - po 10 szt. na jedną stronę stojaka. • wykonanie logotypów przestrzennych: wymiary maksymalne 1500 mm x 400 mm, pełna plexi 30 mm, malowane boki. • wykonanie logotypów przestrzennych: litery bok alu, podświetlenie, możliwość montażu na ścianie. • oświetlenie podwieszane: szyna z lampami z możliwością regulacji konta padania oświetlenia - ilość szyn oraz lamp dostosowana do wielkości stoiska oraz ekspozycji • elementy dekoracyjne - estetyczne siedzisko dla klientów. siedzisko wykonane i zaprojektowane tak aby przykuwać uwagę potencjalnych klientów. Możliwość zastosowania zadrukowanej tkaniny z wypełnieniem. Siedzisko ma nawiązywać do całości projektu pod względem kolorystycznym. Możliwość zastosowania stelaża z płyty MDF lakierowanej. • projekt powinien uwzględniać: o wykończenie ścian stoiska znakiem Marki Polskiej Gospodarki (element wizualizacji MPG zapewni Zamawiający) o lokalizację pylona multimedialnego - 2000 mm x 730 mm x 200 mm. Podstawa pylona 730 mm x 450 mm x 20 mm (pylon zapewni Zamawiający) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081558 Tue, 16 Jan 2018 16:20:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081558 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ UDZIAŁU WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. W CHARAKTERZE WYSTAWCY W TARGACH BAUTEC BERLIN 2018 OZNACZENIE SPRAWY 3/2018/WAG]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi zapewnienie udziału World Acoustic Group S.A. w charakterze wystawcy w targach BAUTEC Berlin 2018 odbywających się w Messe Berlin GmbH Messedamm 22, 14055 Berlin, polegające na: [część pierwsza zapytania ofertowego] Zapewnienie transportu samochodowego dla 3 pracowników World Acoustic Group S.A. z siedziby firmy do Berlina pod wybrany adres okolice Messe Berlin GmbH, Messedamm 22, 14055 Berlin i z powrotem. Wyjazd z siedziby firmy 19.02.2018 do godziny 8:00, przyjazd do Berlina 19.02.2018 do godziny 12:00. [część druga zapytania ofertowego] Zapewnienie transportu eksponatów World Acoustic Group S.A. na targi BAUTEC BELIN 2018 i z powrotem. - transport eksponatów z Chróstnika (siedziba firmy) do miejscowości, w której organizowane są targi oraz podróż powrotną do siedziby firmy w Chróstniku. - Transport eksponatów na targi do Niemiec w poniedziałek 19.02.2018. Możliwość załadowania eksponatów w godzinach 6:00-7:00 w siedzibie firmy ( Chróstniku koło Lubina). Rozładunek w Berlinie w poniedziałek 19.02.2018 w godzinach od 13:00 -15:00. - Transport eksponatów (powrót z targów) Berlin-Chróstnik w piątek 23.02.2018. Załadunek eksponatów w godzinach 20-21. Rozładunek w Chróstniku w sobotę 24.02.2017 lub poniedziałek 26.02.2017 w godzinach od 8-15. - Oferta oprócz transportu musi uwzględniać koszt załadowania i rozładowania materiałów na auto. - Transportowany przedmiot: Przęsło ekranu akustycznego i przęsło żaluzji Gabaryty: 0,3 x 2,0m x 2,0m (szer. x dł. x wys.) lub 0,5m x 2,0m x 2,0m Waga: Około 300,00 kg [część trzecia zapytania ofertowego] Zapewnieniu miejsc noclegowych w hotelu w Berlinie wraz z przeprowadzeniem wszystkich związanych z tym formalności a. Wykonawca zapewni 4 miejsca noclegowe w pokojach jednoosobowych w hotelu co najmniej 3 gwiazdkowym według standardu europejskiego wraz z zapewnionym śniadaniem dla każdej osoby, data zameldowania 19.02.2018r., data wymeldowania 23.02.2018r. b. Zamawiający zapewni noclegi przez cały pobyt w Berlinie, z uwzględnieniem dat wskazanych w pkt. a) opisu przedmiotu zamówienia (daty przyjazdu i wyjazdu). c. Zakwaterowanie minimum dwóch osób musi odbywać się w jednym hotelu; d. Zamawiający wymaga, aby hotel posiadał standard odpowiadający minimum standardowi hotelu trzy-gwiazdkowego według norm europejskich; e. Hotel powinien mieścić się maksymalnie 5 km od miejsca, gdzie odbywać się będą targi BAUTEC BERLIN 2018, NIEMCY, (adres wskazany powyżej) wyrażoną w km liczoną według Google Maps (https://maps.google.com/) przy wyborze opcji - najkrótsza trasa samochodem; g. Cena za jeden nocleg jednej osoby nie może być wyższa niż kwota limitu na nocleg określona w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. 150 EUR za nocleg dla jednej osoby; h. Wykonawca przekaże Zamawiającemu potwierdzenie rezerwacji do hotelu w wersji elektronicznej uzyskanej od obiektu hotelarskiego (e-mail) w terminie do 16.02.2018 r. 2. Zamawiający zapłaci tylko za faktycznie wykorzystane noclegi oraz przewóz osób i towaru. Szczegóły zamówienia zawiera także opis istotnych postanowień umownych stanowiący załącznik Nr 4 do Zapytania Ofertowego. 1 Kod CPV i jego nazwa: 63500000-4, Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 60000000-8 - Usługi transportowe. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "Zapytanie ofertowe - targi BAUTEC BERLIN 2018 v2” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081555 Tue, 16 Jan 2018 16:20:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081555 <![CDATA[Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych po szkoleniu grupowym Pracownik Biurowy i wydanie certyfikatów potwierdzających nabyte kwalifikacje]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Egzamin Pracownik Biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081559 Tue, 16 Jan 2018 16:20:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081559 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 16.01.2018r. dot. realizacji usługi szkolenia zawodowego pn. „Pracownik biurowy z obsługą komputera” wraz z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe]]> Zamawiającym w niniejszym postępowaniu jest EURO-CAPITAL Doradztwo Gospodarcze Piotr Sibilski (Partner Wiodący). Za realizację zadania, będącego przedmiotem niniejszego postępowania odpowiedzialny jest INFOS Tomasz Żurek (Partner Projektu). Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi szkolenia zawodowego pn. „Pracownik biurowy z obsługą komputera” wraz z przeprowadzeniem egzaminów zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe dla 12 uczestników projektu „NOWY ZAWÓD - NOWA PERSPEKTYWA - program outplacement dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081552 Tue, 16 Jan 2018 16:14:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081552