Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 18:05:46 +0100 <![CDATA[Opracowanie Księgi Marki dla produktu turystycznego "SOCCER BOX PRO"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu Księgi Marki dla produktu turystycznego „SOCCER BOX PRO” która jest realizowana w oparciu o projekt: „SOCCER BOX PRO”- jako sieciowy produkt turystyki sportowej w Polsce Wschodniej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233546 Tue, 18 Feb 2020 17:45:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233546 <![CDATA[Usługa opracowywania scenariuszy e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowywania scenariuszy e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233767 Tue, 18 Feb 2020 17:20:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233767 <![CDATA[Zakup usług w zakresie zaprojektowania katalogu reklamowego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie graficzne katalogu produktów firmy "MASTERPROFI" Sp. z o.o. Zamawiającemu zależy na prezentacji swoich wyrobów w sposób czytelny oraz atrakcyjny wizualnie. Katalog powinien być wykonany tak, aby mógł spełniać zadania narzędzia sprzedaży, jak i informatora. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć brief marketingowy, który Zamawiający wypełni. Wykonawca wykona pierwszy projekt na podstawie informacji zawartych w niniejszym zapytaniu ofertowym, szczegółowych informacji z pliku brief oraz materiałów dostarczonych przez Zamawiającego. Pierwszy projekt zostanie przeanalizowany, a następnie Wykonawca wykona poprawki zgłoszone przez Zamawiającego i przedstawi finalną wersję projektu. Na każdym etapie prac, wymagana jest akceptacja Zamawiającego. Można wzorować się na katalogach konkurencji. 1. Główne założenia: a) katalog produktowy, b) 50 stron, c) kolory CMYK, d) wykonanie uzupełniających zdjęć: a. aranżowanych (10 sztuk), b. produktowych (100 sztuk), e) forma przygotowana do druku, plik edytowalny oraz pliki źródłowe; f) wydruk próbny 10 egzemplarzy katalogu. 2. Spis treści: a) okładka, b) prezentacja firmy, c) odkurzacze na sucho, d) odkurzacze sucho-mokre, e) odkurzacze przemysłowe, f) odkurzacze piorące, g) odkurzacze centralne, h) akcesoria/wyposażenie, i) pozostałe odkurzacze, j) kontakt. 3. Zawartość: a) zdjęcia produktowe (dostarczone przez Zamawiającego), b) opisy produktów, c) tabela porównania produktów, d) piktogramy obrazujące zastosowanie, cechy, elementy wyposażenia, e) zawarcie informacji typu: - moc silnika, - długość przewodu, - pojemność, - podciśnienie, - wymiary, - etc. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233765 Tue, 18 Feb 2020 17:06:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233765 <![CDATA[Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Realizacja przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. programu rehabilitacji zdrowotnej]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej w ramach projektu pt. „Realizacja przez Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. programu rehabilitacji zdrowotnej” obejmującej: 1) Przeprowadzenie kampanii informacyjnej w mediach lokalnych: a) produkcja spotu reklamowego radiowego (30 sekund, co najmniej 2 lektorów) i emisja w przynajmniej 3 regionalnych rozgłośniach – łącznie minimum 300 emisji; b) przygotowanie reklamy prasowej ½ strony (263 mm x 151,6 mm) i publikacja w dzienniku o zasięgu regionalnym co najmniej 5- krotnie; c) przygotowanie baneru reklamowego i publikacja na co najmniej trzech portalach internetowych lokalnych mediów. Baner ma być umieszczony na głównej stronie, dopuszczalna wielkość plików 60 kb. 2) Przygotowanie druków i materiałów promocyjnych wraz z kosztami indywidualnej dystrybucji ulotek w nakładzie 10000 szt. do osób, pracujących w firmach i instytucjach na terenie powiatu zielonogórskiego grodzkiego i ziemskiego zielonogórskiego oraz instytucje współpracujące z ludźmi niepracującymi (grupa docelowa – potencjalni odbiorcy kampanii: a) Plakaty B2 , 480x 680 mm, kreda 130 g, druk jednostronny, 4+0 nadruk, nakład 2 000 szt, b) Ulotka A4 składana do formatu DL ( 99x210 mm)- 2 bigi , papier kreda 130 g ,druk dwustronny, 4+4 kolory, nakład 10 000 szt, c) Broszury reklamowe o wym. 198x 210 mm składana na pół- 1 big , kreda 130 g, druk dwustronny, 4+4 kolory, nakład 1 000 szt, d) Smycze silikonowe w jednym kolorze z karabińczykiem wraz z 1 kolorem nadruku, nakład 1000 szt. 3) Przekazywanie informacji o Programie na lokalnych konferencjach , sympozjach, zwłaszcza powiązanych tematycznie z programem wraz z wykonaniem stoiska promocyjnego : a) ścianka prosta o wymiarze wysokość: 230 cm, szerokość: 300 cm. Druk dwustronny na materiale. Pakowana do torby. Konstrukcja z aluminiowych profili łączonych ze sobą, druk na materiale: tkanina poliestrowa , rozłożenie i złożenie konstrukcji musi odbywać się bez dodatkowych narzędzi - szt. 1, b) rollup 2 x 2 m – szt. 1, c) trybunka - wysokość 95 cm , szerokość 95 cm, głębokość 50 cm , konstrukcja aluminiowa, blat i półka z płyty meblowej , wydruk na folii zabezpieczonej laminatem – szt. 1, d) namiot - konstrukcja „nadmuchiwany pająk”, nie wymaga podłączenia stałego do prądu, nadruk na wodoodpornej tkaninie poliestrowej, obciążniki i pompka oraz torba , rozmiar: 390x390 cm – szt. 1. 4) produkcja krótkiego filmu promocyjnego (30 sek.) i emisja w lokalnej stacji TV (minimum 15 emisji) - Rozdzielczość SD – Standard DEFINITION ( 720x 576) PAL, Aspekt RATIO obrazu 16:9 FHA 9 (anamorficzne), Fonia: nagranie stereofoniczne . Poziom -18 dB, 48 Kbit/s, 16 bit, Avi, MOV, MP4 5) stworzenie strony internetowej dedykowanej projektowi : strona musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami HTML5 i CSS3, strona musi być zbudowana w oparciu o technikę RWD (Responsive Web Design), tak aby wygląd i układ witryny dostosowywał się automatycznie do rozmiaru ekranu. 6) produkcja spotu reklamowego (15 sekund) i promowanie projektu za pomocą wyświetlaczy LED tekstowo-graficznych umiejscowionych na co najmniej jednym nośniku na terenie Zielonej Góry https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233750 Tue, 18 Feb 2020 17:06:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233750 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 18/2020 na świadczenie usługi cateringowej podczas posiedzeń plenarnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej, na którą składa się przerwa kawowa i obiad, podczas posiedzeń plenarnych Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego (dalej SRK SF). Zamówienie obejmuje cztery posiedzenia, które odbędą się w 2020r. Posiedzenia odbywają się raz na kwartał, w godzinach między 11:00 a 16:00, zakończone obiadem. Przewidywana liczba uczestników każdego posiedzenia wynosi do 45 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233766 Tue, 18 Feb 2020 17:05:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233766 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące: opracowania strategii wzorniczej i briefu wzorniczego, wykonania prototypu systemu hydroponicznego pionowej uprawy roślin w warunkach domowych oraz przeprowadzenia testów prototypu, opracowania strategii komunikacji wizualnej]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowania strategii wzorniczej i briefu wzorniczego, wykonania prototypu systemu hydroponicznego pionowej uprawy roślin w warunkach domowych oraz przeprowadzenia testów prototypu, opracowania strategii komunikacji wizualnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233759 Tue, 18 Feb 2020 16:44:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233759 <![CDATA[SR/1/2020]]> W związku z realizacją projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” (dalej jako „Projekt”), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów w zakresie potrzeb sektora nowoczesnych usług dla biznesu – szczegółowo opisanych w pkt. 1 zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty. Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany zgodnie z zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22.08.2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4), bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233757 Tue, 18 Feb 2020 16:29:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233757 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/HD/APZ/ZK/2020]]> Organizacja, przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem dla 7 uczestników projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany!” Pracownik biurowy z kursem komputerowym, 7 osób, 120 godzin, miejsce realizacji szkolenia Rzeszów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233756 Tue, 18 Feb 2020 16:18:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233756 <![CDATA[Przeprowadzenie badań przesiewowych kwalifikujących do udziału w projekcie pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO”]]> 2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań przesiewowych dla 8118 osób, kwalifikujących kandydatów do udziału w programie metabolicznym. Badania będzie przeprowadzała osoba/osoby posiadająca/e kwalifikacje w zakresie pielęgniarstwa lub inne kwalifikacje uprawniające do wykonywania przewidzianych poniżej czynności w zakresie badań przesiewowych. Badania te będą realizowane w 9 stałych punktach na terenie AKO (w tym co najmniej po 3 punkty w miastach Kalisz i Ostrów Wielkopolski) oraz podczas eventów odbywających się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w punkcie zgłoszeniowym dla kandydatów do programu. Zakłada się 9 punktów badań przesiewowych działających od momentu rozpoczęcia rekrutacji uczestników projektu, nie później niż do dnia 31.12.2021 roku lub do wyczerpania limitu osób planowanych objęciem badań przesiewowych tj. 8118. Dany punkt badań przesiewowych będzie działał 2 dni w danym miesiącu minimum po 4 godz./dziennie. Harmonogram funkcjonowania punktów będzie ustalony w taki sposób, aby w ciągu miesiąca punkty te były otwarte w godzinach dopołudniowych, popołudniowych, wieczornych oraz w sobotę, aby dostosować godziny otwarcia m.in. do osób pracujących. W przypadku zorganizowania punktu zgłoszeniowego dla kandydatów do projektu w trakcie eventu odbywającego się na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozostawania w dyspozycji uczestników wydarzenia przez 1 godzinę w przypadku eventu trwającego nie dłużej niż 2 godziny oraz 2 godziny w przypadku eventu trwającego dłużej niż 2 godziny. Ewentualny koszt dojazdu do 9 stałych punktów badań przesiewowych oraz dojazdy do eventów na terenie AKO Wykonawca pokrywa we własnym zakresie. Szczegółowy harmonogram przeprowadzenia badań zostanie ustalony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. Harmonogram ten będzie aktualizowany w porozumieniu z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233758 Tue, 18 Feb 2020 16:16:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233758 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawców do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Nowa szansa rozwoju uczniów ZSZ nr 2” (RPMA.10.03.01-14-b371/18) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ nr 2, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 170 uczniów ZSZ nr 2 w Ostrołęce, w tym 78 kobiet, (szkolenia, staże, doradztwo zawodowe), a także podniesienie kompetencji 10 nauczycieli zawodu, w tym 3 kobiet, poprzez szkolenia i staże oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 2 w Ostrołęce w nowoczesny sprzęt (urządzenia/maszyny) i materiały dydaktyczne, w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233699 Tue, 18 Feb 2020 16:12:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233699 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32/UBB/ZK NA PROWADZENIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ, A TAKŻE PRZYGOTOWANIE, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA PRAKTYKÓW BIZNESU”, MODUŁ- SZKOŁA RACHUNKOWOŚCI, REALIZOWANEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE]]> I. Postępowanie nr 32/UBB/ZK na prowadzenie wykładów i ćwiczeń, a także przygotowanie, materiałów dydaktycznych dla studentów w ramach programu „Szkoła Praktyków Biznesu”, moduł- Szkoła Rachunkowości, realizowanego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (dawniej: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie) w roku akademickim 2019/2020. II. Zajęcia prowadzone w języku polskim. III. Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie lub w sali szkoleniowej znajdującej się poza siedzibą Zamawiającego. W przypadku zmiany miejsca prowadzenia zajęć przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani możliwość negocjowania ceny oraz żądania dodatkowego wynagrodzenia. IV. Terminy zajęć: semestr letni roku akademickiego 2019/2020 - szczegółowe terminy realizacji zajęć znajdują się przy opisie zamówienia . V. Wykaz usług stanowiących przedmiot zapytania: Szkoła Rachunkowości W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania materiałów dydaktycznych dla studentów; 2) prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń/warsztatów: a) prowadzenia wykładu w wymiarze 3 godz. dyd. na każdym trybie studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Finance i Rachunkowość, tj. 3 godz. dyd. x 2 tryby studiów = 6 godz. dyd. b) prowadzenia ćwiczeń/warsztatów w wymiarze 3 godz. dyd. w podziale na grupy na każdym trybie (2 grupy tryb stacjonarny x 3 godz. dyd. + 4 grupy tryb niestacjonarny x 3 godz. dyd. = 18 godz. dyd.); Dotyczy pkt. 1  Termin wykonania: 30.06.2020 r. Schemat powstawania materiałów dydaktycznych zakłada, że będą one powstawały sukcesywnie wraz ze stopniem realizacji i przebiegu prowadzonych zajęć (w trakcie ich trwania) tak, aby studenci mieli zapewnione materiały na każde zajęcia, a ostateczny odbiór opracowania wszystkich materiałów do zajęć nastąpi na zakończenie zajęć.  Wymagania dotyczące opracowania materiałów: • materiały dydaktyczne powinny zawierać opisy ćwiczeń i zadań do wykonania przez studentów – wymagane min. 5; • materiały powinny mieć charakter zróżnicowany w stosunku do potrzeb (m.in. pod względem zadań, przykładów) i możliwości studentów (w tym przypadku osób niepełnosprawnych – jeśli dotyczy); • przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony Zamawiającemu na nośniku elektronicznym lub przesłany na wskazany adres e-mailowy Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu zamówienia opatrzonego odpowiednimi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według wzoru dostępnego u Zamawiającego, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Szczegółowy opis Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233735 Tue, 18 Feb 2020 16:10:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233735 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawców do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Fabryka szans w ZSZ nr 4” (RPMA.10.03.01-14-b372/18) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Celem głównym jest wzrost efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ nr 4, tak aby odpowiadało na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 240 uczniów ZSZ nr 4 w Ostrołęce, w tym 194 kobiety, (szkolenia, staże, doradztwo zawodowe), a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji 6 nauczycieli zawodu, w tym 6 kobiet, poprzez studia podyplomowe, szkolenia i staże oraz dostosowanie kształcenia zaw. do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 4 w Ostrołęce w nowoczesny sprzęt (urządzenia/maszyny) i materiały dydaktyczne, w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233733 Tue, 18 Feb 2020 16:07:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233733 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawców do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Nowa jakość kształcenia w ZSZ nr 3” (RPMA.10.03.01-14-b374/18) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Celem głównym jest wzrost zdolności do zatrudnienia 160 uczniów i uczennic ZSZ nr 3 w Ostrołęce dzięki poprawie efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego realizowanego w ZSZ nr 3 w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233752 Tue, 18 Feb 2020 16:04:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233752 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, dokumentacji developerskiej wykorzystywanej w implementacji edytora dodatkowej zawartości.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, dokumentacji developerskiej wykorzystywanej w implementacji edytora dodatkowej zawartości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233748 Tue, 18 Feb 2020 16:02:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233748 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli gorzowskich szkół podstawowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli gorzowskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski z innowacyjnych metod pracy z uczniami na potrzeby związane z realizacją projektu „Panaceum na pokolenie Z” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś. 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski, z podziałem na: ZADANIE 1. Warsztaty dla nauczycieli: Design thinking. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 2. Warsztaty dla nauczycieli: Myślenie wizualne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 3. Warsztaty dla nauczycieli: Karty matematyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 4. Warsztaty dla nauczycieli: Neurodydaktyka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 5. Warsztaty dla nauczycieli z pracy z tablicą interaktywną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233747 Tue, 18 Feb 2020 15:53:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233747 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/CSG/2020 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH]]> Przedmiotem Postępowania jest wybór Oferentów, którzy będą realizować usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych a w szczególności edukacji online oraz dostępności zasobów cyfrowych w ramach projektu „Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań” (POPC.03.02.00- IP.01-00-005/19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Organizator Postępowania dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub kilku części Postępowania. Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232475 Tue, 18 Feb 2020 15:51:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232475 <![CDATA[Opracowanie i wdrożenie portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Łęczna wraz ze szkoleniem]]> Przygotowanie i wdrożenie systemu informatycznego/portalu podatkowego dla mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy Łęczna. Szkolenie z obsługi systemu pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej (20 osób w siedzibie zamawiającego). Skrócony opis funkcjonalny systemu/portalu: - udostępnienie mieszkańcom gminy Łęczna wybranych danych dotyczących danego klienta, przechowywanych w systemach dziedzinowych Urzędu Miejskiego w Łęcznej, - możliwość sprawdzenia dokonanych płatności i aktualnego stanu zobowiązań podatkowych, - dokonywanie płatności online, - składanie pism i wniosków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191307 Tue, 18 Feb 2020 15:50:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191307 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/135/2020 dotyczące wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości.]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania, wraz z przekazaniem praw autorskich, modeli 3D potrzebnych do stworzenia edytora dodatkowej zawartości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233743 Tue, 18 Feb 2020 15:48:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233743 <![CDATA[Zapytanie ofertowe (RfQ) nr 7/2020/M/BAAP/Z1]]> Przedmiotem zamówienia jest biblioteka uniwersalnych sekwencji w formacie scFv, dla 5 celów molekularnych związanych z chorobami o podłożu zapalnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233742 Tue, 18 Feb 2020 15:44:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233742 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2.3.1/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa wykorzystującego znaczniki i skanery RFID https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233732 Tue, 18 Feb 2020 15:37:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233732 <![CDATA[Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern w transporcie drogowym materiałami niebezpiecznymi klasy 3 i klasy 9 (minimum 18 godzin szkoleniowych) w formie kursu kwalifikacyjnego wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie w/w szkolenia dla 1 osoby – Uczestnika Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern w transporcie drogowym materiałami niebezpiecznymi klasy 3 i klasy 9 (minimum 18 godzin szkoleniowych) w formie kursu kwalifikacyjnego wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie w/w szkolenia dla 1 osoby – Uczestnika Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233738 Tue, 18 Feb 2020 15:36:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233738 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w edytorze dodatkowej zawartości]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych potrzebnych do stworzenia interfejsu użytkownika w edytorze dodatkowej zawartości w projekcie „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233729 Tue, 18 Feb 2020 15:29:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233729 <![CDATA[Pełnienie funkcji konsultanta ds. rynku austriackiego w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”]]> Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące usługi doradztwa – pełnienie funkcji konsultanta ds. rynku austriackiego w ramach projektu „Małopolska Open Eyes Economy Hub – promocja zagraniczna małopolskich FIRM-IDEI”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Przedsiębiorcza Małopolska; Działanie 3.3: Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki; Poddziałanie 3.3.1: Promocja gospodarcza Małopolski; nr projektu RPMP.03.03.01-12-0592/18, dalej także jako Projekt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233721 Tue, 18 Feb 2020 15:23:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233721 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2020 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla uczestników projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” (RPPM.05.05.00-22-0030/16).]]> Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 11. „opis przedmiotu zamówienia” dla uczestników projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233725 Tue, 18 Feb 2020 15:16:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233725 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO PN. Kurs kosmetyczny wraz z egzaminem zewnętrznym]]> Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Zawody deficytowe szansą na zatrudnienie” Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy, Działanie: 6.2. Aktywizacja zawodowa, realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia. Wsparciem zostanie objętych 13 osób, są to osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo defaworyzowane powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów KC). PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem zewnętrznym z zakresu: KURS KOSMETYCZNY https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233726 Tue, 18 Feb 2020 15:15:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233726 <![CDATA[Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych dla 1 osoby oraz kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych – dla 1 osoby – Uczestniczek/Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn.: operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, uprawnienia ważne 5 lat) – dla 1 osoby; operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat) dla 1 osoby – Uczestniczek/Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233723 Tue, 18 Feb 2020 15:11:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233723 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenie prototypu edytora dodatkowej zawartości]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenie prototypu edytora dodatkowej zawartości w projekcie „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233720 Tue, 18 Feb 2020 15:10:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233720 <![CDATA[Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń w ramach projektu „Żłobek naszych marzeń”, Poddziałanie 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233719 Tue, 18 Feb 2020 15:04:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233719 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCÓW ZADANIA - SZKOLENIE SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z elementami florystyki”, dla 1 grupy szkoleniowej śr. 10 os. w okresie 03.2020-06.2020r., na terenie Kożuchowa (woj. lubuskie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233718 Tue, 18 Feb 2020 14:56:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233718 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 20/02/2020/CH/ZPU dotyczące przeprowadzenia szkoleń z emisji głosu dla studentów na kierunku Pedagogika na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie osób do prowadzenia szkoleń dla studentów kierunku Pedagogika z tematu „Emisja głosu” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233715 Tue, 18 Feb 2020 14:53:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233715 <![CDATA[Zakup doradczo-konsultacyjnej usługi eksperckiej niezbędnej do opracowania narzędzi i raportu w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług/usługi wsparcia eksperckiego, których celem jest stworzenie warunków dla prawidłowej pracy zespołów powstałych w wyniku wdrożonej zmiany poprzez przygotowanie pakietu narzędzi niezbędnych oraz monitoring wdrażanych usprawnień w ramach projektu „Nowa jakość pomocy społecznej – wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gliwicach”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do umowy stanowiącej załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. Zamawiający przewiduje 346 godzin na realizację usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233627 Tue, 18 Feb 2020 14:41:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233627 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/02/AA_RPWP/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z obsługą komputera, zakończonego egzaminem i nabyciem certyfikatu potwierdzającego wiedzę, umiejętności i kwalifikacje/kompetencje zawodowe w obszarze objętym szkoleniem dla ok. 12 uczestników/czek projektu (UP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233709 Tue, 18 Feb 2020 14:39:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233709 <![CDATA[Kursy/szkolenia podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe uczniów/uczennic technikum pojazdów samochodowych oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych samochodowych w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020]]> 1. Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile prowadzi zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie – zapytanie ofertowe – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Zespół Szkół Technicznych w Pile. 2. Kursy/szkolenia podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe uczniów/uczennic technikum pojazdów samochodowych oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych samochodowych w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233695 Tue, 18 Feb 2020 14:29:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233695 <![CDATA[20/ZK/2020/KKZ zatrudnienie wykładowcy/instruktora na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym „Użytkowanie obrabiarek skrawających” w Starachowicach]]> przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie ZAWODOWYM pn. „UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH” w Starachowicach. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233696 Tue, 18 Feb 2020 14:16:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233696