Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 22 Apr 2018 04:58:21 +0200 <![CDATA[Generalne wykonawstwo obejmujące wykonanie prac budowlanych wraz z dostawą wyposażenia polegające na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego o powierzchni 2205 m2 w celu prowadzenia prac B+R nad określeniem stopnia pozytywnego wpływu warunków hipoksji normobarycznej na stan zdrowia badanych osób. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia]]> Przedmiotem zamówienia jest generalne wykonawstwo obejmujące wykonanie prac budowlanych wraz z dostawą wyposażenia polegające na utworzeniu Centrum Badawczo-Rozwojowego o powierzchni 2205 m2 w celu prowadzenia prac B+R nad określeniem stopnia pozytywnego wpływu warunków hipoksji normobarycznej na stan zdrowia badanych osób. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych oraz dostawę wyposażenia. Zamawiający dysponuje prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę (Decyzja nr 54/XIV/B/2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego: Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w celu prowadzenia prac B+R nad określeniem stopnia pozytywnego wpływu warunków hipoksji normobarycznej na stan zdrowia badanych osób – Rozbudowa Hotelu Morawa o część Treningowo-Badawczo-Rozwojową w miejscowości Stara Morawa 11A, na działce nr 120, AM-1, obręb Stronie Śląskie). Kody CPV: Roboty budowlane kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, w tym: Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Kod CPV: 45211350-7 Roboty budowlane w zakresie budynków wielofunkcyjnych Kod CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne Kod CPV: 45223200-8 Roboty konstrukcyjne Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Kod CPV: 45262620-3 Ściany nośne Kod CPV: 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych Kod CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych Kod CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe Kod CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien Kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych Kod CPV: 45261410-1 Izolowanie dachu Kod CPV: 45432110-8 Kładzenie podłóg Kod CPV: 45431000-7 Kładzenie płytek Kod CPV: 45410000-4 Tynkowanie Kod CPV: 45315300-1 Instalacje średniego napięcia Kod CPV: 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Kod CPV: 45443000-4 Roboty elewacyjne Kod CPV: 45331210-1 Instalowanie wentylacji Kod CPV: 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych Kod CPV: 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Kod CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Kod CPV: 42416100-6 Windy Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Kod CPV: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu Kod CPV: 45331110-0 Instalowanie kotłów Kod CPV: 45317200-4 Instalowanie transformatorów elektrycznych Dostawa wyposażenia, w tym: Kod CPV: 37450000-7 Sprzęt do sportów uprawianych na boiskach lub na kortach Kod CPV: 37440000-4 Sprzęt do ćwiczeń fizycznych Kod CPV: 37452600-7 Squash Kod CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego) Kod CPV: 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia Kod CPV: 39000000-2 Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106105 Sat, 21 Apr 2018 05:40:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106105 <![CDATA[Remont hali przemysłowej, produkcyjno-magazynowej oraz dostawa i montaż podestów obsługowych]]> Remont hali przemysłowej, produkcyjno-magazynowej oraz dostawa i montaż podestów obsługowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3229 Fri, 20 Apr 2018 23:35:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3229 <![CDATA[Dostawa i montaż windy/dźwigu osobowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Myślenicach, adaptowanego na potrzeby utworzenia żłobka.]]> Dostawa i montaż windy/urządzenia dźwigowego w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Myślenicach, adaptowanego na potrzeby utworzenia żłobka. Dostawa i montaż windy ma odbyć się zgodnie z Dyrektywę dźwigową 2014/33/UE. Wykonawca zobowiązany jest w okresie realizacji zamówienia do uzyskania odbioru przez UDT zamontowanej windy/dźwigu osobowego. Wykonawca będzie miała obowiązek wykonać: – dokumentację projektowo – montażową – dostawę windy wraz z oprzyrządowaniem na miejsce montażu – montaż – przeprowadzenie oceny zgodności z Dyrektywę dźwigową 2014/33/UE – rejestrację windy w Urzędzie Dozoru Technicznego (z odbiorem i ocenę zgodności dźwigu) – przekazanie Zamawiającemu następujących dokumentów: o dokumentacje powykonawczą rejestracyjną, o protokół dopuszczenia urządzenia do użytkowania o dokumentację techniczną dźwigu (DTR) instrukcją obsługi, konserwacji i eksploatacji w języku polskim. . Warunki techniczne w budynku: Szyb o wymiarach 2200x1850mm i konstrukcji żelbetowej. Głębokość podszybia - 1100mm, wysokość nadszybia od posadzki ostatniego przystanku do sufitu szybu – 3400mm. Oferent może zapoznać się z dokumentacją techniczną pod linkiem http://gofile.me/6vkgW/8VelmGAyA Szyb będzie dostosowany do wymogów Wykonawcy w zakresie wykonania lin zasilających, linii telefonicznej, wykonania haków montażowych, dostosowania otworów drzwiowych pod montaż dźwigu, wentylacji szybu. Wykonawca ma obowiązek przekazać wymagania zamawiającemu w tym zakresie niezwłocznie po podpisaniu umowy. Wymagania dodatkowe Elektryczny dźwig osobowy/winda (bez maszynowni) o wysokości podnoszenia ok. 9.3 m z 5 przystankami - na każdej kondygnacji oraz na spoczniku na poziomie wejścia do budynku z udźwigiem 800 kg z przelotem kątowym 90°. Napęd: Elektryczny, trójfazowy silnik synchroniczny, z zintegrowanym kołem ciernym, wykonanym z odlewu odpornego na ścieranie. Podwójny układ hamulców elektromagnetycznych. Okładziny szczęk hamulcowych wykonane z materiału niezawierającego azbestu. Ręczne luzowanie hamulców w sytuacjach awaryjnych. Położenie napędu ma nie wymagać budowy maszynowni. W przypadku awarii zjazd do najbliższego przystanku oparty na UPS. Drzwi kabinowe o wymiarach ok. 900x2000mm w świetle, teleskopowe, dwupanelowe na poziomie wejścia skierowane w stronę drzwi wejściowych, a na pozostałych kondygnacjach w stronę szatni. Drzwi w piwnicy i na poziomie wejścia głównego – przeciwpożarowe EI60. Odległość między drzwiami przystankowymi dźwigu, a przeciwległą ścianą mają wynosi min. 1,6 m. Drzwi musza się otwierać i zamykać automatycznie oraz muszą być wyposażone w system zatrzymujący zamykanie i otwierający je ponownie Drzwi muszą być wyposażone w ogranicznik siły domykania, by uchronić osoby przed przycięciem przez skrzydła drzwi. Kabina o wymiarach: ok. 1400x1400x2100mm przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Struktura kabiny ze stali nierdzewnej ściany kabiny panelowe, pokryte materiałem tłumiącym drgania, wewnątrz kabiny lustra i poręcze po obu stronach kabiny. Montaż poręczy na wysokości 90 cm, na podłodze wykładzina trudnościeralna lub podłoga kamienna. Panele sterujące windą powinny być umieszczone na wysokości 0.8-1.2m od poziomu posadzki Przyciski wypukłe z oznaczeniem Braille'a: - przyciski piętrowe - przycisk zamykania - przycisk otwierania drzwi - przycisk alarm. Wyświetlacz kolorowy informujący o kierunku ruchu kabiny, piętrze, komunikaty o awariach, przeciążeniu, systemie łączności. Informacja głosową, informująca na jakiej kondygnacji zatrzymała się winda. Na każdym przystanku kaseta ze stali nierdzewnej wyposażona w jeden przycisk z podświetleniem oraz piętro wskazywać montowane w ościeżnicy drzwi. Dzwonek alarmowy Gong w kabinie Dwa przyciski bezpieczeństwa stop w szybie. Doprowadzony sygnału pożarowego do dźwigu oraz podtrzymania zasilania dźwigu do momentu jego zjazdu na przystanek podstawowy. Łączność głosowa (oparta na linii stacjonarnej lub systemie GSM jako opcja) kabina-panel serwisowy. System bezpośredniej komunikacji dwustronnej pomiędzy osobami znajdującymi się wewnątrz kabiny, dostępnym przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Automatyczne wyłączenie oświetlenia w kabinie po zrealizowaniu dyspozycji. Winda/dźwig osobowy powinien być fabrycznie nowe, nie być wcześniej używane, prezentowane na wystawach, być wolne od wad fizycznych i prawnych. Oferowane Winda/dźwig osobowy powinny być kompletne, po montażu gotowe do pracy zgodnie z jej przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia bezpłatne wykonanie napraw gwarancyjnych urządzenia dźwigowego w maksymalnym czasie 24 godzin od chwili telefonicznego zgłoszenia o awarii przez Zamawiającego. Dostawca obejmie Windę/dźwig osobowy przeglądem serwisowym i pracami konserwatorskim wymaganymi przez producenta przez okres, na który udziela gwarancji. Oferent ma obowiązek zapoznać się z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w ogłoszeniu w formie skanów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106087 Fri, 20 Apr 2018 23:24:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106087 <![CDATA[Prace adaptacyjne budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Myślenicach, na potrzeby utworzenia żłobka.]]> Prace adaptacyjne budynku przy ul. Żwirki i Wigury 8 w Myślenicach, na potrzeby utworzenia żłobka. Etap I 1.ROBOTY ROZBIÓRKOWE, MUROWE I TYNKARSKIE Demontaż stolarki okiennej – 80.5m2, demontaż stolarki drzwiowej – 61.4 m2, wyburzenie ścian – 90.0 m3, zerwanie wykładzin – 150 m2, zerwanie posadzek ceramicznych - 120 m2, odbicie tynków ze ścian - 700 m2, murowanie ścian 70 m2, wykonanie tynków wewn.cem-wap –238,30 m2 2.REMONT STROPÓW I POSADZEK . Rozebranie drewnianego stropu 135.0 m2, wyburzenie fragmentów stropów żelbetowych 80m2, nowe stropy żelbetowe 220 m2, wykładziny dywanowe - 240 m2, posadzki z płytek ceramicznych 310 m2. 3.STOLARKA OKIENNA I DRZWI ZEWNĘTRZNE - Montaż stolarki okiennej PCV –113 m2, montaż drzwi zewnętrznych z PCV 7.0 m2. 4.DRZWI WEWNĘTRZNE - Montaż skrzydeł drzwiowych i ościeżnic regulowanych - 65.0 m2 5.ADAPTACJA I POGŁĘBIENIE PIWNIC Skucie i wywiezienie podkładów betonowych - 10 m3, wybranie i wywiezienie z piwnic ziemi - 100 m3, podkłady betonowe - 10 m3, izolacja przeciwwilgociowa z papy 150 m2, izolacja termiczna ze styropianu - 150 m2, podłoża pod posadzki – 150 m2 Etap II 6.ADAPTACJA I ZABUDOWA PODDASZA Zabudowa z ociepleniem wełną mineralną poddasz z płyt g-k na ruszcie stalowym- 200 m2, ścianki działowe z płyt g-k na ruszcie stalowym - 5.0 m2, sufit podwieszany z płyt g-k na ruszcie stalowym - 100 m2. 7.ELEWACJA Ocieplenie elewacji styropianem gr 15 cm z wyprawą akrylową w technologii lekko-mokrej - 700 m2, Cokół 70 m2 8.ZAGOSPODAROWANIE TERENU Nawierzchnie z kostki brukowej –280 m2,ogrodzenie z paneli 100 mb, nawierzchnie trawników400 m2, brama z wideomofonem, parking – 8 stanowisk, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych 9.INSTALACJA WOD-KAN Instalacja Kan z rur PCV 160mm - 48,00mb, z rur PCV 110 mm - 39,00mb, z rur PCV 50mm -28,00 mb, instalacja wodna z rur PE 25mm -93,mb, rur PE 15 mm - 88,00 mb, kształtki PCV - 134 szt., kształtki PE - 276 szt. 10.INSTALACJA C.O. Rurarz z rur miedzianych - 356,00mb, grzejniki płytowe - 43,00 m2, kształtki miedziane - 243 szt., otuliny rur - 356 mb. 11.KOTŁOWNIA Kocioł gazowy kondensacyjny dwufunkcyjny o mocy 50kW -1kpl, zasobnik ciepłej wody użytkowej –o pojem. 500l komin systemowy do pieców gazowych murowany od poziomu kondygnacji poddasza 6.5 mb. 12.INSTALACJA ELEKTRYCZNA - 19 500,00 zł Tablice rozdzielcze- szt. 3, WLZ – 32 mb, punkty elektryczne 167 szt. 13.OSPRZĘT ELEKTRYCZNY- 9 750,00 zł Oprawy oświetleniowe sufitowe -37 szt., gniazda jednofazowe-66 szt. ,wyłączniki 45 szt., gniazda trójfazowe 2 szt., wyłączniki hermetyczne -19 szt., gniazda hermetyczne 11 szt. 14. PRACE WYKOŃCZENIOWE Malowanie, montaż armatury łazienkowej (m.in – 8 misek ustępowych, 9 umywalek i 2 brodziki) Wykonawca zobowiązany jest realizować w/w prace zgodni z dokumentacją techniczną, z którą może się zapoznać na stronie http://gofile.me/6vkgW/wYEDObXSr 15. DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY Wnioskodawca powoła kierownika budowy. Wnioskodawca zobowiązany jest tak zaplanować harmonogram prac, aby w miesiącu lipcu istniałam możliwość montażu windy a w sierpniu umeblowanie pomieszczeń i placu zabaw w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie, w tym materiały dydaktyczne. Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wniesienia oraz montaż mebli oraz innego wyposażenia dostarczonych przez innych dostawców wyłonionych w ramach oddzielnego zamówienia. Dostawa mebli i wyposażenia planuje się na okres lipiec/sierpień 2018 r. Średnio na jedną sale przypada 4 szafki oraz liczba łóżeczek, krzesełek odpowiadającej liczbie dzieci w grupie plus stoliki i dodatkowe drobne wyposażenie typu worki sako, materace, dywany i inne materiały dydaktyczne. Wyposażenie szatni składać będzie się z 3 szafek, 8 półkowych, dwóch przewijaków, ławki do szatni. Wyposażenie kuchni będzie się składać z regału 4 półkowego, chłodni ze stali nierdzewnej i zmywarko - wyważarki przemysłowej, stołów, kuchni 6 palnikowej, pieca konwencyjno-parowego, patelni gazowej. Wykonawca będzie zobowiązany w ramach zagospodarowania terenu zamontować dostarczonych przez innych dostawców wyłonionych w ramach oddzielnego zamówienia wyposażenie placu zabaw składającego się z 17 sprzętów: typu huśtawki, zjeżdżalnie. Nie planuję się, aby sprzęt ten na stałe montowany był w grunt za pomocą fundamentów. Wykonawca zobowiązany będzie przed ostatecznym oddaniem budynku do gruntownego wysprzątania obiektu oraz terenu przyległego do żłobka. Obiekt po oddaniu do użytkowania ma być zdatny bez jakichkolwiek nakładów pracy ( w tym prac porządkowych) do bezpośredniego użytkowania. Wykonawca zobowiązany jest po dokonaniu prac budowlanych do uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Straży Pożarnej oraz opinii Inspekcji Sanitarnego co do użytkowania budynku na potrzeby żłobka, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Uzyskanie w/w opinii zakończy realizacje II etapu zamówienia. Oddany do użytkowania budynek musi być zgodny przed wszystkim z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz Rozporządzeniem ministra rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106079 Fri, 20 Apr 2018 22:20:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106079 <![CDATA[Zapytanie ofertowe pn.: „Sieciowy system fotowoltaiczny, OPAKOMET Monika Waśniewska, Bisztynek ul. Wojska Polskiego 6”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest, dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej o mocy 31,36 kWp. 2. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie: a) Zatwierdzonego przez Inwestora projektu wykonawczego zarówno branży elektrycznej jak i konstrukcyjnej wykonanego przez Wykonawcę w oparciu o złożony projekt do dotacji stanowiący załącznik do zapytania ofertowego. b) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, c) Ustaleń z zapytania ofertowego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi, a w szczególności normą PN-EN 62446-1:2016 „Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania -- Część1: Systemy podłączone do sieci -- Dokumentacja, odbiory i nadzór”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106055 Fri, 20 Apr 2018 18:45:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106055 <![CDATA[Zagospodarowanie terenu miasteczka – Atrakcja Główna II: Smaki Pogranicza]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z drogowym układem komunikacyjnym, siecią wodociągową i kanalizacji sanitarnej, przyłącza kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego w ramach zadania Zagospodarowania terenu miasteczka – Atrakcja Główna II: Smaki Pogranicza oraz wykonanie wszystkich innych niezbędnych prac związanych z wykonaniem zadania i uzyskania oraz przekazania Zamawiającemu ostatecznej i bezwarunkowej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu jeżeli będzie wymagana zgodnie z przepisami oraz uzyskania wszelkich innych decyzji, uzgodnień i pozwoleń koniecznych do przekazania Inwestycji do użytkowania, a także poniesienie wszelkich kosztów niezbędnych do ich uzyskania, w tym również przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji wielobranżowej powykonawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106022 Fri, 20 Apr 2018 15:40:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1106022 <![CDATA[Wykonanie robót w ramach projektu pn.. „Termomodernizacja zasobów mieszkalnych wielorodzinnych PSM „Nasz Dom” - Budynek przy ul. Krokusowej 5”:]]> Pracownicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Poniatowej zaprasza do składania ofert na: Wykonanie robót w ramach projektu pn.. „Termomodernizacja zasobów mieszkalnych wielorodzinnych PSM „Nasz Dom” - Budynek przy ul. Krokusowej 5”, nr projektu: RPLU.05.03.00-06-0001/17. Projekt jest realizowany w ramach działania 5.3. Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Zakresem prac obejmuje: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 033, - docieplenie stropu piwnicy pianką poliuretanową, - docieplenie stropu ostatniej kondygnacji warstwą granulatu z wełny mineralnej skalnej, - wymiana okien na klatkach schodowych i w piwnicach wraz z wbudowanymi nawiewnikami, - montaż nawiewników w istniejących oknach w lokalach mieszkalnych, - wymiana drzwi zewnętrznych, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana instalacji odgromowej, - wykonanie nasad kominowych typu turbowent hybrydowy, - montaż zaworów termostatycznych na instalacji c.o., - wymiana oświetlenia na energooszczędne w pomieszczeniach wspólnych, - montaż paneli fotowoltaicznych / kremowe ogniwa polikrystaliczne/, - wykonanie i montaż napisu z adresem na ścianie budynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105991 Fri, 20 Apr 2018 15:09:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105991 <![CDATA["Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach budynków" - etap I]]> Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w pomieszczeniach budynków - etap I Etap I obejmuje: a) wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w : laboratorium ogólnym, 6 pomieszczeniach biurowych, 2 magazynach i sali szkoleń. b) wykonanie instalacji wentylacji wyciągowej z dygestorium, pomieszczeń szatni brudnej i sanitariatów c) wykonanie instalacji wentylacji wywiewnej i klimatyzacyjnej w pomieszczeniu serwerowni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105945 Fri, 20 Apr 2018 13:49:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105945 <![CDATA[Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn. „Remont kanałów sanitarnych na terenie miasta Bielsk Podlaski metodami bezwykopowymi”. 2. Inwestycja polega na remoncie zdewastowanych sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach: DN 800 mm; DN 600 mm; DN 400 mm metodą bezwykopową za pomocą rękawa termoutwardzalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105327 Fri, 20 Apr 2018 12:19:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105327 <![CDATA["Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Wojska Polskiego 11D w Nidzicy"]]> "Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Alei Wojska Polskiego 11D w Nidzicy" Ocieplenie ścian elewacji budynku Remont balkonów Przebudowa wiatrołapów Docieplenie stropów piwnic Remont i docieplenie pokrycia dachowego Modernizacja instalacji c.o Modernizacja oświetlenia na częściach wspólnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105886 Fri, 20 Apr 2018 12:16:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105886 <![CDATA[Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej, w miejscowości Laski, gmina Izabelin.]]> Przedmiotem zamówienia jest: sieć kanalizacji sanitarnej wraz z odrzutami w ul. Młodzieżowej, ul. Trzech Sosen, ul. Ogrodowej, ul. Pogodnej i ul. Pocztowej w miejscowości Laski , gmina Izabelin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105877 Fri, 20 Apr 2018 12:08:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105877 <![CDATA[„Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy XXX-lecia (Kościelnej) 10 w Nidzicy”]]> „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy XXX-lecia (Kościelnej) 10 w Nidzicy” Ocieplenie ścian elewacji budynku Remont balkonów Przebudowa wiatrołapów Docieplenie stropów piwnic Modernizacja instalacji c.o Modernizacja oświetlenia na częściach wspólnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105861 Fri, 20 Apr 2018 11:47:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105861 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/2018 - 1 etap]]> Przedmiotem zamównienia jest wykonanie 1 etapu zadania pod nazwą „Utworzenia żłobka Eco & Senso w Akademii Kinder Centrum Opole poprzez rozbudowę, przebudowę, nadbudowę budynku przy ul. Partyzanckiej 7 w Opolu oraz zakup sprzętu i wyposażenia” . Niniejszy dokument zawiera wytyczne i warunki jaki musi spełniać oferent w celu realizacji etapu 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105441 Fri, 20 Apr 2018 10:19:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105441 <![CDATA[Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Ujeścisko"]]> Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania "Termomodernizacja budynków wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko. W zakres prac wchodzić będą następujące roboty: - Modernizacja instalacji c.o. - - Wymiana grzejników, z instalacją, głowic termostatycznych, - Docieplenie ścian zewnętrznych, piwnicy budynku - Wymiana drzwi zewnętrznych - Wymiana okien klatki schodowej i piwnicy - - Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej poprzez modernizację węzła wymiennikowego oraz instalacji wewnętrznej - Docieplenie ścian zewnętrznych budynku -Modernizacja oświetlenia polegająca na wymianie opraw na nowe energooszczędne oświetlenie typu LED oraz system zarządzania energią https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105810 Fri, 20 Apr 2018 10:09:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105810 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.:„Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II”]]> Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej sieci wodociągowej metodą crackingu z zastosowaniem rur PE. Przedmiotowe roboty budowlane wykonywane będą w zakresie projektu pn.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy” współfinansowane z RPO WL, z podziałem na Zadania: Zadanie 1: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Górnej, - o długości ok. 452 m, Zadanie 1a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Górnej, Zadanie 2: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kaniowczyków, - o długości ok. 534,6 m, Zadanie 2a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Kaniowczyków, Zadanie 3: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Włostowickiej, - o długości ok. 1364,6 m, Zadanie 3a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Włostowickiej, Zadanie 4: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słowackiego, - o długości ok. 1262 m, Zadanie 4a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego, Zadanie 5: Sieć wodociągowa w ul. Lubelskiej – o długości ok. 14,7 m, Zadanie 6: Sieć wodociągowa w ul. Partyzantów – o długości ok. 36,6 m. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105568 Fri, 20 Apr 2018 09:26:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105568 <![CDATA[Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokum": Wykonanie robot rozbiórkowych związanych z ociepleniem dachów, stropów piwnic, drobnymi robotami demontażowymi i rozbiórkowymi podczas zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków SM LOKUM usytuowanych w Sosnowcu przy ulicach: Chemiczna 12/I, 12/II, 12/III, 12/IV, 12/V, 12/VI, 12/VIII, 12/XI, Będzińska 45, 47, Kalinowa 1, 3, 7 i Biała Przemsza 2, 12-14, 17abc, 19abc, 16-18, 28, 29, 30, 31, 32, 33, POIS.01.07.01-00-0086/17” w ramach: podziałania POIS.01.07.01 - Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim działania POIS.01.07.00 - kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego oś priorytetowa POIS.01.00.00 - Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robot rozbiórkowych związanych z ociepleniem dachów, stropów piwnic, drobnymi robotami demontażowymi i rozbiórkowymi. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich czynności mających na celu wykonanie izolacji termicznej i akustycznej metodą wielowarstwowego hydrodynamicznego natrysku sztywnej pianki poliuretanowej na dachy budynków, wewnętrzną powierzchnie dachów i stropów piwnic. W zakres robót wchodzą: 1) Ocieplenie dachów metodą natryskową pianki PUR. 1.1. roboty przygotowawcze w zakresie podłoży i otoczenia pod izolację 1.2. wykonanie izolacji termicznej na oczyszczonym podłożu, 1.3. wykonanie hydroizolacji, 1.4. wykonanie zabezpieczenia przeciw promieniowaniu UV oraz uszkodzeniom mechanicznym i biologicznym. 2) Ocieplenie dachu od wewnątrz poprzez natryski pianki pur otwarto komórkowej, 2.1. roboty przygotowawcze w zakresie podłoży i otoczenia pod izolację, 2.2. wykonanie izolacji termicznej z mat lub rolki wełny mineralnej, 2.3. wykończenie warstwy izolacji warstwą wyrównującą . 3) Ocieplenie stropu w piwnicach z pianki poliuretanowej 3.1. roboty przygotowawcze w zakresie podłoży i otoczenia pod izolację, 3.2. wielowarstwowy natrysk pianki poliuretanowej zamknięto komórkowej, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105773 Fri, 20 Apr 2018 08:07:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105773 <![CDATA[Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w Tarnowskiej Woli]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zadania pn. "Budowa przepompowni głównej ścieków wraz z przebudową podłączeń sieci do przepompowni, jej zasilania elektroenergetycznego i AKPiA w miejscowości Tarnowska Wola, gmina Nowa Dęba". Zadanie obejmuje wykonanie nowej przepompowni ścieków obok przepompowni istniejącej, która po wybudowaniu nowej przewidziana jest do likwidacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105766 Fri, 20 Apr 2018 07:37:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105766 <![CDATA[Wykonanie robót budowlano - montażowych budynku na potrzeby realizacji projektu pn. "Adaptacja ośrodka wczasowego w Jastrzębiej Górze na potrzeby rehabilitacji osób w podeszłym wieku"]]> 9.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup prac budowlano - montażowych budynku wg przedmiaru robót stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. W skład prac budowlano - montażowych budynku wchodzą: 9.1.1.INSTALACJE OŚWIETLENIOWE 9.1.2.WENTYLACJA 9.1.3.KANALIZACJA 9.1.4.OGRZEWANIE 9.1.5.PODŁOGI 9.1.6.ŚCIANY 9.1.7.DRZWI 9.1.8.SUFIT 9.1.9.TOALETY 9.1.10.MAŁA ARCHITEKTURA (DREWNIANE ELEMENTY DO ĆWICZEŃ NA ZEWNĄTRZ) Szczegółowy zakres prac został określony w załączniku nr 3 Przedmiar robót. Kod CPV: 45000000-7 Nazwa kodu: Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105751 Thu, 19 Apr 2018 22:41:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105751 <![CDATA[„Przebudowa ściany budynku oraz montaż zewnętrznego dźwigu platformowego w Przychodni Brackiej Wesoła w Mysłowicach”]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ściany budynku oraz montaż zewnętrznego dźwigu platformowego w Przychodni Brackiej Wesoła w Mysłowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3173 Thu, 19 Apr 2018 21:39:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3173 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/04/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących wykonanie dachu budynku hali produkcyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3167 Thu, 19 Apr 2018 21:28:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3167 <![CDATA[USŁUGI BUDOWLANE W PROJEKCIE "PROFESJA NA NOWO W OBSZARZE REWITALIZACJI MIASTA ŁODZI"]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przeprowadzenie adaptacji pomieszczeń na potrzeby Centrum Integracji Społecznej MEA oddziału Fundacji Uwolnienie zgodnie z załącznikiem nr 1 w projekcie: „Profesja na nowo w obszarze rewitalizacji miasta Łodzi” o nr RPLD.09.01.03-10-0004/17-00. 2. Pomieszczenia lokalu 10U o powierzchni 215,32m2 (+/- 3%) mieszczą się na dwóch kondygnacjach (parter oraz pierwsze piętro) w budynku leżącym w Łodzi przy ul. Legionów 19. Ilość pomieszczeń oraz zakres wymaganych prac został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. 3. Okres realizacji Zamówienia: 07.05.2018-30.06.2018 4. Założenia realizacji zamówienia, w tym wymagania odnośnie wykonanej pracy znajdują się w Załączniku nr 1. 5. Oferent może dokonać oględzin/.wizji lokalnej pomieszczeń w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00 po uprzednim umówieniu spotkania telefonicznie pod nr telefonu 42 633 93 36. Osoby do kontaktu: Michał Stańczyk oraz Paulina Karolak-Król. Zamawiający zastrzega, że w dniach 30.04-03.05.2018 nie będzie możliwe. Brak dokonania oględzin przez Oferenta nie stanowi podstaw do wydłużenia terminu wykonania prac opisanym w pkt III. 6. Zamawiający wymaga, aby Oferent wraz z ofertą przedłożył kosztorys oraz opis zakresu prac. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105735 Thu, 19 Apr 2018 21:22:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105735 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na prace budowlane - etap II]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poniższych prac budowlanych - etap II: • Postawienie ściany działowej z płyt warstwowych grubości 10 cm gatunek II , ułożenie pionowe z rdzeniem z wełny mineralnej wraz z konstrukcją i obróbkami blacharskimi . Ilość 100 m.kw. • Wykonanie ściany działowej z płyty karton gips wraz z konstrukcją i wykończeniem. Ilość 120 m.kw. • Wykonanie pomieszczenia kotłowni: - ściany bloczek pełny 24 cm - strop lany typ terriva. - drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej 60 minut • Wykonanie prac dodatkowych związanych z ułożeniem płyt warstwowych na ścianach bocznych: - otwór bramy bocznej wraz z pasem przeszklenia • - uzupełnienie przeszklenia płyta poliwęglan.Wykonanie pomieszczeń warsztatu elektrycznego i automatyki przemysłowej wraz zaplaczem magazynowo-biurowym. • Wykonanie zasilania kotłowni, warsztatu elektrycznego i autamatyki przeymysłowej wraz zapleczem magazynowo - biurowym • Prace powinny obejmować także przystosowanie infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 ws. warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3171 Thu, 19 Apr 2018 21:03:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3171 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE pn.: „Utworzenie ogrodu terapeutycznego” realizowanego w ramach Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym., w ramach projektu „Ku życiu godziwemu-jestem obywatelem i pracownikiem”]]> 1. Przedmiotem zamówienia (dalej „Zamówienie") jest budowa ogrodu terapeutycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do niniejszego zapytania ofertowego: a) Dokumentacja projektowa- Załącznik nr 5 b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 6 c) Przedmiar robót, który jest elementem pomocniczym do kalkulacji ceny wykonania zamówienia- Załącznik nr 7 2. Kody CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych, 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu, 45111200-0 - Roboty w przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45233200-0 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni, 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105715 Thu, 19 Apr 2018 20:37:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105715 <![CDATA[Zakup usługi wykonania prac remontowych w pomieszczeniu przy ul. Chrobrego 95 w Toruniu oraz w pomieszczeniu budynku przy ul. Mazurskiej 20 w Toruniu wraz z adaptacją tych pomieszczeń na cele zaplecza badawczo – rozwojowego utworzonego w ramach projektu „Stworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w firmie Kreator w celu przeprowadzenia prac badawczych zmierzających do opracowania Systemu umundurowania MUP dla jednostek specjalnych oraz ratownictwa medycznego” nr RPKP.01.02.01-04-019/17-00 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych, Schemat Stworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania prac remontowych w pomieszczeniu przy ul. Chrobrego 95 w Toruniu oraz w pomieszczeniu budynku przy ul. Mazurskiej 20 w Toruniu wraz z adaptacją tych pomieszczeń na cele zaplecza badawczo – rozwojowego utworzonego w ramach projektu „Stworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w firmie Kreator w celu przeprowadzenia prac badawczych zmierzających do opracowania Systemu umundurowania MUP dla jednostek specjalnych oraz ratownictwa medycznego” nr RPKP.01.02.01-04-019/17-00 realizowanego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo – rozwojowych, Schemat Stworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w MŚP nieposiadających doświadczenia w prowadzeniu prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105629 Thu, 19 Apr 2018 16:32:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105629 <![CDATA[Remont i ocieplenie elewacji południowej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie - „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza"]]> Remont i ocieplenie elewacji południowej budynku przy Plac Hallera 15 w Tczewie zgodnie z projektem i załącznikiem Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105655 Thu, 19 Apr 2018 15:51:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105655 <![CDATA[Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej zakończonej przyłączeniem do 5 budynków jednorodzinnych przy ul. Na Równi w miejscowości Nowy Targ]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który wykona na rzecz Zamawiającego roboty budowlane dla zadania pod nazwą: „Wykonanie rozbudowy sieci ciepłowniczej zakończonej przyłączeniem do 5 budynków jednorodzinnych przy ul. Na Równi w miejscowości Nowy Targ”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105399 Thu, 19 Apr 2018 14:48:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105399 <![CDATA[„Budowa sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach (do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach)”]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie projektu sieci bezprzewodowej WiFi, 2) wykonanie sieci bezprzewodowej WiFi, 3) wdrożenie sieci bezprzewodowej WiFi. Wszystkie wymienione powyżej prace należy wykonać w Szkole Podstawowej nr 4 im. Skłodowskiej-Curie w Polkowicach (do 31.08.2017 r. Gimnazjum nr 2 w Polkowicach), ul. Mjr. Hubala 3, 59-100 Polkowice, zgodnie warunkami określonymi w programie funkcjonalno - użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 oraz zapisami zawartymi w zapytaniu ofertowym i jego załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105490 Thu, 19 Apr 2018 14:34:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105490 <![CDATA[Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielsku Podlaskim, przebudowa pompowni głównej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wpięcie do systemu wizualizacji 11 pompowni ścieków” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105320 Thu, 19 Apr 2018 14:17:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105320 <![CDATA[„Modernizacja linii SN Bodzanów Pokrzywna odc. Pokrzywna – Pokrzywna Kąpielisko, w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART)”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji linii SN Bodzanów Pokrzywna odc. Pokrzywna – Pokrzywna Kąpielisko, w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105578 Thu, 19 Apr 2018 14:13:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105578 <![CDATA[Modernizacja linii SN Bodzanów Pokrzywna odc. Wieszczyna – słup nr 103, w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) - ZAK03/DK/UE/41/2018]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji linii SN Bodzanów Pokrzywna odc. Wieszczyna – słup nr 103 w celu osiągnięcia koncepcji sieci inteligentnej (SMART) zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105509 Thu, 19 Apr 2018 13:53:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105509 <![CDATA[Budowa trzech wiat edukacyjnych przy Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej i Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa trzech wiat edukacyjnych przy Szkole Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej i Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy, w ramach realizacji projektu „Innowacyjna Szkoła”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105433 Thu, 19 Apr 2018 13:46:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105433 <![CDATA[Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Polanowie wraz z wykonaniem nowego odwiertu studziennego nr 1A.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) wykonanie na działce nr 767/4 (stanowiącej własność Gminy Wyrzysk) w Polanowie (gm. Wyrzysk, pow. pilski, woj. wielkopolskie) otworu 1A o głębokości ok. 72 m dla czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych wraz z podłączeniem do Stacji Uzdatniania Wody (SUW). Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia do Zamawiającego oraz dokonać jego uruchomienia. W zakresie robót geologicznych przewiduje się: Roboty wiertnicze – wykonanie 1 otworu eksploatacyjnego – system udarowo/obrotowy z prawym i lewym obiegiem płuczki, Zabudowanie w otworze kolumny filtrowej o parametrach części roboczej dobranych na podstawie stwierdzonych rzeczywistych warunków hydrogeologicznych, Obserwacje i badania hydrogeologiczne – pompowania oczyszczające, próbne pompowania. Przewiduje się wykonanie testu studni oraz testu warstwy nośnej, Pobranie prób gruntu do analizy sitkowej; Prace geodezyjne – zniwelowanie otworu; Badania fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody surowej; Montaż na nowo wykonaniem odwiercie obudowy termoizolacyjnej wraz z zabudową pompy głębinowej; Podłączenie odwierconej studni do istniejącej stacji uzdatniania wody Opracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia na wykonanie urządzenia wodnego o zdolności poboru pow. 10 m3/h zgodnie z par. 3, ust. 1 pkt 70 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z 21 grudnia 2015 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia rady Ministrów w sprawie Przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz. 71) Opracowanie operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego dla nowej studni; Opracowanie dodatku do Dokumentacji hydrogeologicznej w związku z wykonaniem nowej studni; Opracowanie operatu wodnoprawnego w zakresie poboru wód podziemnych; Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej nowe –zmieniające zasady eksploatacyjne ujęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane ogólne, charakterystyka terenu badań oraz projekt robót geologicznych zostało szczegółowo przedstawione w opracowaniu: Projekt robót geologicznych na wiercenie studni awaryjnej nr 1A oraz rekonstrukcję studni nr 1 na terenie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych w Polanowie. 2) zaprojektowanie oraz przebudowa Stacji Uzdatniania Wody (SUW) wraz z uzbrojeniem oraz wpięciem się do istniejącej sieci wodociągowej. Lokalizacja na działce nr 767/4, obręb Polanowo. 3) dostawa i montaż automatycznego sterowania procesem technologicznym SUW z wizualizacją pracy SUW na stanowisku komputerowym oddalonym – transmisja danych do dyspozytorni w siedzibie PWiK w Wyrzysku. Łączność w systemie GPRS. 4) szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105558 Thu, 19 Apr 2018 13:45:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105558 <![CDATA[Budowa węzła przeróbki osadu dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu w oczyszczalni ścieków Płaszów]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie budowy węzła przeróbki osadów dla zwiększenia efektywności wytwarzania biogazu, czyli wykonanie obiektu wyposażonego w wysokowydajne urządzenia do zagęszczania osadu nadmiernego i kierowania osadu nadmiernego zagęszczonego do Zamkniętych Komór Fermentacji gdzie osad poddawany jest procesowi fermentacji, którego wynikiem jest produkcja biogazu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105552 Thu, 19 Apr 2018 13:34:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105552 <![CDATA[Budowa boiska wielofunkcyjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Konarskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Boisko o wymiarach 3220x1910m, nawierzchnia sztuczna- poliuretanowa, spływ wody opadowej z boiska na teren własny – w kierunku południowo zachodnim. Roboty budowlane obejmują m.in.: usuwanie humusu, wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe słupków piłkochwytów i stałych elementów boiska, wykonanie fundamentów i nawierzchni boiska, montaż słupków i piłkochwytów oraz stałego wyposażenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105540 Thu, 19 Apr 2018 13:21:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105540 <![CDATA[Wykonanie Okablowania strukturalnego w ramach budowy zakładu produkcyjnego]]> Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty polegające na wykonaniu kompletnego okablowania strukturalnego w powstającym budynku produkcyjnym zlokalizowanym na działce nr 91/22 w Niekaninie gm. Kołobrzeg. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1104756 Thu, 19 Apr 2018 11:55:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1104756 <![CDATA[Wykonanie renowacji elewacji budynku Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC przy ul. Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”, który realizowany jest przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji elewacji frontowej (południowej) budynku Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC przy ul. Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie:  renowacja ściany frontowej (południowej), z uwagi na zachowane detale architektoniczne ściana nie będzie docieplana  wymiana drzwi zewnętrznych dwuskrzydłowych  naprawa schodów i położenie okładziny z płyt granitowych  wykonanie tablicy informacyjno-pamiątkowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3139 Thu, 19 Apr 2018 10:41:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3139 <![CDATA[ZADANIE V – PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KRZYWOUSTEGO W ZŁOTORYI]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Krzywoustego w Złotoryi na terenie działki drogowej nr 167/2 (obręb 6) stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 328. Po stronie Wykonawcy leży wykonanie projektu organizacji ruchu oraz odtworzenie nawierzchni wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zakres prac obejmuje m in.: – rozebranie i odtworzenie nawierzchni (420,42m2), - wykonanie wykopów, podłoża z materiałów sypkich, zasypanie wykopów , - ułożenie kanałów z rur PVC DN 200mm – 11,05mb, - ułożenie kanałów z rur PVC DN 315mm – 139,10mb, - ułożenie kanałów z rur PCV DN 160mm – 13,60mb, - montaż studzienek kanalizacyjnych systemowych DN 400mm PP – 6 kpl, - montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN 1000mm – 2 kpl, - ułożenie krawężnika betonowego 20x30cm – 38,0mb, - ułożenie obrzeża beton 30x8cm – 2,7mb, - wykonanie trawnika dywanowego siewem – 33,3mb, - odcięcie istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej przeznaczonej do likwidacji (trwałe unieczynnienie), – oraz roboty towarzyszące, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105438 Thu, 19 Apr 2018 09:56:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105438 <![CDATA[Realizacja robót remontowo-budowlanych w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont przy ul. Partyzantów 16”, ul. Partyzantów 16, 10-521 Olsztyn, działka nr 30 obręb 72]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-budowlanych w ramach projektu "Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont przy ul. Partyzantów 16”, ul. Partyzantów 16, 1-521 Olsztyn działka nr 30 obręb 72 zgodnie z dokumentacją budowlaną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3133 Thu, 19 Apr 2018 09:40:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/3133 <![CDATA[„Uszczelnienie przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych – awaryjny osadnik wtórny) i 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku.”]]> 4.1 Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi: wykonanie robót budowlanych polegających na uszczelnieniu przerw dylatacyjnych na obiekcie nr 5 (zbiornik retencyjny wód deszczowych – awaryjny osadnik wtórny) i 6 (reaktor biologiczny) modernizowanej oczyszczalni ścieków w Czaplinku. Uszczelnienie dylatacji należy wykonać w oparciu o technologie kompozytowe na bazie żywic epoksydowych. Powierzchnię betonową zbiornika o szerokości 1 m z każdej strony dylatacji należy poddać obróbce strumieniowo – ściernej. Następnie powierzchnie betonową wysuszyć i tak przygotowaną zaimpregnować kompozytem epoksydowym. Uzupełnić ubytki w betonie, wykonać wymurówkę (szpachlowanie powierzchni) kompozytem epoksydowym. Zamontować konstrukcję stalową służącą do mocowania kompensatora. Zamontować kompensator gumowy o szerokości 1 m (0,5 m po każdej stronie dylatacji) Wymagania dla kompensatora: kompensator wykonać z gumy EPDM odpornej na ścieki miejskie, kompensator odporny na ciśnienie min. 0,3 MPa, zakres przemieszczania poprzecznego +/- 30 mm. Czas realizacji od opróżnienia zbiorników: sierpień, wrzesień 2018r. Ogólna długość dylatacji wynosi 58,0 mb: Obiekt nr 6 - ściany 5 x 5,5 m = 27,5 mb. - dno 2 x 4,0 m = 8,0 mb. Obiekt nr 5 – ściany 3 x 5,5 m = 16,5 mb. - dno 1 x 6,0 = 6,0 mb. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105423 Thu, 19 Apr 2018 09:27:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105423 <![CDATA[Realizacja prac budowlanych związanych z przygotowaniem terenu pod instalację MEW]]> Planowane jest zrealizowania działań budowlanych polegających na: Organizacja placu budowy Prace rozbiórkowe demontaż istniejącego stalowego stopnia wodnego wraz utylizacją Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z opracowaniem mapy z inwentaryzacji powykonawczej Zakup ścianek szczelnych stalowych wraz z zabiciem wibromłotem, głębokość wbicia ścianki do 6·m, grunt kategorii III Zakup częściowo prefabrykowanych elementów żelbetowych wraz z zabudowaniem o objętości sumarycznej do 200,0·m3: ściany, mury, przyczółki, filary, stopnie, jazy itp. Zakup prefabrykowanych studni regulacyjnych zamknięcia powłokowego, rurociągów zasilających oraz wyposażenia technicznego studni wraz z montażem Zakup wraz z zabudową z brzegu materaca kamiennego typu ciężkiego na geowłókninie Zakup prefabrykowanych przegród komór przepławki dla ryb Skarpowanie brzegów rzeki, nachylenie 1:1.5, grunt kat III wraz z wywozem do 1km Odmulenie dna dolnego stanowiska jazu wraz z wywozem do 1km Zakup barieroporęczy wraz z kładką technologiczną Zakup kompletu zamknięć remontowych jazu Zakup łat wodowskazowych i reperów trwałych Zakup zamknięcia powłokowego jazu Likwidacja placu budowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105304 Wed, 18 Apr 2018 22:21:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105304