Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 21:12:21 +0200 <![CDATA[Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z infrastrukturą techniczną (2)]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego wraz z infrastrukturą techniczną. Inwestycja będzie realizowana w powiecie dębickim (województwo podkarpackie) na działce o nr ewidencyjnym 281/2 w Straszęcinie. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (Projekt architektoniczno-budowlany) przedstawiający szczegółowy zakres projektu inwestycji, opis wykonywanych prac budowlanych, specyfikacje techniczną wraz z rysunkami technicznymi (szkice, rzuty) i pozostałe informacje konieczne do należytego wykonania zamówienia na podstawie którego Wykonawca powinien sporządzić ofertę cenową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212570 Tue, 22 Oct 2019 15:47:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212570 <![CDATA[Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zamkowej 8a w Sosnowcu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja azbestu) oraz odtworzenie elewacji (w tym termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zamkowej 8a w Sosnowcu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24647 Tue, 22 Oct 2019 15:38:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24647 <![CDATA[Rozbudowa hali produkcyjnej oraz budowa wiaty magazynowej]]> Rozbudowa hali produkcyjnej oraz budowa wiaty magazynowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213168 Tue, 22 Oct 2019 14:37:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213168 <![CDATA[Wykonanie remontu pomieszczenia myjni autobusowej]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu pomieszczenia myjni autobusowej w budynku Działu Technicznego Miejskiego Zakładu Komunikacji – Puławy Sp. z o. o. w Puławach, ul. Dęblińska 2A, 24-100 Puławy. Zakres przedmiotu umowy obejmuje: 1. wykonanie okładziny z gresu na ścianach po uprzedniej rozbiórce okładziny z glazury; 2. wymianę stolarki drzwiowej; 3. wymianę parapetów; 4. wymianę umywalki; 5. malowanie ścian ponad okładziną z gresu; 6. malowanie grzejników c.o.. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213261 Tue, 22 Oct 2019 13:34:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213261 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap 2 cz. 2 w podziale na zadania: Zad.4 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od budynku wartowni ul. Pienista 71; Zad.14 Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej pomiędzy K-468 a K-461 ul. Złotnicza]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap 2 cz. 2 w podziale na zadania: Zad.4: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od budynku wartowni ul. Pienista 71 Zad.14: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej pomiędzy K-468 a K-461 ul. Złotnicza https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213175 Tue, 22 Oct 2019 09:59:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213175 <![CDATA[Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Chabrów wraz z zabudową 5szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Chabrów 47 w Opolu WOP-22]]> Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Chabrów wraz z zabudową 5 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Chabrów 47 w Opolu - WOP-22 Dokumentacja przetargowa do pobrania ze względu na duży rozmiar na stronach: www.ecosa.pl/przetargi lub https://eco.eb2b.com.pl lub https://platforma.eb2b.com.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213173 Tue, 22 Oct 2019 09:35:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213173 <![CDATA[„Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bagniewku wraz z przebudową drogi dojazdowej” – świetlica wiejska]]> Budynek świetlicy wiejskiej pełni funkcję oświaty, nauki i kultury oraz funkcję mieszkalną (współwłaściciele nieruchomości), po modernizacji funkcja ta nie ulegnie zmianie. Budynek został wykonany w systemie tradycyjnym z poddaszem użytkowym oraz podpiwniczony. Budynek pokryty jest dachem wielospadowym z płyt eternitowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213144 Tue, 22 Oct 2019 08:04:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213144 <![CDATA[Zakup i montaż dachowej elektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE CZESŁAW CIUĆKOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż dachowej elektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE CZESŁAW CIUĆKOWSKI” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić ofertę obejmującą całość zamówienia, gdyż zamówienie nie zostało podzielone na wyodrębnione części i musi być zrealizowane w całości. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup i montaż dachowej elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 19,95 kW w miejscowości 10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 41E, na działce nr 54/4 oraz 54/5 obręb 87. Na dachu zostaną zamontowane panele o mocy 19,95 kW. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24604 Mon, 21 Oct 2019 23:41:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24604 <![CDATA[ADAPTACJA POMIESZCZEŃ Z PRZEZNACZENIEM NA POMIESZCZENIA DO REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych pomieszczeń zlokalizowanych przy ul. Goworowskiej 13 A w Ostrołęce przeznaczonych na pomieszczenia Dziennego Domu Opieki Medycznej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załączniki nr 6a – 6b do niniejszej SIWZ. Warunki realizacji zamówienia określona wzór umowy, stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213114 Mon, 21 Oct 2019 21:42:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213114 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE W DZIENNYM DOMU POBYTU W MROCZY]]> Zamówienie obejmuje prace remontowo-budowlane wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, wykładzin, armatury, stolarki drzwiowej i okiennej, lamp itp.) w lokalu znajdującym się w budynku MGOKiR w Mroczy, ul. Sportowa 1, mające na celu przygotowanie pomieszczeń do uruchomienia placówki Domu Dziennego Pobytu, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213108 Mon, 21 Oct 2019 21:34:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213108 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wraz z montażem i uruchomieniem pompy ciepła powietrznej grzewczo - chłodniczej.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem i uruchomieniem pompy ciepła powietrznej (brak konieczności wykonywana odwiertów) grzewczo – chłodniczej. Szczegółowy zakres prac zamówienia został przedstawiony w załącznikach do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213097 Mon, 21 Oct 2019 20:09:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213097 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące budowy kąpieliska, oczek wodnych, infrastruktury towarzyszącej, instalacji oświetlenia i adaptacji przestrzeni wokół budynków.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa kąpieliska, oczek wodnych, infrastruktury towarzyszącej, instalacji oświetlenia i adaptacji przestrzeni wokół budynków. Szczegółowy zakres prac zamówienia został przedstawiony w załącznikach do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213079 Mon, 21 Oct 2019 19:45:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213079 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr CBR/1/POIR.02.01.00-00-0064/19/2019 na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych (formuła „zaprojektuj i wybuduj”) w obiekcie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR)]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1) opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej oraz 2) realizacja robót budowlanych / prac remontowych - formuła „zaprojektuj i wybuduj’’ w obiekcie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Bydgoszczy Zakres: a) Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej dot. remontu/modernizacji obiektu CBR celem dostosowania do potrzeb realizacji agendy badawczej projektu, o którym mowa poniżej. • Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna (z uwzględnieniem planowanych procesów – zadań badawczych oraz rozmieszczenia urządzeń stanowiących wyposażenie CBR, o których mowa w Agendzie Badawczej Projektu – zał. nr 1 do SOPZ) • Projekt budowlany (projekt architektoniczno-budowlany) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę • Projekt wykonawczy wraz z kosztorysami b) Roboty budowlane – remont/modernizacja obiektu CBR c) Udział Wykonawcy w pracach związanych z montażem technologicznym urządzeń w pomieszczeniach CBR https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213048 Mon, 21 Oct 2019 19:27:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213048 <![CDATA[Zapytanie ofertowe W sprawie wykonania i wyposażenia placu zabaw przy nowym żłobku Ekspercik z dnia 21.10.2019]]> Przedmiot zamówienia składa się z: Prac montażowych i wyposażenie placu zabaw przy Żłobku Ekspercik. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213088 Mon, 21 Oct 2019 19:25:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213088 <![CDATA[BUDOWA WYSOKOSPRAWNEJ ELEKTROCIEPŁOWNI KOGENERACYJNEJ W WAŁCZU]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych, robót budowlanych wraz z nadzorem budowlanym w zakresie objętym projektem pn: „Budowa wysokosprawnej elektrociepłowni kogeneracyjnej w Wałczu”. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Wykonawca będzie zobowiązany do budowy elektrociepłowni w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w systemie „pod klucz”. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania wymagań określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres prac związany z przedsięwzięciem budowy Instalacji Kogeneracyjnej obejmuje wykonanie wszystkich czynności, koniecznych do poprawnej realizacji zadania, w tym: Wykonanie inwentaryzacji i ekspertyz dla celów projektowych, kompletny projekt budowlany oraz inne dokumenty niezbędne do uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na budowę Obiektu i pozwoleniu na użytkowanie Obiektu; Wykonawca może w tym zakresie wykorzystać istniejące w dniu zawarcia Umowy Pozwolenie na budowę nr 388/2018 z dnia 20.12.2018r. wydane przez Starostę Wałeckiego oraz Projekt Budowlany stanowiące załącznik nr 1 do PFU wykonany przez Szymon Zmaczyński uprawnienia budowlane – nr ew. ZAP/0101/POOK/14, z zastrzeżeniem, że uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę należy do obowiązków Wykonawcy, a Zamawiający zwolniony będzie od jakiejkolwiek odpowiedzialności za poprawność lub kompletność Projektu Budowlanego, jak i innej dokumentacji projektowej. Oferent może zaproponować rozwiązania techniczne zamienne od zaproponowanych w PFU, jednakże wówczas na własny koszt i ryzyko, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego, przeprowadzi niezbędne procedury wymagane prawem wraz z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę, jeżeli będzie wymagane. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213077 Mon, 21 Oct 2019 18:24:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213077 <![CDATA[MODERNIZACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ MONTAŻ DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W MODERNIZOWANYCH POMIESZCZENIACH PRODUKCYJNYCH]]> REALIZACJA MODERNIZACJI I ROZBUDOWY ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ ORAZ MONTAŻ DODATKOWEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ W MODERNIZOWANYCH POMIESZCZENIACH PRODUKCYJNYCH. URZĄDZENIA NOWE, ROK PRODUKCJI 2019 LUB 2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24590 Mon, 21 Oct 2019 15:54:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24590 <![CDATA[ZAKUP I WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ]]> WYKONANIE KOMPLEKSOWEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24587 Mon, 21 Oct 2019 15:38:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24587 <![CDATA[„Roboty wykończeniowe przy budowie budynku usługowego (hali pralniczej) na działce nr 30/15 w miejscowości Limanowa obręb ewidencyjny 1”]]> Roboty wykończeniowe przy budowie budynku usługowego (hali pralniczej) – na działce nr 30/15 w miejscowości Limanowa obręb ewidencyjny 1” zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót stanowiącym materiał pomocniczy do wyceny”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212532 Mon, 21 Oct 2019 15:26:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212532 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO.]]> Przedmiotem oferty jest zakup, dostawa i montaż pieca grzewczego VICTRIX PRO wraz z całym oprzyrządowaniem(układ kominowy, kolektor 2 sekcje, sprzęgło, pompy, neutralizator skroplin, sterownik kaskadowy, czujnik zasilania i materiały drobne-dodatkowe). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212995 Mon, 21 Oct 2019 14:24:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212995 <![CDATA[wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach (działka nr 575/2, obręb ewidencyjny Politechnika) wraz z zabudową stacji wymienników ciepła oraz przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego pod stację wymienników ciepła]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Pszczyńskiej 173-179 w Gliwicach (działka nr 575/2, obręb ewidencyjny Politechnika) wraz z zabudową stacji wymienników ciepła oraz przystosowaniem pomieszczenia piwnicznego pod stację wymienników ciepła. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączniki, które stanowią integralną część niniejszej SIWZ: a: Projekt budowlano-wykonawczy (instalacja C.O. i C.W.U.), b: Projekt budowlano wykonawczy (dwufunkcyjna wymiennikownia ciepła wraz z adaptacją pomieszczenia węzła), c: Przedmiary robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24568 Mon, 21 Oct 2019 14:10:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24568 <![CDATA[wykonanie prac adaptacyjnych pracowni i sali ćwiczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót adaptacyjnych pracowni i sali ćwiczeń w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie (11-700 Mrągowo, ul. Mrongowiusza 65) 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w Zakresie prac wraz z przedmiarem robót budowlanym i elektrycznych stanowiący załącznik 1 do ZO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212940 Mon, 21 Oct 2019 12:28:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212940 <![CDATA[Remont elementów wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Towarowej 1 wraz z zagospodarowaniem otoczenia]]> Przedmiotem zamówienia jest remont elementów wspólnych w istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Towarowej 1 wraz z zagospodarowaniem otoczenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212933 Mon, 21 Oct 2019 12:13:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212933 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap 1 cz. 2 Zad.11a: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki wraz z przyłączami - etap 1 od K-12 kierunek K-3 wraz z przyłączami; Zad.11b: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki wraz z przyłączami - etap 2 od K-12 kierunek K-19 wraz z przyłączami]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac demontażowych, budowlano-montażowych, dostawa materiałów budowlanych związanych z przebudowy sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap 1 cz. 2 w podziale na zadania: Zad.11a: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki wraz z przyłączami - etap 1 od K-12 kierunek K-3 wraz z przyłączami Zad.11b: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-12 kierunek bl. 1 oraz bl. 17 os. Radogoszcz-Glinki wraz z przyłączami - etap 2 od K-12 kierunek K-19 wraz z przyłączami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212903 Mon, 21 Oct 2019 11:36:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212903 <![CDATA[Wykonanie barier ochronnych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie barier ochronnych przy prototypowych budynkach domu jednorodzinnych wolnostojącyvh na gotowych innowacyjnych fundamentach co jest częścią zadania 3, w celu realizacji Zadania 4 czyli badania prototypów innowacyjnych budynków o specjalnej konstrukcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212901 Mon, 21 Oct 2019 11:04:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212901 <![CDATA[Wykonanie Placu Zabaw]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw dla dzieci: a/ zakupie, transporcie i montażu elementów placu zabaw, wyposażenia, zabawek przeznaczonego dla dzieci w wieku 1-3 lat spełniających wymagane normy i posiadających polskie certyfikaty b/ przygotowaniu podłoża – wyrównanie terenu, ułożenie bezpiecznej nawierzchni, nawiezienie piasku c/ ogrodzeniu placu zabaw https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212897 Mon, 21 Oct 2019 10:57:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212897 <![CDATA[Zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków na 100 osób]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie oczyszczalni ścieków przy prototypowych budynkach domu jednorodzinnych wolnostojącyvh na gotowych innowacyjnych fundamentach co jest częścią zadania 3, w celu realizacji Zadania 4 czyli badania prototypów innowacyjnych budynków o specjalnej konstrukcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212895 Mon, 21 Oct 2019 10:54:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212895 <![CDATA[Wykonanie nawierzchni tarasów i chodników]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni tarasów i chodników przy prototypowych budynkach domu jednorodzinnych wolnostojącyvh na gotowych innowacyjnych fundamentach co jest częścią zadania 3, w celu realizacji Zadania 4 czyli badania prototypów innowacyjnych budynków o specjalnej konstrukcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212890 Mon, 21 Oct 2019 10:44:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212890 <![CDATA[Wymiana pionów zimnej wody i pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Elżbiety 21 w Tczewie.]]> I.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana pionów zimnej wody i pionów kanalizacyjnych w budynku przy ul. Elżbiety 21 w Tczewie. I.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane / usługi I.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone jest na części: Tak /Nie I.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia: - Wymiana istniejących pionów zimnej wodny na nową instalacje rurami zgrzewalnymi lub per-alu-per i pionów kanalizacyjnych w budynku nr 21 Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Elżbiety 20-21 w Tczewie. Wymiana poziomów do zaworu głównego w piwnicy. I.5) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: nie dotyczy Waluta: PLN I.6) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 20.12.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212879 Mon, 21 Oct 2019 10:25:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212879 <![CDATA[Utwardzenie drogi wokół budynków jednorodzinnych kostką]]> Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie drogi wokół prototypowych budynków domu jednorodzinnego wolnostojącego na gotowych innowacyjnych fundamentach co jest częścią zadania 3, w celu realizacji Zadania 4 czyli badania prototypów innowacyjnych budynków o specjalnej konstrukcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212873 Mon, 21 Oct 2019 09:57:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212873 <![CDATA[Usługa przygotowania terenu, położenia bezpiecznej nawierzchni oraz dostarczenia i montażu urządzeń na placu zabaw]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie terenu pod położenie bezpiecznej nawierzchni oraz wykonanie 160 mkw nawierzchni syntetycznej (z płyt gumowych SBR+EPDM lub innej zapewniającej równe lub wyższe parametry użytkowania i bezpieczeństwa) na plac zabaw i dostarczenie i montaż urządzeń na placu zabaw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212828 Sun, 20 Oct 2019 23:10:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212828 <![CDATA[Adaptacja pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Wołyńska (Osiedle Karolina) na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18]]> Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń lokalu zlokalizowanego w Rzeszowie ul. Wołyńska (Osiedle Karolina) na potrzeby funkcjonowania żłobka w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój sieci żłobków Maluszkowo” nr wniosku RPPK.07.04.00-18-0002/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212801 Sun, 20 Oct 2019 17:05:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212801 <![CDATA[Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej na terenie zbiorników wodnych w Przylasku Rusieckim]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa infrastruktury dla rekreacji wędkarskiej w zgodzie ze zrównoważonymi zasadami ekologiczno – środowiskowymi” (Oś 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych) współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na wykonaniu m.in.: 75 szt podestów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198826 Sat, 19 Oct 2019 19:33:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198826 <![CDATA[UZBROJENIE TERENÓW INWESTYCYJNYCH]]> wykonanie przyłącza instalacji kanalizacyjnej,wodnej,przyłącza gazu ziemnego oraz przyłącza instalacji elektrycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212788 Sat, 19 Oct 2019 12:47:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212788 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów i robót budowlanych związanych z budową instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej budynku biurowo - socjalnego zlokalizowanego na działce nr 738/5 w Romanowie Dolnym, gmina Czarnków]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i robót budowlanych związanych z budową instalacji elektrycznej i telekomunikacyjnej budynku biurowo - socjalnego zlokalizowanego na działce nr 738/5 w Romanowie Dolnym, gmina Czarnków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24534 Sat, 19 Oct 2019 09:00:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24534