Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:35:05 +0100 <![CDATA[Wykonanie robót remontowych sali do animacji czasu wolnego w Zespole Szkól Samorządowych w Stroniu Śląskim]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych ogólnobudowlanych oraz robót remontowych z zakresu instalacji elektrycznych oraz wymiana istniejącej umywalki na nową. Planuje się wykonanie drobnych prac instalacyjnych oraz tynkarsko-malarskich i podłogowych, jak również montaż oświetlenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego – Przedmiar robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221761 Fri, 06 Dec 2019 17:32:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221761 <![CDATA[Wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu "Przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego Czesław Ciućkowski" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie terenu, należącego do zamawiającego, położonego w miejscowości Gietrzwałd na działce 125/25, obręb 003, pod przyszłą inwestycję zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną (załącznik nr 5 i 6) . 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tj. wykonanie przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej w ramach projektu " Przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego Czesław Ciućkowski", zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 5 i nr 6 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210795 Fri, 06 Dec 2019 16:16:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210795 <![CDATA[Utwardzenie nawierzchni placu]]> Celem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu nawierzchni placu. Utwardzenie nawierzchni placu jest konieczne do realizacji projektu pt."Wdrożenie innowacyjnych prefabrykatów o wysokich parametrach technicznych, eksploatacyjnych i estetycznych" . Zakres robót budowlanych dotyczących utwardzenia nawierzchni placu: - rozbiórka obecnej nawierzchni, - wykonanie prac ziemnych, - wykonanie podsypki paiaskowo-cementowej 30 cm z stabilizacji 1,5 MPa, - wykonanie pierwszej warstwy nawierzchni 15 cm z mieszanki betonowej B15, - wykonanie posadzki B45 F250 W12- 25 cm, zbrojonej włóknem polipropylenowym 3 kg do 1 m3, - posadzka musi zostać wykonana kombajnem, zatarta na gładko, wykonana z dokładnością do 3 mm na 3 metrowej łacie, - posadzka musi być dylatowana w płyty 350cm x 250cm, dylatacja wypełniona gumą, - cena robót budowlanych musi uwzględniać ceny materiałów, - powierzchnia posadzki około 6000 m2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26810 Fri, 06 Dec 2019 16:16:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26810 <![CDATA[„Modernizacja zaplecza technicznego do obsługi autobusów miejskiego przewoźnika i budowa automatycznej myjni autobusowej]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie: a) robót budowlanych, w szczególności: konstrukcja, w tym: prace przygotowawcze i ziemne, konstrukcja myjni, stolarka, posadzki, dach, obróbki rynny, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, instalacje elektryczne, w tym: zasilanie anteny GSM, usunięcie kolizji, zasilanie budynku myjni, instalacje wewnętrzne, instalacja odgromowa i uziemiająca, pomiary i badania pomontażowe, instalacje sanitarne, w tym: kanalizacja deszczowa, kanalizacja ściekowa, wyciąg i instalacja wodociągowa, instalacja C.O., instalacja sprężonego powietrza, b) dostawa i montaż myjni autobusowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221659 Fri, 06 Dec 2019 14:36:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221659 <![CDATA[Rewitalizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Pucku przy ulicy 10-go Lutego 20 w ramach zadania: „Renowacja budynków mieszkalnych” oraz „Kompleksowe zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia wielorodzinnych budynków mieszkalnych” w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Centrum Pucka” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej Konwersja, Działanie 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta - mechanizm ZIT.]]> Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie robót w zakresie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych, ocieplenia elewacji, przełożenia pokrycia dachowego, remontu ciągów komunikacyjnych, zagospodarowania otoczenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221667 Fri, 06 Dec 2019 13:34:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221667 <![CDATA[Montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy do 1MW, wraz z infrastrukturą techniczną: utwardzeniem terenu, kontenerową stacją transformatorową]]> Przedmiotem zamówienia jest montaż wolnostojących kolektorów słonecznych (paneli fotowoltaicznych) o mocy do 1MW, wraz z infrastrukturą techniczną: utwardzeniem terenu, kontenerową stacją transformatorową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221589 Fri, 06 Dec 2019 13:30:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221589 <![CDATA[Termomodernizacja ścian wraz z remontem balustrad loggii oraz kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Kalenkiewicza 18-20 w Elblągu na podstawie projektu budowlanego.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych i cokołu: 2. Remont loggii. 3. Remont instalacji odgromowej 4. Wymiana okien kl. schodowej. 5. Wymiana drzwi zewnętrznych –wiatrołap 6. Docieplenie stropodachu nadbudówki kl. schodowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221328 Fri, 06 Dec 2019 09:43:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221328 <![CDATA[Termomodernizacja ścian wraz z remontem balustrad loggii oraz kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Okulickiego 10-12 w Elblągu na podstawie projektu budowlanego.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: 1. Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych i cokołu: 2. Remont loggii. 3. Remont instalacji odgromowej 4. Wymiana okien kl. schodowej. 5. Wymiana drzwi zewnętrznych –wiatrołap. 6. Docieplenie stropodachu nadbudówki kl. schodowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221344 Fri, 06 Dec 2019 09:42:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221344 <![CDATA[Termomodernizacja ścian wraz z remontem balustrad loggii oraz kolorystyką elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Okulickiego 13-14 w Elblągu na podstawie projektu budowlanego.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie : 1. Wymiana ocieplenia ścian zewnętrznych i cokołu: 2. Remont loggii. 3. Remont instalacji odgromowej. 4. Wymiana okien kl. schodowej. 5. Wymiana drzwi zewnętrznych –wiatrołap 6. Docieplenie stropodachu nadbudówki kl. schodowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221366 Fri, 06 Dec 2019 09:40:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221366 <![CDATA[Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca” zad. POIS 2. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kwiatkowskiego]]> Poprawa efektywności dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym miasta Mielca” zad. POIS 2. Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Kwiatkowskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221550 Fri, 06 Dec 2019 08:02:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221550 <![CDATA[Zakup i montaż dachowej elektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez: Szymon Walentynowicz Firma Handlowo – Usługowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż dachowej elektrowni fotowoltaicznej w ramach projektu pt. „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez: Szymon Walentynowicz Firma Handlowo – Usługowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26881 Thu, 05 Dec 2019 23:24:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26881 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe Nr. 1 Łodygowo "Razem" RPWM.04.03.02/2019/1 na realizację robót budowlanych polegajacych na Termomodernizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej "Razem" w Łodygowie w ramach poddziałania 4.3.2,,Efektywność energetyczna w budynkach mieszkalnych"Regionalnego Programu Opereacyjnego Województaw Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych związanych z Termomodernizacją budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej "Razem" w Łodygowie - wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych - wykonanie docieplenia stropodachu -wymiana okien i drzwi - doświetlenie klatek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220850 Thu, 05 Dec 2019 20:13:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220850 <![CDATA[Prace termomodernizacyjne]]> Przedmiot zamówienia obejmuje remont dachu, ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, instalacji c.o. i instalacji oświetleniowej, instalacja paneli fotowoltaicznych, wymiana pieca węglowego, instalacja systemu zarządzania energią. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26866 Thu, 05 Dec 2019 18:48:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26866 <![CDATA[Rozbudowa sieci cieplnej wysokotemperaturowej oraz budowa 15 przyłączy do budynków wraz z wykonaniem indywidualnych węzłów cieplnych.]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest: a) rozbudowa wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej oraz budowa 15 przyłączy do budynków, b) dostawa, montaż oraz uruchomienie 15 węzłów cieplnych jednofunkcyjnych wraz z dostosowaniem pomieszczeń węzłów cieplnych do wymagań zawartych w normie PN-B-02423:1999. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221503 Thu, 05 Dec 2019 18:19:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221503 <![CDATA[BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO DLA POTRZEB PRZEDSZKOLA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI I INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W SUŁKOWICACH GM. IWANOWICE]]> Budowa budynku usługowego z lokalem mieszkalnym na potrzeby przedszkola i szkoły podstawowej z instalacjami wewnętrznymi wod-kan, gaz, c.o., wentylacji, elektrycznych, oraz infrastrukturą techniczną: wewnętrzny układ drogowy, wydzielone miejsca postojowe, oświetlenie zewnętrzne, WLZ, kanalizacja sanitarna ze zbiornikiem szczelnym na działkach nr 5/5 5/6 5/8 w miejscowości Sułkowice, gmina Iwanowice. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26821 Thu, 05 Dec 2019 15:42:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26821 <![CDATA[Zamówienie na roboty i materiały budowlane związane z dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach projektu pt: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną Etap I i II”. Zapytanie nr: PN.2.2019.WD]]> 1. Postępowanie dotyczy wyłonienia wykonawcy robót i materiałów budowlanych w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną. Zakres inwestycji obejmuje budowę, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1,98 MW wraz z infrastrukturą techniczną zlokalizowanej w miejscowości Markowizna gmina Sokołów Małopolski. a) Z założenia elektrownia składać się będzie z paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy nie mniejszej niż 1,98 MW, współpracujących z inwerterami o łącznej mocy nie mniejszej niż 1980 kW (AC). Przyłączenie urządzeń planuje się za pomocą linii kablowej SN o łącznej długości 291 m. Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje budowę 4-ch stacji trafo o mocy nie mniejszej niż 2x630 KVA każda, oraz 2-ch stacji trafo o mocy nie mniejszej niż 400 kVA każda (transformatory typu suchego) z automatyką zabezpieczającą oraz 2 układami pomiarowymi wg. wymagań PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów umożliwiającą włączenie do sieci. (dopuszcza się : - zastosowanie innego rozwiązania np. pojedyncza stacja prefabrykowana lub kontenerowa z założeniem, że moc pojedynczego transformatora nie przekroczy 630 kVA -zamiana transformatorów suchych na olejowe pod warunkiem uzyskania zgody lub odstępstwa od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RG.6220.05.2014 - innych rozwiązań automatyki, układów pomiarowych i zabezpieczeń po uzyskaniu aprobaty i spełnieniu wymagań PGE Dystrybucja S.A Oddział Rzeszów ). 2. Dodatkową infrastrukturę towarzyszącą objętą niniejszym postępowaniem przetargowym stanowi kontener biurowy przenośny o wymiarach nie mniejszych niż 3x2 mb, z oknem, system oświetlenia terenu składający się z 13 latarni oraz instalacji elektrycznej długości 742 m, budowa i uruchomienie systemu monitoringu pracy instalacji, monitoringu terenu składający się z 13 kamer oraz instalacji o łącznej długości 870 m oraz system sterowania oświetleniem terenu do stanowiska lokalnego w kontenerze biurowym na terenie farmy. Całość terenu inwestycji zabezpieczona zostanie ogrodzeniem o łącznej długości 1053 . Dokumentacja techniczna załącznik nr 7 do zapytania: https://drive.google.com/drive/folders/19keSlWAjcjSPMY46I-zyaCQgt6Ebh3Yj?usp=sharing https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221420 Thu, 05 Dec 2019 15:41:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221420 <![CDATA[Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach]]> Przedmiotem zadania jest termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Koniemłotach zlokalizowanego na działce nr 533/1 w zakresie obejmującym m.in.: • modernizację instalacji centralnego ogrzewania • wykonanie instalacji fotowoltaicznej • ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem • ocieplenie stropu nad pomieszczeniem nad nowym garażem • docieplenie ścian zewnętrznych • remont schodów zewnętrznych • wymianę naświetli z luksferów na okna • wymianę drzwi zewnętrznych • wymianę źródeł światła na nowe w technologi LED • wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221438 Thu, 05 Dec 2019 14:32:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221438 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację zamówienia: Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla miejscowości Wapienne nr projektu: RPMP.05.03.02-12-0995/17]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ujęcia wody i stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem sieci wodociągowej w miejscowości Wapienne”, tj.: zaprojektowanie oraz budowa ujęcia wody, kontenerowej Stacji Uzdatniania Wody (dalej: SUW) wraz z drogami dojazdowymi i placem manewrowym, budowa zbiornika na wodę oraz wykonanie sieci wodociągowej o długości ok. 2.700 m w miejscowości Wapienne, położonej na terenie gminy Sękowa. W ramach opisanego zadania Wykonawca będzie zobligowany do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, pozwoleń, decyzji, jak i wykonania wszelkich prac budowlano montażowych, dot. robót opisanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym (PFU) oraz niewymienionych, a koniecznych do prawidłowej realizacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221320 Thu, 05 Dec 2019 14:31:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221320 <![CDATA[Roboty związane z modernizacją rozdzielni elektrycznej średniego i niskiego napięcia]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji rozdzielni średniego i niskiego napięcia. Roboty modernizacyjne prowadzone w oparciu o dokumentację techniczną w postaci projektów Nr PE-6226 oraz PE-6229 oraz przedmiary robót. Przedmiar zamówienia obejmuje dwa zadania: - wykonanie zasilania prasy hydraulicznej oraz kompleksowego gniazda do obróbki mechanicznej; - wykonanie instalacji elektrycznych związanych z zainstalowaniem transformatora 1600 kVA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221360 Thu, 05 Dec 2019 13:19:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221360 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - POPW 131/2019/12/05/1]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń w budynku biurowym należącym do Spółki Inżynierów SIM Sp. z o.o. w Lublinie, zlokalizowanym przy ul. Stefczyka 34 w Lublinie. 1. Zakres prac budowlanych obejmuje: a) roboty rozbiórkowe wewnątrz pomieszczeń; b) posadowienie ścianek działowych; c) wykonanie podłóg i posadzek; d) prace murarskie, tynkarskie i malarskie; e) montaż stolarki drzwiowej wewnątrz pomieszczeń; f) wykonanie wentylacji; g) wykonanie klimatyzacji centralnej; h) roboty elektryczne; i) doprowadzenie instalacji wodno- kanalizacyjnej; j) roboty wykończeniowe Szczegółowy zakres prac jest określony w Załączniku nr 1. Wykonawcy zaleca się zapoznanie z obiektem stanowiącym przedmiot zamówienia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221381 Thu, 05 Dec 2019 13:18:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221381 <![CDATA[MODERNIZACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA I NADZORU WYDOBYCIA, UZDATNIANIA I DYSTRYBUCJI WODY W ZAKŁADZIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI P.K. PEGIMEK SP. Z O.O. W ŚWIDNIKU]]> Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu informatycznego zarządzania i nadzorowania procesu wydobycia, uzdatniania i dystrybucji wody w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa dostawy wody i usprawnienia obsługi klientów w zakresie świadczonych usług wodno-kanalizacyjnych przez Przedsiębiorstwo Komunalne PEGIMEK Sp. z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 6.4. Gospodarka wodno-ściekowa”. Zamówienie obejmuje wykonanie, wdrożenie i pełne uruchomienie systemu informatycznego zarządzającego i nadzorującego proces wydobycia, uzdatniania i dystrybucji wody oraz kontrolującego niektóre wybrane parametry pracy innych urządzeń. System ten zastąpi całkowicie dotychczas użytkowany system nadzoru i sterowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221402 Thu, 05 Dec 2019 13:07:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221402 <![CDATA[wykonanie robót remontowo-budowlanych Amfiteatru im. Czesława Niemena przy ul. Zamkowej/Okopowej 1 w Olsztynie.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Wydzielenie w istniejącym holu pomieszczenia gospodarczego wraz z szatnią. 2) Montaż systemu wystawienniczego. 3) Montaż kratownicy typu TRIO. 4) Montaż elementów akustycznych. 5) Montaż elektrycznego ekranu projekcyjnego. 6) Remont istniejącej ściany stanowiącej horyzont sceniczny. 7) System zasłon istniejących drzwi wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie sceny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221379 Thu, 05 Dec 2019 12:40:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221379 <![CDATA[Zakup robót budowlanych]]> Zakup robót budowlanych – Wolnostojącego budynku dwukondygnacyjnego w części socjalno – biurowej powiązanej funkcjonalnie z parterową częścią produkcyjno – magazynową. Budynek składa się z dwóch części budowanych w technologii szkieletowej z powłoką zewnętrzną z płyt warstwowych. W części produkcyjnej układ halowy jednonawowy. Zakres zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego (w charakterze Generalnego Wykonawcy), w stanie całkowicie wykończonym – w formule tzw. „pod klucz”, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Charakterystyczne parametry techniczne Inwestycji: 1. Powierzchnia magazynowa - 197,35 m2 2. Powierzchnia produkcyjna - 625,68 m2 3. Powierzchnia biurowo-socjalna -techniczna - 592,53 m2 4. Powierzchnia Clean Room - 353,18 m2 5. Drogi; parkingi - 1 631,50 m2 6. Chodniki - 306,10 m2 7. Zieleń - 3 857,90 m2 Zakres prac: • Roboty przygotowawcze ziemno-fundamentowe i izolacyjne, • Stan surowy – konstrukcja stalowa i żelbetowa, obudowa ścienna • Dach • Ściany działowe, • Posadzki, sufity, • Stolarka okienna i drzwiowa, • Prace elewacyjne, • Instalacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221125 Thu, 05 Dec 2019 12:07:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221125 <![CDATA[Dostawa i uruchomienie Systemu odciągu wiórów i trocin]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i uruchomienie kompletnego systemu odciągu wiórów i trocin dla Lamintex Sp. z o.o. Nowy Sącz, dla realizowanej według Projektu firmy Biesse linii produkcyjnej - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe 4_2019_Lamintex. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221307 Thu, 05 Dec 2019 09:57:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221307 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 NA ZAKUP STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (1 KOMPLET) ORAZ ROBOTY OKŁADZINOWE (TYNKOWANIE. KŁADZENIE GLAZURY)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup ZAKUP STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ (1 KOMPLET) ORAZ ROBOTY OKŁADZINOWE (TYNKOWANIE. KŁADZENIE GLAZURY) w ramach projektu pt. „Mam Gadane - wprowadzenie innowacyjnych specjalistycznych terapii logopedycznych, pedagogicznych oraz fizjoterapeutycznych dla dzieci ze schorzeniami w formie turnusów rehabilitacyjnych” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26827 Wed, 04 Dec 2019 22:30:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26827 <![CDATA[zapytanie ofertowe nr 01/ RPMA.03.03.00-14-c662/19]]> W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiąże się do wykonania prac adaptacyjnych hali produkcyjnej polegających na: wyburzenia i demontaż istniejących ścian działowych; skruszenie istniejącej posadzki i usunięcie gruzu; skruszenie istniejącej nawy bocznej i usunięcie gruzu; ocieplenie ścian (styropian); tynkowanie ścian i sufitów; malowanie ścian i sufitów; wykonaniu posadzki betonowej przemysłowej z wyobleniami; wykonaniu instalacji elektrycznej; wykonaniu instalacji hydraulicznej; wykonanie wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej; zapewnienie wszelkich niezbędnych do wykonania ww. prac urządzeń i materiałów oraz części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221237 Wed, 04 Dec 2019 17:06:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221237 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW na działce nr 248/2, obręb Robawy, gmina Reszel]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z jej uruchomieniem. Inwestycja zostanie zrealizowana na gruncie zlokalizowanym w gminie Reszel, powiat kętrzyński, województwo warmińsko-mazurskie, na działce nr 248/2 (obręb 0014 Robawy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217779 Wed, 04 Dec 2019 15:23:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217779 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,9 MW na działce nr 14/1, obręb Tumiany, gmina Barczewo]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,9 MW wraz z jej uruchomieniem. Inwestycja zostanie zrealizowana na gruncie zlokalizowanym w gminie Barczewo, powiat olsztyński, województwo warmińsko-mazurskie, na działce nr 14/1 (obręb 0028 Tumiany). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217724 Wed, 04 Dec 2019 15:22:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217724 <![CDATA[postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211708 w trybie przetargu]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w gm. Sochaczew, m. Żelazowa Wola, Nowe Mostki, Feliksów o dł. ok. 1982,5m i średnicy DN 160mm. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu, - zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu, - zakup materiałów do wykonania zadania, - wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym. 4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1HCxyDjbYT3QLSYYuJpibDXzEPL4rR12E https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221199 Wed, 04 Dec 2019 15:20:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221199 <![CDATA[Roboty wykończeniowo – adaptacyjne w budynku przedszkola „Radosne nutki ” w Eximus Park i żłobka „Radosne nutki” w Zabierzowie w celu utworzenia trzyoddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka]]> Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń w celu utworzenia dwuoddziałowego żłobka dla 50 dzieci i oraz trzyoddziałowego przedszkola dla 60 dzieci w tym siedmiorga dzieci z niepełnosprawnościami w budynku położonym w Rząsce przy ul. Suchej 44, 30-199 Rząska zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym). W celu ułatwienia sporządzenia oferty do zapytania ofertowego dołączono także rzut architektoniczny pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221184 Wed, 04 Dec 2019 14:57:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221184 <![CDATA[Wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego „BUDOWLANI” Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna 3/2019/OZE]]> Przedmiotem zamówienia jest wymiana i montaż instalacji solarnej, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz wymiana istniejących kotłów na eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyką sterującą na potrzeby Sanatorium Uzdrowiskowego „BUDOWLANI” Szczawnica M.Gonciarz, W. Gonciarz-Jeziorek Spółka Jawna w ramach projektu pt. „ Poprawa efektywności energetycznej budynku: Sanatorium Uzdrowiskowe „Budowlani” Szczawnica w celu zmniejszenia zapotrzebowania na energię oraz zmniejszenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest: a) wymiana instalacji solarnej 60 szt b) montaż instalacji fotowoltaicznej- 142 panele o łącznej mocy min.39,76kW c) wymiana istniejących kotłów eko-groszek na kotły na pellet wspomagany przez pięć powietrznych pomp ciepła wraz z automatyka sterująca –PMS w miejscowości Szczawnica przy ul. Zdrojowa 27 na działce numer 1302 w Szczawnicy. 3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w dokumencie „Specyfikacja istotnych warunków zamówienia”- Załącznik 3 oraz na Szkic projektu stanowiących Załącznik 6. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221159 Wed, 04 Dec 2019 13:49:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221159 <![CDATA[Demontaż zakładowych linii napowietrznych 110kV w PCC Rokita SA – Etap 1]]> W zakresie realizacji zadania inwestycyjnego leży wykonanie prac: a) Opracowanie technologii wykonania prac demontażowych przewodów linii napowietrznych 110kV S-1, S-2, S-3 (w uzgodnieniu z Zamawiającym) oraz ich demontaż, b) Opracowanie technologii wykonania prac rozbiórkowych słupów 110kV o numerach 1A, 2B, 3B, 4B, 4/1, 1C, 2C, 3C, 4C (w uzgodnieniu z Zamawiającym) oraz ich rozbiórka. c) Demontaż fundamentów słupów linii napowietrznej 110kV o numerach 4/1 (fundament SFGD),1A (fundament FT-3), 3B (fundament FT-2). d) Przepięcia przewodów linii napowietrznej w torze linii S-3 oraz S-5 w zakresie określonym w projekcie. Kod CPV – 45110000-1, 45000000-7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221080 Wed, 04 Dec 2019 13:35:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221080 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2019/Termomodernizacja – Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku zakładu produkcyjno-usługowego – ściany]]> Przedmiotem zamówienia, w związku z termomodernizacją obiektu zakładu produkcyjno-usługowego „MECHANIK S” sp. z o.o.”, jest wykonanie prac związanych z termomodernizacją ścian budynku. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 odrębne części (CZĘŚĆ I, CZĘŚĆ II, CZĘŚĆ III). Oferent może złożyć ofertę dla jednej lub więcej części. Zakres zamówienia obejmuje poniższe działania: CZĘŚĆ I Wymiana (demontaż, dostawa, montaż) okna stalowego CZĘŚĆ II Wymiana (demontaż, dostawa, montaż) bram CZĘŚĆ III Docieplenie ściany zewnętrznej, docieplenie ściany wewnętrznej – pożarowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221138 Wed, 04 Dec 2019 13:11:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221138 <![CDATA[Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Wrocławskiej 28 w Opolu WOP-26]]> Przebudowa osiedlowej sieci w rejonie ul. Wrocławskiej wraz z zabudową 2 szt. indywidualnych węzłów cieplnych - likwidacja węzła grupowego przy ul. Wrocławskiej 28 w Opolu - WOP-26 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221141 Wed, 04 Dec 2019 13:08:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221141 <![CDATA[Roboty wykończeniowo – adaptacyjne w budynku przedszkola „Radosne nutki ” w Eximus Park i żłobka „Radosne nutki” w Zabierzowie w celu utworzenia trzyoddziałowego przedszkola i dwuoddziałowego żłobka]]> Przedmiotem zamówienia jest odpowiednie zaadaptowanie pomieszczeń w celu utworzenia dwuoddziałowego żłobka dla 50 dzieci i oraz trzyoddziałowego przedszkola dla 60 dzieci w tym siedmiorga dzieci z niepełnosprawnościami w budynku położonym w Rząsce przy ul. Suchej 44, 30-199 Rząska zgodnie z przedmiarem robót (kosztorysem ofertowym). W celu ułatwienia sporządzenia oferty do zapytania ofertowego dołączono także rzut architektoniczny pomieszczeń przeznaczonych do adaptacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26789 Wed, 04 Dec 2019 13:02:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26789 <![CDATA[Przebudowa sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Katowickiej w Opolu - etap realizowany w 2020r. - KOP-4]]> Przebudowa sieci w/p na preizolowaną w rejonie ul. Katowickiej w Opolu - etap realizowany w 2020r. KOP-4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221114 Wed, 04 Dec 2019 11:57:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221114 <![CDATA[Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw oraz furtki w Żłobku ALTO Dobrzykowice w ramach projektu „Nowe grupy w Żłobku ALTO w Dobrzykowicach”]]> Ogrodzenie placu zabaw 24,50 m, furtka kompatybilna z systemem ogrodzenia z zamkiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221072 Wed, 04 Dec 2019 09:52:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221072 <![CDATA[Zamówienie dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,75 kWp na dachu obiektu należącego do firmy ROYAL sp.zo.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, zakup, dostawa urządzeń, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej wytwarzającej energię elektryczną o mocy minimum - 39,75 kWp wraz z oprzyrządowaniem oraz niezbędnym okablowaniem, zdolnym do przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220774 Wed, 04 Dec 2019 08:29:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220774 <![CDATA[Postępowanie na wykonanie konstrukcji stalowej wraz z obudową dachu i ścian hali oraz konstrukcji, pokrycia i odwodnienia dachu nad zapleczem]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie konstrukcji stalowej wraz z obudową dachu i ścian hali oraz konstrukcji, pokrycia i odwodnienia dachu nad zapleczem zgodnie z przedmiarem inwestorskim: - ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA poz.: • 3 – Konstrukcje stalowe, • 6 – Dach- konstrukcja, pokrycie i odwodnienie – nad zapleczem, • 11 (pkt 110 ) – Aluminiowe świetliki, Przedmiar robót stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego. Projekt architektoniczny i wykonawczy dostępny nieodpłatnie w siedzibie zamawiającego, po uprzednim kontakcie z zamawiającym. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji inwestycji przed złożeniem oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26758 Tue, 03 Dec 2019 23:50:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26758 <![CDATA[Wykonanie dostosowania pomieszczeń przeznaczonych na Dzienny Dom Opieki Medycznej w Garwolinie]]> Wykonania dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych bezpośrednio na Dzienny Dom Opieki Medycznej w Garwolinie obejmujące prace związane z remontem i adaptacją pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz pomieszczeń rehabilitacji a także pozostałe prace remontowo-adaptacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220992 Tue, 03 Dec 2019 15:22:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220992 <![CDATA[Modernizacja systemu c.w.u.]]> Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja systemu c.w.u.” w ramach projektu pt. „Termomodernizacja obiektów przedsiębiorstwa NCR K-TRADE wraz z zastosowaniem OZE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220987 Tue, 03 Dec 2019 15:07:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220987 <![CDATA[Modernizacja instalacji c.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja systemu c.o.” w ramach projektu pt. „Termomodernizacja obiektów przedsiębiorstwa NCR K-TRADE wraz z zastosowaniem OZE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220975 Tue, 03 Dec 2019 14:49:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220975 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/WRPO 1.5.3/2018]]> Roboty budowlane mające na celu modernizację energochłonnych obiektów produkcyjnych – termomodernizacja hali produkcyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220965 Tue, 03 Dec 2019 14:32:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220965 <![CDATA[Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Łubnicach - montaż platformy przyschodowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych: w tym zadania: 1. Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych - projekt Partnera MŚP 2. Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łubnicach]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na: 1) W zakresie zadania – Zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych – projekt Partnera MŚP poprzez dostawę i montaż platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych. Platforma ma być zamontowana na zewnątrz budynku Ośrodka Zdrowia w Łubnicach nr 75 zlokalizowanego na działce ew. nr 269/6 przy schodach wejściowych od strony zachodniej budynku. Platforma ma poruszać się po szynie równoległej do schodów i dysponować udźwigiem od 100 do 250 kg. Platforma ma osiągnąć wysokość podnoszenia do poziomu spocznika. Ma być mocowana do stopni. Obudowa platformy ma być wykonana z wysokiej jakości stali w kolorze RAL 7030. Szyny toru należy wykonać z aluminium. Platforma ma mieć wymiary: szerokość oraz głębokość od 750 do 850 mm). Platforma powinna być wyposażona: - w dwie poręcze bezpieczeństwa oraz klapki najazdowe zabezpieczające przed niekontrolowanym zjazdem z podestu platformy, otwierane i zamykane na poziomach przystanków od strony wjazdu lub wyjazdu na podest, - przycisk STOP z sygnałem akustycznym, - systemy bezpieczeństwa zatrzymujące platformę w momencie najechania na przeszkodę, - system czujników ograniczających przeciążenie platformy, - system zabezpieczający platformę przez swobodnym opadaniem - ograniczenie dostępu przez blokadę stacyjką z kluczykiem, - sygnał akustyczny informujący o przekroczeniu udźwigu maksymalnego platformy - opuszczanie awaryjne za pomocą korby. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości w tym oznakowanie CE lub inne dokumenty dopuszczające do użytku. Wykonawca będzie zobowiązany do montażu dostarczonej platformy wraz z wykonaniem robót zasilających i podłączeniem do instalacji wewnętrznej. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z uzyskaniem decyzji dopuszczającej platformę schodowa do eksploatacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Odbiór UDT liczony jest jako czas dostawy. 2) W zakresie zadania Poprawa techniczna budynku Ośrodka Zdrowia w Łubnicach – poprzez wykonanie robót budowlanych polegających na: a) modernizacji schodów – w celu przystosowania ich do montażu platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych, b) przebudową dojścia do budynku, c) wymianą oświetlenia na energooszczędne wewnątrz budynku w obrębie parteru i I piętra budynku, – zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik A do niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Ze względu na konieczność utrzymania ciągłości funkcjonowania Ośrodka Zdrowia Zamawiający wymaga aby roboty objęte zamówieniem realizowane były w sposób umożliwiający zainteresowanym nieskrępowany dostęp do świadczeń z zakresu pomocy medycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26721 Tue, 03 Dec 2019 14:20:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26721 <![CDATA[Zakup robót budowlanych związanych z termomodernizacją obiektów przedsiębiorstwa NCR K-TRADE wraz z zastosowaniem OZE.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup robót budowlanych związanych z termomodernizacją z termomodernizacją obiektów przedsiębiorstwa NCR K-TRADE w ramach projektu pt. „Termomodernizacja obiektów przedsiębiorstwa NCR K-TRADE wraz z zastosowaniem OZE” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.2 Eko-przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220959 Tue, 03 Dec 2019 14:17:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220959