Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 04:28:25 +0100 <![CDATA[Zamówienie nr 03/01/2018 z dnia 17.01.2018. Przedmiot zamówienia "Odczynniki chemiczne - zestaw", 1 sztuka]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa „Odczynników chemicznych - zestawu”- 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081620 Wed, 17 Jan 2018 00:05:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081620 <![CDATA[Zamówienie nr 02/01/2018 z dnia 17.01.2018. Przedmiot zamówienia "Materiały zużywalne -zestaw", 1 sztuka]]> Przedmiot zamówienia: „Materiały zużywalne - zestaw”, 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081616 Wed, 17 Jan 2018 00:04:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081616 <![CDATA[Modułu do linii do produkcji i konfekcjonowania kapsułek piorących i zmywających: - (Moduł): linia do produkcji wsadu płynnego wraz z mieszalnikami, wagami oraz wózkiem – 1 komplet; Składająca się z elementów: I – Linia do produkcji wsadu płynnego wraz z mieszalnikami - 1 komplet, II – Wagi - 1 komplet, III – Wózek - 1 komplet]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego, instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowego środka trwałego: Modułu do linii do produkcji i konfekcjonowania kapsułek piorących i zmywających: - (Moduł): linia do produkcji wsadu płynnego wraz z mieszalnikami, wagami oraz wózkiem – 1 komplet Składająca się z elementów: I – Linia do produkcji wsadu płynnego wraz z mieszalnikami - 1 komplet II – Wagi - 1 komplet III – Wózek - 1 komplet jako elementy kompletnego systemu stanowiącego moduł całej linii. Przedmiot zamówienia musi być nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081624 Tue, 16 Jan 2018 23:08:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081624 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę Tłoczników dualnych – 4 sztuki, do prowadzenia prac doświadczalnych/rozwojowych w zakresie badania klipsów wędliniarskich z serii/o wymiarach 15/09', 18/07', 18/09', 18/11 - 5 x 2,20, gdzie każdy tłocznik składa się z dwóch sztuk matryc]]> Zakup i dostawa: Tłoczniki dualne – 4 szt., do prowadzenia prac doświadczalnych/rozwojowych w zakresie badania klipsów wędliniarskich z serii/o wymiarach 15/09', 18/07', 18/09', 18/11 - 5 x 2,20, gdzie każdy tłocznik składa się z dwóch sztuk matryc o parametrach: - możliwość regulacji matrycy: opcjonalne tłoczenie boczne dla klipsa – tzw. labiryntu - możliwość pracy w systemie ciągłym (tj. bez konieczności dodatkowych regulacji po każdorazowym zatrzymaniu lub zwiększeniu/zmniejszeniu tempa pracy maszyny-prasy) - możliwość regulacji skoku klipsa w min. 3 zakresach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081619 Tue, 16 Jan 2018 22:56:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081619 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr EFS/287/ZK/06 na dostawę wyposażenia pracowni matematycznych dla Szkół Podstawowych w Rostarzewie, Jabłonnie, Ruchocicach, Rakoniewicach i Łąkiem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni matematycznych dla Szkół Podstawowych w Rostarzewie, Jabłonnie, Ruchocicach, Rakoniewicach i Łąkiem, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rakoniewice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081610 Tue, 16 Jan 2018 22:05:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081610 <![CDATA[przedsiębiorstwa”. Zapytanie ofertowe numer: 4/POIR_1.1.1/2017 na dostawę dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.]]> W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: dwóch fabrycznie nowych komór laminarnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081571 Tue, 16 Jan 2018 22:00:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081571 <![CDATA[Zamówienie nr 01/01/2018 z dnia 16.01.2018. Przedmiot zamówienia "Analizator TOC", 1 sztuka]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego środka trwałego – „Analizator TOC”- 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081603 Tue, 16 Jan 2018 22:00:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081603 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer: 3/POIR_1.1.1/2017 na dostawę analizatora hematologicznego. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.]]> W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: analizatora hematologicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081570 Tue, 16 Jan 2018 21:56:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081570 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr EFS/293/ZK/12 na dostawę wyposażenia pracowni matematycznych dla Szkół Podstawowych w Wąsowie i Michorzewie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni matematycznych dla Szkół Podstawowych w Wąsowie i Michorzewie, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kuślin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081604 Tue, 16 Jan 2018 21:56:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081604 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer: 2/POIR_1.1.1/2017 na dostawę analizatora biochemicznego. Zakup współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.]]> W związku z wszczętym postępowaniem na udzielenie zamówienia na dostawę aparatury badawczej, zawiązanej z wdrożeniem projektu pt. „innowacyjne testy diagnostyczne do diagnostyki in vitro podnoszące skuteczność leczenia immunosupresyjnego tiopurynami”, Genloxa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do składania ofert na dostawę: analizatora biochemicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081567 Tue, 16 Jan 2018 21:46:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081567 <![CDATA[Zakup środka trwałego w postaci frezarki mostowej oraz wartości niematerialnej i prawnej w postaci specjalistycznego oprogramowania, na potrzeby projektu pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu oraz znaczną zmianę procesu technologicznego”]]> Zamawiający poszukuje dostawcy nowej maszyny - Frezarka mostowa o kontroli numerycznej wraz z specjalistycznym oprogramowaniem. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081596 Tue, 16 Jan 2018 21:29:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081596 <![CDATA[Dostawa eksploatacyjnych surowców laboratoryjnych (pigmenty) w postaci: 1. Pigment Yellow 74 wersja kryjąca, w ilości 60 kg; 2.Pigment Yellow 74 wersja transparetna, w ilości 75 kg; 3.Pigment Orange 5, w ilości 40 kg; 4.Pigment Red 112,w ilości 40 kg;]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa eksploatacyjnych surowców laboratoryjnych (pigmenty) w postaci: 1. Pigment Yellow 74 wersja kryjąca, w ilości 60 kg; 2. Pigment Yellow 74 wersja transparetna, w ilości 75 kg; 3. Pigment Orange 5, w ilości 40 kg; 4. Pigment Red 112,w ilości 40 kg; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081595 Tue, 16 Jan 2018 21:17:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081595 <![CDATA[Dostawa eksploatacyjnych surowców laboratoryjnych (pigmenty): biel tytanowa I, biel tytanowa II, biel tytanowa III.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa eksploatacyjnych surowców laboratoryjnych (pigmetny) w postaci: 1. Biel tytanowa I (biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie obrabiany powierzchniowo związkami glinu),w ilośći 25 kg; 2. Biel tytanowa II (biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie obrabiany powierzchniowo związkami glinu i cyrkonu),w ilośći 25 kg; 3. Biel tytanowa III (biały rozdrobniony proszek o strukturze krystalograficznej rutylu, nietoksyczny, niepalny i nieaktywny chemicznie obrabiany powierzchniowo związkami glinu i krzemu),w ilośći 25 kg. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081594 Tue, 16 Jan 2018 21:11:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081594 <![CDATA[Dostawa wraz z instalacją nowego urządzenia laboratoryjnego w postaci: aplikator półautomatyczny, nowe urządzenie w ilości 1 sztuki.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją nowego urządzenia laboratoryjnego w postaci: 1. Aplikator półautomatyczny, nowe urządzenie w ilości 1 sztuki. UWAGA: Zamawiający nie zawrze z dostawcą umowy kupna-sprzedaży na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie objęty leasingiem operacyjnym – oferta zwycięskiego oferenta zostanie przekazana wybranemu podmiotowi udzielającemu Zamawiającemu leasingu, z którym zwycięski oferent będzie musiał zawrzeć umowę. Zamawiający z kolei, zawrze umowę leasingową z wybranym podmiotem świadczącym usługi leasingowe. Tym samym należy mieć świadomość, że w ramach niniejszego zamówienia będzie obowiązywał opisany sposób płatności. Inna forma rozliczenia (np. zakup bezpośredni urządzenia od oferenta przez Zamawiającego) jest niedopuszczalna w ramach postępowania i wszelkie oferty, które nie będą uwzględniały możliwości rozliczenia poprzez leasing operacyjny przez Zamawiającego, będą podlegać odrzuceniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081592 Tue, 16 Jan 2018 21:04:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081592 <![CDATA[Dostawa wraz z instalacją nowego urządzenia laboratoryjnego w postaci: mieszadło laboratoryjne dyspergujące, nowe urządzenie w ilości 1 sztuki.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z instalacją nowego urządzenia laboratoryjnego w postaci: 1. Mieszadło laboratoryjne dyspergujące, nowe urządzenie w ilości 1 sztuki. UWAGA: Zamawiający nie zawrze z dostawcą umowy kupna-sprzedaży na przedmiot zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie objęty leasingiem operacyjnym – oferta zwycięskiego oferenta zostanie przekazana wybranemu podmiotowi udzielającemu Zamawiającemu leasingu, z którym zwycięski oferent będzie musiał zawrzeć umowę. Zamawiający z kolei, zawrze umowę leasingową z wybranym podmiotem świadczącym usługi leasingowe. Tym samym należy mieć świadomość, że w ramach niniejszego zamówienia będzie obowiązywał opisany sposób płatności. Inna forma rozliczenia (np. zakup bezpośredni urządzenia od oferenta przez Zamawiającego) jest niedopuszczalna w ramach postępowania i wszelkie oferty, które nie będą uwzględniały możliwości rozliczenia poprzez leasing operacyjny przez Zamawiającego, będą podlegać odrzuceniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081590 Tue, 16 Jan 2018 20:57:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081590 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę kabiny PUVA/UVB 311, stanowiącej wyposażenie zaplecza badawczego, sztuk 1, w ramach w ramach realizacji projektu w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem: „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego do badań klinicznych i farmakokinetycznych leków”]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup fabrycznie nowej kabiny PUVA/UVB 311, stanowiącej wyposażenie zaplecza badawczego, sztuk 1, w ramach w ramach realizacji projektu w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 pod tytułem: „Utworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego do badań klinicznych i farmakokinetycznych leków” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/73 Tue, 16 Jan 2018 20:54:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/73 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01.2018 - centrum tokarskie CNC]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i uruchomienie fabrycznie nowego centrum tokarskiego CNC w związku z realizacją projektu w ramach: PROGRAM OPERACYJNY Polska Wschodnia oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej na rzecz realizacji projektu pt.: Kompaktowa maszyna do cięcia wodą - smart waterjet. Podstawowe wymagania :  Przejazd w osi X min 315 mm  Przejazd w osi Z min 650 mm  Średnica uchwytu min 250 mm  Max średnica toczenia min 530 mm  Max długość toczenia min. 650 mm  Maksymalne obroty wrzeciona minimum 3200 obr./ min  Moc silnika wrzeciona min 22 kW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081308 Tue, 16 Jan 2018 20:20:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081308 <![CDATA[Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 10-044/18 z 16/01/18 na zakup i dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych]]> Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 10-044/18 z 16/01/18 na zakup i dostawę części i materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych dotyczy Projektu pt. Pierwsza polska biodrukarka dedykowana do implantów wchłanialnych – BioCloner, realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POIR.01.01.01-00-0044/16, w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa części oraz materiałów eksploatacyjnych do badań przemysłowych związanych z mechaniką. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081586 Tue, 16 Jan 2018 20:17:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081586 <![CDATA[Dostawa platformy nośnej stanowiska badań wirników autorotacyjnych w ruchu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa platformy nośnej stanowiska badań wirników autorotacyjnych w ruchu. Zamawiający w ramach konstruowania stanowiska badawczego do badań wirników w ruchu na bazie dostarczonej platformy stworzy stanowisko dzięki któremu będzie w stanie badać zachowanie i charakterystyki autorotacyjnych wirników nośnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081579 Tue, 16 Jan 2018 19:33:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081579 <![CDATA[Zakup maszyn drogowych wraz z systemem zarządzania flotą oraz systemem sterowania 3D do równiarki.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyn drogowych wraz z systemem zarządzania flotą oraz systemem sterowania 3D do równiarki w ramach realizowanego przez firmę Impression Sp. z o.o. projektu pn.: „Wdrożenie wyników prac badawczych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług w obszarze ekologicznego drogownictwa budowlanego”. Zamówienie obejmuje dostawę: 1. Samojezdnego recyklera drogowego; 2. Doczepnego rozsypywacza środków wiążących; 3. Układarki gąsiennicowej; 4. Walców tandemowych z bębnem wibracyjnym i oscylacyjnym – 2 sztuki; 5. Walca gumowego; 6. Równiarki; 7. Systemu sterowania 3D do równiarki; 8. Systemu zarządzania flotą. Wspólny Słownik Zamówień CPV 43000000-3 Maszyny górnicze, do pracy w kamieniołomach, sprzęt budowlany 43312000-3 Maszyny do nabijania nawierzchni drogowych 43312400-7 Walce drogowe 43221000-8 Równiarki drogowe 43200000-5 Maszyny do usuwania gleby i koparki oraz podobne części 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48100000-9 Przemysłowe specyficzne pakiety oprogramowania 48150000-4 Pakiety oprogramowania do kontroli przemysłowej Rodzaj zamówienia: dostawy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081580 Tue, 16 Jan 2018 19:25:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081580 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/01/POIR/2018 dotyczące wyboru dostawcy 6 form do wibroprasy do produkcji prefabrykatów perlito-betonowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 form do wibroprasy do produkcji prefabrykatów perlito-betonowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/224 Tue, 16 Jan 2018 18:50:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/224 <![CDATA[Licencja OEM special license systemu workflow służącego do produkcji, komunikacji z klientem, komunikacji wewnętrznej w procesie realizacji zamówień reklam/ogłoszeń - szt. 1]]> zakup wartości niematerialnych i prawnych: Licencja OEM special license systemu workflow służącego do produkcji, komunikacji z klientem, komunikacji wewnętrznej w procesie realizacji zamówień reklam/ogłoszeń - szt. 1 (licencja typu special development licence) - W dalszej części zapytania “System” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081549 Tue, 16 Jan 2018 16:37:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081549 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych nr 16 01 2018 A]]> Odczynniki biologiczne i materiały laboratoryjne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081553 Tue, 16 Jan 2018 16:12:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081553 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4 doposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przemyślu na potrzeby realizacji projektu pn. „W dobrą stronę – aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach CIS Caritas Archidiecezji Przemyskiej”]]> Centrum Integracji Społecznej, ul. Ks. Piotra Skargi 6, 37-700 Przemyśl, zaprasza do złożenia oferty w ramach projektu pn. „W dobrą stronę – aktywizacja społeczno-zawodowa w ramach CIS Caritas Archidiecezji Przemyskiej”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Aktywna integracja, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Wniosek o dofinansowanie Projektu nr: RPPK.08.01.00-18-0077/16. Dostawa doposażenia do warsztatu gastronomicznego zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081547 Tue, 16 Jan 2018 16:01:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081547 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/01/1.3.1/2018/POPW/INFOROPR na dostawę infrastruktury systemu zarządzania produkcją w sferze programowej (1kpl.)]]> Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy infrastruktury systemu zarządzania produkcją w sferze programowej (1kpl.). w skład systemu powinny wejść następujące moduły: 1. Moduł Zarządzania Produkcją 2. Moduł obsługi paneli dotykowych do meldowania produkcji 3. Moduł Magazynowo – Handlowy 4. Serwer czytników kodów kreskowych 5. Moduł Finanse i Księgowość 6. Moduł CRM Zarzadzanie Kontraktami 7. Moduł Serwis 8. Moduł Raporty i Formularze 9. Serwer Raportów 10. Menadżer rozszerzeń 11. Panel Menadżera 12. Katalog produktów internetowy 13. Moduł specjalistyczny śledzenia partii produkcyjnej 14. Oprogramowanie serwerowni Szczegóły w załaczniku "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02_01_1.3.1_2018_POPW_INFOROPR" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081534 Tue, 16 Jan 2018 16:00:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081534 <![CDATA[Zakup pompy do betonu na podwoziu samochodowym]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup pompy do betonu na podwoziu samochodowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081543 Tue, 16 Jan 2018 16:00:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081543 <![CDATA[dostawa drutu nawojowego okrągłego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa drutu nawojowego okrągłego na potrzeby projektu RPOP.01.01.00-16-0015/16 „Opracowanie systemu sterowania oraz silnika elektrycznego BLDC/PMSM w ramach działalności badawczo-rozwojowej Auto Power Electronic Piotr Skrobotowicz". Parametry zamówienia: 1) Drut nawojowy okrągły Ø 0,75 mm C200 Gr 1 - ilość 230 kg, 2) Drut nawojowy okrągły Ø 1 mm C200 Gr 1 - ilość 70 kg. Termin realizacji zamówienia - maksymalnie 4 tygodnie od zaakceptowania oferty przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081535 Tue, 16 Jan 2018 15:52:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081535 <![CDATA[Dostawa nowej linii lakierniczej z instalacją oczyszczania lotnych substancji organicznych.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej linii lakierniczej z instalacją oczyszczania lotnych substancji organicznych, na potrzeby projektu firmy Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „UNIBUD” Spółka z o.o. ul. J. Wybickiego 24 83-423 Wielki Klincz. Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081327 Tue, 16 Jan 2018 15:51:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081327 <![CDATA[Dostawa nowej linii do polerowania i brylantowania.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej linii do polerowania i brylantowania na potrzeby projektu firmy Kościerskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „UNIBUD” Spółka z o.o. ul. J. Wybickiego 24 83-423 Wielki Klincz. Zakup przedmiotu zamówienia będzie realizowany w ramach Osi priorytetowej III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Działania 3.2: Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R; Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081176 Tue, 16 Jan 2018 15:50:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081176 <![CDATA[13/POIR3.2.1/PARP/2018 Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt).]]> 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest: • Laser do cięcia blach ze zautomatyzowanym systemem magazynowym - (1szt). CPV główny: 38636110-6 Lasery przemysłowe CPV pomocniczy: 42965110-2 System składowania 2. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zapytania ofertowego zostały ujęte w Załącznikach nr od 1 do 6 niniejszego Zapytania Ofertowego 3. Przedmiot zapytania ofertowego został zaplanowany do zakupu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym projektu realizowanego wg umowy nr POIR.03.02.01-18-0022/15 i ujęty w pozycji: Nowoczesne stanowisko procesów obróbki mechaniczno-plastycznej - 1 kpl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081536 Tue, 16 Jan 2018 15:40:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081536 <![CDATA[Dostawę: Suwnic zewnętrznych - 1 komplet, Suwnic wewnętrznych - 1 komplet]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego, instalacja, konfiguracja i uruchomienie nowych środków trwałych tj.: I. Suwnica zewnętrzna - 1 komplet W skład kompletu wchodzi: I.a) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt. I.b) Suwnica zewnętrzna o udźwigu 20 ton – 1 szt. II. Suwnica wewnętrzna - 1 komplet W skład kompletu wchodzi: II. a) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 15 ton – 2 szt. II. b) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 10 ton – 1 szt. II. c) Suwnica wewnętrzna o udźwigu 6 ton – 1 szt. Przedmiot zamówienia musi być nie używany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081533 Tue, 16 Jan 2018 15:31:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081533 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018 na dostawę i uruchomienie 2 szt. uniwersalnej maszyny do miksowania, rozdrabniania, homogenizowania oraz gotowania w ramach projektu nr POPW.01.03.01-20-0002/17 pt.: „Produkcja i konfekcjonowanie wieloskładnikowych produktów spożywczych wzbogaconych naturalnymi substancjami bioaktywnymi, wypracowanymi na podstawie własnych prac B+R”]]> 1. Przedmiotem zapytania są 2 szt. uniwersalnej maszyny do miksowania, rozdrabniania, homogenizowania oraz gotowania o pojemności całkowitej około 200l (roboczej około 170l) wykonana ze stali szlachetnej nierdzewnej AISI304-316 wyposażonych OPCJONALNIE w system automatycznego załadunku misy procesowej wraz z 2 szt. wózków z tego systemu wykonanych ze stali szlachetnej nierdzewnej AISI304-316 oraz z materiałów certyfikowanych do bezpośredniego kontaktu z żywnością. Misa procesowa powinna posiadać podwójny płaszcz do podgrzewania lub chłodzenia produktu. Ponadto powinna posiadać dodatkową opcję grzania za pomocą bezpośredniego wtrysku pary do produktu. Parametry pary pomiędzy 2,5-3,5 bar. Maszyna zasilana będzie napięciem 400V, 50Hz, wyposażona w ciśnieniowy zawór bezpieczeństwa oraz posiadać własny system filtrowania i przygotowania pary. Musi być zgodna z wymaganiami zasadniczymi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, potwierdzonymi poprzez deklarację zgodności WE oraz oznakowaniami CE na maszynach, zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności. 2. Szczegółowe paramenty znajdują się w załączniku nr 2. „Formularz ofertowy 2/2018" do zapytania ofertowego 2/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078689 Tue, 16 Jan 2018 15:26:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078689 <![CDATA[Oszacowanie wartości zamówienia polegającego na: „Zakupie lokalnego magazynu energii o pojemności nominalnej 40 kWh”.]]> Zamówienie polega na zakupie lokalnego magazynu energii o pojemności nominalnej 40 kWh. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081524 Tue, 16 Jan 2018 15:20:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081524 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 na dostawę i uruchomienie linii do ciągłego mrożenia produktów płynnych i półpłynnych w postaci małych form w ramach projektu nr POPW.01.03.01-20-0002/17 pt.: „Produkcja i konfekcjonowanie wieloskładnikowych produktów spożywczych wzbogaconych naturalnymi substancjami bioaktywnymi, wypracowanymi na podstawie własnych prac B+R”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie linii do ciągłego mrożenia produktów płynnych i półpłynnych w postaci małych form. Szczegółowe paramenty znajdują się w załączniku nr 2. „Formularz ofertowy 1/2018" do zapytania ofertowego 1/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077937 Tue, 16 Jan 2018 15:15:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1077937 <![CDATA[Zakup mediów i suplementów nr 16 01 2018 C]]> Media i suplementy do hodowli komórkowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081521 Tue, 16 Jan 2018 15:12:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081521