Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:28:11 +0100 <![CDATA[Łańcuch napędowy zgodny z załączonym rysunkiem- 1221466]]> Łańcuch „mokry” ze sworzniami drążonymi wg załączonego rysunku. Uszczelnione sworznie wypełnione olejem. Ilość odcinków - 3 szt po 53 ogniwa każdy, 2 szt po 42 ogniwa każdy, 2 szt po 21 ogniw każdy Parametry łańcucha muszą być potwierdzone certyfikatami lub wynikami badań wykonanymi przez uprawnione laboratoria: Twardość ogniwa łańcucha na powierzchni 50-56HRC Twardość ogniwa łańcucha w rdzeniu min 45HRC Głębokość hartowania ogniwa łańcucha min 14mm przy twardości 45HRC Twardość sworznia łańcucha na powierzchni 57-61HRC Twardość sworznia w rdzeniu 26-36HRC Głębokość hartowania sworznia min 5mm przy twardości 45HRC Twardość tulei łańcucha na powierzchni 55-60HRC Twardość tulei łańcucha w rdzeniu min 36HRC Głębokość hartowania tulei łańcucha 3,5-6mm przy twardości 50HRC https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221466 Fri, 06 Dec 2019 17:14:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221466 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/ZP/U/12/19 na dostawę elementów automatyki i podzespołów elektronicznych ultraszybkiego robota do technologii IML dla firmy TMA AUTOMATION sp. z o.o. - w podziale na części]]> Przedmiotem zamówienia jest Dostawa elementów automatyki i podzespołów elektronicznych do ultraszybkiego robota do technologii IML – w podziale na części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221756 Fri, 06 Dec 2019 17:02:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221756 <![CDATA[W związku z realizacją Projektu „Budowa Centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) PYLON Spółka Akcyjna dla konstrukcji głośników i obudów głośnikowych” (Nr Umowy: POIR.02.01.00-00-0109/16-00) w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pylon S.A. zaprasza do złożenia ofert na wykonanie zamówienia dotyczącego nabycia środka trwałego DOZOWNIK DO SYCIW ŻYWICZNYCH W TECHNOLOGII RTM]]> DOZOWNIK DO SYCIW ŻYWICZNYCH W TECHNOLOGII RTM https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221759 Fri, 06 Dec 2019 16:59:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221759 <![CDATA[Dostawa, montaż oraz uruchomienie linii do produkcji rdzeni gumy rozpuszczalnej]]> Dostawa, montaż oraz uruchomienie linii do produkcji rdzeni gumy rozpuszczalnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221746 Fri, 06 Dec 2019 16:03:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221746 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 43/2019/CBR z dnia 06.12.2019 r. na zakup środka trwałego: Myjka ultradźwiękowa (szt.1)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego: Myjka ultradźwiękowa (szt.1) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221724 Fri, 06 Dec 2019 16:02:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221724 <![CDATA[Rozbudowa już istniejącego modułu analizującego trajektorię lotu kropel o moduł umożliwiający pracę z dwoma zestawami dysz]]> Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja aktualnego modułu analizującego trajektorię lotu kropel umożliwiającego druk reaktywny w technologii 2D jak i 3D realizowany poprzez zderzanie kropli poszczególnych tuszy w locie a następne nanoszenie na powierzchnię produktu. Modyfikacja ma na celu rozbudowę stanowiska o kolejny zestaw dysz tak aby umożliwić prowadzenie wydruków z wykorzystaniem dwóch zestawów dysz naprzemiennie. Zamówienie dotyczy zarówno modyfikacji mechanicznej aktualnego stanowiska badawczego, jak i automatyki, systemu wizyjnego oraz oprogramowania umożliwiającego sterowanie opóźnień sygnałów wyzwalających https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221691 Fri, 06 Dec 2019 16:00:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221691 <![CDATA[Dostawa oscyloskopu oraz zasilacza programowalnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oscyloskopu oraz zasilacza programowalnego na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku "Zapytanie 8 - całość". Przedstawione załączniki stanowią integralną część Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221745 Fri, 06 Dec 2019 15:59:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221745 <![CDATA[PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Dostawa oscyloskopu oraz zasilacza programowalnego]]> Przedmiotem zamówienia była dostawa oscyloskopu oraz zasilacza programowalnego na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221699 Fri, 06 Dec 2019 15:58:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221699 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na dostawę i montaż prototypowego przenośnika taśmowego oraz elementów infrastruktury przenośnika przeznaczonych do procesu rozdrabniania wstępnego w zakresie załadunku wsadu rozumianych jako kosz zasypowy dla projektu pt.: „Badania właściwości i przydatności węgla brunatnego w celu wdrożenia wyników badań w ramach produkcji kwasu huminowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020”, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, nr konkursu: 2/1.1.1/2016.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i montaż przenośnika taśmowego oraz elementów infrastruktury przenośnika przeznaczonych do procesu rozdrabniania wstępnego w zakresie załadunku wsadu rozumianych jako kosz zasypowy. Dostarczenie i montaż przenośnika taśmowego oraz elementów infrastruktury przenośnika przeznaczonych do procesu rozdrabniania w zakresie załadunku wsadu rozumianych jako kosz zasypowy. Materiałem transportowanym oraz rozdrabnianym będzie miał węgla brunatnego. Elementy powinny pracować z wydajnością nie mniejszą niż 100 ton w ciągu 7 godzin. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dyrektywą ATEX („Atmospheres Explosibles”) dla strefy 22. Elementy powinny być zabezpieczone przed korozją. Taśma przenośnika powinna być kryta na całej długości. Przenośnik powinien być wyposażony w funkcję pozwalającą na podawanie założonej ilości węgla (np. waga w przenośniku taśmowym). Informacje szczegółowe dotyczące specyfikacji technicznej dot. Przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego będą mogły być udostępnione po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności zapewniającej Zamawiającemu pełne bezpieczeństwo przekazania informacji będących tajemnicą przedsiębiorstwa (załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego). Czas reakcji na zgłoszenie maksymalnie 24h. Czas usunięcia usterki maksymalnie 5 dni roboczych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221748 Fri, 06 Dec 2019 15:56:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221748 <![CDATA[Ładowarka min. 3,5m3]]> Celem zamówienia jest zakup Ładowarki. Zakup Ładowarki jest konieczny do realizacji projektu pt. "Wdrożenie innowacyjnych prefabrykatów o wysokich parametrach technicznych, eksploatacyjnych i estetycznych" Parametry techniczne Ładowarki: - rok produkcji 2020, - pojemność łyżki min. 3,5m3, - moc min. 160 kW - centralne smarowanie, - łyżka z lemieszem, - skrzynia powershift, - kabina klimatyzowana, - gwarancja 4 lata. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26809 Fri, 06 Dec 2019 15:49:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26809 <![CDATA[Dostawa, montaż oraz uruchomienie bębna drażetkarskiego]]> 1. Rodzaj zamówienia” dostawa” 2. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 4000000-6 Maszyny przemysłowe, 42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia 3. Przedmiot zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz uruchomienie bębna drażetkarskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221736 Fri, 06 Dec 2019 15:48:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221736 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 8/2019(2) Zakup wózków]]> Przedmiot zamówienia: I) Wózki paletowe – 2 szt. Opis przedmiotu zamówienia: Minimalne parametry techniczne planowanego do zakupu urządzenia: - Udźwig: min. 1500 kg; - Długość wideł: nie mniej niż 1150 mm; - Rozstaw wideł: min. 540 mm; - Rolki wideł: podwójne poliuretanowe; - Koło skrętne: poliuretanowe; - Typ wózka: elektryczny, - Boczna wymiana baterii - Szczelność dyszla IP65 - Silnik jazdy w technice prądu zmiennego - Przycisk żółwia, praca na złożonym dyszlu. II) Wózek do składowania– 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia: Minimalne parametry techniczne planowanego do zakupu urządzenia: - Maszt 3 stopniowy z pełnym wolnym skokiem; - Wysokość podnoszenia h3= nie mniej niż 6.020 mm, (+/3 cm); - Wysokość złożonego masztu h1= nie więcej niż 3.000 mm; - Ogumienie wózka przód (poliuretan), tył jezdne (poliuretan): podporowe podwójne (poliuretan); - Długość wideł: min. 1150 mm; - Szerokość wideł nie więcej niż 185 mm; - Udźwig min. 1600 kg; - Moc silnika podnoszenia min 3,0 kW; - Moc silnika jazdy min. 1,6 kW bez szczotek węglowych; - Włącznik jazdy ślimaczej (możliwość pracy z pionowo ustawionym dyszlem); - Łagodna regulacja prędkości podnoszenia i opuszczania dzięki silnikowi hydraulicznemu z regulacją prędkości obrotowej; - Wielofunkcyjna głowica dyszla, obsługująca wszystkie funkcje urządzenia; - Silnik jazdy w technice prądu zmiennego - szczelność dyszla IP65 - Hydraulika proporcjonalna - Boczna wymiana baterii - Przycisk żółwia, praca na złożonym dyszlu w wąskim korytarzu - Wskaźnik rozładowania baterii; - Licznik motogodzin; - min. 2-calowy wyświetlacz; - Akumulator trakcyjny min. 24 V 3 PzS 375 Ah – 2 szt.; - Przystosowanie do bocznej wymiany akumulatora; - Prostownik Typ E 230 G24/60 B-SLH300; Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42415110-2 - Wózki widłowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221742 Fri, 06 Dec 2019 15:48:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221742 <![CDATA[Gilotyna hydrauliczna do cięcia elementów z blach.]]> Przedmiotem zamówienia jest gilotyna hydrauliczna do cięcia elementów z blach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221725 Fri, 06 Dec 2019 15:44:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221725 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie suwnic natorowych o udźwigu 20T (1szt.) i 10T (2szt.)]]> W związku z planowaną realizacją projektu pt.: „Wdrożenie do oferty firmy Stalkone Sp. z o.o. innowacyjnych modułowych systemów pontonowych, będących wynikiem prac B+R” firma Stalkone Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę trzech suwnic tj: Suwnica 20T - 1 szt. Suwnica 10T - 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26657 Fri, 06 Dec 2019 15:44:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26657 <![CDATA[KOMORY DO PROWADZENIA BADAŃ STABILNOŚCI (5 SZT.)]]> Przedmiotem zamówienia jest : Zakup fabrycznie nowych komór stabilności w liczbie 5 szt. Komory stabilności są niezbędnym elementem procesu produkcji każdego leku, umożliwiającym regularne prowadzenie badań stabilności. Z uwagi na różne warunki, które trzeba monitorować pod kątem badań stabilności, konieczne jest zapewnienie 4 oddzielnych komór stabilności o pojemności minimum 700 l, w których te warunki zostaną odwzorowane. Z kolei 1 dodatkowa komora także o pojemności minimum 700 l pełnić będzie rolę komory awaryjnej. KOD CPV: 33152000-0 Inkubatory KOD CPV: 33100000-1 Urządzenia medyczne Wymagania techniczne - parametry minimalne : Każda z komór stabilności musi spełniać następujące minimalne wymagania: 1. minimalna pojemność 700 l, 2. Zakres pracy temperaturowej 0 – 70 stopni Celsjusza w tolerancji ± 0.5 stopnia bez zadanej wilgotności, 3. Zakres temperaturowy 10-70 stopni Celsjusza w tolerancji ± 0,5 stopnia w zadanej wilgotności od 10% do 80% rH (wilgotność względna) z dokładnością do 1,5% rH, 4. Nawilżanie musi się odbywać gorącą parą wodną, 5. Wszystkie komory muszą posiadać interfejs komunikacyjny typu eternet do istniejącego systemu monitoringu, opisanego w pkt „Dodatkowe informacje” (zalecana wizja lokalna). 6. Dwa wymiary wewnętrzne komór są istotne z punktu widzenia użytkownika. Komory nie powinny mieć mniejszych wymiarów wewnętrznych niż: Wysokość co najmniej 1240 mm i głębokość co najmniej 800 mm. Komory stabilności (każda z nich) musi posiadać następujące funkcjonalności: 1. Drzwi komory muszą być zamykane na dwa zamki na dwa różne klucze 2. Jedna z komór musi posiadać funkcję do wykonania testów foto stabilności leków zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi ICH Q1B (lub równoważne). Pozostałe wymagania dla komór stabilności : - 5 komór stabilności musi zostać dobrane do powierzchni przeznaczonej u Zamawiającego na pokój komór stabilności zgodnie z załączonym szkicem (layout-em) – wg Załącznika nr 1 do zapytania. Dodatkowe informacje: Dane na temat istniejącego w firmie Zamawiającego (posiadanego przez Zamawiającego) systemu monitoringu: • Oprogramowanie APT COM umożliwia dwukierunkową komunikację pomiędzy komputerem PC a komorami APT Line Binder wyposażonymi w złącza szeregowe RS232, RS422 lub enthernetowe. Umożliwia zbieranie i przechowywanie danych typu temperatura i wilgotność, programowanie kontrolerów i programatorów, ustawienie zakresów tolerancji, prezentację graficzną i tabelaryczną zgromadzonych danych oraz wiele innych funkcji. Możliwość podłączenia maksymalnie 30 urządzeń APT • Graficzna lub tabelaryczna rejestracja danych • Przechowywanie danych w postaci plików z GLP • Rejestracja przekroczenia ustalonych zakresów tolerancji • Graficzny edytor programów ułatwiających programowanie • Praca w trybie programowym również dla kontrolerów z jedną wartością temperatury Pozostałe informacje: • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych. • Wykonawcom zaleca się dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji zamówienia. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje dostarczenie Przedmiotu Dostawy do miejsca realizacji zamówienia (ul. Andrzejewskiej 3, 92-550 Łódź, Pokój komór stabilności II p., brak windy) oraz przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia, tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z wykonaniem i uruchomieniem Przedmiotu Dostawy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenia do stosowania na terenie Polski zgodnie z aktualnym stanem prawnym (w tym deklaracje CE). Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia pełnej dokumentacji DQ/IQ/OQ. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 24 – miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia licząc od daty zatwierdzenia końcowych testów odbiorczych u Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia serwisu gwarancyjnego z maksymalnie 48-godzinnym czasem reakcji w dni robocze. Czas reakcji serwisu w dni robocze wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. SZCZEGÓŁY ZAWIERA ZAŁACZONE ZAPYTANIE OFERTOWE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221730 Fri, 06 Dec 2019 15:43:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221730 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/1.1.1/0501/2018 na dostawę dostawa środków chemicznych w tym substancji powierzchniowo czynnych, inhibitorów, wspomagaczy wykorzystywanych do wytworzenia roztworów do odtłuszczana, trawienia i topnika.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków chemicznych w tym substancji powierzchniowo czynnych, inhibitorów, wspomagaczy wykorzystywanych do wytworzenia roztworów do odtłuszczana, trawienia i topnika: Cześć I - Środki chemiczne - inhibitor trawienia: Aldehyd cynamonowy Część II - Środki chemiczne - inhibitor trawienia: Heksametylenotetramina Część III - Środki chemiczne - inhibitor trawienia: Metylodietanoloamina Część IV - Środki chemiczne, inhibitor trawienia i emulgator: N,N-dimetylodec-9-enamid Część V- Środki chemiczne – wspomagacz (solubilizator): 2-etyloheksyloglukozyd Część VI - Środki chemiczne - substancja czynna (surfaktant): Eter glikolowy alkoholu oleilowego Część VII - Środki chemiczne - substancja czynna (surfaktant): Eter glikolowy aminy kokosowej Część VIII - Środki chemiczne - wspomagacz (solubilizator): Butylodiglikol Część IX - Środki chemiczne – substancja czynna (surfaktant): Eter fosforowy izopropanolu Część X - Środki chemiczne - substancja czynna (surfaktant): Eter fosforowy 2-etyloheksanolu Część XI - Środki chemiczne – wspomagacz (stabilizator): Dimetylopropyloamid kwasów tłuszczowych oleju kokosowego Część XII - Środki chemiczne – substancja czynna (surfaktant): Eter glikolowy kwasu stearynowego Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 sierpnia 2019 r. w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020 (MIiR/2014-2020/12(4)). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221716 Fri, 06 Dec 2019 15:37:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221716 <![CDATA[Realizacja Projektu: "Młodzi zawodowo kompetentni na rynku pracy" współfinansowany ze środków Europejskiefo Funduszu społecznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020]]> Właściwym Zamawiającym jest: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Stanisława Staszica w Sejnach, ul. Konarskiego 23, 16-500 Sejny Realizacja Zadań: Zadanie nr 1: "Modernizacja pracowni Technologii gastronomicznej do zawodu: Technik żywienia i usług gastronomicznych" - doposażenie pracowni technologii gastronomicznej; Zadanie nr 2: "Modernizacja pracowni obsługi konsumenta do zawodu: Technik żywienia i usług gastronomicznych" - doposażenie pracowni obsługi konsumenta; Zadanie nr 3: "Modernizacja pracowni kowalstwa użytkowego do zawodu: Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki" - doposażenie pracowni kowalstwa użytkowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221645 Fri, 06 Dec 2019 15:36:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221645 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 193/2019/M/KICHAI/Z4]]> System oczyszczania wody Parametry jakościowe (oceniane) 1. Urządzenie zasilane wodą wstępnie oczyszczoną (klasa II lub III), składające się z jednostki oczyszczającej wodę oraz dwóch ramion dozujących (1 pkt) 2. Parametry produkowanej ultraczystej wody nie gorsze niż: przewodnictwo 0,055 µS∙cm-1 w 25℃ (oporność 18,2 MΩ∙cm w 25℃), poziom całkowitego poziomu węgla organicznego (TOC): < 2 ppb, liczba bakterii: < 1 CFU / 100 ml, cząstki stałe: brak cząstek większych niż 0,22 m (3 pkt) 3. Możliwość instalowania dodatkowych filtrów doczyszczających w punktach poboru ultraczystej wody (1 pkt) 4. Automatycznie rozpoznawanie instalowanych wkładów i filtrów z zapisywaniem w pamięci aparatu daty instalacji oraz numerów seryjnych (3 pkt) 5. Możliwość regulacji przepływu ultraczystej wody w zakresie od 0,05 L/min do 2 L/min wraz z możliwością dozowania kropli (3 pkt) 6. Oczyszczanie wody z wykorzystaniem mieszanych złóż żywic jonowymiennych, bezrtęciowej lampa oksydacyjnej (UV 172 nm) oraz membrany mikrofiltracyjnej o porowatości 0,22 m (5 pkt) 7. Możliwość objętościowego poboru ultraczystej wody w zakresie od 20 mL do 100 L z dokładnością do 1 mL i precyzją ±2% (3 pkt) 8. Automatyczna recyrkulacja wody pomiędzy kolejnymi poborami wody, obejmująca ramiona dozujące, mająca na celu zapewnienie odpowiedniej jakości ultraczystej wody (1 pkt) 9. Kolorowy wyświetlacz (przekątna nie mniejsza niż 5”) zintegrowany z ramieniem dozującym, pozwalający kontrolować pracę systemu, w tym monitorowanie parametrów ultraczystej wody (przewodność, oporność, temperatura, TOC) (3 pkt) 10. Możliwość pracy z maksymalnie 4 ramionami dozującymi (1 pkt) 11. Możliwość zainstalowania ramienia dozującego w odległości nie mniejszej niż 20 metrów od jednostki oczyszczającej wodę (1 pkt) 12. Wbudowany analizator pomiaru całkowitego poziomu węgla organicznego (TOC), posiadający zakres pomiaru od 0,5 ppb do 999 ppb, zgodny z wytycznymi USP i Ph. Eur. (poświadczony stosownym certyfikatem) (5 pkt) 13. Funkcja oszczędności wody i energii w okresach dłuższych przestojów oraz programowania gotowości do wznowienia pracy (1 pkt) 14. Wbudowana pompa dystrybucyjna, jako wyposażenie standardowe (1 pkt) 15. Port USB do transmisji danych (1 pkt) 16. Możliwość automatycznego zapisu aktywności operatora (pobrana objętość, parametry, data, godzina, nazwa operatora) (4 pkt) 17. Możliwość odczytywania bieżących danych oraz generowania raportów pracy urządzenia za pomocą skanowania kodów QR na wyświetlaczu ramienia dozującego (1 pkt) 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221731 Fri, 06 Dec 2019 15:28:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221731 <![CDATA[Zakup nagrzewnicy indukcyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup nagrzewnicy indukcyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221675 Fri, 06 Dec 2019 15:17:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221675 <![CDATA[Sprzedaż i dostawa wyposażenia do Żłobka Bajka w Gminie Pawłów]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest sprzedaż i dostawa do siedziby Zamawiającego tj. Pawłów 89, 27-225 Pawłów wyposażenia żłobka. Szczegółowi opis przedmiotu zamówienia znajduję się w Załączniku Nr 1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub kilka część oraz na całość zamówienia. Część I ZAKUP MATERIAŁÓW PLASTYCZNYCH Część II ZAKUP MATERIAŁÓW HIGIENICZNYCH Część III ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI Całość wyposażenia powinna posiadać atesty/certyfikaty stwierdzające możliwość użytkowania przez dzieci w żłobku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221706 Fri, 06 Dec 2019 15:08:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221706 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 97/2019/M/BAAP/Z2]]> 1. Spektrofotometr LLG-uniSPEC 2, UV/VIS, z wtyczką EU + Oprogramowanie do podłączenia do PC do LLG-uniSPEC 2 (Produkt z numerem katalogowym LLG-6263610 lub równoważny) 1 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221704 Fri, 06 Dec 2019 14:39:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221704 <![CDATA[Zakup materiałów laboratoryjnych 06 12 2019 B]]> Materiały laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221700 Fri, 06 Dec 2019 14:34:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221700 <![CDATA[Zakup i dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych na potrzeby realizacji przedmiotowego projektu. Szczegółowy opis wyposażenia będącego przedmiotem niniejszego zamówienia został określony w Załączniku nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221694 Fri, 06 Dec 2019 14:28:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221694 <![CDATA[Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Bryły S. 10, Domaniewska 31 (nr rej. 28). (Postępowanie nr 19/172/PN/D).]]> Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Bryły S. 10, Domaniewska 31 (nr rej. 28). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220001 Fri, 06 Dec 2019 14:23:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220001 <![CDATA[Zakup, montaż i uruchomienie młynka ze zbiornikiem i pompą]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie młynka ze zbiornikiem i pompą. Urządzenie niezbędne do prowadzenia prac badawczych związanych z możliwością wykorzystania produktu ubocznego Urządzenie niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221653 Fri, 06 Dec 2019 14:15:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221653 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 18/WSB/Z017/2019]]> Zapytanie na licencjonowanie oraz kompleksową usługę serwisową w celu utrzymania ciągłości pracy i dostarczania nowych wersji oprogramowania HAN – „Hidden Automatic Navigator” lub równoważnego dla Biblioteki Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na okres 36 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221690 Fri, 06 Dec 2019 14:12:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221690 <![CDATA[Zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia szkolnych pracowni urządzeń techniki komputerowej oraz lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221685 Fri, 06 Dec 2019 14:02:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221685 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 741/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"]]> Komponenty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221682 Fri, 06 Dec 2019 14:00:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221682 <![CDATA[Dostawa urządzenia do pomiaru kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz wyznaczania energii powierzchniowej, wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do pomiaru kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz wyznaczania energii powierzchniowej, wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi, na potrzebę realizacji projektu realizowanego przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku "Zapytanie 7 - całość". Przedstawione załączniki stanowią integralną część Zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221664 Fri, 06 Dec 2019 13:52:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221664 <![CDATA[PROTOKÓŁ Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA - Dostawa urządzenia do pomiaru kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz wyznaczania energii powierzchniowej, wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi]]> Przedmiotem zamówienia była dostawa urządzenia do pomiaru kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego i międzyfazowego oraz wyznaczania energii powierzchniowej, wraz z akcesoriami i materiałami eksploatacyjnymi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221673 Fri, 06 Dec 2019 13:49:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221673 <![CDATA[Dostawa materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2020 roku.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów poligraficznych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w 2020 roku. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” finansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o wszczęciu postępowania - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221565 Fri, 06 Dec 2019 13:45:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221565 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pomocy dydaktycznych do kodowania]]> Dostawa artykułów służących do rozwijania umiejętności kodowania i programistycznych -12 zestawów - w ramach projektu pn. „Przedszkole równych szans” RPOP.09.01.03-16-0016/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WO 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221672 Fri, 06 Dec 2019 13:41:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221672 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 192/2019/M/KICHAI/Z2]]> 1. Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection Reagent (Produkt z numerem katalogowym 13778030 lub równoważny) 0.3 mL 1x 2. Quick Ligation™ Kit (Produkt z numerem katalogowym M2200S lub równoważny) 30 reactions 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221671 Fri, 06 Dec 2019 13:38:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221671 <![CDATA[Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i podstawowego wyposażenia, do Sal zabaw oraz edukacyjnych dla 2 żłobków w Strzegomiu i Jedlinie - Zdroju Tytuł projektu: „Nowe żłobki w Strzegomiu i w Jedlinie – Zdrój”]]> Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych i podstawowego wyposażenia, do Sal zabaw oraz edukacyjnych dla 50 dzieci w 2 Żłobkach w Strzegomiu przy ul. Jeleniogórskiej 19 i Jedlinie Zdroju przy ul. Słowackiego 5. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221670 Fri, 06 Dec 2019 13:38:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221670 <![CDATA[Zakup odczynników chemicznych 06 12 2019 D]]> Odczynniki chemiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221669 Fri, 06 Dec 2019 13:38:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221669 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 783/PU/2/1.1.1/2017 dotyczące dostarczenia komponentów do realizacji projektu pt. "Mobilna linia przetwarzania odpadów komunalnych - rezultatem badań przemysłowych i prac rozwojowych"]]> Komponenty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221666 Fri, 06 Dec 2019 13:33:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221666