Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 19:53:16 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 4/2019 - Zakup i montaż dopalacza termicznego z konstrukcją - 1 szt.]]> Opis przedmiotu zamówienia: Minimalne parametry techniczne: - Przeznaczenie: spalanie emitowanych LZMO tzw. dopalacza, - Wydajność nie mniejsza niż dla : ok 6.000 h/rok, - Strumień gazów odlotowych: max nie mniej niż. 20.000 Nm³/h, - Materiały drukowane : folie, tworzywa sztuczne, - Temperatura spalin: 50 ºC, - Rozpuszczalniki: Etanol, Octan Etylu, Metoksypropanol, - Maksymalna koncentracja wskaźnika: 25 % LEL (strumień częściowy), - Wodny wymiennik ciepła o mocy min 500 kW z bajpasem ciepła, - Kontrola LEL (stężenie rozcieńczalnika w powietrzu) w głównym kanale, - Komin 14 metrów, - Bezpłomieniowe podawanie gazu, - Trzy klapy sterujące (bajpas), średnica min 340 mm z dwoma napędami każdy, - Sterowanie automatycznie sprzężone z maszynami, - Czystość po spaleniu razem: C : < 20 mg/Nm³ CO : < 100 mg/Nm³ NOX : < 100 mg/Nm³ - natężenie hałasu: nie więcej niż 90 dB przy kominie, - skuteczność oczyszczania min 96%, - Zgodność z CE oraz obowiązującymi Normami Prawnymi, - Podłączenie pod źródła emisji: 1 drukarka Novoflex 1300 mm, 1 drukarka Miraflex 1300 mm, 1 drukarka Bonardi 1 800 mm, - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Na projektowanym emitorze E-0 z instalacji dopalacza wymagane jest zainstalowanie króćców pomiarowych zgodnie z Polską Normą znak: PN-Z-04030-7, - Wymagane jest przeprowadzenie trzech pełnych serwisów w okresie 3 lat tj. po 12, 24 i 36 miesiącach użytkowania, - Wymagane jest przeprowadzenie szkolenia z prawidłowej obsługi instalacji. Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 42514000-2 – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202046 Wed, 21 Aug 2019 19:34:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202046 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/ECOLED/2019 Z DNIA 21.08.2019 na zakup i dostawę m.in. artykułów elektrotechnicznych w związku z realizacją projektu pt. „System ładowania samochodów elektrycznych z oprogramowaniem wizualizacyjnym i systemem płatności elektronicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach POIR na lata 2014-2020, poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”,]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego elementów stacji ładowania: 1. Gateway Ethentet, CAN, GSM z protokołem OCPP 1.6; TYP: 40cm x 40 cm ; SZTUK:1 2. Kabel do zasilania samochodu z wtyczką 230V 32A 50Hz; TYP: TYPE 2 ;SZTUK:1 3. Zasilacz DC 12V; TYP: APV-16-12; SZTYK: 1 4. Moduł zasilacza AC/DC; TYP: AC/DC; SZTUK: 3 5. Zasilacz LED GLP 36W 12V 3A hermetyczny IP67; TYP: GLP 36W; SZTUK: 1 6. Taśma LED 4000K IP65 WODOODPORNA - 5m, CRI>85; TYP: SMD3528; SZTUK: 1 7. Kabel YLY 5x10 ; TYP: YLY 5x10; SZTUK: 100m 8. LT podstawa bezpiecz. NH00 3P 160A 690VAC płyta motaż. zaciski klatkowe 95mm²; TYP: NH00 3P ; SZTUK: 1 9. Wkładka bezpiecznikowa NH00 63A gG 500V ; TYP: NH0063A gG; SZTUK: 3 Zamówienie jest związane z realizacją projektu pt. „System ładowania samochodów elektrycznych z oprogramowaniem wizualizacyjnym i systemem płatności elektronicznych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202069 Wed, 21 Aug 2019 19:33:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202069 <![CDATA[Dostawa Zestawu igieł i nici chirurgicznych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Zestawu igieł i nici chirurgicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22546 Wed, 21 Aug 2019 19:02:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22546 <![CDATA[Dostawa kabinowych jachtów motorowodnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kabinowych jachtów motorowodnych 2. Zamówienie jest podzielne na 3 części: Część 1 - dostawę jachtu nr 1 Na przedmiot zamówienia składa się jacht motorowy, 2-kabinowy, półślizgowy – 1 szt. Część 2 - dostawę jachtu nr 2 Na przedmiot zamówienia składa się jacht motorowy, 3-kabinowy, półślizgowy – 1 szt. Część 3 - dostawę jachtu nr 3 Na przedmiot zamówienia składa się jacht motorowy, 3-kabinowy, półślizgowy, flybridge z dodatkowym stanowiskiem sterowania – 1 szt. 3. Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na każdą z części lub wybraną ilość części wszystkie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201345 Wed, 21 Aug 2019 18:42:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201345 <![CDATA[Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na realizację zadnia pn.: " Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmę Mir-Wit w miejscowości Olsztyn przy Al. Obrońców Tobruku 11".]]> W imieniu Zamawiającego, zapraszam Państwa do złożenia oferty na realizację zadania polegającego na: Zadanie 1 - zakupie i montażu elektrowni fotowoltaicznej tj. montażu łącznie 72 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 20,88kW oraz, Zadanie 2 - zakupie i montażu powietrznej pompy ciepła o mocy grzewczej 32,50 kW, w budynku położonym w miejscowości Olsztyn przy Al. Obrońców Tobruku 11 na działkach nr 97 41/8,41/10,41/12,41/14 obręb 110. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202064 Wed, 21 Aug 2019 18:04:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202064 <![CDATA[Dostawa prasy krawędziowej CNC z osprzetęm.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, rozruch prasy krawędziowej z narzędziami i wózkiem na narzedzia wraz ze szkoleniem wstępnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202063 Wed, 21 Aug 2019 17:59:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202063 <![CDATA[Dostawa maszyn/urządzeń na potrzeby projektu pn.: „Wzrost innowacyjności firmy Krozmet s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej”]]> 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: dostawa maszyn/urządzeń na potrzeby projektu pn.: „Wzrost innowacyjności firmy Krozmet s.c. poprzez wdrożenie rekomendacji zawartych w Strategii Wzorniczej”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę maszyn/urządzeń w ramach następujących CZĘŚCI zamówienia: CZĘŚĆ 1: - Piła do cięcia (2szt.) - Urządzenie do cięcia wodą - Prasa krawędziowa - Walcarka do blach - Frezarka CNC - Frezarka uniwersalna - Centrum tokarskie CNC - Tokarka uniwersalna - Szlifierka do wałków i otworów - Dłutownica mechaniczna W cenie maszyn/urządzeń należy uwzględnić koszty związane z ich: dostawą, rozładunkiem, instalacją/montażem, rozruchem i podstawowym instruktażem związanym z ich użytkowaniem. CZĘŚĆ 2: - Półautomaty spawalnicze 320 -2szt. - Półautomaty spawalnicze 400 -2szt. - Stół spawalniczy z oprzyrządowaniem (4szt.) - Suwnica na hali - Żuraw do podawania blach z wyposażeniem W cenie maszyn/urządzeń należy uwzględnić koszty związane z ich: dostawą, rozładunkiem, instalacją/montażem, rozruchem i podstawowym instruktażem związanym z ich użytkowaniem. CZĘŚĆ 3: - Komora śrutownicza z wyposażeniem - Malarnia ciekła W cenie maszyn/urządzeń należy uwzględnić koszty związane z ich: dostawą, rozładunkiem, instalacją/montażem, rozruchem i podstawowym instruktażem związanym z ich użytkowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22545 Wed, 21 Aug 2019 17:58:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22545 <![CDATA[MOPS.2611.22.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia kuchni Klubu Seniora w celu realizacji projektu „Nałęczowska Akademia Seniora” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.2 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202059 Wed, 21 Aug 2019 17:09:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202059 <![CDATA[Dostawa programu do obliczeń i symulacji elektrycznych silników bezszczotkowych, w postaci rozszerzenia posiadanych licencji oprogramowania ANSYS.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup programu do obliczeń i symulacji elektrycznych silników bezszczotkowych (zwanego dalej oprogramowaniem), w postaci rozszerzenia posiadanych przez Zamawiającego licencji ANSYS. Zamawiający posiada następujące licencje: - ANSYS Mechanical CFD (licencja bazowa), - ANSYS HPC Pack, - ANSYS CFD PrePost. Oprogramowanie powinno być w pełni funkcjonalne, wolne od wad fizycznych i prawnych. Dostarczane oprogramowanie musi pochodzić bezpośrednio od producenta lub z oficjalnych kanałów dystrybucyjnych producenta obejmujących rynek Polski/Unii Europejskiej. Dostarczane oprogramowanie nie może być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202057 Wed, 21 Aug 2019 16:41:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202057 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9.4/2019 NA: Giętarka beztrzpieniowa rolkowa do rur]]> Przedmiotem zamówienia jest: Fabrycznie nowa Giętarka beztrzpieniowa rolkowa do rur o następujących parametrach technicznych: Lp. Wymagane parametry techniczne 1 Falownik do płynnej regulacji prędkości rolki 2 Napęd rolki bezpośrednio z reduktora hydraulicznego 3 Pamięć sterownika 10 programów, 4 Sterownik NC z panelem dotykowym, obsługa w języku polskim 5 Narzędzia i rolki do gięcia rur o średnicy 76 mm, 60 mm, 48 mm, 42 mm, 27 mm 6 Robocze elementy urządzenia i narzędzia utwardzane termicznie 7 Promień gięcia do 450 mm Kąt (max) 180 º 8 Kąt do 180 º 9 Moc silnika min. 4 kW 10 oprogramowanie bezterminowe i kopia zapasowa na płycie 11 transport na miejsce instalacji 12 instalacja wraz z rozruchem 13 szkolenie pracowników Zamawiającego po stronie Wykonawcy 14 Certyfikat CE 15 gwarancja 24 miesięcy minimum 16 czas reakcji serwisu max 48h Warunki płatności: • Przelew: 90% zaliczka, 10% po rozruchu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202056 Wed, 21 Aug 2019 16:20:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202056 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8.3/2019 NA: Sprężarka powietrza z instalacją]]> Przedmiotem zamówienia jest: Fabrycznie nowa sprężarka z instalacją o następujących parametrach technicznych: Lp. Wymagane parametry techniczne 1 sprężarka śrubowa powietrza z bezpośrednim wtryskiem oleju do komory sprężania 1 zasilanie 400V, moc 11 kW minimum 2 wydajność 2m³/min minimum, przy nadciśnieniu 7,5 bar 3 poziom hałasu mniejszy niż 73dB 4 praca ciągła 5 transport na miejsce instalacji 6 instalacja wraz z rozruchem 7 szkolenie pracowników Zamawiającego 8 Certyfikat CE 9 gwarancja 24 miesiące minimum 10 czas reakcji serwisu max 48h Uzdatnianie sprężonego powietrza: 11 Klasa czystości sprężonego powietrza: 2.4.2 (wg ISO 8573.1) dla całej instalacji odbiorczej 12 Klasa czystości w trzech punktach odbiorczych 2.4.1 13 Preferowany system separacji kondensatu wodno-olejowego Instalacja sprężonego powietrza 14 Przewidywana długość poziomej instalacji w obrębie działu produkcji to 120 mb. Instalacja ma zapewnić ilość powietrza wymaganą dla urządzeń wykonawczych działu produkcji. Wykonanie instalacji powinno odbyć się ze szczególnym uwzględnieniem: - możliwości konserwacji urządzeń (sprężarki, uzdatnianie i filtracja) bez konieczności przerywania ruchu zakładu, - automatycznego uruchomienia rezerwowego zasilania pneumatycznego, 15 Wykonanie w obrębie działu produkcji instalacji w systemie, który zapewnia: - szybki montaż / demontaż (zwany dalej pracami adaptacyjnymi) jej elementów przez przeszkolonego pracownika Zamawiającego, - wykonanie prac adaptacyjnych instalacji z ograniczeniem specjalistycznych narzędzi, technologii i substancji (np. spawania, zgrzewania, klejenia, zaciskania), - możliwość mocowania poziomej części instalacji do tras kablowych i elementów konstrukcji hali – bez konieczności stosowania dodatkowych uchwytów, zawiesi i podpór, - możliwość przyłączenia w jednym punkcie odbiorczym przynajmniej trzech odbiorników jednocześnie, w tym przynajmniej dwóch z użyciem szybkozłączy. 16 Instalacja łącząca sprężarki ze zbiornikiem musi zapewniać przepustowość zgodną z wydajnością sprężarek i ograniczającą spadki ciśnienia. Jednocześnie instalacja ta musi posiadać elementy umożliwiające konserwacje jej elementów bez ograniczenia ruchu zakładu. Warunki płatności: • Przelew: 90% zaliczka, 10% po rozruchu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202048 Wed, 21 Aug 2019 16:05:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202048 <![CDATA[Dostarczenie pięciu płytek obwodu drukowanego ALS -PCB]]> Przedmiotem wyceny jest koszt zakupu pięciu płytek ALS – PCB. Parametry zostały opisane w załączniku numer 4. Program do otworzenia plików jest ogólno-dostępny pod adresem : http://www.kicad-pcb.org/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202047 Wed, 21 Aug 2019 15:59:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202047 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 91/2019/M/KICHAI/Z1]]> 1 Lithium aluminium hydride, 1M solution in THF CAS 16853-85-3 (Produkt z numerem katalogowym 199491000 lub równoważny) 100mL 3x 2 Triphenylmethanol CAS 76-84-6 (Produkt z numerem katalogowym 158912500 lub równoważny) 250g 1x 3 Kwas siarkowy stężony min. 95% CAS 7664-93-9 (Produkt z numerem katalogowym 20700.290P lub równoważny) 1L 6x 4 7-Methoxyindole CAS 3189-22-8 (Produkt z numerem katalogowym 12717 lub równoważny) 25g 1x 5 Mocznik cz.d.a. CAS 57-13-6 (Produkt z numerem katalogowym 116615309 lub równoważny) 1kg 1x 6 Pyridine, reagent grade, ≥99% CAS 110-86-1 (Produkt z numerem katalogowym P57506-1L-M lub równoważny) 6 x 1L 1x https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202038 Wed, 21 Aug 2019 15:33:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202038 <![CDATA[Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego - pipety i akcesoria na potrzeby realizacji projektu BC/11/19]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup automatycznych i elektronicznych pipet laboratoryjnych wraz z akcesoriami niezbędnych do realizacji projektu, przedstawionych w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów technicznych zawarty został w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202036 Wed, 21 Aug 2019 15:32:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202036 <![CDATA[Strona główna Ogłoszenia Dostawa modeli, próbek towarów i urządzeń do pracowni logistyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych”. Dostawa modeli, próbek towarów i urządzeń do pracowni logistyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie dostawy modeli, próbek towarów i urządzeń do pracowni logistyki w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w ramach projektu „Wachlarz kompetencji zawodowych”. Przedmiot dostawy podzielony został na 5 części: Część 1 – Wzory opakowań i próbki towarów sypkich, stałych i płynnych Część 2 – Sprzęt do składowania ładunków Część 3 – Urządzenia do znakowania ładunków Część 4 – Modele środków transportu wewnętrznego i zewnętrznego Część 5 – Urządzenia do załadunku i przeładunku Opis wyposażenia dla każdej części objętego zamówieniem zawiera Opis przedmiotu zamówienia – stanowiący załączniki 2a-2e do zapytania. Zamówione wyposażenie należy dostarczyć do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul. Łukasińskiego 8, 22-400 Zamość. Dostawa oraz montaż wyposażenia będącego przedmiotem umowy odbędzie się w wyznaczonych pomieszczeniach w/w szkoły, w czasie ustalonym. Wykonawca dostarczy wyposażenie fabrycznie nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wymagany minimalny okres gwarancji na dostarczone produkty to minimum 24 miesiące, liczony od daty odbioru przez Zamawiającego zamówienia bez uwag. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202027 Wed, 21 Aug 2019 15:17:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202027 <![CDATA[Zakup pipet laboratoryjnych wraz z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu CKD/5/19]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup automatycznych i elektronicznych pipet laboratoryjnych wraz z akcesoriami niezbędnych do realizacji projektu, przedstawionych w Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów technicznych zawarty został w Specyfikacji technicznej, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202025 Wed, 21 Aug 2019 15:11:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202025 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2019 - MODUŁ CZYSZCZĄCY]]> Przedmiotem zamówienia jest element linii technologicznej do produkcji nalewek tj. moduł czyszczący. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202020 Wed, 21 Aug 2019 15:02:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202020 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/INNOLOT/2019 DOSTAWA ELEMENTÓW NOŚNYCH KONSTRUKCJI DO BEZZAŁOGOWEGO STATKU POWIETRZNEGO PIONOWEGO STARTU I LĄDOWANIA W TECHNOLOGII PREPREGOWEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów nośnych konstrukcji do Bezzałogowego Statku Powietrznego Pionowego Startu i Lądowania w Technologii Prepregowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202019 Wed, 21 Aug 2019 15:01:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202019 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu licencji pakietu oprogramowania do tworzenia symulacji komputerowych w ramach projektu pn. „Rozwój centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”]]> Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-00-0162/17-01 pn. „Rozwój centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202015 Wed, 21 Aug 2019 14:53:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202015 <![CDATA[Dostawa wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Rzeszowie.”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń przedszkolnych do ośrodka wychowania przedszkolnego w Rzeszowie w ramach projektu pn. „Teraz Przedszkolaki!” realizowanego przez Gmina Miasto Rzeszów/Zespół Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202017 Wed, 21 Aug 2019 14:51:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202017 <![CDATA[Nabycie elementów niezbędnych do budowy i na stałe zainstalowanych w demonstratorze technologii w postaci dedykowanego systemu transportującego pręty oraz kręgi żebrowane w Wydziale Walcowni Drobnej Celsa Huta Ostrowiec w postaci noży profilowych.]]> Nabycie elementów niezbędnych do budowy i na stałe zainstalowanych w demonstratorze technologii w postaci dedykowanego systemu transportującego pręty oraz kręgi żebrowane w Wydziale Walcowni Drobnej Celsa Huta Ostrowiec https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201993 Wed, 21 Aug 2019 14:22:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201993 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR NA ZAKUP PIONOWEGO CENTRUM OBRÓBCZEGO KLASY CNC]]> Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup nowego pionowego centrum obróbczego klasy CNC. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201982 Wed, 21 Aug 2019 14:19:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201982 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 68/2019/O/TrackB/Z3/Biol]]> 1. Staurosporine (CAS Number 62996-74-1 ) Preferowany lub równoważny numer katalogowy: ab120056 100ug 1 2. TaqMan™ Fast Advanced Master Mix (Produkt o numerze katalogowym 4444964 lub równoważny) 5x5ml 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201988 Wed, 21 Aug 2019 14:19:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201988 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ORISTO/RPWM.01.02.01/2019/1 na dostawę specjalistycznej okleiniarki dwustronnej w ramach projektu pod nazwą „Rozwój działu badawczego w firmie Oristo” ubiegającego się o dofinansowanie w ramach poddziałania 1.2.1 „Działalność B+R przedsiębiorstw” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa na rzecz Zamawiającego specjalistycznej okleiniarki dwustronnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22535 Wed, 21 Aug 2019 14:08:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22535 <![CDATA[Zakup materiałów laboratoryjnych 21 08 2019 E]]> Materiały laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201974 Wed, 21 Aug 2019 13:59:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201974 <![CDATA[Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza podmioty zainteresowane wykonaniem zadania: zakup i dostawa sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego]]> W związku z realizacją projektu „Pomoc i Wsparcie u Twego Boku” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Akademia Zdrowia Sp. z o.o. Sp.k. zaprasza podmioty zainteresowane wykonaniem zadania: zakup i dostawa sprzętu medycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201973 Wed, 21 Aug 2019 13:58:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201973 <![CDATA[Wybór dostawcy elementów zabawowych i bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w żłobku AUTOBUSIK dla min. 200 dzieci w Lublińcu w ramach projektu "Żłobek AUTOBUSIK - nowe miejsce opieki dla dzieci do lat 3 w Lublińcu" Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą i montażem elementów zabawowych oraz bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw do żłobka AUTOBUSIK mieszczącego się w Lublińcu przy ul. Niegolewskich 5. Celem zamówienia jest dostosowanie budynku biurowego do potrzeb żłobka dla min 200 dzieci, w tym dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201084 Wed, 21 Aug 2019 13:53:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201084 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2019/1.1.1/CPK na dostawę automatu do montażu krążków nośno przewodzących z tworzywa z domieszką materiału przewodzącego oraz elementu dociskowego w specjalnych śrubach z dn. 21.08.2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia świadczenie dostawy jednego automatu do montażu krążków nośno przewodzących z tworzywa z domieszką materiału przewodzącego oraz elementu dociskowego w specjalnych śrubach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201950 Wed, 21 Aug 2019 13:42:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201950 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1.5/ZNAKI PL/RPO/2019 na zakup laminatora wraz z transporterem rolkowym do klejenia znaków drogowych i tarcz]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup laminatora wraz z transporterem rolkowym do klejenia znaków drogowych i tarcz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201938 Wed, 21 Aug 2019 13:39:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201938 <![CDATA[Zakup i dostawa miseczek aluminiowych]]> Przedmiotem zamówienia są miseczki aluminiowe do stabilizacji prasowanej próbki z dwóch stron. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201886 Wed, 21 Aug 2019 13:38:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201886 <![CDATA[„Zakup materiałów konferencyjnych w ramach RPO WSL 2014-2020, wykonanie nadruku oraz dostarczenie artykułów do siedziby Zamawiającego”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zakup materiałów konferencyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wykonanie nadruku oraz dostarczenie artykułów do siedziby Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201963 Wed, 21 Aug 2019 13:33:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201963 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE (RfQ) nr 67/2019/O/TrackB/Z1/Chemmed]]> 1. Chlorek wapnia bezwodny Preferowany lub równoważny numer katalogowy: chem*118748703*1kg 1 kg 6 2. Lejki filtracyjne ze spiekiem G4, stożkowe, poj. 25 mL, szkło DURAN lub Boro3.3 Preferowany lub równoważny numer katalogowy: 511-3304 1 szt 10 3. Lejki filtracyjne ze spiekiem G4, stożkowe, poj. 170 mL, szkło DURAN lub Boro3.3 Preferowany lub równoważny numer katalogowy: 511-0382 1 szt 10 4. Lejek filtracyjny typu Allinha, szkło DURAN, spiek G4, poj. 20 mL Preferowany lub równoważny numer katalogowy: 25 853 24 03 10szt. 1 5. Lejek filtracyjny, szkło DURAN, spiek G4, poj. 50 mL Preferowany lub równoważny numer katalogowy: 25 852 04 01 1 szt 10 6. Lejek filtracyjny, szkło DURAN, spiek G4, poj. 75 mL Preferowany lub równoważny numer katalogowy: 25 852 14 06 1 szt 10 7. Lejek filtracyjny, szkło DURAN, spiek G4, poj. 125 mL Preferowany lub równoważny numer katalogowy: 25 852 24 02 1 szt 10 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201960 Wed, 21 Aug 2019 13:30:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201960 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2019 - Stanowisko do testowania rolet (1 szt.)]]> Stanowisko do testowania rolet – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201956 Wed, 21 Aug 2019 13:26:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201956 <![CDATA[Urządzenia do montażu szyb/okien na stanowisko badawcze]]> Urządzenie do montażu szyb/okien na stanowisko badawcze składa się z wózka i chwytaka próżniowego do szkła Wózek: - kompaktowy, trójkołowy wózek widłowy z przeciwciężarem - napędzany elektryczny - zasilanie akumulatorem 24 V - minimalny udźwig: 1000 kg - minimalna wysokość podnoszenia: 2800 mm - ogumienie elastyczne - mechaniczny hamulec postojowy - zintegrowany przesuw boczny: co najmniej 900 mm Chwytak próżniowy do szkła: - chwytak próżniowy montowany na widły wózka widłowego - po zamontowaniu na wózku widłowym umożliwia transport i montaż szyb lub okien na stanowisko badawcze - zdalne, bezprzewodowe sterowanie zmianą pozycji ssawek w kierunku pionowym z pilota - zdalne, bezprzewodowe sterowanie pracą pompy próżniowej z pilota - podwójny dwuobwodowy system próżniowy - nośność do 400 kg - autonomiczne akumulatorowe zasilanie pompy próżniowej Zamawiający dopuszcza składania ofert na poszczególne części składowe z zapytania. W związku z możliwością składania ofert częściowych należy podać ceny każdego urządzenia osobno. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201954 Wed, 21 Aug 2019 13:16:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201954 <![CDATA[Wynajem ramienia pomiarowego wyposażonego w laserową głowicę skanującą]]> Wynajem współrzędnościowego ramienia pomiarowego wyposażonego w laserową głowicę skanującą. Parametry ramienia pomiarowego: - zakres pomiarowy (średnica w metrach): minimum 2.8 m, maksimum 3.2 m - ramię w wersji 7 osiowej - błąd powtarzalności punktu wg testu S.P.A.T: minimum 0.025 mm, maksimum 0.038 mm (niepewność w całym zakresie ramienia, wartości podane dla 2 sigma wg. normy ASME B89.4.22-2004, ISO 10360-2 lub VDI/VDE2617) - dokładność objętościowa +- 0.04 mm, maksimum +- 0.055 mm - bateria zapewniająca pracę urządzenia przez minimum 8 godzin - komunikacja poprzez USB oraz bezprzewodowa (bluetooth lub wi-fi) Parametry głowicy skanującej: - skaner kompatybilny z ramieniem pomiarowym - szerokość wiązki minimum 90 mm, maksimum 150 mm - początkowy zakres pomiarowy minimum 80mm, maksimum 110 mm - częstotliwość skanowania minimum 50 Hz, maksimum 250Hz Elementy dodatkowe zestawu - stabilny statyw do montażu ramienia - podstawa magnetyczna do montażu ramienia - laptop o wydajności umożliwiającej obsługę ramienia - oprogramowanie obsługujące ramię pomiarowe oraz głowicę laserową Przedmiot zamówienia obejmuje: - dostawę do miejsca realizacji zamówienia - montaż, uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia z obsługi Zaoferowane urządzenie musi być nowe. Okres wynajmu: 24 miesiące od montażu i przeszkolenia z obsługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201937 Wed, 21 Aug 2019 12:57:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201937 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 z dnia 21/08/2019r.]]> KOD CPV: 42996400-8 Mieszadła Przedmiotem zamówienia jest: Mieszalnik laboratoryjny 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201936 Wed, 21 Aug 2019 12:57:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201936 <![CDATA[Dostawa Narzędzi do wykonania form wtryskowych - Zapytanie ofertowe nr 106/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Narzędzi do wykonania form wtryskowych dla projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii odlewania cienkościennych wyrobów z materiałów na osnowie Fe dedykowanych dla przemysłu zbrojeniowego i motoryzacyjnego charakteryzujących się dużą dokładnością wymiarową i podwyższoną wytrzymałością” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201407 Wed, 21 Aug 2019 12:56:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201407 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację dostawy wyposażenia i urządzeń laboratoryjnych z osprzętem do Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy wyposażenia i urządzeń laboratoryjnych z osprzętem do Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Przedmiot zamówienia został podzielony na części: Część 1. Dygestorium Część 2. Urządzenia laboratoryjne z osprzętem Część 3. Preparaty mikroskopowe, gotowe - dydaktyczne Część 4. Zestaw BHP Część 5. Mikroskopy Część 6. Fartuchy laboratoryjne Część 7. Wyposażenie laboratoryjne Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pod nazwą „Utworzenie i wyposażenie Akademickiego Centrum Kształcenia Praktycznego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, objęte Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, nr umowy o dofinansowanie RPPK.06.04.02-18-0002/17-00 z dnia 28.02.2018 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201881 Wed, 21 Aug 2019 12:43:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201881