Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 02:03:56 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 16/12/2018 na wybór dostawcy wyposażenia systemu informatycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu informatycznego wraz z wyposażeniem, instalacja systemu w hali produkcyjnej do wytwarzania materiałów bazowych dla kompozytów wielowarstwowych na bazie porosa, dla produkcji wytłumień i wyciszeń, transport systemu i sprzętu do miejsca montażu, montaż i uruchomienie systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155774 Sat, 15 Dec 2018 00:39:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155774 <![CDATA[Dostawa i uruchomienie komputera klimatycznego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”]]> Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i uruchomienie komputera klimatycznego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedstawione są w Załączniku Technicznym nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155728 Fri, 14 Dec 2018 16:49:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155728 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy wyposażenia pracowni szkolnych w sprzęt TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu nr WND-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-005 pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni szkolnych sprzętu TIK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w ramach Projektu pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!”, według specyfikacji określonej dalej w punkcie VI Załącznika Zapytanie ofertowe nr 01/S/11.1.4/2018 2. Celem zapytania jest wybór Wykonawcy z którym zostanie podpisana umowa na wykonanie usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania, szczegółowo opisanych poniżej w punkcie VI Załącznika Zapytanie ofertowe nr 01/S/11.1.4/2018 3. Po otrzymaniu i rozpatrzeniu ofert, Zamawiający wyłoni maksymalnie 1 Wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa na świadczenie usług stanowiących przedmiot zapytania (po ewentualnych negocjacjach). 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 30236000-2 różny sprzęt komputerowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13529 Fri, 14 Dec 2018 15:29:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13529 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych dla potrzeb ZSCKR w Sichowie Dużym w ramach projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce” - Zapytanie 14/8.5.1/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w ramach projektu „ZSCKR w Sichowie Dużym dostosowuje kształcenie do aktualnych trendów w gospodarce”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155671 Fri, 14 Dec 2018 14:31:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155671 <![CDATA[Zakup komputerów i tabletów jako wyposażenia budynku szkoły zgodnie ze szczegółową specyfikacją]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup komputerów i tabletów jako wyposażenia budynku szkoły zgodnie ze szczegółową specyfikacją. LP. Nazwa Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Minimalnych Parametrów Technicznych Przedmiotu Zamówienia Szt. 1 Komputer osobisty 1. Typ komputera: Laptop 2. Matryca: 15,6” matowa, TFT 3. Rozdzielczość: 1366/768 HD 4. Procesor: piątej lub wyższej generacji 5. Dysk twardy: min. 1000 GB 6. System operacyjny: TAK 7. Pamięć RAM: minimum 8 GB DDR3 8. Gwarancja: minimum 2 lata 9. Karta graficzna: Osiągająca wynik w teście PassMark - G3D Mark wynik min. 640 pkt na podstawie wyników testów ze strony: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php, 10. Złącze HDMI 11. Napęd DVD, 12. Liczba portów USB: co najmniej 2 26 2 Tablet 1. Rozdzielczość: 10,1” 2. Pamięć: 32 GB 3. Matryca: Full HD, TFT 4. Procesor: minimum 8 rdzeni 5. WiFi 6. Miracast 7. Bluetooth 8. GPS 20 Jakiekolwiek sformułowania użyte do opisu Przedmiotu Zamówienia mogące wskazywać na konkretnego producenta/dostawcę użyte zostały tylko i wyłączne w celu określenia minimalnych wymagań technicznych jakich wobec Przedmiotu Zamówienia oczekuje Zamawiający. Ilekroć w treści Zapytania Ofertowego Zamawiający wskazuje na znaki towarowe, patenty lub pochodzenie produktów tylekroć, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem parametrów technicznych i funkcjonalności od wymienionego przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. W celu potwierdzenia, że oferowany równoważny przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą parafowanej lub podpisanej przez Wykonawcę specyfikacji technicznej dla oferowanych produktów równoważnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155675 Fri, 14 Dec 2018 14:23:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155675 <![CDATA[DOSTAWA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA I KONFIGURACJA SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO: 1. Drukarka: 2 szt. 2. Urządzenie Access Point: 2 szt. 3. Komputer : 5 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13522 Fri, 14 Dec 2018 14:14:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13522 <![CDATA[DOSTAWA I KONFIGURACJA SERWERA]]> Przedmiotem zamówienia jest DOSTAWA I KONFIGURACJA SERWERA Serwer: o parametrach nie mniejszych niż: Procesor Xeon E5 v4, 8xLFF RAID 0,1,5 DVD-RW, 4x1Gb LAN, 2xRPS, 64 GB DDR4-2400 R ECC, Modular PSU 450W, 4 x HHD SAS 12G 1.2TB 10K 512n HOT PL 3.5' EP, 4x: 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13519 Fri, 14 Dec 2018 13:54:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13519 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/3.7 RPO WL/2018 z dnia 14/12/2018 r. - „Zestaw komputerowy dedykowany do pracy z okulistycznymi tomografami optycznymi OCT.”]]> KOD CPV: Komputery wysokowydajne - 30211000-1 33115000-9 - Urządzenia do tomografii Przedmiotem zapytania o cenę jest: „Zestaw komputerowy dedykowany do pracy z okulistycznymi tomografami optycznymi OCT.” Podstawowe minimalne parametry techniczne: 1. procesor: Intel CPU i7‐7700 2. pamięć RAM: 32Gb DDR3 3. karta graficzna GPGPU M2000 ze specjalizowanym oprogramowaniem do kalkulacji obrazów OCT 4. Rdzenie CUDA: 768 5. Pamięć GPU: 4GB GDDR5 6. Pamięć Interface: 128-bit 7. Pamięć Bandwidth: 106GB/s 8. System Interface: PCI Express 3.0 x16 9. Maksymalny pobór mocy: 75 W 10. Energy Star Enabling 11. System chłodzenia: Ultra-quiet active fansink 12. Form Factor: 4.376” H x 6.6” L, Single Slot 13. Display Connectors: DP 1.2 (4) 14. DisplayPort 1.2 15. DisplayPort with Audio 16. DVI-D Dual Link Connector: via optional 3rd party adapter 17. DVI-D Single-Link Connector: via included adapter 18. Number of Displays Supported: 4 19. Maksymalna rozdzielczość DP 1.2 Resolution: 4096 x 2160 / 60Hz 20. Maksymalna rozdzielczość DVI-D DL: 2560 x 1600 / 60Hz 21. Maksymalna rozdzielczość DVI-D S: 1920 x 1200 / 60Hz 22. Wsparcie dla HDCP 23. Graphics APIs: Shader Model 5.0, OpenGL 4.5, DirectX 12 24. Compute APIs: CUDA, DirectCompute, OpenCL 25. NVIEW Dopuszcza się ponadto zaproponowanie parametrów lepszych lub równoważnych. Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami. Zamawiający dopuszcza możliwość rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych powyżej, pod warunkiem, że będą one posiadały, co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i nie obniżą określonych w Opisie Przedmiotu Zamówienia standardów. Wszelkie odstępstwa / rozwiązania równoważne od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez Wykonawcę uzasadnione pod kątem identycznej lub lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13516 Fri, 14 Dec 2018 13:41:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13516 <![CDATA[Dostawa robotów i tabletów do nauki programowania]]> Dostawa i pierwsze uruchomienie robotów i tabletów do nauki programowania w ramach projektu „Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice” RPOP.09.01.01-16-0003/18 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155484 Thu, 13 Dec 2018 17:23:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155484 <![CDATA[zakup sprzętu komputerowo-mobilnego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup pierwszej tury sprzętu, tj. komputery, telefony, który to jest niezbędnym elementem do tego abyśmy wdrożyli innowacyjny portal (wraz z aplikacją), służący m.in. do wyszukiwania i umawiania wizyt dla pupili. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13464 Thu, 13 Dec 2018 16:08:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13464 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WRPO/2018]]> Przedmiot zamówienia: 1) Zestaw komputerowy z monitorem (3 szt.), składający się z: a) Laptop b) Stacja dokująca kompatybilna z laptopem c) Monitor 2) Drukarka 3D (1 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155180 Thu, 13 Dec 2018 15:48:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155180 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/WRPO/2018]]> Przedmiot zamówienia: 1) Oprogramowanie do projektowania elektroniki 2) Oprogramowanie do projektowania części z tworzyw sztucznych 3) Oprogramowanie do projektowania 3D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155368 Thu, 13 Dec 2018 15:48:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155368 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej na terenie Miasta Płocka”]]> Dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155409 Thu, 13 Dec 2018 14:22:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155409 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego w ramach projektu „SmartCare – organizacja usług społecznych z wykorzystaniem nowoczesnych TIK”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie przez Wykonawcę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155400 Thu, 13 Dec 2018 14:07:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155400 <![CDATA[Leasing sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem CAD/FEM/CAM]]> Przedmiotem zamówienia jest leasing sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem CAD/FEM/CAM Przedmiot zamówienia oznaczony jest następującymi kodami CPV: 30237300-2 - Pełna nazwa: Wyroby komputerowe 48000000-8 - Pełna nazwa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Opis przedmiotu zamówienia: Leasing 6 stanowisk z oprogramowaniem CAD/FEM/CAM - szczegółowy opis znajduje się w załączniku. Dopuszcza się składanie ofert zawierających parametry/technologie równe lub lepsze od wymienionych w załączniku szczegółowych parametrów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155360 Thu, 13 Dec 2018 12:58:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155360 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 2/12/2018_0001]]> Przedmiot zamówienia podzielony został na cztery części: Część 1: Tablety; Część 2: Laptopy; Część 3: Komputery; Część 4: Drukarki, Szafa na laptopy, oprogramowanie, programy komputerowe; Przedmiot zamówienia obejmuje również transport i wniesienie go do odbiorców sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155338 Thu, 13 Dec 2018 12:13:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155338 <![CDATA[Powiat Myszkowski zwraca się z zapytaniem ofertowym, którego przedmiotem jest „Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego w ilości: Laptop wraz z niezbędnym oprogramowaniem oraz oprzyrządowaniem zewnętrznym (klawiatura, mysz) – 1 szt. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155283 Thu, 13 Dec 2018 09:58:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155283 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku i jednostek podległych z podziałem na części]]> Zakres zamówienia określony został w pkt 2.1. zapytania ofertowego. Parametry techniczne określone zostały w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 5 (I część) i 6 (II część) do zapytania. Termin realizacji zamówienia: 7 dni od dnia umieszczenia informacji o wyborze w Bazie konkurencyjności. Dostarczany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy. Okres gwarancji co najmniej 24 miesiące na warunkach określonych w projekcie umowy. Oferty można składać na jedną lub obie części zamówienia. Nie dopuszcza się możliwości składania oferty na wybrane składniki przedmiotu zamówienia w ramach poszczególnych części. Oferty, w których nie zostanie zaoferowana cena za całość przedmiotu zamówienia w ramach określonej części, podlegać będzie odrzuceniu. Za odebrane pozycje składające się na przedmiot zamówienia wystawione zostaną faktury w sposób określony w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155241 Wed, 12 Dec 2018 22:00:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155241 <![CDATA[„Dostawa – wyposażenie pracowni”]]> Miejsce dostawy: II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ; Adres: Aleja Piłsudskiego 50, 26-110 Skarżysko-Kamienna Instalacja/montaż: „ dotyczy „ instalacja i konfiguracja pracowni i komputerów oraz szkolenie ( 1 usługa ) – dotyczy pozycji przedmiotu zamówienia: od I – IX wykonana w terminie dostawy podanym w ofercie wykonania. (poz. 3.5 z budżetu ) Na przedmiot zamówienia składa się : I. Laptopy - 33 szt. w tym: a/ 30 szt. – dla uczniów; b/ 1 szt. – dla nauczyciela; c/ 2 szt. do tablic interaktywnych. II. Tablica interaktywna – 2 szt. III. Projektor ultra krótkoogniskowy – 2 szt. IV. Szafki dokujące na laptopy ( 1 na 16 laptopów ) – 2 szt. V. Oprogramowanie F-Secure Bezpieczna Szkoła licencja 3 lata/ 40 stanowisk ( lub równoważne ) - 1 szt. VI. Oprogramowanie Pakiet Mocrosoft Office ( lub równoważne ) – 33 szt. VII. Dodatkowe oprogramowanie eKlasa ( lub równoważne ) – 31 szt. VIII. Tablet – 2 szt. IX. Biologiczne bezprzewodowe laboratorium cyfrowe – zestaw czujników z oprogramowaniem 1 zestaw w skład którego wchodzi: a/ bezprzewodowa stacja pogody z GPS i akcesoriami wiatromierza (2 szt.); b/ bezprzewodowy czujnik CO2 do pomiarów w powietrzu i w wodzie (2szt.); c/ bezprzewodowy czujnik pH (2 szt.); d/ Sonda pH do powierzchni płaskich (2 szt); e/ Bezprzewodowy czujnik temperatury (2 szt.); f/ Bezprzewodowy podwójny czujnik światła (2 szt.); g/ Czujnik wilgotności gleby z interfejsem bezprzewodowym(1 szt.); h/ Czujnik tlenu z interfejsem bezprzewodowym (1 szt.); i/ Bezprzewodowy czujnik tętna (1 szt.); j/ Czujnik EKG z łącznością bezprzewodową (1 szt.); k/ Program do interaktywnej wizualizacji i analizy danych - licencja bezterminowa na wszystkie komputery w szkole; l/ Wyposażenie dodatkowe - interfejsy Bluetooth 4.0) – ( 2 szt. ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155239 Wed, 12 Dec 2018 21:58:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155239 <![CDATA[WP/3/2018/OLESZ „Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego do pracowni przedmiotowych” w ramach projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, tabletów i laptopów niezbędnych do realizacji zajęć w ramach projektu „Nowe technologie i kompetencje w szkołach Miasta i Gminy Oleszyce. Kształtujemy zaplecze dla nowoczesnej gospodarki regionu” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego n lata 2014-2020 Poddziałanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu multimedialnego, laptopów komputerów stacjonarnych oraz dostawę i montaż na miejsca wskazane przez Zamawiającego tj. do: 4 szkół z terenu Gminy Oleszyce: - Szkoła Podstawowa w Oleszycach - Szkoła Podstawowa w Starych Oleszycach - Szkoła Podstawowa w Zalesiu - Szkoła Podstawowa w Futorach 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwanego dalej SOPZ) stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. Niezgodność z minimalnymi wymaganiami opisanymi w Załączniku nr 1, któregokolwiek z wykazanych w ofercie sprzętów, spowoduje odrzucenie oferty. 3. Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą spełniać następujące warunki: * posiadać deklarację CE – deklaracja Conformité Européenne; * posiadać certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu; * w przypadku komputerów przenośnych – spełniają wymogi normy Energy Star 5.0; * są fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich; * posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania, w języku polskim; * posiadać okres gwarancji udzielony przez dostawcę nie krótszy niż 2 lata, a w przypadku tablic interaktywnych i monitorów – nie krótszy niż 5 lat. 4. Dostarczone wyposażenie musi posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem (wyżej wskazane dokumenty należy dostarczyć do Zamawiającego w dniu dostawy zakupionych towarów). 5. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6. Dostarczone wyposażenie musi być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. UWAGA: Podane w opisie przedmiotu zamówienia jakiekolwiek nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów nie mają na celu naruszenia przepisów, mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza w tej części przedmiotu zamówienia rozwiązania równoważne, pod warunkiem zapewnienia tych samych lub lepszych od wskazanych w dokumentach przetargowych parametrów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155212 Wed, 12 Dec 2018 19:10:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155212 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW DO PRACOWNI KOMPUTEROWEJ]]> Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Technik przyszłości”. W skład zamówienia wchodzi: Doposażenie pracowni zawodowej w 15 stanowisk komputerowych dla uczniów/uczennic oraz 1 stanowisko komputerowe dla nauczyciela– zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155058 Wed, 12 Dec 2018 11:53:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155058 <![CDATA[Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej w ramach realizowanego projektu pt. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej – budowę gimnazjum w Kamionkach” (nr projektu RPWP.09.03.03-30-0086/16) realizowany w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020]]> Zakup i montaż multimedialnej pracowni językowej w ramach realizowanego projektu pt. „Podniesienie jakości usług edukacyjnych w gminie Kórnik poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej – budowę gimnazjum w Kamionkach” (nr projektu RPWP.09.03.03-30-0086/16) realizowany w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155043 Wed, 12 Dec 2018 11:49:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155043 <![CDATA[Zakup wraz z instalacją i uruchomieniem elementów wyposażenia gabinetu stomatologicznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie gabinetu stomatologicznego wraz z instalacją i montażem, wg opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z zapytaniem ofertowym nr NR 07/EU/12/2018 z dnia 11.12.2018 r. będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W ramach zamówienia zostanie dokonany wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę wg ustalonych kryteriów wyboru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154760 Tue, 11 Dec 2018 20:53:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154760 <![CDATA[Zakup, dostawa oraz montaż tablic interaktywnych w ramach projektu „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim”]]> Zakup, dostawa oraz montaż zestawu interaktywnego składającego się z tablicy interaktywnej, projektora uchwytu montażowego - łączenie 8 sztuk Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedziby następujących szkół • Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej przy ul Kościuszki 36 w Ostrowi Mazowieckiej, 07-300 Ostrów Mazowiecka: • Liceum Ogólnokształcącego nr. 1 im. W. Pileckiego w Ostrowi Mazowieckiej ul. Rubinkowskiego 8 07-300 Ostrów Mazowiecka • Zespół Szkół Specjalnych w Starym Lubiejewie ul. Słoneczna 4 Stare Lubiejewo 07-300 Ostrów Mazowiecka Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Akademia rozwoju młodego człowieka w powiecie ostrowskim” – dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154953 Tue, 11 Dec 2018 20:36:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154953 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy dwóch sztuk komputerów przenośnych 14/2018]]> Celem zamówienia jest zakup części niezbędnych do przeprowadzenia prac badawczych w ramach projektu nr POIR.01.02.00-00-0072/16 pt. „Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154816 Tue, 11 Dec 2018 16:15:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154816 <![CDATA[„Dostawę tabletów, tabletów graficznych, laptopów, pendriv’ów niezbędnych do realizacji projektu „Inwestuję w siebie”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest „dostawa tabletów, tabletów graficznych, laptopów, pendriv’ów niezbędnych do realizacji projektu „Inwestuję w siebie realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 173 im. 1 Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: Część 1 – Sprzęt komputerowy - laptopy a) Laptopy dla nauczycieli – 7 szt. b) Laptopy dla uczniów - 30 szt. c) Laptop dla nauczyciela – 1 szt. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe, 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami, Część 2 – Sprzęt komputerowy – tablety a) Tablet - 34 szt. b) Tablet graficzny – 10 szt. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30213200-7 Komputer tablet 30237450-8 Tablety graficzne Część 3 – Sprzęt komputerowy – pendrive a) Pendrive - 68 szt. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami, Uwagi ogólne do wszystkich w/w części zamówienia: a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia poszczególnych części został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. b) Wymieniony w załączniku nr 1 sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją. c) Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego, opisanych w załączniku nr 1. d) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę do jednej lub kilku części zamówienia. e) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. f) Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodnie z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do Zamawiającego oraz zainstalowania dostarczonego sprzętu w wskazanych przez Zamawiającego miejscach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154890 Tue, 11 Dec 2018 14:56:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154890 <![CDATA[Dostawa sprzętu ICT dla Szkoły Podstawowej w Otyniu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: • 22 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem (system operacyjny + Office lub równoważne), • 2 szt. mobilna szafa ładująca na komputery przenośne, • 5 szt. klawiatura dla osób niedowidzących, • 1 szt. drukarka 3 D wraz z oprogramowaniem i wkładami do zajęć informatycznych, • 2 szt. kamera cyfrowa. Sprzęt powinien spełniać parametry techniczne opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do Zaproszenia do składania ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154886 Tue, 11 Dec 2018 14:53:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154886 <![CDATA[Dostawa stacji roboczych do projektowania implantów]]> Dostawa stacjonarnej i przenośnej stacji roboczych do projektowania implantów do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach 1 konkursu w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe" Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0058/17-00 Tytuł projektu: "Projektowanie i wytwarzanie spersonalizowanych implantów medycznych" - akronim Custom-ITAP https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154731 Tue, 11 Dec 2018 13:59:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154731 <![CDATA[Dostawa 5 zestawów komputerowych]]> Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 5 zestawów komputerowych (monitor + stacja robocza) zgodnie z wymogami zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154800 Tue, 11 Dec 2018 12:24:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154800 <![CDATA[Zakup laptopów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Suwałkach w ramach projektu nr RPPD.03.01.02-20-0209/16 „dzisiaj Mali, jutro Duzi", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów. Przedmiot zamówienia określają postanowienia niniejszego Zapytania oraz zasady realizacji opisane we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania. 2. Wraz z urządzeniami dostawca dostarcza pełną dokumentację (w języku polskim) dotyczącą obsługi, działania i utrzymania sprzętu oraz kartę gwarancji i certyfikaty bezpieczeństwa CE (dla asortymentu, dla którego takie certyfikaty są wydawane). 3. Dostarczony asortyment powinien być fabrycznie nowy, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany. W cenę wliczony koszt dostawy, transportu oraz wszelkie inne koszty związane z realizację zamówienia zgodnie z opisanymi wymaganiami oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w treści opisu przedmiotu zamówienia, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zastosowanie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego. Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. Wykonawca może przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom opisanym przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154757 Tue, 11 Dec 2018 10:37:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154757 <![CDATA[półka dyskowa Dell SC120]]> Celem zamówienia jest dostawa półki dyskowej Dell SC120 w terminie do 21 dni od podpisania umowy do siedziby zamawiającego -Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152802 Tue, 11 Dec 2018 09:54:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152802 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/RPO/2018 - zaawansowane technologiczne komponenty infrastruktury teleinformatycznej.]]> Przedmiotem zapytania jest: Zaawansowane technologiczne komponenty infrastruktury teleinformatycznej. Dotyczy projektu pt. Wdrożenie zaawansowanych technologicznie elementów systemu informatycznego w przedsiębiorstwie w celu zoptymalizowania i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy klientami a firmą, który ubiega się o dofinansowania w ramach konkursu Działanie 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WSL 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13347 Mon, 10 Dec 2018 22:33:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13347 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/RPO/2018 - Zakup i wdrożenie zaawansowanej technologicznie aplikacji typu SFA do wsparcia pracy doradców handlowych w terenie.]]> Przedmiotem zapytania jest: Zakup i wdrożenie zaawansowanej technologicznie aplikacji typu SFA do wsparcia pracy doradców handlowych w terenie. Dotyczy projektu pt. Wdrożenie zaawansowanych technologicznie elementów systemu informatycznego w przedsiębiorstwie w celu zoptymalizowania i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy klientami a firmą, który ubiega się o dofinansowania w ramach konkursu Działanie 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WSL 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13342 Mon, 10 Dec 2018 22:32:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13342 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/RPO/2018 - System dedykowany obsłudze klienta w kanałach B2B i B2C.]]> Przedmiotem zapytania jest: System dedykowany obsłudze klienta w kanałach B2B i B2C. Dotyczy projektu pt. Wdrożenie zaawansowanych technologicznie elementów systemu informatycznego w przedsiębiorstwie w celu zoptymalizowania i automatyzacji wymiany informacji pomiędzy klientami a firmą, na który ubiega się o dofinansowania w ramach konkursu Działanie 3.3. Technologie informacyjno- komunikacyjne w działalności gospodarczej RPO WSL 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13335 Mon, 10 Dec 2018 22:31:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13335 <![CDATA[Moje przedszkole - mój dom]]> akcesoria teatralne, pomoce dydaktyczne, w tym interaktywne, sprzęt elektroniczny, zabawki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154636 Mon, 10 Dec 2018 15:20:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154636 <![CDATA[Dostawa karty sprzętowej i licencji do środowiska programistycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa karty sprzętowej i licencji do jej środowiska programistycznego wraz z co najmniej 90 dniową gwarancją producenta karty, zwanych dalej „kartą FPGA” zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154524 Mon, 10 Dec 2018 11:36:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154524 <![CDATA[Doposażenie szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami_nr 11/2018/ARKK]]> Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w tablety z oprogramowaniem dla uczniów z niepełnosprawnościami. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154443 Mon, 10 Dec 2018 08:42:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154443 <![CDATA[Zakup i dostawa tabletów wraz z oprogramowaniem operacyjnym oraz antywirusowym w ramach projektu: pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę”]]> Zakup i dostawa 65 tabletów wraz z oprogramowaniem operacyjnym oraz antywirusowym. Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedziby następujących szkół: - Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Króla Władysława Jagiełły ul. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo - Szkoła Podstawowa nr 4 w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II ul. Polna 11, 13-200 Działdowo - Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II ul. Polna 11, 13-200 Działdowo Zakup i dostawa realizowane są w ramach projektu: pt. „Edukacja w Działdowie na szóstkę” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154454 Sun, 09 Dec 2018 22:22:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154454