Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 21 Sep 2018 01:04:33 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20.09.2018r.]]> Zapytanie ofertowe na sprzęt komputerowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9389 Thu, 20 Sep 2018 11:51:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9389 <![CDATA[Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania: jednostki serwerowe - 6 szt, macierz dyskowa - 6 szt, zasilacze awaryjne UPS - 3 szt, szafy serwerowe - 3 szt, przełącznik sieciowy - 1 szt, UTM/Firewall - 1 szt., agregat prądowtwórczy - 1 szt. system programów do hostingu - 1kpl]]> Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie sprzętu oraz oprogramowania: jednostki serwerowe - 6 szt, macierz dyskowa - 6 szt, zasilacze awaryjne UPS - 3 szt, szafy serwerowe - 3 szt, przełącznik sieciowy - 1 szt, UTM/Firewall - 1 szt., agregat prądowtwórczy - 1 szt. system programów do hostingu - 1kpl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138249 Thu, 20 Sep 2018 10:00:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138249 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2018 zakupu serwera NAS z dyskami]]> zakup fabrycznie nowych: serwer NAS z dyskami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9363 Wed, 19 Sep 2018 21:21:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9363 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 dotyczące zakupu specjalistycznego oprogramowania do wykonywania i przetwarzania graficznych danych cyfrowych wysokiej jakości z dedykowaną maszyną]]> specjalistyczne oprogramowanie do wykonywania i przetwarzania graficznych danych cyfrowych wysokiej jakości z dedykowaną maszyną (fabrycznie nową) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9358 Wed, 19 Sep 2018 21:02:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9358 <![CDATA[Dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Cyfryzacja dokumentacji medycznej i wdrożenie e-usług w Niepublicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" w Lubawie”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż oraz konfiguracja sprzętu i oprogramowania w ramach realizowanego projektu pn. „Cyfryzacja dokumentacji medycznej i wdrożenie e-usług w Niepublicznym Zakładzie Opieki Długoterminowej p.w. "Szpital św. Jerzego" w Lubawie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138184 Wed, 19 Sep 2018 20:41:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138184 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO TECHNOLOGII SMART CITY]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów wyposażenia Centrum Badawczo Rozwojowego w zakresie objętym projektem pn: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego Technologii Smart City przez Kogeneracja Zachód S.A.”. Projekt jest współfinansowany ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Zamówienie dotyczy następujących elementów: 1. Aparatura badawczo-pomiarowa 2. Badawczo-pomiarowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem obejmujący stacje przetwarzające dane oraz stacje operatorskie 3. Badawczo-pomiarowy sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem systemowym i osprzętem systemowym 4. Zestawy komputerowe z systemem operacyjnym 5. Projektor cyfrowy 6. Ekran LCD Dostarczone urządzenia muszą być fabryczne nowe i nieużywane. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego - SIWZ Wykonawca w ramach dostawy jest zobowiązany: - dostarczyć sprzęt do miejsca wskazanego przez Zamawiającego; - dokonać rozładunku, podłączyć, zainstalować i sprawdzić sprzęt w obecności przedstawiciela Zamawiającego, przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi i konserwacji sprzętu; - dostarczyć niezbędne instrukcje lub dokumentacje w języku polskim bądź przetłumaczoną na język polski; - udzielić gwarancji na dostarczony sprzęt i oprogramowanie na okres minimum 24 miesięcy. - dokonać rozruchu i uruchomienia wszystkich urządzeń i oprogramowania w celu potwierdzenia działania wszystkich funkcjonalności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138141 Wed, 19 Sep 2018 16:44:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138141 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, monitora interaktywnego, tablic interaktywnych, głośników do tablic, projektorów, cyfrowego aparatu fotograficznego, kolorowych drukarek laserowych oraz oprogramowania biurowego i graficznego na potrzeby projektu pn. „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, monitora interaktywnego, tablic interaktywnych, głośników do tablic, projektorów, cyfrowego aparatu fotograficznego, kolorowych drukarek laserowych oraz oprogramowania biurowego i graficznego na potrzeby projektu pn. „Bezpiecznie surfujemy w internetowej chmurze”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 składającego się z: 1. Zestawy komputerów stacjonarnych - 30 sztuk, 2. Licencje Office 2016 - 32 sztuki, 3. Monitor interaktywny z komputerem - 1 sztuka, 4. Laptopy - 4 sztuki wraz z torbami. 5. Tablica interaktywna - 2 sztuki, 6. Projektor krótkoogniskowy - 2 sztuki, 7. Komplet głośników do tablicy interaktywnej (komplet składa się z 2-wóch głośników) - 2 sztuki , 8. Drukarka laserowa (kolor) -2 sztuki, 9. Aparat cyfrowy lustrzanka - 1 sztuka, 10. Program graficzny Corel Draw GS 2017 Classroom 32 sztuki, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135193 Wed, 19 Sep 2018 15:15:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135193 <![CDATA[Zakup i dostawa robotów do programowania Ozobot wraz z mazakami dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa robotów do programowania Ozobot wraz z mazakami dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem , wtym: a) 24 sztuk robotów do programowania Ozobot b) 24 sztuk opakowań Mazaków kompatybilnych z Ozobotem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138096 Wed, 19 Sep 2018 14:55:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138096 <![CDATA[Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Dostawę narzędzi do telemonitorinu”]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa narzędzi do telemonitoringu zgodnie z załącznikami nr 4, nr 5 do SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138008 Wed, 19 Sep 2018 14:38:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138008 <![CDATA[Zakup i dostawę robotów edukacyjnych, tabletów i gier edukacyjnych wraz z pierwszym rozruchem sprzętu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz pierwszy rozruch robotów edukacyjnych, tabletów oraz gier edukacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138068 Wed, 19 Sep 2018 13:50:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138068 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia i dostawy wyposażenia TIK, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby realizacji projektu pt. „Mój zawód – moja przyszłość” w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie]]> Zakup i dostawa wyposażenia TIK, pomocy dydaktycznych oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby wyposażenia: pracowni lokalnej sieci i sieci systemów operacyjnych, pracowni urządzeń technik komputerowych, pracowni aplikacji internetowych, pracowni ekonomicznej oraz zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, warsztatów przedsiębiorczości, grafiki komputerowej, ICT w prowadzeniu działalności gospodarczej, rysunku odręcznego, obiektów małej architektury znajdujących się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138024 Wed, 19 Sep 2018 12:39:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138024 <![CDATA[Sprzedaż wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dla Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP): 11/POIR/2018]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów, tuszy i innych materiałów eksploatacyjnych - fabrycznie nowych i opakowanych hermetycznie, w sposób chroniący kasetę z tonerem/tuszem po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (posiadających opakowanie wewnętrzne), pochodzących od producenta sprzętu do którego są przeznaczone, nieregenerowanych, nieużywanych, nie poddanych procesowi ponownego napełniania, demontażu lub wymiany jakichkolwiek elementów, nieuszkodzonych i oryginalnie zapakowanych, wymienionych w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Formularz cenowy. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia oraz przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy, zawarte są w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138003 Wed, 19 Sep 2018 11:33:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138003 <![CDATA[System wspomagajacy elektroniczną obsługę Rady Miejskiej w Starachowicach oraz transmisję posiedzeń Rady]]> 1.Wdrożenie systemu informatycznego umożliwiającego kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej w Starachowicach,l zlokalizowanego na serwerze udostępnionym przez Wykonawcę. 2.przeprowadzenie jednodniowego szkolenia dla Radnych Rady Miejskiej w Starachowicach, pracowników Biura Rady oraz administratorów z zakresu działania programu, zgodnie z harmonogramem ujętym w opisie przepisu zamówienia. 3. Dostawa tabletów, komputerów, bezprzewodowych punktów dostępowych, 4. dostawa kamer szybkoobrotowych, 5. Uruchomienie\konfiguracja na dostarczonym sprzęcie usługi transmisji obrad na żywo przez Internet, 6. Dostawa wraz z montażem obejmie wszystkie elementy systemu objęte zamówieniem, 7. Wykonawca dokona integracji wdrażanej aplikacji z systemami Zamawiającego (System Obiegu Dokumentów, BIP), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137775 Wed, 19 Sep 2018 10:57:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137775 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego, realizowana w ramach projektu pn. „Moje umiejętności, moja przyszłość”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, realizowana w ramach projektu pn. „Moje umiejętności, moja przyszłość”, w celu wyposażenia stanowisk w nowoczesne urządzenia, niezbędne do prowadzenia zajęć dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 z siedzibą w Łodzi przy Al. Pierwszej Dywizji 16/18. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137919 Tue, 18 Sep 2018 23:59:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137919 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 10/2018]]> Przedmiot zamówienia: Dostawa infrastruktury sprzętowej do oprogramowania oraz wyposażenie stanowisk pracy doradców serwisowych. W szczególności w ramach inwestycji planuje się zakup elementów obejmujących: - drukarka 3D – szt.1; - serwer – szt.1; - macierz NAS – szt.1; - komputery PC – szt.5; - tablety – szt.5; Szczegółowy opis i specyfikację elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 10/2018 tj.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9133 Tue, 18 Sep 2018 20:47:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9133 <![CDATA[informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn.: ”Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz”, w ramach podziałania VII.1.2 technologie informacyjno-komunikacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu teleinformatycznego w Urzędzie Miasta Zgierza. Do Urzędu Miasta Zgierza należy dostarczyć, zamontować i uruchomić następujący sprzęt teleinformatyczny według opisu przedmiotu zamówienia: Dla części I: - Serwer rakowy – 2 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja) - Zasób taśmowy – 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja) - Przełączniki sieciowe (z modułami STACK) – 2 szt. [dostawa, instalacja, konfiguracja] - Router – 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja) - Firewall – 1 szt. (dostawa, instalacja, konfiguracja) - Komputery All-In-One – 50 szt. (dostawa) - Komputery All-In-One – 10 szt. (dostawa) - Pakiet biurowy – 60 szt. (dostawa) - System operacyjny dla komputerów 60 szt. (dostawa, instalacja na komputerach zaoferowanych przez Wykonawcę – może być preinstalowany przez Producenta) - System operacyjny serwerowy (rozbudowany) – 2 szt. [dostawa, instalacja na serwerach zaoferowanych przez Wykonawcę – może być preinstalowany przez Producenta] - System operacyjny serwerowy (podstawowy) – 4 szt. [dostawa] - Oprogramowanie antywirusowe (licencja na 300 stanowisk) [dostawa] - Oprogramowanie do kopii bezpieczeństwa (dostawa, instalacja, konfiguracja) Dla części II: - Oprogramowanie bazodanowe (dostawa) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137524 Tue, 18 Sep 2018 15:58:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137524 <![CDATA[Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe w głogowskich technikach_9/2018/GAZ]]> Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.04.01-02-0016/17 „Głogowska Akademia Zawodowców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w sprzęt komputerowy oraz oprogramowanie biurowe w głogowskich technikach. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137803 Tue, 18 Sep 2018 15:24:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137803 <![CDATA[Dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU obsługujących algorytm equihash – 48 sztuk]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów autoryzujących transakcje blockchain opartych na dedykowanych procesorach GPU obsługujących algorytm equihash - 48 sztuk do nowo tworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137513 Tue, 18 Sep 2018 14:59:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137513 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr GŚiZP.271.12.2018 zakup i dostawa sprzętu multimedialnego i pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniow i nauczycieli w celu realizacji projektu pn. "Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego oraz pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla uczniów i nauczycieli w ramach projektu „Lepszy start dla uczniów Szkoły Podstawowej w Lnianie”. 2. Kod CPV: 32322000-6 Urządzenia multimedialne; 30213200-7 komputer tablet; 72268000-1 usługi dostawy oprogramowania; 72265000-0 usługi konfiguracji oprogramowania; 30232000-4 sprzęt peryferyjny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137750 Tue, 18 Sep 2018 14:26:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137750 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - stacje robocze, monitory - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - stacje robocze - 8 sztuk - kod CPV 30214000-2 - Stacje robocze, - monitory - 16 sztuk - kod CPV 30231310-3 Wyświetlacze płaskie, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9270 Tue, 18 Sep 2018 13:51:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9270 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych na cele realizacji projektu pn.: „ Program Terapii dla Młodzieży.”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zakup, transport, wniesienie do siedziby Zamawiającego na wskazany powyżej adres sprzętu komputerowego oraz urządzeń elektronicznych na cele realizacji projektu pn.: „ Program Terapii dla Młodzieży”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik A do Ogłoszenia 2. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad, zapakowany w oryginalnych opakowaniach producenta oraz objęty standardowym pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie. 3. Na wyżej wymienione gwarancja musi wynosić minimum 24 miesiące. 4. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w istotnych postanowieniach umownych, które stanowią załącznik nr 2 do Ogłoszenia. 5. Pozycja wg Wspólnego Słownika zamówień Publicznych: 302 000 00-1 – urządzenia komputerowe, 31710000 – sprzęt elektroniczny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137756 Tue, 18 Sep 2018 13:51:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137756 <![CDATA[Dostawa oprogramowania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie. 2. Ogóle warunki licencjonowania dostarczonych systemów informatycznych: 1) Licencjobiorcą wszystkich licencji będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie. 2) Oferowane licencje muszą pozwalać na użytkowanie oprogramowania zgodnie z przepisami prawa. 3) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do rozbudowy, zwiększenia ilości serwerów obsługujących oprogramowanie, przeniesienia danych na osobny serwer aplikacji, osobny serwer plików. 4) Licencja na oprogramowanie nie może w żaden sposób ograniczać sposobu pracy użytkowników końcowych (np. praca w sieci LAN, praca zdalna poprzez Internet). 5) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do wykonania kopii bezpieczeństwa oprogramowania w ilości, którą uzna za stosowną. 6) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do instalacji użytkowania oprogramowania na serwerach zapasowych uruchamianych w przypadku awarii serwerów podstawowych. 7) Licencja oprogramowania nie może ograniczać prawa licencjobiorcy do korzystania z oprogramowania na dowolnym komputerze klienckim (licencja nie może być przypisana do komputera/urządzenia). 8) Licencja musi umożliwiać Zamawiającemu wykorzystanie systemu w przypadku nieopłacania opłat serwisowych, opieki autorskiej oraz innych pokrewnych opłat w okresie objętym licencją. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 9 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137753 Tue, 18 Sep 2018 13:45:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137753 <![CDATA[Dostawa ekranu wielkoformatowego]]> Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa ekranu wielkoformatowego, według następującej specyfikacji: a) Funkcje podstawowe:  przekątna ekranu min. 55",  typ matrycy OLED/QLED,  zakrzywiony ekran - nie,  format HD - 4K Ultra HD,  rozdzielczość min. 3840 x 2160,  częstotliwość odświeżania min. 180Hz,  złącza - 3xUSB, 2xHDMI, Ethernet-LAN,  tuner cyfrowy DVB-C, DVB-S2, DVB-T2,  gwarancja 24 m-ce b) Funkcje dodatkowe:  praca pod kontrolą systemu Android  komunikacja dodatkowa Miracast / Chromecast  odświeżanie minimum 200 Hz Ilość: 1 sztuka Uwagi dodatkowe: 1. Urządzenie musi być fabrycznie nowe. 2. Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybsza i dokładniejsza praca, wyższa sprawność, wyższa wytrzymałość). 3. W ramach poszczególnych elementów dopuszcza się podzespoły i rozwiązania wszystkich producentów minimum równoważne parametrom wydajnościowym i funkcjonalnym, jak wyżej wymienione oraz nie wymaga się rozwiązań i funkcjonalności, których z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, ze względu na ich charakter, np. prawny, nie można spełnić (wykazanie braku takiej możliwości leży po stronie Wykonawcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137744 Tue, 18 Sep 2018 13:25:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137744 <![CDATA[„Dostawa komputerów przenośnych (laptopów), monitora interaktywnego oraz aparatów fotograficznych w ramach realizacji projektu pt.:„ Szkoły przyszłości – rozwój kompetencji kluczwych uczniów w Gminie Osiecznica”]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) Laptopy – 10 szt. b) Monitor interaktywny 55” – 1 szt. c) Aparat fotograficzny cyfrowy z lampą błyskową – 1 szt. d) Aparat fotograficzny cyfrowy – 1 szt. dla jednostek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica – Zespołu Szkół w Osiecznicy, Szkoły Podstawowej w Parowej oraz Zespołu Szkół w Świętoszowie. 2) Komputery i pozostałe urządzenia muszą być fabrycznie nowe, posiadać instrukcję obsługi oraz dokumenty gwarancyjne w języku polskim. Do wszystkich urządzeń należy dołączyć wszelkie kable niezbędne do ich prawidłowego użytkowania. 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 4) Wykonawca udzieli gwarancji określonej w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 5) Wykonawca sporządza i załącza do oferty specyfikację techniczną oferowanego sprzętu, przy czym parametry techniczne i okresy gwarancji określone w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferowany sprzęt. Wykonawca może zaoferować lepsze parametry sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137654 Tue, 18 Sep 2018 10:10:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137654 <![CDATA[Dostawa sprzętu informatycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Baranowie: a) serwer – 1 szt., b) zasilacz UPS – 1 szt., c) komputer stacjonarny – 1 szt., d) monitor wraz z podstawą – 1 szt., e) komputery przenośne – 5 szt., f) NAS – 1 szt., g) urządzenie MFP – 1 szt., h) drukarki – 4 szt. 2. Ogólne warunki dostawy sprzętu informatycznego: 1) dostarczony sprzęt powinien być wolny od wad fizycznych i nie noszący oznak użytkowania. 2) dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. 3) wykonawca zobowiązany jest do instalacji sprzętu informatycznego w lokalizacjach określonych przez Zamawiającego. 4) prace instalacyjne należy realizować w dni robocze w godzinach od 9.00-15.00. 3. Miejsce dostawy: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Baranowie, ul. Długa 26, 24-105 Baranów 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 8 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137644 Tue, 18 Sep 2018 09:35:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137644 <![CDATA[„Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych i mobilnej szafki do przechowywania i ładowania komputerów wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz oprogramowaniem operacyjnym i biurowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9123 Tue, 18 Sep 2018 08:22:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9123 <![CDATA[Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania: 1. Tablet z systemem operacyjnym iOS (40 szt.)]]> Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania: Tablet z systemem operacyjnym iOS (40 szt.). Sprzęt musi spełniać następujące minimalne parametry: Pamięć RAM 2 GB DDR4 Pamięć wbudowana 32 GB Typ ekranu Pojemnościowy, 10-punktowy, IPS, Retina Przekątna ekranu 9.7" Rozdzielczość ekranu 2048 x 1536 Łączność Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Moduł Bluetooth Aparat 8.0 Mpix - tył Rozdzielczość nagrywania wideo 1920 x 1080 (FullHD) Dodatkowe informacje Wbudowane głośniki stereo Wbudowany mikrofon Żyroskop Czujnik światła Dołączone akcesoria: zasilacz, kabel zasilający System operacyjny iOS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137365 Mon, 17 Sep 2018 23:56:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137365 <![CDATA[Zakup urządzeń wykorzystywanych do opracowywania innowacyjnej technologii monitoringu parametrów elektroenergetycznych środowisk centrów danych i ośrodków obliczeniowych w postaci Black Box]]> Bezprzerwowe zasilacze systemu zasilania gwarantowanego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137233 Mon, 17 Sep 2018 16:00:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137233 <![CDATA[Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne_6/2018/ARKK]]> Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów dydaktycznych w ramach realizowanego wraz z Powiatem Głogowskim projektu RPDS.10.02.01-02-0020/17 "Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ów doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK oraz inne urządzenia elektroniczne. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137537 Mon, 17 Sep 2018 15:32:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137537 <![CDATA[Zakup i dostawa przewodu elekrycznego]]> Przewód elektryczny do zastosowania na zewnątrz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137442 Mon, 17 Sep 2018 14:40:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137442 <![CDATA[Dostawa sprzetu komputerowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (IT) dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy (ul. Przemyska 11, 02-361 Warszawa), obejmująca: 1. komputery stacjonarne - 3 szt., 2. monitory - 3 szt., 3. urządzenia do podtrzymywania napięcia (zasilacz awaryjny) - 3 szt., 4. urządzenia wielofunkcyjne (drukarka -kopiarka-skaner itd.) - 3 szt., 5. router do Internetu - 1 szt., 6. oprogramowanie antywirusowe - 3 - 5 szt., w ramach realizacji projektu nr POWR 02.05.00-00-0171/17 pt.: Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Ochota m. st. Warszawy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137502 Mon, 17 Sep 2018 14:19:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137502 <![CDATA[Szkoły Przyszłości – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Jarosław]]> 2. Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych Gminy Jarosław. - SP Makowisko - SP Morawsko - SP Munin - SP Pełkinie - Surochów - Tuczempy - Wólka Pełkińska https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137495 Mon, 17 Sep 2018 14:01:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137495 <![CDATA[Dostawa, montaż oraz konfiguracjaserwera w ramach projektu RPOP.02.01.02-16-0031/16]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT oraz oprogramowania, którego szczegółowy opis stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137285 Fri, 14 Sep 2018 21:03:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137285 <![CDATA[System monitorowania niemowląt i małych dzieci z wykorzystaniem urządzeń mobilnych w warunkach domowych]]> Oczekiwanym minimalnym efektem ww. usługi badawczej ma być opracowanie prototypu systemu sensorowego, którego poziom gotowości pozwoli Zamawiającemu na wdrożenie innowacji produktowej w działalności jego przedsiębiorstwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9112 Fri, 14 Sep 2018 19:08:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9112 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór dostawcy wyposażenia pracowni przedmiotowych, w tym sprzętu TIK w ramach projektu "ZDZ - szkoły nowych możliwości" (Działanie 12.2)]]> Przedmiot zamówienia jest : 1. Wyposażenie szkolnych pracowni do przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz ICT 5 szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie w urządzenia i pomoce dydaktyczne zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia, 2. Dostawa sprzętu i pomocy dydaktycznych do wskazanych szkół zgodnie z pkt. IV niniejszego Zapytania ofertowego, 3. Dostosowania wszystkich funkcjonalności zakupionego sprzętu i doposażenia, w tym m.in. zapewnienie niezbędnych instrukcji i materiałów dot. użytkowania w języku polskim, przeszkolenie nauczycieli w zakresie obsługi zakupionych urządzeń oraz sprzętu (jeśli dany zakup będzie tego wymagał). Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie będący organem prowadzącym szkół objętych wsparciem w ramach projektu oświadcza, że przedmiot zamówienia szczegółowo opisany Załączniku nr 1 Opis przedmiotu zamówienia niniejszego zapytania ofertowego będzie wykorzystywany w celach dydaktycznych oraz edukacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137273 Fri, 14 Sep 2018 19:01:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137273 <![CDATA[Zakup i dostawa stacji roboczych i oprogramowania oraz usługi utrzymania i udostępniania dwóch serwerów]]> W związku z realizacją projektu pt. „Przeprowadzenie badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania innowacyjnego systemu blokowania niechcianych stron internetowych w Betterline Sp. z o. o” w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, firma BETTERLINE SP Z O O, ogłasza zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie następujących elementów projektu. Opis przedmiotu zmówienia: • Zakup Stacji Roboczych • Oprogramowania do tworzenia oprogramowania badawczego • Dostarczenie usługi utrzymania i udostępnienia dwóch serwerów • Zakup dedykowanych bibliotek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1026762 Fri, 14 Sep 2018 17:22:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1026762 <![CDATA[Zakup serwera bazy danych, na potrzeby instalacji oprogramowania do programowania 3D]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do Zamawiającego serwera bazy danych, na potrzeby instalacji oprogramowania do programowania 3D. 2. Zamawiany serwer musi być kompatybilny i rekomendowany do użycia z oprogramowaniem 3DExperience. 3. W przypadku gdy oferowany serwer będzie inny niż opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wszczęcia dodatkowej procedury weryfikacyjnej, w celu potwierdzenia kompatybilności serwera z oprogramowaniem 3DExperience. 4. Przedmiot zamówienia został przedstawiony w Opisie Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego). Parametry techniczne określone w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowią wymagania minimalne, które musi spełniać oferta. Oferent może zaoferować przedmiot zamówienia o lepszych parametrach technicznych, jednak w takim przypadku „lepsza” konfiguracja musi być nadal konfiguracją certyfikowaną przez grupę Dassault Systems (dalej: DS.) i kompatybilna z platformą 3DExperience. 5. Dostawca dołącza również do oferty oświadczenie, w którym jednoznacznie stwierdza, że oferowana konfiguracja jest konfiguracją certyfikowaną przez DS i spełnia wszystkie wymagania niezbędne do współpracy z platformą 3DExperience. Gdyby okazało się jednak, że jakikolwiek element serwera jest niezgodny z wymaganiami, lub nie jest certyfikowany, w okresie do jednego roku, od daty zakupu, Dostawca wymienia taki element na nowy, zgodny z wymaganiami, certyfikowany, o parametrach nie gorszych, niż parametry elementu wymienianego, na własny koszt i w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od momentu zgłoszenia tego faktu. 6. Odbiór przedmiotu oferty nastąpi po protokolarnym odbiorze przedmiotu zamówienia przez Pracownika wskazanego przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru jest protokół odbioru końcowego, podpisany przez Zamawiającego i Oferenta/Dostawcę, przygotowany w 3 egzemplarzach (dwa egzemplarze otrzyma Zamawiający i jeden egzemplarz Dostawca). 7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. PEŁNY OPIS ZAMÓWIENIA PODANY JEST W ZAŁĄCZONYM ZAPYTANIU OFERTOWYM. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137212 Fri, 14 Sep 2018 15:34:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137212 <![CDATA[Sprzęt Komputerowy]]> Przedmiot zamówienia (3 sztuki stacji roboczych): 1. Sprzęt Komputerowy o poniższych parametrach: a) Procesor: Intel Core i7-8700K (6 rdzeni, 12 MB pamięci podręcznej, 3,7 GHz, 4,7 GHz Turbo), układ UHD Graphics 630 b) Płyta główna: Technologia Intel vPro włączona; Dodatkowe złącze VGA c) Karta graficzna: Karta graficzna NVIDIA® Quadro® P4000, 8 GB, 4 złącza DP d) Pamięć: 32 GB (2 x 16 GB) pamięci DDR4 2666 MHz w modułach UDIMM bez funkcji ECC e) Dysk systemowy: SSD M.2 PCIe NVMe 256 GB f) Dysk dodatkowy: 3,5-calowy dysk twardy SATA o pojemności 2 TB i prędkości 7200 obr./min g) Zasilacz: 460 W o sprawności do 90% (80Plus Gold) h) Obudowa: Typ tower, Filtr kurzu, Czytnik kart SD i) Napęd optyczny: 8x DVD+/-RW j) Windows 10 Pro 64-bit 2. Monitor: 27` IPS; 1920x1080 60Hz; DP HDMI VGA; 5xUSB; 3Y PPES 3. Manipulator: Mysz 3Dconnexion SpaceMouse Pro (3DX-700040) 4. Gwarancja: 3-letnia gwarancja podstawowa z serwisem w następnym dniu roboczym 3-letnia ochrona danych — usługa zachowaj swój dysk twardy 5. Producent musi znajdować się na liście certyfikowanych producentów Dassault Systèmes: http://media.3ds.com/support/certified_hardware/Windows_10_64-bit.html https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137162 Fri, 14 Sep 2018 14:43:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137162 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach zamówienia na dostawę oprogramowania CAD 3D nr 7/2018]]> 1. Przedmiotem zamówienia są: a) Oprogramowanie SOLIDWORKS Professional lub równoważne wraz z subskrypcją do 31.12.2019r. lub dłużej - 2 szt. b) Subskrypcja oprogramowania SOLIDWORKS Professional będącego w posiadaniu Zamawiającego na okres do 31.12.2019 lub dłużej - 2 szt. c) Subskrypcja oprogramowania SOLIDWORKS PREMIUM będącego w posiadaniu Zamawiającego na okres do 31.12.2019 lub dłużej - 2 szt. Zaawansowane oprogramowanie do projektowania w 3D o którym mowa powyżej musi posiadać określone funkcje i parametry zgodnie z wytycznymi opisanymi w zapytaniu ofertowym nr 7/2018 stanowiącym załącznik do niniejszej publikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136975 Thu, 13 Sep 2018 23:19:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136975 <![CDATA[Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania: 1. Tablet z systemem operacyjnym iOS (1 szt.), 2. Tablet z systemem operacyjnym Windows (1 szt.), 3. Tablet z systemem operacyjnym Android (1 szt.), 4. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS (1 szt.), 5. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym Windows Phone (1 szt.), 6. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android (1 szt.), 7. Komputer stacjonarny (2 szt.), 8. Monitor (2 szt.), 9. Oprogramowanie do obróbki graficznej - typ 1 (2 szt.), 10. Oprogramowanie do obróbki graficznej - typ 2 (2 szt.).]]> Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania: 1. Tablet z systemem operacyjnym iOS (1 szt.), 2. Tablet z systemem operacyjnym Windows (1 szt.), 3. Tablet z systemem operacyjnym Android (1 szt.), 4. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym iOS (1 szt.), 5. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym Windows Phone (1 szt.), 6. Telefon komórkowy z systemem operacyjnym Android (1 szt.), 7. Komputer stacjonarny (2 szt.), 8. Monitor (2 szt.), 9. Oprogramowanie do obróbki graficznej - typ 1 (2 szt.), 10. Oprogramowanie do obróbki graficznej - typ 2 (2 szt.). Adres dostawy: biuro w Lublinie przy ul. Droga Męczenników Majdanka 181 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136876 Thu, 13 Sep 2018 21:29:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136876 <![CDATA[Dostawa komputerów wraz z oprogramowaniem.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa : 1. Komputer stacjonarny, sztuk 28 2. Komputer przenośny, sztuk 24 3. Oprogramowanie biurowe, sztuk 24 4. Urządzenia przenośne, tablet, sztuk 4 5. Projektor wideokonferencyjny z transmiterem, sztuk 2 6. Urządzenie do prowadzenia telekonferencji, sztuk 1 7. Serwer z dyskami, sztuk 1 8. Firewall, sztuk 1: 9. Access Point, sztuk 2: 10. Switch, sztuk 2: 11. Oprogramowanie do zarządzania firmową siecią komputerową 12. Usługi informatyczne, wdrożeniowe systemów informatycznych, w tym: 13. Szkolenie z obsługi oprogramowania do zarządzania firmową siecią komputerową, Szczegółowa specyfikacja, zasady i warunki dotyczące zamówienia zawarte są w załączonej, pełnej wersji, zapytania ofertowego oznaczonego jako l.dz. 01_09_2018_RPO_1_4_3_FalkenTrade https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9101 Thu, 13 Sep 2018 20:16:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9101 <![CDATA[Realizacja dostawy laptopa do projektu RPLU.03.07.00-06-0208/16]]> W ramach niniejszego zamówienia planowana jest dostawa laptopa jednego z głównych producentów sprzętu IT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136955 Thu, 13 Sep 2018 17:54:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136955 <![CDATA[Realizacja dostawy serwera do projektu RPLU.03.07.00-06-0208/16]]> W ramach niniejszego zamówienia planowana jest dostawa serwera jednego z głównych producentów sprzętu IT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136950 Thu, 13 Sep 2018 17:42:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136950 <![CDATA[Realizacja dostawy stacji roboczej do projektu RPLU.03.07.00-06-0208/16]]> W ramach niniejszego zamówienia planowana jest dostawa stacji roboczej jednego z głównych producentów sprzętu IT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136948 Thu, 13 Sep 2018 17:29:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136948 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13/21POIR/CBR na dostawę stanowisk komputerowych do prac projektowych i archiwizacyjnych, stanowisk komputerowych do pracy z programami 3D, skanera ręcznego 3D, oprogramowania do projektowania CAD/CAM oraz oprogramowania do pracy w środowisku 3D]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowisk komputerowych do prac projektowych i archiwizacyjnych, stanowisk komputerowych do pracy w programach 3D, skanera ręcznego 3D, oprogramowania do projektowania CAD/CAM oraz oprogramowania do pracy w środowisku 3D na potrzeby wyposażenia nowo powstającego Centrum Badawczo-Rozwojowego przy stoczni jachtowej NORTHMAN. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136927 Thu, 13 Sep 2018 16:14:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136927