Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:45:23 +0200 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert dotyczących zakupu Drukarki 3D do żywic.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup Drukarki 3D do żywic. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181453 Tue, 23 Apr 2019 21:06:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181453 <![CDATA[Dostawa i montaż systemu alarmowego, monitoringu, domofonu, sieci LAN, systemu nagłaśniającego, systemu audiowizualnego]]> Dostawa i montaż systemu alarmowego, monitoringu, domofonu, sieci LAN, systemu nagłaśniającego, systemu audiowizualnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17396 Tue, 23 Apr 2019 19:23:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17396 <![CDATA[Dostawa licencji na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced Polish Edition lub dostawa licencji na oprogramowanie równoważne: 06/POIR/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 100 licencji na oprogramowanie antywirusowe Kaspersky Endpoint Security for Business – Advanced Polish Edition lub dostawa licencji na oprogramowanie równoważne. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia. 3. Dodatkowe informacje na temat zakresu i sposobu wykonania zamówienia zawarte są w Załączniku nr 3 do Zapytania ofertowego – Istotne postanowienia umowy. 4. Zamawiający zastrzega, że w terminie, o którym mowa w ust. 5 może zakupić od Wykonawcy dodatkowe licencje na zaoferowany program antywirusowy (do ok. 20 dodatkowych licencji) z zachowaniem wspólnego terminu wygaśnięcia wszystkich licencji zakupionych w ramach umowy. Cena dodatkowo zakupionych licencji będzie każdorazowo uzgadniana z Wykonawcą z tym, że nie może być wyższa niż cena za licencję zaproponowana w ofercie i powinna być proporcjonalnie niższa w zależności od długości okresu pozostałego do wygaśnięcia danej licencji (prawo opcji). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181220 Tue, 23 Apr 2019 10:49:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181220 <![CDATA[Dostawa infrastruktury serwerowej, oprogramowania CAD wraz z przeszkoleniem pracowników, zestawów komputerowych, laptopów, tabletów przemysłowych, czytników kodów kreskowych, terminali wózkowych, urządzenia wielofunkcyjnego, wyposażenia sali konferencyjnej oraz zestawu komunikacyjnego DECT dla firmy Krozmet s.c.]]> Celem ww. projektu jest zwiększenie udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie zarządzania, projektowania i komunikacji w firmie Krozmet s.c. Wdrożenie kompletnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego ERP wraz z zakupem niezbędnego sprzętu komputerowego ma spowodować znaczne zmiany organizacyjne w firmie, które zautomatyzują i usprawnią wszystkie procesy biznesowe zachodzące w Krozmet s.c. Szczegóły zamówienia: 1. Infrastruktura serwerowa – szt. 1 2. Oprogramowanie CAD – kpl. 1 wraz z przeszkoleniem pracowników (16godz. szkolenia dla 4 osób) 3. Zestawy komputerowe – szt. 12 4. Laptopy – szt. 7 5. Tablety przemysłowe – szt. 6 6. Czytniki kodów kreskowych – szt. 15 7. Terminale wózkowe – szt. 4 8. Urządzenie wielofunkcyjne – szt. 1 9. Wyposażenie sali konferencyjnej – kpl. 1 10. Zestaw komunikacyjny DECT – kpl. 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181109 Fri, 19 Apr 2019 20:46:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181109 <![CDATA[Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 1 komplet w projekcie „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych w SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ w Szastarce”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – sprzętu informatycznego zgodnie z załącznikiem nr 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu- 1 komplet. W skład kompletu wchodzi wyposażenie opisane pod względem minimalnych parametrów technicznych w załączniku 4 Specyfikacja zakupywanego sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181107 Fri, 19 Apr 2019 19:44:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181107 <![CDATA[Postępowanie w zakresie wyboru dostawcy zestawu serwerowego opartego na układach FPGA]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu serwerowego opartego na układach FPGA (1 szt.) Miejsce dostawy (realizacji zamówienia): ul. Naramowicka 246, 61-601 Poznań Wymagane parametry techniczne: - jeden lub dwa procesory CPU (minimalnie sześcio-rdzeniowe, z minimalnym taktowaniem 2,4GHz) - jeden lub więcej zasilaczy gdzie pierwszy musi być o mocy minimalnie 1200 W i efektywności GOLD lub wyższej - dysk SSD minimalnie 256 GB - minimalnie 16 GB RAM - płyta główna z minimalnie czterema złączami PCI-e x1 lub czterema złączami PCI-e x16 (risery PCI-e x1 na PCI-e x16 w ilości odpowiadającej liczbie gniazd PCI-e x1 jeśli płyta nie posiada 4 szt gniazd PCI-e x16 są rozwiązaniem dopuszczalnym) - 4 lub więcej układów FPGA o minimalnych parametrach: minimalna prędkości urządzeń nadawczo odbiorczych GTY 30 Gb/s, minimalnie 2 mln logicznych elementów (komórek/cells) na układ, podłączenie przez PCI-e x16, minimalnie 2 szt. gniazdo pamięci opcjonalnej DDR4 dla układu, - zainstalowane 8 GB RAM DDR4 lub więcej na każdej płycie FPGA - w skład zestawu powinno wchodzić dodatkowe okablowanie umożliwiające podłączenie kart FPGA bezpośrednio do siebie - system chłodzenia płynem dla kart FPGA Kod CPV: 48800000-6 Systemy i serwery informacyjne 32420000-3 Urządzenia sieciowe 32424000-1 Infrastruktura sieciowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17329 Fri, 19 Apr 2019 17:04:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17329 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019/PROJEKT1]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenośnych [4 szt.] https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181071 Fri, 19 Apr 2019 14:49:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181071 <![CDATA[Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku w ramach projektu „SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łasku w ramach projektu „SZKOŁA NA CZASIE – unowocześnienie edukacji w I Liceum Ogólnokształcącym w Łasku współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 5 do niniejszego zapytania. Wymieniony w załączniku nr 5 sprzęt musi być fabrycznie nowy, objęty gwarancją. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego, opisanych w załączniku nr 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodni obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do Zamawiającego oraz zainstalowania dostarczonego sprzętu w wskazanych przez Zamawiającego miejscach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181033 Fri, 19 Apr 2019 13:41:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181033 <![CDATA[Zakup podzespołów do produkcji prototypów urządzenia komputerowego typu All in One]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup podzespołów do produkcji prototypów urządzenia komputerowego typu All in One tj.: 1) Monitor nr 1 – 24 szt. 2) Monitor nr 2 – 12szt. 3) Monitor nr 3 – 12 szt. 4) Matryca/wyświetlacz 21,5 – 12 szt. 5) Matryca/wyświetlacz 23,8 – 12 szt. 6) Płyta główna nr 1 – 12 szt. 7) Płyta główna nr 2 – 36 szt. 8) Płyta główna nr 3 – 12 szt. 9) Płyta główna nr 4 – 12 szt. 10) Procesor nr 1 – 12 szt. 11) Procesor nr 2 12 szt. 12) Procesor nr 3 – 12 szt. 13) Procesor nr 4 12 szt. 14) Procesor nr 5 12 szt. 15) Procesor nr 6 12 szt. 16) Dysk twardy SSD nr 1 – 18 szt. 17) Dysk twardy SSD nr 2 – 36 szt. 18) Dysk twardy SSD M.2 – 12 szt. 19) Dysk twardy (standardowy magnetyczny) - 6 szt. 20) Pamięć SODIMM – 12 szt. 21) Pamięć DDR4 nr 1– 12 szt. 22) Pamięć DDR4 nr 2 – 48 szt. 23) Zasilacz nr 1 -12 szt. 24) Zasilacz nr 2 – 12 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180897 Fri, 19 Apr 2019 10:11:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180897 <![CDATA[Zakup sprzętu badawczo–rozwojowego dla stanowiska badawczego do neurokognitywistyki dla laboratorium użyteczności i neurokognitywistyki]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu: okulograf stacjonarny, okulary do wirtualnej rzeczywistości z wbudowanym eyetrackerem, okulograf mobilny, urządzenia do akwizycji, przetwarzania, analizy ilościowej oraz prezentacji danych, encefalografy, okulograf mobilny, moduł eyetrackingowy, moduł eyetrackingowy, kontroler modułów eyetrackingowych, galwanometr, oprogramowanie do przetwarzania, integracji, analizy i prezentacji danych pochodzących ze wszystkich zestawów wchodzących w skład stanowiska badawczego do neurokognitywistyki dla laboratorium użyteczności i neurokognitywistyki, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180853 Fri, 19 Apr 2019 08:34:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180853 <![CDATA[Wyłonienie dostawcy przyrządów składających się na wyposażenie pracowni sterowania ruchem kolejowym dla Technik transportu kolejowego w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa przyrządów składających się na wyposażenie pracowni sterowania ruchem kolejowym dla Technik transportu kolejowego w Zespole Szkół nr 4 w Skierniewicach w ramach projektu: „Doświadczeni Technicy”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180842 Thu, 18 Apr 2019 23:31:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180842 <![CDATA[Nabycie komputera osobistego z oprogramowaniem biurowym, komputera osobistego do testów systemu oraz zestawu dedykowanych komponentów (modułów) rejestrująco-wyświetlających]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie: A. komputera osobistego z oprogramowaniem biurowym, B. komputera osobistego do testów systemu, C. zestawu dedykowanych komponentów (modułów) rejestrująco-wyświetlających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180828 Thu, 18 Apr 2019 21:41:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180828 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dn. 18.04.2019 r. - Zestawy komputerowe]]> Dostawa 4 szt. kompletnych zestawów komputerowych (stacje robocze) przeznaczonych m. in. do projektowania oraz prac programistycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180761 Thu, 18 Apr 2019 16:02:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180761 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie smartfonów z dnia 18.04.2019]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 50 szt. smartfonów wraz z zainstalowanymi aplikacjami zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180743 Thu, 18 Apr 2019 15:18:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180743 <![CDATA[Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotowych tj.: Dostawa wyposażenia: Pracowni programowania obrabiarek skrawających oraz wyposażenia pracowni technologii 2. dostarczenie instrukcji obsługi oraz 3. udzielenie gwarancji na dostarczony sprzęt (karty gwarancyjne producenta), zgodnie z opisem zamieszczonym w załączniku nr 1 do niniejszego postępowania. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu i wyposażenia przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180614 Thu, 18 Apr 2019 12:04:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180614 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego do nowych pracowni informatycznych powstających w ramach Centrum Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180572 Thu, 18 Apr 2019 11:55:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180572 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/WIECZOREK/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: -tabletów- 8szt. -laptop- 1 szt. -dysk SSD- 3 szt. Szczegółowe dane oraz wymagania wraz z opisem rozwiązania technicznego zostały przedstawione w tabeli załączonego Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180575 Thu, 18 Apr 2019 11:19:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180575 <![CDATA[Zapytanie ofertowe wyposażenie pracowni programistyczno-komputerowej - 10 laptopów]]> Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie pracowni programistyczno - komputerowej w 10 laptopów z Windows wraz z oprogramowaniem Office dożywotnim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180558 Thu, 18 Apr 2019 10:12:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180558 <![CDATA[Zakup i dostawa 3 stanowisk komuterowych składających się z komputerów przenośnych, stacji dokujacych oraz dodatkowych monitorów w ramach realizacji projektu: "Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych w firmie STAVA Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu"]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 komputerów typu laptop ze system operacyjnym wraz ze stacjami dokującymi i dodatkowymi monitorami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180058 Thu, 18 Apr 2019 09:51:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180058 <![CDATA[Stacje robocze – zestawy komputerowe wraz z monitorem dotykowym – 20 kpl.]]> Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia to 20 kpl. zestawów komputerowych w skład których wchodzi: 1. Monitor dotykowy 22" (20 szt.) 2. Minikomputer / mini PC (20 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180504 Wed, 17 Apr 2019 22:49:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180504 <![CDATA[Zakup symulatora wraz z oprogramowaniem/licencjami (Eng. Buying a simulator with software/licenses)]]> Przedmiotem niniejszego Zapytania Ofertowego jest dostarczenie symulatora piłkarskiego wraz z oprogramowaniem oraz licencjami, a także przeprowadzenie wszystkich zleconych prac związanych z planowaniem, dostarczeniem, montażem i uruchomieniem zautomatyzowanego symulatora piłkarskiego, zgodnie ze specyfikacją podaną w niniejszym Zapytaniu ofertowym, opisie przedmiotu Zamówienia i wzorze umowy oraz w odniesieniu do zakupionego przedmiotu i usług, które mają być świadczone przez strony w budynku Zamawiającego we Wronkach, Polska. Tytuł projektu: Budowa innowacyjnego, pierwszego w Europie Środkowej profesjonalnego symulatora treningu piłkarskiego „SKILLS LAB” (Eng. Constructing an innovative, first in central Europe, professional football training simulator “SKILLS LAB”). Zadanie: „Zakup symulatora wraz z oprogramowaniem/licencjami” (Eng. „Buying a simulator with software/licenses”). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17136 Wed, 17 Apr 2019 21:36:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17136 <![CDATA[Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami nr 14/2019/SAR]]> Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę sprzętów w ramach realizowanego wraz z Gminą Strzelin projektu RPDS.10.02.01-02-0040/17 "Strzelińska Akademia Rozwoju”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia szkolnych pracowni w sprzęt TIK - serwer z oprogramowaniem i akcesoriami w placówce szkolnej w Gminie Strzelin. Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180459 Wed, 17 Apr 2019 17:52:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180459 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego]]> Zamówienie dotyczy zakupu nowego sprzętu informatycznego, tj.: (szczegółowy opis parametrów został określony w poszczególnych załącznikach) a) laptopów (15 cali) - 2 szt. (opis parametrów – załącznik nr 1) b) komputer stacjonarny – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 2) c) pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji a, b (opis parametrów – załącznik nr 3) Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180445 Wed, 17 Apr 2019 16:12:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180445 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego]]> Zamówienie dotyczy zakupu nowego sprzętu informatycznego, tj.: (szczegółowy opis parametrów został określony w poszczególnych załącznikach) a) serwera z zasilaczem UPS, szafą do serwera i systemem bezpieczeństwa -1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 1a, 1b, 1c, 1d), b) mobilnej stacji roboczej – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 2), c) laptopa (15cali ) – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 3) f) laptop VR – 1 szt. (opis parametrów – załącznik nr 4) h) pakiet biurowy dla sprzętu z pozycji b, c (opis parametrów – załącznik nr 5) Pełna treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180438 Wed, 17 Apr 2019 15:52:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180438 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.04.2019 r. na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych]]> 1. Przedmiotowe zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn. „Skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych celem implementacji innowacji technologicznych w przedsiębiorstwie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Podziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych: a. Serwer bazodanowy b. Silnik bazy danych c. Moduł CRM d. Moduł Kontrahenci e. Moduł Zasoby f. Moduł Kalendarz g. Moduł Korespondencja h. Moduł Rezerwacje i. Moduł Wypożyczenia j. Moduł Rozliczenia k. Moduł Raporty l. Moduł Ustawienia 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunki jego realizacji zostały określone w załączniku 1 do Zapytania ofertowego (opis przedmiotu zamówienia). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179894 Wed, 17 Apr 2019 13:38:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179894 <![CDATA[Zakup fabrycznie nowych stacji roboczych wraz z systemem operacyjnym – 2 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa dwóch stacji roboczych z systemem operacyjnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180178 Wed, 17 Apr 2019 12:45:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180178 <![CDATA[Na dostawę sprzętu elektonicznego do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Iwanowicach]]> Przedmiot i zakres zamówienia obejmuje trzy zadania na dostawę sprzętu elektronicznego. Zadanie 1 Laptopy z oprogramowaniem 16 szt. Zadanie 2 Zestaw interaktywny (tablica, głośniki, projektor. okablowanie) 2 szt. Zadanie 3 Pracownia językowa na 10 stanowisk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180193 Wed, 17 Apr 2019 09:17:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180193 <![CDATA[Zakup i dostawa 3 szt. karty wideo Matrox X.MIO3]]> a) Karta Matrox XMIO3/8/550 lub równoważna – 1 szt. b) Karta Matrox XMIO3L/8/550 lub równoważna – 1 szt c) Karta Matrox XMIO3/X2/550 lub równoważna – 1 szt. d) Kabel HDBNC/1 – 31 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180079 Wed, 17 Apr 2019 08:42:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180079 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/1.5.1/2019/ZK dotyczące zamówienia środków trwałych w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych w ramach projektu pt. Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia innowacyjnego systemu Interaktywnego Sportu (IS). Zakupywane środki trwałe są niezbędne do stworzenia systemu IS będącego zautomatyzowanym, interaktywnym trenerem personalnym/grupowym i grą w przestrzeniach kortu squasha i sztucznych ścian wspinaczkowych. Wykonawca dostarczy środki trwałe zgodnie ze specyfikacją poniżej (podane parametry mają charakter minimalny). 1. Kamera szybkiego ruchu, 7 sztuk: Minimalne wymagania: − Wielkość 3 cm3 z wymiennym obiektywem z połączeniem USB3; Wielkości zbliżone rachunkowo do wskazanej wielkości będą traktowane jako spełniające parametr − Prędkość 120 klatek na sekundę; − Rozdzielczość 1328 x 1048 pikseli; − Format sensora ⅓ cala . Wielkości zbliżone rachunkowo do wskazanej wielkości będą traktowane jako spełniające parametr 2. Obiektyw do kamery, 7 sztuk: Obiektywy dopasowane do wybranego modelu kamer szybkiego ruchu z szerokim polem widzenia. Minimalne wymagania: − 4 sztuki obiektywów z ogniskową 1,3 mm; − 3 sztuki obiektywów z ogniskową 4,0 mm; − Mocowanie obiektywu typu C lub CS (dotyczy wszystkich obiektywów). 3. Kabel USB3: Minimalne wymagania: ● 4 szt. x 10 m: kabel USB 3-hybrydowy: − Transfer danych 5Gb/s z zasilaniem własnym; − USB 3.0 Standard-A Plug męski; − USB 3.0 Micro-B Plug męski. ● 3 szt. x 4 m: kabel USB 3 standard: − Transfer danych 5Gb/s; − USB 3.0 Standard-A Plug męski; − USB 3.0 Micro-B Plug męski. ● 4 szt. x 10 m: kabel USB 3 – hybrydowy: − Transfer danych 5Gb/s z zasilaniem własnym; − USB 3.0 Standard –A Plug męski; − USB 3.0 Standard-A Plug żeński https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180110 Tue, 16 Apr 2019 17:52:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180110 <![CDATA[na dostawę pomocy dydaktycznych - sprzętu elektronicznego dla uczestników projektu „Aktywny Przedszkolak”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pomocy edukacyjnych- urządzeń elektronicznych niezbędnych dla realizacji zajęć w ramach projektu „Aktywny Przedszkolak”. Dla celów porządkowych rozliczenia projektu Zamawiający podaje numer pozycji budżetowej z umowy o dofinansowanie: Zakup pomocy edukacyjnych - tablice interaktywne z montażem wraz z komputerami. Pozycja budżetowa 5. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180095 Tue, 16 Apr 2019 16:32:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180095 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3 dotyczące zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dla przedsiębiorstwa TAT Audit sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu wdrożenia w przedsiębiorstwie innowacji procesowej oraz produktowej w ramach realizowanego projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179928 Tue, 16 Apr 2019 16:32:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179928 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/10.04.01/2019/DS]]> W związku z realizacją projektu: „Wsparcie na zawodowym starcie!” nr RPDS.10.04.01-02-0033/17 (dalej „Projekt”) Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Spółka Jawna) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia polegającego na doposażeniu pracowni zawodowych w środki trwałe dla zawodu Technik Informatyk w Technikum w Piechowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180088 Tue, 16 Apr 2019 16:13:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180088 <![CDATA[Dostawa komputerów stacjonarnych, projektorów oraz skanera do oryginałów nieprzezroczystych i transparentnych, w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 2”]]> Dostawa komputerów stacjonarnych, projektorów oraz skanera do oryginałów nieprzezroczystych i transparentnych, w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 2” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179975 Tue, 16 Apr 2019 13:41:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179975 <![CDATA[dostawa sprzętu i oprogramowania]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu pod nazwą „Projekt zintegrowanej informacji geodezyjno-kartograficznej powiatu elbląskiego – etap II”, zwanego dalej projektem, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2014-2020 Oś priorytetowa III Cyfrowy Region, działania 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Parametry sprzętu oraz oprogramowanie oraz ich rodzaje zostały określone w załączniku nr 6 do niniejszego zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17020 Tue, 16 Apr 2019 12:58:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17020 <![CDATA[Dostawa wraz z wniesieniem i montażem komputerów stacjonarnych, w ramach projektu „Akcja – kwalifikacja 2”]]> Przedmiotem zamówienia dostawa sprzętu - 18 zestawów komputerów stacjonarnych, w ramach realizacji projektu: „Akcja-kwalifikacja 2”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do zapytania ofertowego pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179866 Tue, 16 Apr 2019 10:54:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1179866 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/04/2019 na dostawę wirtualnej lakierni]]> Ottimo Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa realizuje projektu pn. „Opracowanie palety preparatów i produktów do napraw i retuszu uszkodzeń na powierzchniach z różnego typu materiałów wraz z dedykowanymi usługami rezultatem prac badawczo-rozwojowych” (wniosek o dofinansowanie nr WND-RPSL.01.02.00-24-0347/18-004) współfinansowany z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka, działanie 1.2 Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wirtualnej lakierni. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana w postaci leasingu finansowego przez podmiot finansujący wskazany przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16985 Mon, 15 Apr 2019 23:32:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16985