Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 00:33:30 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/POPW.01.01.02-18-0020/17 - Zakup i dostawa infrastruktury IT]]> Zakup i dostawa infrastruktury IT, w tym: 1. Zakup i dostawa komputerów typu laptop (4 szt.), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 2. Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (1 szt.) wraz z zestawem tonerów, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 3. Zakup i dostawa aparatu fotograficznego (1 szt.) wraz z dodatkowym obiektywem (1 szt.) i akcesoriami do nagrywania, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 4. Zakup i dostawa tabletu (1 szt.), zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego); 5. Zakup i dostawa dodatkowego monitora (1 szt.) wraz z akcesoriami komputerowymi, zgodnie ze specyfikacją i minimalnymi parametrami, określonymi w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081569 Tue, 16 Jan 2018 17:55:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081569 <![CDATA[Dostawa zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych - Karty sieciowe, kable - Zapytanie ofertowe nr 8/2017]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu akcesoriów do kamer przemysłowych oraz ich dostawa do siedziby Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081564 Tue, 16 Jan 2018 16:37:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081564 <![CDATA[Zamówienie na monitory]]> Przedmiotem zamówienia jest 26 monitorów o parametrach opisanych w dalszej części ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081557 Tue, 16 Jan 2018 16:16:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081557 <![CDATA[Dostawa licencji oprogramowania Altium Designer]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania typu sieciowego/stanowiskowego o podanej poniżej charakterystyce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081541 Tue, 16 Jan 2018 15:53:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081541 <![CDATA[Dostawa 240 sztuk pendrive’ów – DPF24-06]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 240 sztuk pendrive’ów dla uczestników projektu „ICT i języki obce – kompetencje przyszłości”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081520 Tue, 16 Jan 2018 15:06:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081520 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2018 - Komputery do sensorów laserowych]]> Komputer do obsługi sensorów laserowych- 2 szt. Opis przedmiotu zamówienia: Minimalne zalecane specyfikacje dla ARC/EYE: a) System operacyjny typu Windows 10 64-bit (uruchomiony w 32-bit trybie emulacji) lub nowszy b) Procesor typu Intel Xenon E3, E4 lub Core i7, 3,36 GHz - równoważny lub wyższy c) Pamięć (RAM): Minimalnie DDR4 2400 24 GB RAM lub więcej d) Karta graficzna: typu Microsoft Direct 3D 11- równoważna lub lepsza e) Adapter video: 256Mb lub więcej f) SSD: minimum 240 Gb wolnego miejsca g) Obudowa: możliwość rozbudowy o dodatkowe komponenty, karty, moduły. h) Oprogramowanie: typu 64-bit Microsoft Office 2016, typu Adobe Flash Player 15, typu Internet Explorer 11, typu Microsoft .Net Framework 4.6 - równoważne lub wyższe i) Porty USB: co najmniej 2 wolne porty dla interfejsu ARC / EYE a. 1 x (USB <-> RS485i) do połączenia z kamerą CSS b. 1 x (USB <-> RS422) do połączenia z robotem j) Port szeregowy: minimum jeden wolny RS232C do komunikacji z robotem k) Monitor: przemysłowy ekran dotykowy 12” lub większy. Rozdzielczość min. 1024 x 768 Prosimy o wycenę ww. zakupu o wskazanych parametrach minimalnych. Dopuszczalne są rozwiązania równoważne/lepsze technologicznie. Ww. elementy są częścią realizowanego przez Zamawiającego zadania, w ramach którego zaprojektuje on oraz wykona zrobotyzowane stanowisko spawalnicze. Prace badawcze będą obejmowały przeprowadzenie prób spawalniczych przy wykorzystaniu robota spawalniczego z użyciem lasera do śledzenia spoin oraz badania na próbkach blach ze stali niestopowej, stopowej, aluminium i stopów aluminium o grubościach: 2,0; 6,0; 12,0 mm. Zbadane zostaną możliwości spawania technologią laserową spoin na prostych odcinkach. W ramach tego zadania zostaną przeprowadzone opisane powyżej badania. Technika Spawalnicza Sp. z o.o. przeprowadzi próby spawania wraz z opracowaniem przedwstępnej instrukcji technologicznej spawania (pWPS) oraz wykonanie instrukcji technologicznej spawania (WPS). Próby oraz instrukcje wykonane zostaną dla różnych grubości materiałów spawalniczych w różnych pozycjach. W celu sprawdzenia jakości wykonanych złączy spawanych Zamawiający przeprowadzi badania wizualne (VT) oraz próby niszczące (rozciągania, ściskania, łamania, makro). Wspólny słownik zamówień (CPV): 30200000-1 – Urządzenia komputerowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081509 Tue, 16 Jan 2018 14:53:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081509 <![CDATA[Dostawa 240 sztuk pendrive’ów – DPF21-9]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie 240 sztuk pendrive’ów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081508 Tue, 16 Jan 2018 14:50:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081508 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/01/1.3.1/2018/POPW/INFORSP na dostawę infrastruktury systemu zarządzania produkcją w sferze sprzętowej (1kpl.)]]> Opis przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy infrastruktury systemu zarządzania produkcją w sferze sprzętowej (1kpl.) w postaci zakupu, dostawy, montażu, uruchomienia i konfiguracji: 1. Serwera – 1kpl. 2. Firewall’a – 1 kpl. 3. Switch’a – 1 kpl. 4. Backup – serwer NAS – 1 kpl. 5. Backup – dyski do serwera NAS 4 szt. 6. Wykonanie sieci bezprzewodowej 7. UPS – 1 kpl. 8. Szafy serwerowej – rack – 1 kpl. 9. Akcesoria do szafy serwerowej – 1 kpl. 10. Wykonanie klimatyzacji serwerowni – 1 kpl. 11. Wykonanie sieci LAN – 1 kpl. 12. Ploter – 1 szt. Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 01_01_1.3.1_2018_POPW_INFORSP" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081397 Tue, 16 Jan 2018 13:35:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081397 <![CDATA[Zakup, dostawa, montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, RTV, AGD i biurowego do wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż fabrycznie nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, RTV, AGD i biurowego do wyposażenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną na potrzeby projektu: Środowiskowy dom samopomocy dla osób z niepełnosprawnością intelektualną BONITUM w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081358 Tue, 16 Jan 2018 10:42:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081358 <![CDATA[Dostawa serwerów.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu serwerowego, w skład którego wchodzi: 1. Dostawa Serwerów - 2 sztuki 2. Dostawa Macierzy dyskowej - 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081226 Mon, 15 Jan 2018 15:40:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081226 <![CDATA[Zakup, dostawa oraz zapewnienie serwisów gwarancyjnych doposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Stuchowie w ramach projektu „Szansa dla edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z EFS (Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja).]]> Zakup, dostawa oraz zapewnienie serwisów gwarancyjnych doposażenia pracowni przyrodniczych, matematycznych i informatycznej dwóch szkół podstawowych z terenu Gminy Świerzno: Szkoły Podstawowej w Świerznie i Szkoły Podstawowej w Stuchowie w ramach projektu „Szansa dla edukacji” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 w części współfinansowanej z EFS (Oś Priorytetowa: RPZP.08.00.00 Edukacja). Szczegóły w załącznikach: http://www.biuletyn.net/nt-bin/start.asp?podmiot=swierzno/&strona=submenu_aktualnosci.asp&typ=podmenu&menu=43&podmenu=43&str=1&id=3230 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081212 Mon, 15 Jan 2018 15:33:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081212 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/01/2018 z dnia 15.01.2018r. na realizację Zadania 1,2,3,4 na potrzeby realizacji projektu pn.: „Innowacyjny system obsługi i zarządzania najmem w przedsiębiorstwie GORDIOS sp. z o.o.”]]> Przedmiotem zamówienia jest innowacyjny system obsługi i zarządzania najmem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081202 Mon, 15 Jan 2018 14:58:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081202 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 002/01/2018 z dnia 15.01.2018 na realizację Zadania 1 – Zakup wartości niematerialnych ,na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wdrożenie Platformy Wymiany Informacji – PWI”]]> Platformy Wymiany Informacji – PWI https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081180 Mon, 15 Jan 2018 14:17:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081180 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania]]> Przedmiotem Zamówienia jest dostawa, instalacja, wdrożenie sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem systemowym, świadczenie usług gwarancyjnych dla Zamawiającego oraz zakup oprogramowania do zarządzania serwisem z przekazaniem kodów źródłowych i praw autorskich do systemu oraz zanonimizowanych danych serwisowych z licencją na ich dowolne i bezterminowe przetwarzanie wraz z oprogramowaniem do pracy zespołowej i kontroli projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079924 Mon, 15 Jan 2018 13:20:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079924 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego i elektronicznego stanowiącego wyposażenie sal lekcyjnych.]]> Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz elektronicznego zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Komputer stacjonarny z monitorem - 17 sztuk 2. Drukarka monochromatyczna laserowa 1 sztuka 3. Kserokopiarka – 1 sztuka 4. Szuflada na pieniądze – 1 sztuka 5. Zamek hotelowy elektroniczny do drzwi – 1 szt. 6. Komputer przenośny (laptop) - 12 sztuk 7. Telefax termiczny – 1 sztuka 8. Ekran projekcyjny podwieszany do ściany/sufitu z montażem – 2 sztuki 9. Projektor multimedialny – 2 sztuki 10. Prezenter multimedialny – 1 sztuka 11. Głośniki – 2 zestawy 12. Microsoft Office Professional 2016 – 29 sztuk (licencji) 13. Wykonanie usługi uruchomienia sprzętu komputerowego na 29 komputerach Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081089 Mon, 15 Jan 2018 13:03:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081089 <![CDATA[Dostawa serwera]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Serwer, według następującej specyfikacji: 1. Urządzenie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2016 rok. 2. Zarówno całe urządzenie, jak i poszczególne podzespoły objęte gwarancją 36 miesięcy . 3. Po stronie Wykonawcy leży dobór takich rozwiązań, by gwarancja zarówno na całe urządzenie, jak i poszczególne podzespoły nie była w żaden sposób ograniczona, np. przez klauzule zgodności parametrów sprzętu, jego rekomendacji, czy autoryzacji. 4. Procesor: a) główny o parametrach min. 2,1GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 9,6GT/s 2UPI, 11MB pamięci podręcznej, Turbo, HT, 85W), DDR4-2400, b) dodatkowy: o parametrach min. 2,1GHz, 8 rdzeni/16 wątków, 9,6GT/s 2UPI, 11MB pamięci podręcznej, Turbo, HT, 85W), DDR4-2400, 5. Pamięć: 2 x 16GB pamięci RDIMM, 2667MT/s, w modułach dwubankowych 6. Zarządzanie: a) kontroler dostępu z funkcją powiadamia administratorów o problemach z serwerem, umożliwiając zdalne zarządzanie nim i ograniczając potrzebę fizycznego dostępu do urządzeń serwerowych. Możliwość rozwiązywania problemów i usuwania skutków awarii niezależnie od ich umiejscowienia ziała, działanie niezależnie od systemu operacyjnego i stanu lub dostępności monitora maszyn wirtualnych, b) zgodność z normą IPMI 2.0, 7. Pamięć i napędy: a) Rozwiązanie typu RAID 5 b) Obudowa 3,5` z maks. 8 dyskami twardymi wymienianymi bez wyłączania systemu c) Dyski: 4 x 600GB SAS 12Gb/s 512n 10tys. obr./min 2,5-calowy dysk twardy wymieniany bez wyłączania systemu w hybrydowym koszyku 3,5 cala d) Kontroler macierzy RAID, 2GB nieulotnej pamięci podręcznej, karta, niskoprofilowa e) Napęd: DVD–ROM, DVD+RW wewnętrzny 8. Zasilacz: podwójny nadmiarowy (1+1) wymieniany bez wyłączania systemu, 750W 9. Przewód zasilający: 2 x C13 do C14, styl PDU, 10 amperów, o długości 2m (6,5 stopy) 10. Układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module 2.0 11. Wbudowana czteroportowa karta LAN 1GBE 12. Możliwość montażu/dokładania urządzeń bez konieczności używania narzędzi, np. na zatrzaski 13. Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie stanu pracy serwera. Software: 1. Ustawienia systemu BIOS dotyczące wydajności; 2. System operacyjny: Windows Server 2016 Standard*, 16 rdzeni, bez nośników, bez licencji CAL lub inne o parametrach i funkcjonalnościach, jak wskazane, 3. System operacyjny: Windows Server 2016 Standard Ed*, zestaw nośników, obrazy umożliwiające instalację wersji wcześniejszej STD Ed 4. 2 x 10 licencji CAL Windows Server 2016, 2012* dla użytkowników (Standard lub Datacenter) Zamówienie realizowane na zasadach określonych w Pełnej wersji Zapytania ofertowego oznaczonego jako l.dz.01_01_2018_RPO_1_4_4_Ozamet (zamieszone w załącznikach). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081119 Mon, 15 Jan 2018 12:56:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081119 <![CDATA[Wzrost jakości oraz dostępności usług medycznych we Wrocławskim Centrum Okulistycznym Poprzez wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w ramach osi priorytetowej nr 2 „Technologie Informacyjno –komunikacyjne” działania nr. 2.1. „E-usługi publiczne” poddziałania nr. 2.1.1. „E-usługi publiczne – konkursy horyzontalne” RPO Województwa Dolnośląskiego 2014-2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego rozwiązania informatycznego, zgodnie z załącznikami do SIWZ. Szczegółowy opis poszczególnych elementów zawarty jest w Załącznikach do SIWZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym podano ilości oraz parametry techniczno-funkcjonalne przedmiotu zamówienia. Załącznik Nr 8 szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 9 minimalne wymagania funkcjonalne systemu informatycznego Załącznik Nr 10 minimalne wymagania dotyczące sprzętu komputerowego, drukarek, czytników kodów oraz sprzętu sieciowego Załącznik Nr 11 wymagania dla UPS Załącznik Nr 12 minimalne parametry agregatu ( system zasilania rezerwowego) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080975 Sat, 13 Jan 2018 16:06:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080975 <![CDATA[Dostawy elementów prototypu technologii (platformy badawczej / instalacji demonstracyjnej): jednostek obliczeniowych - komputerów na potrzeby zadań w ramach projektu „Opracowanie technologii analizy i pomiaru toru lotu piłek i lotek celem wdrożenia innowacji produktowej obejmującej obsługę systemu challenge w rozgrywkach tenisa, badmintona i siatkówki”.]]> Zestawy komputerowe 6 + 1 Przełączniki 2 lub 3 w zależności od wybranego wariantu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080963 Fri, 12 Jan 2018 23:42:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080963 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/ŚIB/2017 na dostawę i instalację oprogramowania księgowego do realizacji usług biura rachunkowego w ramach projektu „Świętokrzyski Inkubator Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014 – 2020, Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 2 - Konkurencyjna gospodarka, Działanie 2.1 - Wsparcie świętokrzyskich IOB w celu zwiększenia poziomu przedsiębiorczości w regionie, Umowa nr RPSW.02.01.00-26-0004/16-00.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż licencji na 3 stanowiska komputerowe oprogramowania finansowo - księgowego umożliwiającego kompleksową obsługę klientów Biura Rachunkowego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, w tym: księga handlowa, księga podatkowa, płace i kadry, środki trwałe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080836 Fri, 12 Jan 2018 15:29:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080836 <![CDATA[Zakup, dostawa szaf do ładowania tabletów”]]> Cztery szafy do ładowania tabletów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080819 Fri, 12 Jan 2018 15:06:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080819 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 12.01.2018r.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup: 1. Programu Photoshop lub równoważnego - 2 licencje, spełniającego co najmniej parametry: możliwość edycji plików psd, eps, pdf, png lub równoważnych 2. Programu Unity3D PRO lub równoważnego wraz z plugiem do obsługi VR- 4 licencje, spełniającego co najmniej parametry: obsługa kodu programistycznego w środowisku UNITY3D lub równoważnym 3. Programu 3D Max Studio- 2 licencje, spełniającego co najmniej parametry: min. możliwość edycji plików max Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne - 48000000-8 Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W. każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080752 Fri, 12 Jan 2018 13:46:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080752 <![CDATA[Oprogramowania - programów edukacyjnych oraz licencji na zajęcia przedmiotowe cz.3]]> Oprogramowanie - programy edukacyjne oraz licencje na zajęcia przedmiotowe cz.3 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080685 Fri, 12 Jan 2018 11:42:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080685 <![CDATA[Dostawa serwera systemowego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Serwer o parametrach: 1. Obudowa typu: rack 1U, 2. Procesor: • Ilość procesorów: 1 • Taktowanie: 2.20 GHz • Taktowanie Turbo: 3.00 GHz • Szyna Pamięci (MHz): 2400 MHz • Pamięć cache: 13.75 MB • QPI: 9.60 GT/s 2UPI • Pobór mocy (W): 85 W • Ilość rdzeni / wątków: 10 / 20 3. RAM: 32GB DDR4 ECC, 4. HDD: 2x 300GB HDD , 5. Minimalna ilość portów dysków twardych SAS/SATA:8, 6. rozwiązanie typu RAID, sprzętowy kontroler RAID z funkcjami RAID: 0,1,10,5,50,6,10, 7. Liczba portów ethernet 10/100/1000: 4, 8. Liczba portów usb 3.0: 3, 9. Liczba portów PCI-Express 16x: 1, 10. Liczba portów PCI-Express 8x: 1, 11. Zasilacz typu HOT-SWAP: tak, 12. Maksymalna ilość zasilaczy: 2, 13. System operacyjny: przykładowy Windows Serwer Standard 2016 64 Bit (wersja językowa polska lub angielska), lub inny o równoważnych parametrach i funkcjonalnościach, jak przykładowy, tj. system pozwalający na uruchomienie aplikacji 64-bitowych tworzonych w środowisku ASP.NET, wersja systemu operacyjnego na serwer: wydanie nie starsze niż z 2016 roku. 14. Gwarancja na urządzenie: minimum 3 lata. Uwagi dodatkowe: 1. Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybsza i dokładniejsza praca, wyższa sprawność, wyższa wytrzymałość). 2. W ramach poszczególnych elementów dopuszcza się podzespoły i rozwiązania wszystkich producentów minimum równoważne parametrom wydajnościowym i funkcjonalnym, jak wyżej wymienione oraz nie wymaga się rozwiązań i funkcjonalności, których z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, ze względu na ich charakter, np. prawny, nie można spełnić (wykazanie braku takiej możliwości leży po stronie Wykonawcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080671 Fri, 12 Jan 2018 11:22:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080671 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.01.2018r. nr 2]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Terminal danych Honeywell lub równoważny do testów 2. Terminal danych ze skanerem optycznym 2D do testów 3. Przemysłowy Access Point standard ABGN lub standardem równoważnym z zestawem anten 4. Laserowe skanery kodów kreskowych - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080583 Thu, 11 Jan 2018 20:25:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080583 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 11.01.2018r.]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zewnętrzny dysk twardy HDD 2,5 cala – 1 szt. 2. Dysk twardy SSD – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080577 Thu, 11 Jan 2018 20:01:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080577 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/ABTech/3.2 w ramach projektu pn.: „Wdrożenie i komercjalizacja innowacyjnej, uniwersalnej platformy bramek dostępowych dla dostawców usług M2M/IoT” Działanie 3.2 Innowacje w MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup 20 (dwudziestu) sztuk bramek LoRa (w tym: dostawa, instalacja, montaż i pierwsze uruchomienie nowych środków trwałych). Dostawa, zainstalowanie, zamontowanie i uruchomienie przez dostawcę 20 szt. bramek LoRa powinno zostać zrealizowane w 20 lokalizacjach (w każdej lokalizacji po jednej bramce LoRa) wskazanych w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Kod CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080509 Thu, 11 Jan 2018 16:48:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080509 <![CDATA[Dostawa sprzętu multimedialnego w projekcie: „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu multimedialnego dla szkół z terenu gminy Somianka w ramach realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7299/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży poddziałania 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w związku z realizacją projektu „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka”. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Kod CPV 30231320 – 6 Tablica interaktywna Kod CPV 30232100 – 5 Drukarki i plotery Kod CPV 38652100- 1 Projektory Kod CPV 38650000 – 6 Sprzęt fotograficzny Kod CPV 31711000 – 3 Pozostałe artykuły elektroniczne Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W przypadku dostarczenia towaru równoważnego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć jego opis (specyfikację) lub próbkę do oferty, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznikach nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 4. Ustala się dwuletni okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Jeżeli w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego jest podany inny okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest udzielić taki okres gwarancji jaki jest wskazany w/w załączniku. Termin rozpoczyna bieg od dnia odbioru dostawy. 5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, wolny od wad. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenie zakresu dostawy, o której mowa w Zapytaniu ofertowym. O każdej potrzebie zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy, Wykonawca zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej. Wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej w umowie pierwotnej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080470 Thu, 11 Jan 2018 14:40:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080470 <![CDATA[Zamówienie na laptopa oraz tablety z piórami Apple Pencil]]> Przedmiotem zamówienia są: - 4 tablety, - 4 pióra Apple Pencil, - laptop, spełniające parametry techniczne opisane w dalszej części ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080469 Thu, 11 Jan 2018 14:32:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080469 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla szkół z terenu gminy Somianka w ramach realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7299/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży poddziałania 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w związku z realizacją projektu „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka”. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Kod CPV 30213100-6 Komputery przenośne Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W przypadku dostarczenia towaru równoważnego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć jego opis (specyfikację) lub próbkę do oferty, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznikach nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 4. Ustala się dwuletni okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Jeżeli w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego jest podany inny okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest udzielić taki okres gwarancji jaki jest wskazany w/w załączniku. Termin rozpoczyna bieg od dnia odbioru dostawy. 5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, wolny od wad. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenie zakresu dostawy, o której mowa w Zapytaniu ofertowym. O każdej potrzebie zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy, Wykonawca zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej. Wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej w umowie pierwotnej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080452 Thu, 11 Jan 2018 14:07:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080452 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę narzędzi TIK do projektu SZANSA NA LEPSZY START]]> Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa laptopów, tabletów, wizualizerów , kamer cyfrowych w celu wyposażenia oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Kupiskach, Wygodzie i Podgórzu w narzędzia TIK na rzecz projektu „SZANSA NA LEPSZY START” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet III: KOMPETENCJE I KWALIFIKACJE, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie: 3.1.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/146 Thu, 11 Jan 2018 13:14:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/146 <![CDATA[Nabycie urządzenia serwerowego do obsługi systemu informatycznego – 1 szt.]]> Przedmiot zamówienia: Nabycie urządzenia serwerowego do obsługi systemu informatycznego – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080319 Thu, 11 Jan 2018 09:17:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080319 <![CDATA[Nabycie laptopów (4 szt.)]]> Przedmiot zamówienia: Nabycie laptopów (4 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080314 Thu, 11 Jan 2018 09:04:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080314 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja sprzetu znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe" - załącznik 1  21 serwerów  3 switche  4 laptopy  2 komputery stacjonarne  8 monitorów  4 stacje dokujące  5 licencji Enterprise Architect Corporate (dopuszcza się możliwość złożenia oferty na same licencje EA lub na sam sprzęt komputerowy) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080211 Wed, 10 Jan 2018 16:56:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080211 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPO-WO/2018 na zakup komputerów terminalowych]]> Przedmiotem zapytania jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu tj. 9 komputerów terminalowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080229 Wed, 10 Jan 2018 15:52:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080229 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętów na potrzeby kształcenia w zawodzie Ortoptystka – nr postępowania DPF07-10]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie specjalistycznego sprzętu będącego wyposażeniem pracowni zawodowych na kierunku Ortoptystka w szkołach policealnych TEB Edukacja w Bielsku Białej i Częstochowie, zgodnie z zestawieniem wskazanym w Zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080222 Wed, 10 Jan 2018 15:42:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080222 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/RPO-WO/2018 na zakup kolektorów danych wraz z czytnikami kodów kreskowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup kolektora danych wraz z czytnikiem kodów kreskowych - 3 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080214 Wed, 10 Jan 2018 15:36:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080214 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPO-WO/2018 na zakup serwera do obsługi systemu B2E]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera do obsługi systemu B2E. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080207 Wed, 10 Jan 2018 15:21:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080207 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO-WO/2018 na zakup laptopów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego niezbędnego dla realizacji projektu, tj. 5 komputerów typu notebook. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080188 Wed, 10 Jan 2018 14:50:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080188 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/01/2018/2.1 POIR na zakup komputerów pod końcówki zintegrowanego systemu kontroli barwy – 12 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest: zakup komputerów pod końcówki zintegrowanego systemu kontroli barwy – 12 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 16/01/2018/2.1 POIR, na potrzeby realizacji projektu pt.: „ZEJŚCIE DO 0% W TECHNOLOGII FLEXO” - inwestycja w infrastrukturę B+R niezbędną do prac badawczych nad udoskonaleniem technologii druku fleksograficznego”. Kod i nazwa CPV: 30213000-5: Komputery osobiste, 30214000-2: Stacje robocze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080176 Wed, 10 Jan 2018 14:45:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080176 <![CDATA[dostawa sprzętu komputerowego dla członka konsorcjum, którego liderem jest Neuro Device Group SA]]> zamówienie sprzętu komputerowego wg specyfikacji (załącznik) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080100 Wed, 10 Jan 2018 11:50:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080100 <![CDATA[Stacja robocza wraz z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami]]> Zakup stacji roboczej wraz z oprogramowaniem oraz dwoma monitorami zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu oraz na stronie www Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080013 Tue, 09 Jan 2018 20:21:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080013 <![CDATA[Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych: sprzętu komputerowego oraz wyposażenia na potrzeby realizacji projektu “Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych: sprzętu komputerowego - 2 laptopy z oprogramowaniem oraz wyposażenia - 2 rzutniki i 2 ekrany na potrzeby realizacji projektu, pn. "Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery - dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia w Zespole Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie do potrzeb rynku pracy” realizowanego przez Powiat Nidzicki/Zespół Szkół Rolniczych i Ogólnokształcących w Jagarzewie. Dostawa powinna być zgodna z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 1). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079996 Tue, 09 Jan 2018 18:39:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079996