Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 17:26:00 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW DO PRACOWNI ZAWODOWEJ]]> Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Bilans kompetencji informatyka”. W skład zamówienia wchodzi: L.P. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 1. Oprogramowanie graficzne (grafika wektorowa i laserowa) 3 2. Oprogramowanie do tworzenia grafiki (obróbka zdjęć) 16 3. Oprogramowanie do obróbki wideo 16 4. Oprogramowanie do tworzenia grafiki (grafika rastrowa + obróbka zdjęć) 16 5. Oprogramowanie do obróbki audio 16 6. Środowisko programistyczne 16 7. Oprogramowanie do tworzenia stron internetowych 16 8. Oprogramowanie do tworzenia aplikacji 32 9. Tablet z obsługą GSM 8 10. Tablet 16 11. Tablet graficzny 16 12. Zestaw Klawiatura + Mysz Bezprzewodowa 16 12. Odkurzacz antystatyczny 1 14. Telefon internetowy 8 15. Aparat cyfrowy 1 16. Słuchawki 16 17. Tablica Interaktywna 1 18. Projektor multimedialny 10 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167390 Fri, 15 Feb 2019 22:34:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167390 <![CDATA[Zakup i dostawa serwerów komputerowych i serwerów sieciowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowych środków trwałych (data produkcji nie może być starsza niż 2019 rok). 1) serwera All in One wraz z oprogramowaniem, w tym oprogramowaniem symulującym kartę teleinformatyczną (2 zestawy), kod CPV 48822000-6 Serwery komputerowe 2) serwera Proxy wraz z oprogramowaniem (2 zestawy) kod CPV 48821000-9 Serwery sieciowe. Dodatkowo realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje nieodpłatnie: montaż i uruchomienie środków trwałych. Zakup serwerów jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Wirtualnego Gabinetu Medycznego – specjalistycznego produktu, umożliwiającego oferowanie konsultacji medycznych za pomocą video komunikacji, bez konieczności instalowania dodatkowych komponentów. UWAGA: PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z ZAPYTANIEM OFEERTOWYM GDZIE ZOSTAŁY PODANE SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167378 Fri, 15 Feb 2019 19:52:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167378 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania, tablicy multimedialnej]]> Komputery przenośne z oprogramowaniem, tablica multimedialna, roboty programowalne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167359 Fri, 15 Feb 2019 17:40:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167359 <![CDATA[Ramię robota]]> ramię robota o parametrach podanych w zaproszeniu do oferty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167337 Fri, 15 Feb 2019 16:09:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167337 <![CDATA[Dotyczy postępowania ofertowego nr POIR_2.1/16 z dnia 15.02.2019r. na dostawę: Sprzętu komputerowego]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju w ramach których przewidziany jest zakup sprzętu komputerowego o parametrach nie gorszych niż: Notebook Lenovo ThinkPad E480 i5 lub równoważny – 3 sztuki Stacja dokująca Lenovo ThinkPad Hybrid lub równoważna – 3 sztuki Monitor Lenovo ThinkVision T23d lub równoważny – 3 sztuki Komplet klawiatura + mysz Lenovo 510 lub równoważny – 3 zestawy Drukarka etykiet CAB SQUIX4 lub równoważny – 1 sztuka Urządzenie wielofunkcyjne Konica-Minolta bizhub C3110 lub równoważne – 1 sztuka Drukarka Konica-Minolta Bizhub C3100P kolor lub równoważne – 1 sztuka Skaner kodów kreskowych – 3 sztuki Tablet minimum 7” maximum 8” – 3 sztuki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167288 Fri, 15 Feb 2019 14:55:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167288 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr POIR/16/KOMPUTERY na ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do miejsca realizacji zamówienia, jak również przeprowadzenie wszelkich czynności niezbędnych do jego uruchomienia w miejscu wykonania zamówienia w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z jego uruchomieniem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167145 Fri, 15 Feb 2019 10:18:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167145 <![CDATA[Zapytanie ofertowe DPF59-1 na dostawę wyposażenia pracowni robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostarczeniu wyposażenia pracowni robotyki dla Szkoły Podstawowej PARNAS we Wrocławiu zgodnie z poniższym opisem i specyfikacją. Zadanie 1 - laptopy 15 szt Zadanie 2 zestawy kloców programowalnych Zestaw podstawowy -15 szt Zestaw dodatkowy do symulacji zjawisk związanych z energią odnawialną - 8 szt Czujnik temperatury - 8 szt Zestaw dodatkowy do symulacji zjawisk związanych z pneumatyką - 8 szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15067 Thu, 14 Feb 2019 22:35:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15067 <![CDATA[Aparatura naukowo-badawcza]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167032 Thu, 14 Feb 2019 16:15:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167032 <![CDATA[Aparatura naukowo-badawcza]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej. Zamówienie podzielone jest na sześć części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167028 Thu, 14 Feb 2019 16:15:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167028 <![CDATA[Aparatura naukowo-badawcza]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury naukowo-badawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167024 Thu, 14 Feb 2019 16:15:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167024 <![CDATA[Aparat do rejestracji zjawisk szybkozmiennych z akcesoriami.]]> Aparat do rejestracji zjawisk szybkozmiennych z akcesoriami zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia punkt II Zapytania Ofertowego nr 03/02/02/2019/DB/POIR https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167019 Thu, 14 Feb 2019 16:05:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167019 <![CDATA[Modernizacja sieci teleinformatycznej na potrzeby projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i konfiguracja sprzętu i oprogramowania koniecznych do modernizacji sieci teleinformatycznej, na potrzeby projektu „Poprawa dostępności do nowoczesnych technologii informatycznych oraz rozbudowa infrastruktury informatycznej w Poddębickim Centrum Zdrowia Sp. z o.o.” 2. Przedmiot zamówienia obejmuje modernizacji sieci teleinformatycznej Zamawiającego, na którą składają się: 2.1. Modernizacja serwerowni, wg wymagań opisanych w Załączniku 1 do OPZ 2.2. Dostawa i instalacja UPS 7,5 kVA, wg wymagań opisanych w Załączniku 2 do OPZ 2.3. Modernizacja sieci LAN - instalacja punktów dystrybucyjnych, wg wymagań opisanych w Załączniku 3 do OPZ 2.4. Modernizacja sieci LAN - instalacja traktów światłowodowych wg wymagań opisanych w Załączniku 4 do OPZ 2.5. Dostawa i instalacja Zabezpieczenia styku z Internetem, wg wymagań opisanych w Załączniku 5 do OPZ 2.6. Dostawa i instalacja Przełączników sieciowych, wg wymagań opisanych w Załączniku 6 do OPZ 2.7. Dostawa i instalacja Zasilaczy awaryjnych, wg wymagań opisanych w Załączniku 7 do OPZ 3. W ramach realizacji usług konfiguracji i instalacji dostarczonych urządzeń i oprogramowania Zamawiający wymaga: 3.1. Opracowania dokumentu Plan Realizacji Zamówienia, 3.2. Instalacji i konfiguracji dostarczonego sprzętu, urządzeń i oprogramowania 3.3. Rekonfiguracji posiadanego przez Zamawiającego środowiska przetwarzania danych 3.4. Wykonania Dokumentacji Powykonawczej; 4. Po wykonaniu zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek świadczenia serwisu gwarancyjnego i opieki aktualizującej przez okres nie krótszy niż: 4.1. Dla części zamówienia określonych w punktach 2.1, 2.2, 2, 2.5, 2,6, 2.7 36 miesięcy (zgodnie z ofertą Wykonawcy) od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 4.2. Dla części zamówienia określonego w punkcie 2.3 i 2.3 25 lat od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego. 5. Podane w Załącznikach 1-7 parametry techniczne urządzeń należy traktować jako wymagania minimalne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166837 Thu, 14 Feb 2019 10:25:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166837 <![CDATA[SOLIDCAM dla tokarek]]> SOLIDCAM dla tokarek. Licencja zawierająca moduły: 2,5D Milling+Turning wraz z opieką techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166803 Thu, 14 Feb 2019 07:33:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166803 <![CDATA[SOLIDCAM dla frezarek]]> SOLIDCAM dla frezarek. Licencja zawierająca moduły: 2,5D Milling+3D HSM wraz z opieką techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166688 Thu, 14 Feb 2019 07:28:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166688 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr SOSW.271.2.219 - Oferta na dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach realizacji projektu pn: "Ogród dobrych serc Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata" Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wyposażenie sal przedszkolnych wraz z montażem fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń, wyposażenia wchodzących w skład tablety, tablice interaktywne wraz z oprogramowaniem, laminarki, radioodtwarzacz, urządzenie wielofunkcyjne zapewniających ich prawidłową pracę przeznaczonych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, objętych realizacją projektu "Ogród dobrych serc Przedszkole Promyk szansą na doświadczanie świata" zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165515 Wed, 13 Feb 2019 23:44:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165515 <![CDATA[Dostawa sprzetu komputerowego do Urzędów Gmin]]> Dostawa sprzętu komputerowego do urzędów Gmin Partnerskich Wszystkie dostawy realizowane będą na rzecz i do siedzib Partnerów Projektu tj: 1. Gmina Pleśna Pleśna 240, 33-171 Pleśna 2. Gmina Wierzchosławice Pl. Wierzchosławice 550, 33-122 Wierzchosławice 3. Gmina Zakliczyn Rynek 32, 32-840 Zakliczyn https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166795 Wed, 13 Feb 2019 23:28:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166795 <![CDATA[Dostawa serwerów do Urzędów Gmin partnerskich]]> Dostawa serwerów do urzędów: 1. Gmina Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12, 29-120 Kluczewsko 2. Gmina Łukowica Łukowica 334, 34-606 Łukowica 3. Gmina Słopnice Słopnice 911, 34-615 Słopnice 4. Gmina Kamienica Kamienica 42034-608 Kamienica Dostarczany sprzęt musi być fabrycznie nowy, nie posiadający śladów użytkowania i objęty gwarancją https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166780 Wed, 13 Feb 2019 21:33:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166780 <![CDATA[SOLIDWORKS Electrical 2018 2D+3D]]> SOLIDWORKS Electrical 2018 (2D+3D) wraz z subskrypcją. Licencja wieczysta oprogramowania CAD wraz z opieką techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166671 Wed, 13 Feb 2019 14:28:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166671 <![CDATA[Solidworks Composer 2019]]> Solidworks Composer 2019 wraz z subskrypcją. Licencja wieczysta oprogramowania CAD wraz z opieką techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166627 Wed, 13 Feb 2019 14:12:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166627 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego wraz z udzieleniem gwarancji w ramach realizacji projektu pn.: e-Urząd rozwój elektronicznej administracji w Gminie Dobre Miasto”]]> Przedmiot zamówienia stanowi dostawa następującego sprzętu: 1. Serwer - szt. 1 2. Urządzenie NAS - szt. 1 3. Szafa RACK - szt. 1 4. UPS - szt. 1 5. Skaner - szt. 1 6. Zestaw komputerowy - szt. 5 Dopuszcza się jedynie składanie ofert na fabrycznie nowe urządzenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166379 Wed, 13 Feb 2019 13:42:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166379 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/02/2019 - zakup sprzętu i aplikacji TIK]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu i aplikacji TIK: ­ 4 urządzenia zabezpieczające infrastrukturę sieciową oraz 4 komplety programów: antywirusowego i do kontroli treści, zabezpieczającego przed kradzieżą, zarządzającego pracownią. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania opisane w załączniku 4 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166643 Wed, 13 Feb 2019 13:27:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166643 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/ABTech/2.3.2/2 w ramach projektu pn.: „Wdrożenie innowacyjnego systemu telemetrycznego wspomagającego zarządzanie dystrybucją wody pitnej”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 2 Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” - Etap II inwestycyjny]]> Przedmiotem zamówienia jest: - zakup 25 szt. urządzeń sensoryczno-wykonawczych innowacyjnego systemu telemetrycznego wspomagającego zarządzanie dystrybucją wody pitnej. (Kod CPV: 32000000-3) oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie usługą dystrybucji wody pitnej szt. 1. w trzech wersjach językowych: polskiej, angielskiej, niemieckiej. ( Kod CPV: 48000000-8) Z uwagi na konieczność ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa Zamawiającego zakres opisu przedmiotu zamówienia został ograniczony w niniejszym zapytaniu ofertowym. Uzupełnienie wyłączonego opisu przedmiotu zamówienia zostanie dokonane wyłącznie w stosunku do tych potencjalnych wykonawców, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji i w tym celu złożą Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. Aby zapewnić równe traktowanie wszystkich Oferentów, Zamawiający udostępni zainteresowanym Oferentom dokument „Specyfikacja funkcjonalno-techniczna urządzenia sensoryczno-wykonawczego oraz specyfikacja dedykowanej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie usługą dystrybucji wody pitnej”, który określa wymagania dotyczące urządzenia sensoryczno-wykonawczego oraz dedykowanej aplikacji internetowej i ich poszczególnych elementów/modułów. Zamawiający oświadcza, iż dokument ten zawiera informacje stanowiące tajemnicę jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zainteresowani oferenci są zobowiązani do przesłania oświadczenia o zachowaniu poufności według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego Zamawiający udostępni zainteresowanym Oferentom dokument „Specyfikacja funkcjonalno-techniczna urządzenia sensoryczno-wykonawczego oraz specyfikacja dedykowanej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie usługą dystrybucji wody pitnej” w formie pliku w ciągu 24 godzin od daty otrzymania od Oferenta, na adres biuro@internet-rzeczy.pl, podpisanego oświadczenia o zachowaniu poufności. Zainteresowani Oferenci, aby otrzymać dokument „Specyfikacja funkcjonalno-techniczna urządzenia sensoryczno-wykonawczego oraz specyfikacja dedykowanej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie usługą dystrybucji wody pitnej” zobowiązani są przesłać Zamawiającemu oświadczenie o zachowaniu poufności w formie skanu podpisanego i opieczętowanego dokumentu na adres mailowy: biuro@internet-rzeczy.pl, a oryginał oświadczenia przekazać drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście na adres: ABTech Bochenek Adrian ul. Raciborska 38b, Jastrzębie, 47-260 Polska Cerekiew. Zamawiający przekaże Oferentowi dokument „Specyfikacja funkcjonalno-techniczna urządzenia sensoryczno-wykonawczego oraz specyfikacja dedykowanej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie usługą dystrybucji wody pitnej” na adres e-mail Oferenta, z którego Zamawiający otrzymał oświadczenie o zachowaniu poufności, Termin składania ofert nie ulega zmianie. Od oferenta zależy wybór sposobu dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia o zachowaniu poufności (pocztą e-mail, tradycyjną drogą pocztową, przesyłką kurierską lub osobiście) oraz złożenie oświadczenia o zachowaniu poufności w takim terminie , aby uwzględniając czas potrzebny Zamawiającemu na udostępnienie Oferentowi dokumentu „Specyfikacja funkcjonalno-techniczna urządzenia sensoryczno-wykonawczego oraz specyfikacja dedykowanej aplikacji internetowej wspomagającej zarządzanie usługą dystrybucji wody pitnej” Oferent zdążył przygotować i przesłać ofertę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165875 Wed, 13 Feb 2019 13:18:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165875 <![CDATA[Zakup komputerów przenośnych w ramach Zadania 3 : Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Rozwój e- usług w Otwocku”]]> Typ Laptop konwertowalny z obracanym ekranem dotykowym Procesor Procesor osiągający w teście PassMark - CPU Mark Laptop & Portable CPU Performance wynik min. 7680 punktów (na dzień złożenia oferty) (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie: www.cpubenchmark.net ) Minimalna ilość rdzeni: 4 Minimalne taktowanie bazowe: 1.6 GHz Pamięć RAM 8GB lub większa pojemności Dysk twardy 128GB SSD lub większej pojemności, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii. Ekran Przekątna ekranu LCD minimum 14 cali Rozdzielczość pozioma LCD minimum 1920 pikseli Rozdzielczość pionowa LCD minimum 1080 pikseli Powłoka ekranu – antyrefleksyjna Typ matrycy – IPS Jasność matrycy minimum 250 nitów Dotykowym ekran Karta graficzna Zintegrowana karta graficzna wykorzystująca pamięć RAM systemu dynamicznie przydzielaną na potrzeby grafiki w trybie UMA (Unified Memory Access) Obsługująca funkcje: • DX11.1 • OGL 4.0 • OpenCL 1.2 Minimum 1 x wyjście HDMI Karta dźwiękowa Zintegrowana karta dźwiękowa Porty Minimum 1 x USB 3.1 typ C Minimum 2 x USB 3.1 1x wyjście słuchawki Wymagana ilość portów nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Klawiatura w polskim układzie qwerty Komunikacja Bluetooth WiFi IEEE 802.11b/g/n/ac Zasilanie Typ akumulatora minimum 4 komorowy System operacyjny Zainstalowany system operacyjny: Oryginalny Windows 7, 8, 10 PRO PL 64 bit lub równoważny. Parametry równoważności: • Pełna integracja z domeną Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego) opartą na serwerach Windows Server 2008/2012 • Zarządzanie komputerami poprzez Zasady Grup (GPO) Active Directory MS Windows (posiadaną przez Zamawiającego), WMI. • Zainstalowany system operacyjny nie wymaga aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu. • Pełna obsługa ActiveX Wszystkie w/w funkcjonalności nie mogą być realizowane z zastosowaniem wszelkiego rodzaju emulacji i wirtualizacji Microsoft Windows Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemami operacyjnym Windows 7, 8, 10 – stosownie do strony Microsoft WHCL Gwarancja Minimum 24 miesiące gwarancji producenta od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego. Inne Kamera HD, Czytnik linii papilarnych Nie dopuszcza się modyfikacji podzespołów sprzętu przez Wykonawcę. Wszystkie podzespoły muszą być zamontowane fabrycznie przez producenta sprzętu. Sprzęt musi pochodzić z oficjalnej polskiej dystrybucji oraz ma być trwale oznaczony logo producenta. Komputery należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego tj. Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166292 Wed, 13 Feb 2019 11:44:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166292 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1.4/DŚT-001/2019 dotyczące wyboru Dostawcy nowego środka trwałego – Zakup serwera (2 szt.)]]> Zapytanie ofertowe nr 1.4/DŚT-001/2019 dotyczące wyboru Dostawcy nowego środka trwałego – Zakup serwera (2 szt.), na rzecz podmiotu Aviation Infotic sp. z o.o. sp. k., realizującego projekt pt. „Wprowadzenie modelu gospodarki elektronicznej w przedsiębiorstwie poprzez wdrożenie rozwiązań TIK klasy CRM i ECM”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166428 Tue, 12 Feb 2019 21:20:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166428 <![CDATA[ZAPROSZENIE do złożenia oferty na zadanie: Zakup i dostarczenie sprzętu TIK w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.01.01-10-0016/18 pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie sprzętu TIK w ramach realizacji projektu nr RPLD.11.01.01-10-0016/18 pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności w Publicznych Przedszkolach Miasta Zduńska Wola” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14975 Tue, 12 Feb 2019 15:19:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14975 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, fotograficznego, biurowego oraz multimedialnego CZĘŚĆ I) DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, FOTOGRAFICZNEGO, BIUROWEGO 1. aparat fotograficzny 1szt. 2. Laptop z oprogramowaniem 20szt. 3. Urządzenie wielofunkcyjne 2szt. 4. Myszki do komputera bezprzewodowe 17szt. 5. Pendrive 17szt. 6. Odtwarzacz CD z głośnikami 1szt. CZĘŚĆ II) DOSTAWA SPRZĘTU MULTIMEDIALNEGO 1. Projektor multimedialny 2szt. 2. Tablica interaktywna z systemem mocowania 2szt. 3. Wizualizer 1szt. 4. Rzutnik multimedialny 1szt. 5. Ekran do rzutnika multimedialnego 1szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166088 Mon, 11 Feb 2019 14:40:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166088 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/2019]]> Nano Games sp. z o.o. przedstawia zapytanie ofertowe dotyczące 4 sztuk kompletów gogli VR wraz z akcesoriami oraz 10 sztuk trackerów VR. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166071 Mon, 11 Feb 2019 14:34:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166071 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-7147/16-00/041/Garwolin]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPMA.10.03.01-14-7147/16-00/041/Garwolin UNIA PRODUCENTÓW I PRACODAWCÓW PRZEMYSŁU MIĘSNEGO OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA DLA Wykonawcy, który dostarczy sprzęt informatyczny do pracowni szkolnej nauki zawodu w Zespole Szkół w Garwolinie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166028 Mon, 11 Feb 2019 12:39:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166028 <![CDATA[„Dostawa sprzętu informacyjno-komunikacyjnego oraz doposażenie pracowni przyrodniczej w ramach realizacji projektu „AEROBIK UMYSŁU” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2. Kształcenie ogólne"]]> Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 1) część pierwsza obejmuje dostawę sprzętu informacyjno-komunikacyjnego: - przenośnego komputera dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem – 6sz t., - przenośnego komputera dla uczniów wraz z oprogramowaniem – 14 szt., - wizualizera cyfrowego – 1 szt., - systemu do zbierania i analizowania odpowiedzi – 1 szt., - projektora multimedialnego – 1 szt., - ekranu do projektora multimedialnego – 1szt., - aparatu fotograficznego – 1 szt., - sieciowego urządzenia wielofunkcyjnego – 2 szt., - drukarki 3D – 1 szt. 2) część druga obejmuje doposażenie pracowni przyrodniczej: - mikroskop z kamerą USB – 3 szt., - preparaty biologiczne do obserwacji mikroskopowych – 3 zest., - kompasy – 14 szt., https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165956 Mon, 11 Feb 2019 10:32:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165956 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego (18 kpl): 1) Zespół komputerowy (1) – 7 kpl, 2) Zespół komputerowy (2) – 1 kpl, 3) Zespół komputerowy (3) – 4 kpl, 4) Zespół komputerowy (4) – 1 kpl, 5) Laptop (1) – 3 kpl, 6) Laptop (2) – 1 kpl, 7) Serwer kopii zapasowych – 1 kpl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14903 Mon, 11 Feb 2019 08:23:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14903 <![CDATA[zapytanie ofertowe na nabycie środka trwałego- oprogramowania do projektowania wraz z modułami (1 kpl.), modułu do tworzenia dokumentacji (1 kpl) na potrzeby projektu firmy GLASS-SERWIS EWELINA WYSOCKA z siedzibą w Zblewie realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie środka trwałego- nabycie oprogramowania do projektowania wraz z modułami(1 kpl.), modułu do tworzenia dokumentacji (1 kpl) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w rozdziale III zapytania ofertowego - z uwagi na ograniczą liczbę znaków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165801 Fri, 08 Feb 2019 16:03:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165801 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W ZAKRESIE DOSTAW DO PRACOWNI ZAWODOWEJ]]> Zamówienie dotyczy dostawy wyposażenia w ramach projektu pt. „Bilans kompetencji informatyka”. W skład zamówienia wchodzi: L.P. Nazwa przedmiotu zamówienia Ilość 1. Komputer stacjonarny 64 2. Monitor 64 3. Pakiet biurowy 64 4. Laptop 4 5. Ploter 3 6. Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 3 7. Drukarka laserowa czarno-biała 1 8. Drukarka laserowa kolorowa 1 9. Drukarka igłowa 1 10. Urządzenie wielofunkcyjne laserowe lub atramentowe z funkcją skanera, faxu 1 11. Skaner płaski A4 4 12. Skaner A3 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165799 Fri, 08 Feb 2019 15:53:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165799 <![CDATA[OGŁOSZENIE o zamówieniu częściowym na sprzęt komputerowy o wartości od 6 000 euro do 30 000 euro Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie Zamawiającego: www.zs2.tychy.pl]]> 1. Przedmiot zamówienia: a). komputer stacjonarny lub przenośny 1 - 10 szt. b). komputer stacjonarny 2 - 7 szt. c). komputer stacjonarny 3 - 16 szt. d). skaner A3 - 1 szt. e). urządzenie wielofunkcyjne- kserokopiarka - 1 szt. f). drukarka laserowa A4 - 1 szt. g). urządzenie wielofunkcyjne - 1 szt. h). drukarka laserowa kolorowa A4 - 2 szt. Kod CPV: 30232110-8 Drukarki laserowe 30216110-0 Skanery komputerowe 42962000-7 Urządzenia drukujące i graficzne 30213100-6 Komputery przenośne 30213300-8 Komputer biurkowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165552 Thu, 07 Feb 2019 22:10:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165552 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie oprogramowania do rejestrowania świadczeń zdrowotnych oraz obsługi tworzenia i archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej wraz z dostawą infrastruktury IT.]]> Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy zadania. Zadanie 1 obejmuje dostawę i wdrożenie: Oprogramowania do rejestrowania świadczeń zdrowotnych oraz obsługi tworzenia i archiwizacji elektronicznej dokumentacji medycznej, Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4. Zadanie 2 obejmuję dostawę, wdrożenie i konfigurację: 1. Serwer 2 szt. 2. Macierz dyskowa 1 szt. 3. Zasób dyskowy na potrzeby backupu 1 szt. 4. Zestaw komputerowy (stacja robocza, klawiatura, mysz, monitor) 13 szt. 5. Zestaw do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem 13 szt. 6. Skaner do digitalizacji dokumentacji papierowej 2 szt. 7. Firewall + przełącznik sieciowy 2 szt. 8. Szafa rack 1 szt. 9. Serwerowy system operacyjny + licencje dostępowe 2 szt. 10. Oprogramowanie systemu ochrony danych (backupu) 1 szt. 11. Oprogramowanie antywirusowe dla stacji roboczych 13 szt., 12. Szkolenia z obsługi systemu 1 szt. Szczegółowa specyfikacja dla dostarczanych urządzeń i oprogramowania znajduje się w Załączniku nr 4. Zadanie 3 obejmuje: Szkolenie z obsługi wdrożonego systemu informatycznego oraz utworzonej infrastruktury sieciowej: Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym jest obowiązany w treści oferty albo w załączniku do niej wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165493 Thu, 07 Feb 2019 15:57:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165493 <![CDATA[Zakup wartości niematerialnych i prawnych – Oprogramowanie 3D CAD/CAM,]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania w ramach projektu pt.: „Wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa znacząco udoskonalonego domu modułowego o poprawionych parametrach, będących wynikiem własnych prac B+R” w ramach RPO Województwa Lubelskiego 2014-2020 realizowanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości z siedzibą w Lublinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14844 Thu, 07 Feb 2019 15:00:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14844 <![CDATA[„Dostawa i instalacja sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych w klasopracowniach w ramach projektu „Nauka nowej generacji – poprawa jakości kształcenia ogólnego i w zakresie TIK w Liceum Ogólnokształcącym im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Staszowie””.]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzęt technologii informacyjno – komunikacyjnej i pomoce dydaktyczne, stanowiące doposażenie klasopracowni w ramach Zadania projektowego nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165406 Thu, 07 Feb 2019 13:42:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165406 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019. Dostawa mobilnej stacji roboczej wraz z monitorem kompatybilnej z oprogramowaniem Moldex3D dla Centrum Materiałów Polimerowych Węglowych PAN w Zabrzu, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest przedstawienie oferty na dostawę mobilnej stacji roboczej wraz z monitorem kompatybilnej z oprogramowaniem Moldex3D. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165336 Thu, 07 Feb 2019 12:35:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165336