Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 22:01:54 +0200 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - Dyski do serwerów - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Dyski do serwerów - 3 sztuki - kod CPV 30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24641 Tue, 22 Oct 2019 14:29:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24641 <![CDATA[Dostawa infrastruktury serwerowej - Serwer obliczeniowy - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (dopuszczamy użycie produktu refabrished lub renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Serwer obliczeniowy - 1 sztuka - kod CPV 48820000-2 Serwery, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24640 Tue, 22 Oct 2019 14:28:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24640 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - Macierz dyskowa do serwera - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Macierz dyskowa do serwera - 1 sztuka - kod CPV 30233141-1 Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24639 Tue, 22 Oct 2019 14:27:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24639 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego - Switch - Rozwój infrastruktury B+R na potrzeby EC Engineering Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego (sprzęt musi być nowy, nie dopuszczamy produktu refabrished czy renew) o podanych parametrach minimalnych w załączniku "Parametry oferowanego produktu". Poniżej lista elementów zawartych w załączniku: - Switch - 3 sztuki - kod CPV 32420000-3 Urządzenia sieciowe, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24635 Tue, 22 Oct 2019 14:26:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24635 <![CDATA[„Zakup i dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i innych urządzeń na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – zamówienie podzielono na 5 części”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni dydaktycznych - sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i innych urządzeń na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – w ramach Projektu pn. „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE” – zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (patrz ust. 3.2 SIWZ z podpunktami) oraz na warunkach stawianych przez Zamawiającego. Zamówienie podzielono na 5 części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213250 Tue, 22 Oct 2019 13:26:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213250 <![CDATA[Dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem i uruchomieniem zestawów komputerowych typu All-In-One, pakietów biurowych i przewodów UTP, do pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Tuczępach zgodnie z poniższym wykazem: 1. zestaw komputerowy w obudowie zintegrowanej z monitorem: komputer All-In-One z systemem operacyjnym i oprogramowaniami, klawiatura, mysz - ilość: 10 szt; 2. pakiety biurowe - w tym: a) pakiet biurowy 1: Microsoft Office 2016 Standard "dla edukacji" z licencją bezterminową lub równoważny ilość 10 szt; b) pakiet biurowy 2: dowolny pakiet zawierający co najmniej edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do tworzenia prezentacji (np. OpenOffice, LibreOffice) z licencją bezterminową - ilość 10 szt 3. Przewody UTP - ilość: 10 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213215 Tue, 22 Oct 2019 12:13:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213215 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/CIS2 z dnia 22.10.2019]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawę oprogramowania wraz ze sprzętem do obsługi kawiarni-bistro prowadzonej przez Centrum Integracji Społecznej w Żywcu – pracownia gastronomiczna zgodnie ze SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA stanowiącym integralną część niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213203 Tue, 22 Oct 2019 10:57:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213203 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z 21.10.2019r. na dostawę: komputera przenośnego typu laptop]]> Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa: komputera przenośnego typu laptop https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213080 Tue, 22 Oct 2019 07:04:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213080 <![CDATA[Zakup podzespołów do montażu systemów testowych – cz.9: moduł komunikacyjny PLC (PowerLine Communication)- Ethernet]]> Zakup podzespołów do montażu systemów testowych – cz.9: moduł komunikacyjny PLC(PowerLine Communication) - Ethernet https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24597 Mon, 21 Oct 2019 18:03:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24597 <![CDATA[Zakup i dostawę robotów edukacyjnych, tabletów, mat edukacyjnych i gier planszowych wspierających naukę programowania w projektach "Misja: programowanie - podregion ostrołęcki" i "Misja: programowanie - podregion płocki"]]> Celem zamówienia jest zakup i dostawa: - 259 programowalnych robotów edukacyjnych do nauki programowania wraz z gwarancją i oprogramowaniem, - 518 tabletów do sterowania programowalnymi robotami edukacyjnymi wraz z gwarancją i oprogramowaniem, - 93 mat edukacyjnych dedykowanych programowalnym robotom, -348 planszowych gier edukacyjnych wspierających naukę programowania, w projektach "Misja: programowanie - podregion ostrołęcki" i "Misja: programowanie - podregion płocki". Szczegółowe informacje w załaczonej treści zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24589 Mon, 21 Oct 2019 16:25:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24589 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 /RPOP.02.01.02-16-0015/18 dotyczące zakupu sprzętu IT i oprogramowania]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu IT i oprogramowania w ramach projektu pt. "Rozwój technologii informacyjnych i komunikacyjnych w firmie HBCR Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213027 Mon, 21 Oct 2019 15:04:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213027 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ zestawu stanowisk komputerowych wraz z osprzętem do nich oraz monitorów ekranowych]]> Przedmiotem Zamówienia jest dostawa zestawu stanowisk komputerowych wraz z osprzętem do nich oraz monitorów ekranowych o wymaganych: • parametrach i konfiguracji technicznej, • okresach gwarancyjnych / serwisowych. Ze względu na badawczy charakter prac w Projekcie oraz konieczność zapewnienia parametrów technicznych gwarantujących możliwość terminowej realizacji planowanego zakresu prac Zamawiający określa wymagania optymalne (jako zawierające rezerwę dla max. planowanych obciążeń) i/lub minimalne (umożliwiające stałe i stabilne wykorzystanie) dla Przedmiotu Zamówienia. Zamówienie obejmuje również dostarczenie Przedmiotu Zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego lub miejsca odbioru uzgodnionego pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212173 Mon, 21 Oct 2019 15:01:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212173 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 1/10/2019 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TIK]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkołach w gminie Stara Kamienica”, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24559 Mon, 21 Oct 2019 12:13:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24559 <![CDATA[Wybór na dostawę, montaż i konfigurację do istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych w ramach przebudowy i rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko]]> Dostawa, montaż i konfiguracja do istniejącego systemu urządzeń telekomunikacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212821 Sun, 20 Oct 2019 21:25:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212821 <![CDATA[„Kompleksowa dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, dostawa i zainstalowanie oprogramowania operacyjnego, dostawa i zainstalowanie oprogramowania biurowego i inżynierskiego oraz wykonanie i zainstalowanie strony internetowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Rybniku” - z podziałem na 2 części]]> Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa i zainstalowanie sprzętu komputerowego, dostawa i zainstalowanie oprogramowania operacyjnego, dostawa i zainstalowanie oprogramowania biurowego i inżynierskiego oraz wykonanie i zainstalowanie strony internetowej w Spółdzielni Mieszkaniowej „POŁUDNIE” w Rybniku” - z podziałem na 2 części. Przedmiot zamówienia w zależności od części obejmuje w szczególności: • dostawę i zainstalowanie pakietów biurowych, • dostawę i zainstalowanie skanera. Szczegółowe informacje o całym zamówieniu w SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212755 Fri, 18 Oct 2019 20:54:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212755 <![CDATA[Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i innego wyposażenia do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego i innego wyposażenia do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212751 Fri, 18 Oct 2019 20:15:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212751 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH [3 szt.] OZNACZENIE SPRAWY 14/2019/21/TL]]> Przedmiot zamówienia stanowi dostawa Zestawu komputerowego do projektowania (stacja robocza) w skrócie zestaw komputerowy [3 szt.] Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 14 2019 21 TREKO LASER_zestawy_komputerowe.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212709 Fri, 18 Oct 2019 15:53:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212709 <![CDATA[dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego skonfigurowanego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem operacyjnym, drukarek, oprogramowań i systemu e-Rejestracja]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z dostarczeniem do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego, oprogramowania, drukarek i systemu e-Rejestracja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24510 Fri, 18 Oct 2019 14:50:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24510 <![CDATA[Zapytanie nr 18/CBR/2019 - zakup i dostawa wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektu "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w NMG S.A."]]> Zapytanie dotyczy zakupu i dostawy wyposażenia serwerowni w ramach realizacji projektu nr POIR.02.01.00-00-0239/16 pn. „Utworzenie Centrum Badawczo - Rozwojowego w NMG S.A.”, dla którego NMG SA otrzymało dofinansowanie w ramach Działania 2.1. Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamówienie udzielane jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212664 Fri, 18 Oct 2019 13:58:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212664 <![CDATA[Zakup 16 szt. serwerów wyposażonych w 2 CPU z 10 fizycznymi rdzeniami każdy i podstawowym taktowaniem 2.6GHz / Purchase of 16 servers equipped with 2 CPUs with 10 physical cores each and basic 2.6GHz clock speed;]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup 16 szt. serwerów wyposażonych w 2 CPU z 10 fizycznymi rdzeniami każdy i podstawowym taktowaniem 2.6GHz; - 128GB RAM w kościach 32GB 2400 mt/s; - serwery wyposażone w 8 kart GPU, każda o szybkości przynajmniej 15.7TFlops, z 16GB vRAM i szybkości transferu pomiędzy kartami 300 GB/sec. - 800GB SSD SAS enterprise read intensive albo lepszy - szyny serwerowe wysuwalne, - 2 x zestaw zasilaczy redundantnych (2+2) o mocy minimum 2200W każdy, - wielkość serwera max 4u. ---------------------------------------------------- The subject of the order is the purchase of 16 servers equipped with 2 CPUs with 10 physical cores each and basic 2.6GHz clock speed; - 128GB RAM in 32GB 2400 mt / s bones; - servers equipped with 8 GPU cards, each with a speed of at least 15.7TFlops, with 16GB vRAM and transfer speed 300 GB / sec between cards. - 800GB SSD SAS enterprise read intensive or better - extensible server rails, - 2 x set of redundant power supplies (2 + 2) with a minimum power of 2200W each, - server size max 4u. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24497 Fri, 18 Oct 2019 13:52:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24497 <![CDATA[Zamówienie ofertowe z dnia 18.10.2019 roku na wybór dostawcy kompletu sprzętu komputerowego - telematyka firmy WABCO lub równoważne dla firmy KEMPKA Sp. z o.o.]]> Spółka KEMPKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup kompletu sprzętu komputerowego - telematyka firmy WABCO lub równoważne – 1 komplet w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212665 Fri, 18 Oct 2019 13:45:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212665 <![CDATA[Zamówienie ofertowe z dnia 18.10.2019 roku na wybór dostawcy sprzętu teleinformatycznego dla firmy KEMPKA Sp. z o.o.]]> Spółka KEMPKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łaziskach Górnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu na zakup sprzętu teleinformatycznego – 1 zestaw w ramach projektu współfinansowanego z EFRR realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212631 Fri, 18 Oct 2019 12:44:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212631 <![CDATA[Zakup i instalacja sprzętu komputerowego w ramach projektu ,,Przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąmbskich na cele kulturalne’’]]> Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie siedziby Teatru Muzycznego w Toruniu w sprzęt komputerowy. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Specyfikacja zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212623 Fri, 18 Oct 2019 12:26:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212623 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/WSH/EFRR_RYBNIK/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 44 szt. urządzeń USB Bluetooth Micro Adapter, na potrzeby realizacji projektu pt. „Eksperci programowania w podregionie rybnickim”. 2. Specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212586 Fri, 18 Oct 2019 11:36:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212586 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/WSH/ EFRR_BYTOM/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 64 szt. urządzeń USB Bluetooth Micro Adapter, na potrzeby realizacji projektu pt. „Eksperci programowania w podregionie bytomskim”. 2. Specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212565 Fri, 18 Oct 2019 11:11:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212565 <![CDATA[Nr 2/1.1.1/2019/KO]]> Przedmiotem zapytania jest usługa leasingu operacyjnego sprzętu komputerowego – dwa wysokowydajne zestawy komputerowe w tym jeden z manipulatorem 3D o parametrach technicznych ujętych w niniejszym punkcie. W opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego w odniesieniu do sprzętu komputerowego i leasingu operacyjnego. Wykonawca może zaoferować rozwiązanie równoważne przy spełnieniu niżej wymienionych minimalnych parametrów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212527 Thu, 17 Oct 2019 22:59:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212527 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu do szkół w ramach projektu: pt. „Lidzbarska Akademia Mistrzów”]]> Zakup i dostawa sprzętu do szkół : 1. Drukarka laserowa - 1 szt. 2. Projektor multimedialny - 1 szt. 3. Pendrive - 6 szt. 4. Kabel HDMI - 2 szt. 5. Radiomagnetofon - 1 szt. Wszystkie zakupy i dostawy realizowane będą na rzecz i do siedziby następujących szkół:  Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza ul. Długa 61, 13-203 Stare Dłutowo  Szkoła Podstawowa w Kiełpinach, Kiełpiny 1, 13-230 Lidzbark Zakup i dostawa realizowane są w ramach projektu: pt. „Lidzbarska Akademia Mistrzów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 Kadry dla gospodarki, Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów; Poddziałanie RPWM.02.02.01 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212500 Thu, 17 Oct 2019 19:32:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212500 <![CDATA[Dostawa laptopów realizowana w projekcie „e-Pionier - wykorzystanie potencjału uczelni wyższych na rzecz podniesienia innowacyjności rozwiązań ICT w sektorze publicznym” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, oś priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa (Działanie 3.3).]]> Dostawa laptopów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24465 Thu, 17 Oct 2019 17:25:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24465 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4 dotyczące zakupu środków trwałych (serwera) w ramach realizowanego przez przedsiębiorstwo HEPHARM Sp. z o.o. projektu pt. „Wsparcie przedsiębiorstwa HEPHARM Sp. z o.o. w procesie wdrożenia innowacji technologicznych poprzez usługi doradcze proinnowacyjne” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków trwałych (serwer) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212438 Thu, 17 Oct 2019 15:18:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212438 <![CDATA[Zakup serwera wraz z oprogramowaniem]]> Zakup serwera wraz z oprogramowaniem w celu stworzenia struktury informatycznej pod wdrożenie systemu PACS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24444 Thu, 17 Oct 2019 14:13:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24444 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest zakup 700 sztuk przenośnych baterii z obudową z tworzywa sztucznego (powerbanków) o określonych parametrach]]> Przedmiotem zamówienia w ramach niniejszego zapytania ofertowego jest zakup 700 sztuk przenośnych baterii z obudową z tworzywa sztucznego (powerbanków) o następujących parametrach: 1. Bateria litowo-jonowa o mocy minimum 5000 mAh 2. Żywotność baterii minimum 800 cykli 3. Wejście 5V/500mA, wyjście 5V/1000 mA 4. Kolor obudowy czarny 5. W zestawie dołączony kabel do ładowania z końcówka USB/micro-USB 6. Stan naładowania monitorowany za pomocą diod statusowych 7. Wielkość baterii nie przekraczająca 10x5x3 cm Wymagania dodatkowe: 8. Pudełko (w zestawie) 9. W cenie indywidualne oznakowanie każdej sztuki grawerem lub nadrukiem (loga projektu) 10. W cenie dostawa do siedziby Głównego instytutu Górnictwa w Katowicach 11. Gwarancja minimum 12 miesięcy Prosimy o podanie w ofercie następujących danych: 1. cena netto/brutto 2. warunki płatności (preferowany termin płatności 30 dni). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24451 Thu, 17 Oct 2019 13:57:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24451 <![CDATA[DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I MULTIMEDIALNEGO W CELU REALIZACJI PROJEKTU PN. „AKTYWNA TURYSTYKA W ZGODZIE Z RÓŻNORODNOŚCIĄ BIOLOGICZNĄ POWIĄZANA Z LEŚNICTWEM ZWIERZYNIEC W NADLEŚNICTWIE KRAŚNIK”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: telewizor z wieszakiem (1 szt.), pulpit multimedialny (2 szt.), głośniki (1 komplet, tj. minimum 6 szt.), laptop (2 szt.). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt stanowiący przedmiot zamówienia był fabrycznie nowy, nieużywany, posiadał wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, znajdował się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego. 4. Wymagane jest, aby wykonawca dostarczył wszelkie dokumenty, niezbędne do legalnego używania sprzętu i oprogramowania (licencje). Dostarczone licencje powinny mieć charakter zakupu jednorazowego bez konieczności ich odnawiania czy uiszczenia innej opłaty utrzymującej ich ważności. 5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej zamawiającego uzgadniając datę oraz przewidywaną godzinę dostawy sprzętu. 6. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w dni robocze, tj. poniedziałek – piątek, w godzinach 715 - 1515. 7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć sprzęt do pomieszczeń wskazanych przez zamawiającego oraz zamontować/zainstalować urządzenia, które tego wymagają. 8. Minimalna gwarancja na zaoferowany przedmiot zamówienia wynosi 3 lata (zgodnie z działem XIII Zapytania okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów wyboru ofert). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212350 Thu, 17 Oct 2019 13:19:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212350 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego dla placówki oświatowej. Zamówienie realizowane jest w imieniu Beneficjenta przez: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy (realizator projektu) ul. Żeromskiego 25 55-100 Trzebnica NIP: 9151330817 Zamawiający informuje, że Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy (realizator projektu) będzie dysponować wymaganym zaświadczeniem organu nadzorującego wydanym zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004 r. (Dz. U. z 2004 r., poz. 535 z późn. zm.) na podstawie art. 83 ust.1 pkt 26 oraz ust. 13-15, potwierdzającym prawo do zastosowania preferencyjnej stawki VAT w przypadku dostaw dla placówek oświatowych sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku VAT od towarów i usług w wysokości 0% zgodnie z załącznikiem nr 8 do w/w ustawy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212326 Thu, 17 Oct 2019 13:02:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212326 <![CDATA[Zakup i dostawa 3 zestawów nowych komputerów na potrzeby Programu InQbacji PPNT]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 zestawów nowych komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWP.01.03.01-30-0003/17-00. Dostawa musi nastąpić do 30.11.2019 r. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę nie wyższą niż 11.000 zł netto. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212371 Thu, 17 Oct 2019 12:28:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212371 <![CDATA[Zakup i dostawa tabletów w ilości 7 sztuk wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym i antywirusowym oraz etui ochronnym i szybką zabezpieczającą przed zniszczeniem dla Uczestników projektu ,,Wsparcie postępu – rozwój usług społecznych w Powiecie Lęborskim”]]> Przedmiot zamówienia stanowi 7 sztuk tabletów wraz z niezbędnym oprogramowaniem operacyjnym i antywirusowym, etui (tj. twardą oprawą ochronną) oraz szkłem zabezpieczającym przed mechanicznym zniszczeniem w czasie użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Szczegółowy opis zamawianego sprzętu znajduje się w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212314 Thu, 17 Oct 2019 12:05:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212314