Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:25:15 +0200 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 2/2.3.1/2020 z dnia 07.04.2020 r.: Nabycie komputerowego stanowiska do nadzoru procesu produkcji]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie i uruchomienie komputerowego stanowiska do nadzoru procesu produkcji następujących linii technologicznych: linii do nagrzewania, linii obróbki plastycznej, linii obróbki cieplnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241795 Tue, 07 Apr 2020 14:29:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241795 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/04/2020_0020]]> Zakup oraz dostawa sprzętu informatycznego dla 13 partnerów Projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241644 Mon, 06 Apr 2020 13:09:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241644 <![CDATA[Zakup i dostawa 5 laptopów i 10 monitorów wraz z akcesoriami]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 laptopów i 10 monitorów wraz z akcesoriami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241601 Mon, 06 Apr 2020 10:10:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241601 <![CDATA[Dostawa kamery termowizyjnej]]> Kamera Termowizyjna - 1 sztuka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241598 Mon, 06 Apr 2020 09:45:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241598 <![CDATA[5/WSB/Z055/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania w celu rozbudowy/usprawnienia mechanizmu zarządzania kopiami zapasowymi (backup) w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241535 Fri, 03 Apr 2020 17:39:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241535 <![CDATA[Wybór dostawcy Komputerów x 2 szt.]]> Przedmiotem Zamówienia jest wybór dostawcy i zakup 2 sztuk komputerów do tworzonego w firmie działu B+R wraz z laboratorium badawczym. Parametry techniczne: Kompaktowa budowa typu All in One Procesor: min. Intel Core i7 o częstotliwości 2.0 GHz i wyżej Pamięć podręczna procesora: min. 12 MB Pamięć RAM: min. 32 GB typu DDR4 Typ ekranu: Matowy IPS Przekątna ekranu: min. 23 cale Rozdzielczość ekranu: min. 1920 x 1080 (FullHD) Dysk SSD o pojemności min. 900GB Mikrofon i głośniki Kamera internetowa Niezbędne akcesoria: zasilacz, mysz bezprzewodowa, klawiatura bezprzewodowa Zainstalowany system operacyjny: o możliwości min. Microsoft Windows lub równoważne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241524 Fri, 03 Apr 2020 16:27:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241524 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup oprogramowania do integracji BMS - 1 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania do integracji BMS - 1 szt. Oprogramowanie do integracji BMS musi się składać z 3 poniższych elementów: 1. Oprogramowanie do tworzenia oprogramowania konsolowego wraz z graficznym interfejsem użytkownika (np. oprogramowanie Visual Studio Professional lub inne oprogramowanie o równoważnych funkcjonalnościach) 2. Oprogramowanie do integracji i tworzenia wielu platform w zintegrowanym środowisku programistycznym (np. oprogramowanie Visual GDB lub inne oprogramowanie o równoważnych funkcjonalnościach) 3. Oprogramowanie do projektowania obwodów drukowanych o poniższych cechach użytkowych udostępniające możliwość: * Tworzenia schematów ideowych * Tworzenia symboli schematycznych * Tworzenia modeli matematycznych elementów * Symulowania pracy układu przy pomocy symulacji zmiany prądu zasilania (tzw. Pspice) * Tworzenia fizycznych obudów komponentów 3D * Projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych * Tworzenia dokumentacji produkcyjnej * Tworzenia pakietu pełnej dokumentacji Kod CPV: 48000000-8 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego. Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania ofertowego zostanie przesłany Wykonawcom, którzy zobowiążą się do zachowania poufności w odniesieniu do przedstawionych informacji tj. podpiszą oświadczenie o zachowaniu poufności stanowiące Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego . Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy technologii, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy, itp. należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241520 Fri, 03 Apr 2020 15:59:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241520 <![CDATA[Zakup komputerów i monitorów]]> Przedmiotami zamówienia są: -Komputer przenośny 2 szt. -zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym -Monitor panoramiczny – 2 szt.-zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym -Komputer przenośny – 6 szt. -zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym -Monitor o rozdzielczości 27 cali z matrycą IPS lub równoważną- 6 szt. -zgodnie ze specyfikacją zawartą w zapytaniu ofertowym Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30025 Fri, 03 Apr 2020 15:51:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30025 <![CDATA[Dostawa zestawu komputerowego klasy TEMPEST]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu komputerowego klasy TEMPEST, spełniającego wymagania normy SDIP-27 B https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240988 Thu, 02 Apr 2020 14:29:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240988 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup sprzętu IT – tablice interaktywne, ekrany projekcyjne, oraz komputery w ramach projektu "Przez naukę do sukcesu"]]> Część A - Tablice interaktywne, projektor, oprogramowanie do tablicy (zestaw) – 4 zestawy. Część B - Ekrany projekcyjne 16 szt. Część C - Komputery all in one 25 szt. (1 zestaw) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241275 Thu, 02 Apr 2020 07:22:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241275 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/04/2020/Z004/174/JM/Z - wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 5 switch’y zarządzalnych typu I oraz 5 switch’y zarządzalnych typu II]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 5 switch’y zarządzalnych typu I oraz 5 switch’y zarządzalnych typu II. Specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w pkt. 3.2 Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241248 Wed, 01 Apr 2020 18:52:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241248 <![CDATA[dostawa komputerów przenośnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych: a) laptopów – sztuk 7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29856 Wed, 01 Apr 2020 18:02:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29856 <![CDATA[„Dostawa wyposażenia Klubu Aktywnego Seniora.”]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia Klubu Aktywnego Seniora nieużywanego, nie pochodzącego ze zwrotów, wystaw, targów, ekspozycji sklepowych, posiadających stosowny pakiet usług gwarancyjnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241167 Wed, 01 Apr 2020 11:16:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241167 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego w ramach pod nazwą: „Perpetuum Mobile krokiem milowym w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów szkoły podstawowej”. Zadanie realizowane jest w ramach RPO Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 –EFS.]]> Opis przedmiotu zamówienia: 2.1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego do Niepublicznej Szkoły Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy w ramach zadania nr 3 pod nazwą: Wyposażenie pracowni do nauki przedmiotów przyrodniczych i matematyki, zakup pomocy dydaktycznych do zajęć terapeutycznych oraz zakup sprzętu TIK w Niepublicznej Szkole Podstawowej PERPETUUM MOBILE Fundacji Kreatywnej Edukacji w Bydgoszczy. 2.2. W ramach zadania wykonawca dostarczy: 1.Laptop szt.11 2.Komputer z oprogramowaniem szt. 1 2.3.Dostawa obejmuje dowóz we własnym zakresie i na koszt wykonawcy wraz z wniesieniem w miejsca wskazane przez Zamawiającego (Dyrektora szkoły). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240975 Tue, 31 Mar 2020 21:41:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240975 <![CDATA[Zakup i dostawa komputerów przenośnych w formie leasingu finansowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 11 komputerów przenośnych – typ I oraz 3 komputerów przenośnych – typ II wraz z wyposażeniem dodatkowym w formie leasingu finansowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241053 Tue, 31 Mar 2020 13:33:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241053 <![CDATA[Rozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach]]> W związku z koniecznością oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Zamawiający zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny realizacji zamówienia: Rozbudowa systemu szpitalnego, wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz e-usług on-line w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. St. Rybickiego w Skierniewicach realizacji projektu „Zakup i wdrożenie systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. St. Rybickiego w Skierniewicach” realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. Szczegółowy zakres przedmiotu planowanego zamówienia określony jest w Załączniku 1 do niniejszego zapytania – Opisie przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241042 Tue, 31 Mar 2020 13:06:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241042 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu komputerowego w zakresie: a) laptopy - 2 szt. b) monitor - 3 szt. c) stacja graficzna – 1 szt. d) zasilacz awaryjny - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240979 Mon, 30 Mar 2020 23:12:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240979 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 04/2020/1.2_MAZOWSZE dotyczące dostawy kompletnych, testowych, wysokowydajnych i mobilnych stacji roboczych finansowanej przy wykorzystaniu leasingu operacyjnego z opcją wykupu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: a) dostawa kompletnych stacji roboczych z dwoma monitorami i systemem operacyjnym – 7 kpl. b) dostawa kompletnej wysokowydajnej stacji obliczeniowej wraz z monitorami – 1 kpl. c) dostawa testowych stacji roboczych z dwoma monitorami i systemem operacyjnym – 3 kpl. d) dostawa mobilnych stacji roboczych ze stacjami dokującymi i monitorami – 4 kpl. 2. Dostawa przedmiotu zamówienia dotyczy realizacji projektu pt. „EEGDigi Track Biofeedback AI – innowacyjne urządzenie do spersonalizowanej neuroterapii o naukowo potwierdzonej skuteczności”, Nr RPMA.01.02.00-14-b459/18, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw. 3. Dostawa przedmiotu zamówienia zostanie sfinansowana środkami pochodzącymi z umowy leasingu operacyjnego zawartego z podmiotem finansującym wskazanym przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240974 Mon, 30 Mar 2020 22:36:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240974 <![CDATA[Zamówienie nr 125/2020]]> Celem zamówienia 125/2020 jest zakup i dostawa akcesoriów elektrycznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240894 Mon, 30 Mar 2020 13:47:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240894 <![CDATA[Zakup dwóch przenośnych dysków o pojeności conajmniej 4TB do projektu : POIR.01.01.01-00-0829/18]]> 2 jednakowe, przenośne dyski o pojemności minimalnej 4 TB do wykorzystania jako podręczny magazyn danych (archiwum) i do przenoszenia dużych wolumenów danych pomiędzy lokalizacjami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240876 Mon, 30 Mar 2020 13:40:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240876 <![CDATA[39/ZK/2020/PZ Zakup nowoczesnych technologii do nauki przedsiębiorczości wraz z przeszkoleniem uczniów i nauczycieli]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania specjalistycznego oraz przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych z branżowych symulacji biznesowych dla uczniów i nauczycieli. Opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 oraz w projekcie umowy, które stanowią integralną część Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240689 Fri, 27 Mar 2020 14:16:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240689 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/004/02]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr. POIR.01.01.01-00-0462/19/004/02 Zamawiający CONET Sp. z o. o. Sp. K. OGŁASZA WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Dla Wykonawcy, który dostarczy  Oprogramowanie narzędziowe dla procesorów sygnałowych DSP (2 licencje)  Elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, komponenty niezbędne do budowy modelu urządzenia: Celem zamówienia jest pozyskanie narzędzi do prowadzenia obliczeń służących realizacji projektu pt. ,,Audiobot – innowacyjny, samouczący się system automatycznej diagnostyki słuch metodami SPW w środowisku domowym pacjenta” realizowanego przez CONET Sp. z o. o. Sp. K. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240679 Fri, 27 Mar 2020 13:35:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240679 <![CDATA[Przygotowanie rozwiązania do backupu danych dla systemu Archiwum Dokumentów Elektronicznych – rozbudowa istniejącego rozwiązania]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa obecnie użytkowanego w Narodowym Archiwum Cyfrowym (NAC) rozwiązania do tworzenia kopii zapasowych, mająca na celu dołączenie do już istniejącego rozwiązania BackUp systemu informatycznego Archiwum Dokumentów Elektronicznych (ADE). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240603 Fri, 27 Mar 2020 10:01:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240603 <![CDATA[Zakup i dostawa 61 laptopów, Zakup i dostawa projektora multimedialnego, Zakup i dostawa ekranu przenośnego]]> Przedmiotem zamówienia jest: a) Zakup i dostawa 61 laptopów b) Zakup i dostawa projektora multimedialnego c) Zakup i dostawa ekranu przenośnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240562 Thu, 26 Mar 2020 21:14:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240562 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby projektu „Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic – II EDYCJA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do trzech szkół średnich w Gminie Starachowice w związku z realizacją projektu "Kształcimy specjalistów - rozwój edukacji zawodowej dla Starachowic - II edycja". Zakres rzeczowy zamówienia został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 oraz we wzorze umowy - Załącznik nr 7 , które stanowią integralną część Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240097 Tue, 24 Mar 2020 15:05:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240097 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup doposażenia i adaptacji pracowni spedycji]]> Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne i zakup doposażenia pracowni spedycji w ZSL im. Bolesława Chrobrego/Technikum Nr 2 w Leżajsku w projekcie „Spedytor na maksa!" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240121 Tue, 24 Mar 2020 13:04:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240121 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętu. w ramach projektu współfinansowanego z funduszy europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego e-Usługi wraz z modernizacją lub wymianą zintegrowanego systemu zarządzania (HIS + ERP), systemów powiązanych i sprzętu na rzecz Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego Sp. z o.o. w Warszawie, którego sposób realizacji został szczegółowo opisany w Załącznikach nr 1-3 do SIWZ oraz Rozdziale SIWZ - Założenia początkowe oraz wymagania ogólne,Rozdziale SIWZ - Dostawa i wdrożenie szpitalnego systemu informatycznego, Rozdziale SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239990 Mon, 23 Mar 2020 16:43:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239990 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników]]> Zakup sprzętu komputerowego, zakup oprogramowania wraz z wdrożeniem i szkoleniem pracowników w ramach realizowanego projektu „Wdrożenie rozwiązań TIK w Spółdzielni Mieszkaniowej „Odbudowa” w Nidzicy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239992 Mon, 23 Mar 2020 16:28:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239992 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz wykonanie sieci LAN]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego oraz wykonanie sieci LAN do prowadzenia zajęć w ramach projektu „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Niepublicznej SP w Gołkowie i ZS w Górznie”, realizowanym w ramach RPO Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Część 1: Sprzęt komputerowy Część 2- Sprzęt multimedialny Część 3- Wykonanie sieci LAN https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239904 Mon, 23 Mar 2020 12:23:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239904 <![CDATA[Dostawa – Serwery i komputery CBR]]> V. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i komputerów dla Centrum Badawczo Rozwojowego Softsystem (CBR): 1. Serwery do laboratoriów obliczeniowych wraz z oprogramowaniem • Serwer dla środowisk opartych o systemy komercyjne (4 sztuki) • Serwer - dla środowisk opartych o systemy Linux - konfiguracja I (4 sztuki) • Serwer - dla środowisk opartych o systemy Linux - konfiguracja II (2 sztuki) 2. Wyposażenie stanowisk pracy w laboratoriach komputerowych - urządzenia • Stacja robocza (65 sztuk) • Laptop (20 sztuk) • Monitor (65 sztuk) 3. Laboratorium od badań nad oprogramowaniem służącym do bankowania tkanek • Monitor z ekranem dotykowym (4 sztuki) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239760 Fri, 20 Mar 2020 15:49:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239760 <![CDATA[Zamówienie nr 107/2020]]> Celem zamówienia 107/2020 jest zakup i dostawa kamer CCTV https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239341 Wed, 18 Mar 2020 15:43:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239341 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie, dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz spółka jawna, w związku z realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Knurowie. Niniejsze postępowanie stanowi jedną z pięciu części zamówienia na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kurowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238497 Thu, 12 Mar 2020 21:18:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238497 <![CDATA[Zakup i dostawa macierzy dyskowej, serwerów z oprogramowaniem oraz zasilacza UPS w ramach projektu pn. „Zakup i wdrożenie systemu klasy ERP w spółce BIALMED”. Postępowanie znak ZO/BLM-ERP/1/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa macierzy dyskowej i serwerów z oprogramowaniem w ramach projektu pn. Zakup i wdrożenie systemu klasy ERP w spółce BIALMED. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu: 1) Macierz dyskowa - 1 szt., 2) serwer z oprogramowaniem -2 szt., 3) zasilacz UPS - 1 szt. 3. kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 48821000-9 - Serwery sieciowe; 48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne, 30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych, 31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne, 30233141-1 - Nadmiarowa macierz niezależnych dysków (RAID). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 3 do ZO. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do ZO w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu oraz wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane dane są wskazane w tabeli formularza ofertowego. 6. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż, uruchomienie posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 7. Wszystkie urządzenia, produkty powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a wykonanie dostaw i rozliczenie musi nastąpić do dnia wskazanego w §IV ZO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238036 Tue, 10 Mar 2020 21:28:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238036 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020/ORIZON z dnia 10.03.2020 r.]]> Zamówienie na dostawę: 1 szt ręcznego skanera 3D z ramieniem robota, 2 szt. gogle 3D do wirtualnej rzeczywistości, 1 szt. motion capture (sprzęt do wychwytywania ruchu człowieka), 5 szt. sprzęt do wychwytywania ruchu dłoni, 3 szt. tablet elektroniczny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238021 Tue, 10 Mar 2020 19:05:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238021 <![CDATA[Zakup licencji na użytkowanie silnika renderującego V-Ray GPU. / The purchase of Licences for using V-Ray GPU render engine]]> Licencje na użytkowanie silnika renderującego V-Ray Short order description Licences for using V-Ray render engine. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29233 Tue, 10 Mar 2020 14:23:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29233 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2020/VRFS dotyczące zakupu zestawu do treningu i oceny pacjentów przy użyciu rzeczywistości wirtualnej oraz laptopów i serwera.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siłowni Zamawiającego na ul. Szeligowskiego 6 w Lublinie zestawu do treningu i oceny pacjentów przy użyciu rzeczywistości wirtualnej, oraz laptopów i serwera https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237032 Thu, 05 Mar 2020 15:29:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237032