Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 19 Feb 2019 20:23:45 +0100 <![CDATA[Zakup oraz dostawa biurowego urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.]]> Zakup oraz dostawa biurowego urządzenia wielofunkcyjnego w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168023 Tue, 19 Feb 2019 17:31:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168023 <![CDATA[Zakup oraz dostawa komputerów w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.]]> Zakup oraz dostawa komputerów w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedstawione są w Załączniku Technicznym nr 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 30213300-8 Komputer biurkowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168020 Tue, 19 Feb 2019 17:10:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168020 <![CDATA[Zakup oraz dostawa monitorów w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.]]> Zakup oraz dostawa monitorów w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedstawione są w Załączniku Technicznym nr 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 30231300-0 Monitory ekranowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168015 Tue, 19 Feb 2019 16:51:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168015 <![CDATA[Zakup oraz dostawa drukarek biurowych w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”.]]> 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Zakup oraz dostawa drukarek w ramach projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w dziedzinie badań nad innowacyjnymi metodami fenotypowania i zarządzania uprawą roślin ozdobnych”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki wykonania przedstawione są w Załączniku Technicznym nr 1. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 30232110-8 drukarki laserowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168011 Tue, 19 Feb 2019 16:25:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168011 <![CDATA[Zakup i dostawa materiałów biurowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektów: 1)"Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP - ZIT WrOF", Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości - ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP - projekty grantowe IOB; 2) "Bony na innowacyjne usługi badawczo - rozwojowe dla dolnośląskich przedsiębiorców z sektora MSP", Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa - konkurs horyzontalny, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - "Bon na innowację"; 3) "Bony na innowacyjne usługi badawczo - rozwojowe dla przedsiębiorców z sektora MSP - ZIT WrOF", Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - ZIT WrOF, Schemat 1.2.C.b Usługi dla przedsiębiorstw - "Bon na innowację", które są współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167696 Tue, 19 Feb 2019 14:35:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167696 <![CDATA[dostawę wyposażenia dla pracowni biurowo - administracyjnej w ramach projektu AS Aktywni społecznie - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, numer projektu: UDA-RPZP.07.02.00-32-K008-16-00]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do pracowni biurowo - administracyjnej w ramach projektu AS Aktywni społecznie - Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, numer projektu: UDA-RPZP.07.02.00-32-K008-16-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 - 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15210 Tue, 19 Feb 2019 09:22:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15210 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU DOSTAWCY 15 KOMPLETÓW MATERIAŁÓW NA POTRZEBY FUNKCJONOWANIA KLUBÓW SENIORA PCK]]> Zamówienie dotyczy wyboru dostawcy 15 kompletów materiałów (m.in. eksploatacyjnych, biurowych, plastycznych) na potrzeby funkcjonowania Klubów Seniora PCK. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167572 Mon, 18 Feb 2019 13:13:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167572 <![CDATA[Ogłoszenie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego (komputery przenośne) nr PCPR.370.08.2019.MB]]> Zamówienie obejmuje zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego 5 szt. komputerów przenośnych typu laptop – z przeznaczeniem dla uczestników projektu, realizowanego przez PCPR w Gryfinie, pn. „Niepełnosprawni w pracy – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych” stanowiących wkład własny do ww. projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166311 Tue, 12 Feb 2019 12:26:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166311 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt(dotyczy mikroskopu)]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy sprzętu kontrolno-pomiarowego obejmującego: spektrofotometr, densytometr poligraficzny oraz mikroskop cyfrowy używany w poligrafii - 3szt (dotyczy mikroskopu), realizowanego w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. , dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145, wraz z szkoleniem z zakresu obsługi w/w sprzętu oraz zapewnieniem gwarancji i serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166274 Tue, 12 Feb 2019 11:09:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166274 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem oferty sprzętu używanego oraz podstawowe szkolenie z zakresu obsługi a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego,]]> Przedmiotem zapytania jest wyłonienie dostawcy systemu produkcyjnego do prac drukarskich z dopuszczeniem ofert sprzętu używanego oraz przeprowadzenie podstawowego szkolenia z zakresu obsługi w/w systemu , a także udzielenie gwarancji i zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego, realizowanego dla Zespołu Szkół nr 6 w Rybniku, 44–251 Rybnik, ul. Małachowskiego 145. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pt „Drukarz – zawód z przyszłością” realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-RPSL.11.02.03-24-02HD/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, dla działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165607 Fri, 08 Feb 2019 11:16:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165607