Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 19 Oct 2018 00:47:31 +0200 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu biurowego w ramach projektu „Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu biurowego: Części I 1. Skner dokumentów - 2 sztuki Część II 1. Czytnik kodów kreskowych 2 sztuki 2. Drukarka kodów kreskowych 3 sztuki Zakupione sprzęt będzie dostarczony na rzecz i do siedzib Partnerów Projektu tj: 1. Gmina Rawa Mazowiecka Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka 2. Gmina Biała Rawska Ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska Zapytanie ofertowe jest realizowane w ramach projektu pt. „Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi” nr umowy POWR.02.18.00-00-0012/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143976 Wed, 17 Oct 2018 22:23:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143976 <![CDATA[Dostawa materiałów do reintegracji w ramach projektu „Góra pomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020]]> Dostawa materiałów do reintegracji - biurowych wyspecyfikowanych w formularzu cenowym, w ramach projektu „Góra pomocy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy ul. Długiej 13. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143882 Wed, 17 Oct 2018 14:45:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143882