Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 19 Dec 2018 06:49:44 +0100 <![CDATA[Zakupu i dostawa materiałów do arteterapii i socjoterapii w tym artykułów papierniczo – biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz filmów edukacyjnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów do arteterapii i socjoterapii w tym artykułów papierniczo – biurowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek oraz filmów edukacyjnych (wskazanych w załączniku nr 1), na potrzeby Zamawiającego, do realizacji zadań w ramach Projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155068 Wed, 12 Dec 2018 12:21:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155068 <![CDATA[zakup artukułów biurowych, papierniczych, dekoracyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów administracyjnych oraz zużywalnych materiałów poligraficznych i aranżacyjnych. Zamawiający podzielił zamówienie na osiem (8) części i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Kody CPV na poszczególne części zamówienia: Część I: 30197330-8; 30141200-1; 30197320-5; 30237220-7; 30192000-1; 22816300-6; 30199500-5; 30192100-2; 39241200-5; 30197100-7; 30192125-3; 39292400-9; 31521100-5; 24910000-6; 30190000-7; 30192130-1; 30192152-1; 30195100-3; 30192133-2; 30197220-4; 30199230-1; 39260000-2; 39292500-0; 30192160-0; 22850000-3; 30199792-8; 22815000-6; 30197221-1; 30197644-2. Część II: 22410000-7. Część III: 39298900-6; 33772000-2; 44333000-3; 39241200-5; 30197600-2; 39298500-2; 37800000-6; 24910000-6; 44176000-4 . Część IV: 42994230-1; 30000000-9. Część V: 30190000-7; 39541130-6; 39298900-6; 39561100-3. Część VI: 39541130-6 . Część VII: 30190000-7; 30197320-5. Część VIII: 24910000-6; 33914000-0. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154720 Tue, 11 Dec 2018 17:35:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154720