Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 22 Jul 2018 09:12:32 +0200 <![CDATA[”Zakup papieru oraz tuszy i tonerów do drukarek w ramach projektu Fototechnik z przyszłością – kompetencje i umiejętności”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie do Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 im. Edwarda Abramowskiego, ul. Harcerzy września 1939 nr 2, 40-659 niżej wymienionych akcesoriów: ”Zakup papieru oraz tuszy i tonerów do drukarek w ramach projektu Fototechnik z przyszłością – kompetencje i umiejętności” Zestaw powinien zawierać: -komplet 9 tuszy do drukarki Epson Sure color P8000 -Jeden zestaw do formatu 20x30, rozmiar: size 8x12 w opakowaniu 2 rolki papieru + 2 rolki folii wydajność z opakowania 220 szt zdjęć -Papier w roli do Epson Sure Color P8000 – jakość fotograficzna, powierzchnia fine art. matt, minimum 30m długości -1szt -Papier w roli do Epson Sure Color P8000 – jakość fotograficzna, powierzchnia błysk, minimum 30m długości -1szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126540 Fri, 20 Jul 2018 10:18:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126540 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 6 pieczątek]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa 6 pieczątek zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1. Zamówienie jest związane z realizacją projektu: „Granty na usługi doradcze dla przedsiębiorców z sektora MSP-OSI Dolina Baryczy”, Poddziałanie 1.3.1 Rozwój przedsiębiorczości – konkursy horyzontalne (OSI) Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126313 Thu, 19 Jul 2018 14:17:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126313 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na dostawę tonerów do drukarek na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”]]> Dostawa tonerów do drukarek na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w Gminie Połaniec, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 r., Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125686 Tue, 17 Jul 2018 12:57:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125686 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym”]]> Dostawa materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym” realizowanego w Gminie Połaniec, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 r., Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, zgodnie z załączoną specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125677 Tue, 17 Jul 2018 12:30:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125677